1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

1 Giới thiệu tổng quan về ngân hàng TMCP MHB

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (475.51 KB, 73 trang )


19

Trường Đại học Thương MạiKhoa Tài Chính Ngân Hàng2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng MHB

Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB) là một trong 5

NHTM Nhà nước tại Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 769/TTg ngày

18 tháng 09 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ với vốn điều lệ là 3055 tỉ đồng, và

được xếp hạng doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt. Ngân hàng MHB chính thức

đi vào hoạt động vào năm 1998 với hội sở chính đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ngân hàng MHB được đánh giá minh bạch, an toàn nhất trong số các tổ chức tín

dụng quốc doanh mới thành lập năm 1997. Sau hơn 10 năm hoạt động MHB đã

phát triển một mạng lưới rộng khắp cả nước, là một trong bảy ngân hàng hàng đầu

tại Việt Nam với gần 220 chi nhánh và các phòng giao dịch trải rộng khắp trên 32

tỉnh thành phố lớn từ Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội cho tới Cà Mau.

MHB duy trì và phát triển mối quan hệ đại lý với khoảng 300 ngân hàng nước ngoài

tại hơn 50 quốc gia trên thế giới. Uy tín của MHB đã dần được khẳng định trong

nước cũng như ngoài nước, MHB cũng luôn nhận được các nguồn vốn ưu đãi từ

Ngân hàng thế giới (MB), Quỹ Phát triển Pháp (AFD). Thành quả của sự nỗ lực của

từng thành viên ngân hàng suốt chặng đường từ khi thành lập đã được đánh dấu

bằng sự kiện MHB vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng 3 vào tháng 8

năm 2003 và huân chương lao động hạng nhì vào ngày 5/4/2008 do Chủ tịch nước

trao tặng cho toàn hệ thống, chứng nhận thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam do

ACNielsen Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cấp, chứng

nhận là ngân hàng xuất sắc trong thanh toán quốc tế và quản lý tiền tệ hai năm liền

do tập đoàn tài chính toàn cầu HSBC cấp. Tính đến 31/10/2010, tổng tài sản của

MHB đạt gần 51.400 tỷ đồng (tương đương 2,5 tỉ USD), tăng gấp 171 lần so với

ngày đầu thành lập.

MHB – Hải Dương là chi nhánh cấp 1 thuộc Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng

Bằng Sông Cửu Long, thành lập theo QĐ 72/2004/QĐ – NHN – HĐQT, ngày

26/7/2004 của Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng MHB; theo công văn số 309/CV –

UB ngày 28/04/2004 “V/v chấp thuận mở chi nhánh Ngân hàng Phát Triển Nhà

Đồng Bằng Sông Cửu Long tại Hải Dương” do chủ tịch UBND tỉnh Hải DươngNguyễn Đức Lý- K45H6Luận Văn Tốt Nghiệp20

Trường Đại học Thương MạiKhoa Tài Chính Ngân Hàngcấp, giấy phép kinh doanh số 0416000004 ngày 23/8/2004 do Sở Kế Hoạch và Đầu

Tư Hải Dương cấp. Ngân hàng MHB chi nhánh Hải Dương có trụ sở đặt tại 27 Đại

Lộ Hồ Chí Minh – Thành phố Hải Dương – một trung tâm kinh tế của tỉnh Hải

Dương. Sau 7 năm hoạt động Ngân hàng MHB Hải Dương đã trở thành một địa chỉ

thân quen với khách hàng là các DNNN, DNTN, Công ty cổ phần, công ty TNHH,

hợp tác xã và các cá nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đặc biệt là với các tổ chức

tài chính tín dụng trong tỉnh. Là một NHTM đa năng, MHB – Hải Dương đã cung

ứng đầy đủ và phong phú, đa dạng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng truyền thống

cũng như các dịch vụ mới với công nghệ ngân hàng hiện đại, và đặc biệt còn góp

phần vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế.

2.1.2. Mô hình cơ cấu tổ chức và tình hình nhân sự của NH MHB chi nhánh

Hải Dương.

Ngân hàng MHB chi nhánh Hải Dương có cơ cấu tổ chức rất chặt chẽ, liên

hệ mật thiết với các phòng giao dịch khác của chi nhánh. Mỗi phòng, ban trong chi

nhánh có chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, được

tổ chức rất linh hoạt và có hiệu quả, đảm bảo sự thống nhất, an toàn từ trên xuống

dưới, và đều có trách nhiệm làm tham mưu cho Giám đốc trong việc thực hiện tốt

các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như các chế độ, thể lệ của

ngành.SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG MHB CHI NHÁNH HẢI

DƯƠNG

Giám đốcPhó giám đốc

Nguyễn Đức Lý- K45H6

P.kinh

doanhP.kế toán

ngân quỹP.Kiểm toán

NBP.HC-nhân

sựLuận Văn Tốt NghiệpP.quản lý rủi

ro8 Phòng

giao dịchBộ phận

MKT21

Trường Đại học Thương Mại-Khoa Tài Chính Ngân HàngSơ đồ 1: Mô hình tổ chức Chi nhánh MHB Hải Dương.

Chi nhánh Hải Dương có 8 Phòng Giao dịch trực thuộc:

+ PGD Điện Biên Phủ.

+ PGD Trần Hưng Đạo.

+ PGD Gia Lộc.

+ PGD Chí Linh.

+ PGD Cẩm Giàng.

+ PGD Kinh Môn.

+ PGD Thanh Miện.

+ PGD Đại lộ Hồ Chí Minh.

Các PGD có chức năng và nhiệm vụ gần giống như một Chi nhánh song ở quy mô

nhỏ hơn.

Nhằm hướng tới mục tiêu đưa MHB trở thành một ngân hàng thương mại cổ

phần hàng đầu Việt Nam, Với một bộ máy tổ chức như vậy NH MHB đã và đang

phát triển theo đúng đường lối đã vạch ra. Trong tháng 6/2009 cùng nhiều NH khác,

MHB đang bắt đầu triển khai hệ thống Corebanking (ngân hàng cốt lõi) để quản lý

cơ sở dữ liệu tập chung – một hệ thống các phân hệ nghiệp vụ cơ bản của ngân

hàng như tiền gửi, tiền vay, khách hàng,…nhằm mục tiêu hiện đại hóa ngân hàng,

thực hiện nối mạng giữa chi nhánh và các phòng giao dịch cấp một với hội sở, mọi

hoạt động của ngân hàng đều được theo dõi và quản lý sát sao tạo được sự phối hợp

đồng bộ để đi đến thống nhất trong hoạt động của hệ thống. Nhờ cách bố trí và quản

lý này mà Ngân hàng hoạt động hiệu quả cao và ít gặp rủi ro hơn.Nguyễn Đức Lý- K45H6Luận Văn Tốt Nghiệp22

Trường Đại học Thương MạiKhoa Tài Chính Ngân HàngVề nhân sự, hiện nay ngân hàng MHB – chi nhánh Hải Dương: gồm 114 cán

bộ công nhân viên với độ tuổi trung bình là 29 tuổi. Trong đó:

-Trình độ sau Đại học là: 5 đồng chí, chiếm 4,39%.-Trình độ Đại học là: 100 đồng chí, chiếm 87,72%.-Trình độ Cao đẳng và THCN là: 9 đồng chí, 7,89%.

Bộ máy lãnh đạo: Ban Giám Đốc

 Giám đốc : Bà Đinh Thị Hiền

 Phó giám đốc: Bà Lương Thị Yên

 Nhiệm vụ:

Hoạch định chiến lược: xây dựng chiến lược phát triển chi nhánh giao dich,

hoạch định chiến lược phát triển nhân sự tại chi nhánh…

Tổ chức điều hành : điều hành, quản lý và tổ chức việc thực hiện các kế hoạch

kinh doanh đã phê chuẩn, quản lý các hoạt động kinh doanh hàng ngày tại chi

nhánh, quản lý thực thi tất cả các quy tắc và quy định về quản lý và hoạt động đã đề

ra trong năm kế hoạch, chịu trách nhiệm phê duyệt các hồ sơ tín dụng, quản lý rủi

ro, điều hòa vốn, các hợp đồng tiền gửi…, quản lý kinh doanh các sản phảm và dịch

vụ ngân hàng, quản lý việc chính sách chăm sóc khách hàng, các chương trình

marketing và triển khai sản phẩm, xây dựng mối quan hệ và trực tiếp quản lý mối

quan hệ với khách hàng…

Kiểm tra giám sát: giám sát toàn bộ các khía cạnh kinh doanh, chiến lược, đảm

bảo nhân viên thực hiện theo quy trình quản lý rủi ro tín dụng và theo các quy định

của pháp luật…

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

 Phòng hành chính nhân sự: Trưởng phòng Bà Hà Thị Mến.

 Nhiệm vụ: thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự đảm bảo chất lượng theo yêu cầu,

chiến lược ngân hàng, tổ chức và phối hợp với các đơn vị thực hiện khác, chấp hành và

tổ chức thực hiện theo chủ trương của chi nhánh, lập kế hoạch tuyển dụng hàng năm, tổ

chức thực hiện theo chương trình phê duyệt và các nhiệm vụ khác.Nguyễn Đức Lý- K45H6Luận Văn Tốt Nghiệp23

Trường Đại học Thương MạiKhoa Tài Chính Ngân Hàng Phòng kế toán ngân quỹ: Trưởng phòng bà Dương Thị Tú.

 Nhiệm vụ: tiếp nhận, đề xuất hướng giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực kế toán,

thanh toán, tài chính một cách tối ưu, phân công tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kế

toán, ngân quỹ, nghiên cứu xây dựng triển khai thực hiện các quy trình nghiệp vụ và

kế hoạch tài chính, theo dõi đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, kiểm soát và

chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, trung thực của Bảng cân đối kế toán, kiểm

soát phê duyệt các chứng từ…

 Phòng khách hàng và nguồn vốn: Phó Phụ Trách: Bà Trần Thị Kim Oanh.

 Nhiệm vụ: Tổ chức, quản lý, điều hành, chịu trách nhiệm các hoạt động kinh doanh

của phòng QHKHVNV đảm bảo theo quy định của ngân hàng; Duy trì khách hàng

hiện tại và phát triển khách hàng; Bán chéo sản phẩm, cung cấp và tư vấn các sản

phẩm dịch vụ của ngân hàng; Kiểm soát rủi ro trong quá trình tác nghiệp cho vay

đảm bảo an toàn; Tham gia đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên.

 Phòng nghiệp vụ kinh doanh: Phó phụ trách : Bùi Thị Thành.

 Nhiệm vụ: giới thiệu và tư vấn tất cả các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, kiểm

tra, kiểm soát các quy trình nghiệp vụ tín dụng nhằm năng cao chất lượng hoạt động

kinh doanh, lập và xử lý hồ sơ vay, theo dõi thu nợ vay cả gốc và lãi, kiểm tra việc

sử dụng vốn vay, tài sản đảm bảo, tình hình tài chính, nắm rõ các khoản nợ quá hạn,

nợ xấu, biết được nguyên nhân khách hàng không trả được nợ để xử lý kịp thời, đề

xuất chương trình tiếp thị tín dụng phù hợp với chính sách tín dụng, quan hệ khách

hàng như tìm kiếm khách hàng…và các công việc khác.

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại NH MHB chi nhánh Hải Dương.

Về công tác huy động vốn

Huy động vốn là một trong những hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất, làm nền

tảng cho những hoạt động tiếp theo của quá trình kinh doanh Ngân hàng, là tiền đề,

cơ sở để Ngân hàng tồn tại và phát triển. Xác định được điều đó,trong những năm

gần đây, Ngân hàng đã luôn chủ động tích cực quan tâm phát triển công tác huy

động vốn để thực hiện đáp ứng vốn cho khách hàng một cách nhanh nhất, thuận tiện

nhất và mở rộng hoạt động cho vay. Các hình thức huy động vốn cũng phong phúNguyễn Đức Lý- K45H6Luận Văn Tốt Nghiệp24

Trường Đại học Thương MạiKhoa Tài Chính Ngân Hànghơn thích hợp với nhu cầu đa dạng của người gửi tiền, thực hiện chính sách lãi suất

linh hoạt, áp dụng ưu đãi về lãi suất, tăng cường quảng bá về sản phẩm dịch vụ,

tăng cường việc chăm sóc khách hàng. Đồng thời, chi nhánh MHB Hải Dương luôn

mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng, các tổ chức kinh tế trong và ngoài Tỉnh,

phát huy được nội lực và tranh thủ được ngoại lực. Với vị trí và uy tín đã tạo dựng

qua nhiều năm, chi nhánh NH MHB Hải Dương đã hoàn thành tốt công tác huy

động vốn theo kế hoạch đã xây dựng, đóng góp vào thành tích huy động vốn chung

của toàn hệ thống ngân hàng MHB.

Các kết quả đạt được trong công tác huy động vốn của chi nhánh NH MHB Hải

Dương được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 1: Tình hình huy động vốn tại NH MHB chi nhánh Hải Dương

trong các năm 2010, 2011, 2012.

Đơn vị tính: triệu đồng

2010

Chỉ tiêutiền

Tổng nguồn vốn 1.788.57

huy động

TCKT

Dân cưSoSố2012

%1002010

527.09tiền

2.308.06510029,710

152.84659.64570,08 1.627.682 70,293

374.24Số7

535.142

1.253.43%Số100tiền

2.315.66729,92687.9852011

%So 2011

(7.602)28,58 (28.340)1.648.420 71,4220.7385

7

( Nguồn: Bảng cân đối kế toán từ năm 2010 đến 2012 của NH MHB chi nhánh

Hải Dương).

Từ năm 2010 đến năm 2012 chi nhánh đã thực hiện nghiêm chỉnh quy trình

huy động vốn của NH MHB Việt Nam ban hành, đảm bảo an toàn tuyệt đối vốn huy

động trong toàn chi nhánh, thực hiện có hiệu quả huy động vốn cả nội tệ và ngoại

tệ.

Kết quả thực hiện: Tổng nguồn vốn huy động tăng hàng năm, nguồn vốn huy

động năm 2011 đạt 2.315.667 triệu đồng tăng so với năm 2010 là 527.090 triệu

đồng với tỷ lệ tăng là 29,47%, năm 2012 là 2.308.065 triệu đồng, giảm 7.602 triệuNguyễn Đức Lý- K45H6Luận Văn Tốt Nghiệp25

Trường Đại học Thương MạiKhoa Tài Chính Ngân Hàngđồng so với năm 2011 với tốc độ giảm 0,330%. Điều này cho thấy MHB Hải

Dương có chính sách thu hút KH tốt và đã dần tạo được uy tín đối với KH, tuy

nhiên do năm 2012 ngành ngân hàng chịu nhiều biến động do khủng hoảng kinh tế,

bên cạnh với cuộc đua lãi suất đã làm ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của

ngân hàng đã làm giảm nhẹ nguồn vốn huy động trong năm 2012.

Trong tống nguồn vốn huy động của Ngân hàng thì bộ phận tiền gửi từ dân cư

vẫn chiếm tỷ trọng cao hơn so với tiền gửi từ tổ chức kinh tế.

Tiền gửi của TCKT năm 2010 đạt 535.142 triệu đồng, năm 2011 đạt 687.985

triệu đồng, năm 2012 đạt 659.645 triệu đồng. Như vậy, vốn huy động từ tiền gửi của

TCKT có xu hướng tăng qua các năm và hơi giảm trong năm 2012. Điều đó đã thể

hiện sự cố gắng của NH trong việc tiếp xúc khách hàng để thu hút tiền gửi đồng

thời chính sách lãi suất của NH rất tốt. Có được kết quả trên là do Ngân hàng đã

thực hiện mục tiêu duy trì và tăng trưởng kênh huy động vốn từ các TCKT, các

doanh nghiệp có tiềm năng tiền gửi thanh toán để có cơ cấu nguồn vốn ổn định và

chi phí thấp. Trong năm 2011 và 2012, ngân hàng thực hiện có kết quả các giải pháp

huy động vốn ở một số TCKT xã hội có tiền gửi lớn như : Công ty Điện lực Thành

phố Hải Dương, công ty TNHH Việt Tiên Sơn, Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Phả

Lại,…đã duy trì mức tiền gửi TCKT bình quân ổn định, không bị phụ thuộc vào

thời điểm huy động hoặc phụ thuộc vảo một số khách hàng có số dư tiền gửi lớn,

tạo điều kiện để chi nhánh có thể giảm chi phí đầu vào.

Tiền gửi từ dân cư của NH cũng đều tăng qua các năm, năm 2010 là

1.253.435 triệu đồng, năm 2011 là 1.627.682 triệu đồng, năm 2012 đạt 1.648.420

triệu đồng. Không chỉ tăng tiền gửi từ dân cư về số tuyệt đối mà còn tăng cả về số

tương đối, năm 2010 là 70,08%, năm 2011 là 70,29% và năm 2012 là 71,42%. Điều

này cho thấy sự tiến bộ của chi nhánh MHB Hải Dương trong việc tiếp cận nguồn

vốn tốt, NH đã tạo được uy tín tốt với các KH. Nguồn vốn huy động được từ dân cư

là nguồn vốn ổn định, do đó Ngân hàng cần phải có những biện pháp để tiếp tục

tăng được nguồn vốn này trong các năm tới.Nguyễn Đức Lý- K45H6Luận Văn Tốt Nghiệp26

Trường Đại học Thương MạiKhoa Tài Chính Ngân HàngNói chung, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn về huy động vốn, luôn có sự

cạnh tranh quyết liệt giữa các NHTM trong việc đưa ra mức lãi suất hấp dẫn, nhưng

với sự kết hợp tốt giữa chính sách khách hàng và chất lượng dịch vụ nên nguồn vốn

huy động của ngân hàng trong những năm qua đều tăng, giữ ổn định và cân đối vốn

trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Kết quả hoạt động của chi nhánh MHB Hải Dương trong giai đoạn 2010– 2012

tăng trưởng khá tốt và đạt được những thành tựu nhất định, mang lại thu nhập tương

đối lớn cho Ngân hàng, đảm bảo cung ứng bổ sung về nguồn vốn và ngày càng mở

rộng thị phần.

 Về sử dụng vốnHuy động vốn và sử dụng vốn có mối quan hệ mật thiết, chặt chẽ với nhau.

Do vậy hoạt động của ngân hàng chỉ hiệu quả trên cơ sở kết hợp huy động vốn và

sử dụng vốn một cách hài hòa. Việc duy trì một cơ cấu cho vay hợp lý, xây dựng và

thực hiện các chiến lược kinh doanh, đem lại sự cân đối bên nợ và bên có, đảm bảo

tính thanh khoản là điều hết sức quan trọng để tạo nên sự an toàn và hiệu quả trong

hoạt động ngân hàng, góp phần tạo lợi nhuận cao cho ngân hàng. Trong những năm

qua ngân hàng đã tập trung mạnh vào công tác ổn định và duy trì tốt mối quan hệ

với các khách hàng cũ, tìm kiếm và giải quyết các nhu cầu vay mới trên cơ sở tăng

trưởng dư nợ đi đôi với thực hiện tốt yêu cầu vể hiệu quả và khả năng thu hồi vốn.

Tình hình sử dụng vốn của NH MHB chi nhánh Hải Dương được thể hiện qua

bảng số liệu sau:Bảng 2: Tình hình dư nợ tại NH MHB chi nhánh Hải Dương trong các

năm 2010, 2011, 2012.

Đơn vị tính: triệu đồng

2010Nguyễn Đức Lý- K45H620112012Luận Văn Tốt Nghiệp27

Trường Đại học Thương Mại

Chỉ tiêuSốtiền

Tổng dư nợ 1.006.817%Khoa Tài Chính Ngân Hàng

Số100tiền

1.131.445%So 2010100124.628Số

tiền

1.147.717%So 201110016.272Ngắn hạn679.40167,48790.31569,85 110.914820.84671,5230.531TDH327.41632,52341.13030,15 13.714326.87128.5(14.259)(Nguồn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2010 đến năm 2012 của

NH MHB chi nhánh Hải Dương)

Qua bảng số liệu trên cho thấy: Năm 2010 dư nợ đạt 1.006.817 triệu đồng, năm

2011 đạt 1.131.445 triệu đồng tăng so với năm 2010 là 124.628 triệu đồng tương

ứng với tỷ lệ tăng là 12,38%. Sang năm 2012 dư nợ đạt 1.147.717 triệu đồng, tăng

16.272 triệu đồng với tỷ lệ tương ứng là 1,43%. Với quy mô về cơ sở vật chất,

nguồn vốn và nguồn nhân lực hiện có MHB Hải Dương có đủ khả năng để tăng

trưởng tín dụng nhưng theo chỉ đạo của NHNN, NH MHB TW là hạn chế tăng

trưởng dư nợ, kiềm chế lạm phát, ổn định nền kinh tế vĩ mô, nên MHB đã hạn chế

đầu tư tín dụng, hạn chế cho vay. Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2010 biến động theo

chiều hướng xấu, đặc biệt là giá cả tăng nhanh, chỉ tiêu lạm phát cao (lạm phát năm

2010 là 11,75%). Cùng với đó, trong năm 2012 cuộc chạy đua lãi suất giữa các

Ngân hàng đã đẩy lãi suất huy động lên rất cao, theo đó lãi suất cho vay của các

Ngân hàng và của cả bản thân chi nhánh MHB Hải Dương vào thời điểm đó cũng

tăng cao. Các khách hàng không thể chịu đựng được mức lãi suất quá cao, Chi

nhánh cũng không mạnh dạn cho vay để đảm bảo tính thanh khoản, nếu đẩy mạnh

cho vay sẽ không đảm bảo an toàn vốn, chính vì vậy dư nợ trong năm 2012 đã tăng

không cao so với mức tăng năm 2011. Bên cạnh đó ,do việc TW khống chế tăng

trưởng dư nợ theo nghị quyết 11 của Chính phủ cùng với lãi suất cao nên nhu cầu

vay của khách hàng giảm đồng thời Chi nhánh cũng xác định đầu tư ra cho vay lúc

này thì rủi ro rất lớn, bởi vậy năm 2012 tốc độ tăng dự nợ đã giảm, đã không sử

dụng hết nguồn. Với sự chỉ đạo sáng suốt của Ban lãnh đạo MHB TW cùng sự cố

gắng của toàn thể cán bộ nhân viên trong hệ thống NH MHB, năm 2012 MHB đãNguyễn Đức Lý- K45H6Luận Văn Tốt Nghiệp28

Trường Đại học Thương MạiKhoa Tài Chính Ngân Hàngđược đánh giá là một trong những NHTM đảm bảo tăng trưởng tín dụng tốt, có chất

lượng tín dụng tốt, đảm bảo khả năng thanh khoản.

Trong tổng dư nợ thì ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn so với trung và dài

hạn và có xu hướng tăng sau mỗi năm, cụ thể nếu như năm 2010 ngắn hạn trong

tổng dư nợ chiếm 67,48% thì năm 2011 tăng lên là 69,85% và năm 2012 là 71,52%.

Nguyên nhân dẫn đến việc tỷ trọng ngắn hạn không ngừng tăng lên chủ yếu là do

ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế trong thời gian vừa qua. Từ năm 2008, do

chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng và suy thoái toàn cầu nên nền kinh tế trong

nước không tránh khỏi những khó khăn: tăng trưởng thấp, tỷ lệ lạm phát cao, lãi

suất và tỷ giá biến động mạnh, …xu hướng các khách hàng vay vốn lưu động để

duy trì sản xuất giúp có tiền trả lương cho công nhân, không để máy móc ngừng

hoạt động tăng so với nhu cầu vay vốn trung dài hạn để mở rộng sản xuất kinh

doanh. Bên cạnh đó, việc giảm tỷ trọng trung dài hạn và tăng tỷ trọng ngắn hạn

trong tổng dư nợ sẽ giúp NH đảm bảo khả năng thanh khoản. Dư nợ trung dài hạn

năm 2011 là 790.315 triệu đồng, tăng 110.914 triệu đồng so với năm 2010 với tỷ lệ

tăng tương ứng là 16,33%; năm 2012 giảm so với năm 2011 là 14.259 triệu đồng

với tỷ lệ tương ứng là 4,18%. Năm 2012 dư nợ TDH giảm so với năm 2011 cũng là

do tình hình kinh tế khó khăn, lãi suất cho vay cao, NH dè dặt trong hoạt động dài

hạn để tránh rủi ro lãi suất.Trong những năm tới, khi tình hình kinh tế đã ổn định,

lãi suất có xu hướng giảm thì Chi nhánh cần có nhiều đổi mới trong cho vay trung

và dài hạn như xác định mức tín dụng cho từng KH, phân loại KH, hỗ trợ cho

những KH làm ăn tốt có khó khăn tạm thời để mở rộng hơn nữa quy mô cho vay

trung dài hạn. Chi nhánh cũng cần cẩn trọng khi xem xét quyết định cho vay, qua

phân tích tài chính, phân tích dự án, đánh giá năng lực khách hàng, phân tích những

tiềm ẩn rủi ro mới quyết định đầu tư vốn vay hay từ chối cho vay.

Nhìn chung, hoạt động tín dụng của NH trong thời gian qua đã đạt được

những kết quả đáng khích lệ,thu hút được nhiều doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả,

ổn định đến với NH. Đó là kết quả của chính sách tín dụng hiệu quả kết hợp với

chính sách nguồn vốn đa năng.Nguyễn Đức Lý- K45H6Luận Văn Tốt Nghiệp29

Trường Đại học Thương Mại

Dịch vụKhoa Tài Chính Ngân HàngVề hoạt động thanh toán quốc tế

+ Xuất khẩu đến 31/12/2011 là 500,668 USD đạt 333,7% kế hoạch. Hoạt động

xuất khẩu của Phòng Kim Thành chiếm ưu thế, cao nhất chi nhánh

+ Nhập khẩu đến 31/12/2011 là 431,531 USD đạt 215,7% kế hoạch. Hoạt động

nhập khẩu ở chi nhánh là chủ yếu.Kinh doanh ngoại tệ

+ Doanh số mua vào trong năm 2011 là 1.520.000 USD

+ Doanh số bán ra trong năm 2011 là 868.000 USD

Kết quả kinh doanh ngoại tệ trong năm 2011 là 652.000 USD, đạt 326% kế

hoạch đặt ra.Ngân quỹ

Trong các thời kỳ này, tình hình thu chi các loại tiền đều tăng hơn so với năm

trước.

Bộ phận ngân quỹ (giao dịch viên) đã phát hiện được nhiều tiền giả và trả lại tiền

thừa cho khách hàng. Trong năm 2011 đã chi trả 98 món tiển thừa cho khách với trị

giá là 116,22 triệu đồng, món cao nhất là 18 triệu đồng của khách hàng Trần Văn

Ngọc.Công tác ngân quỹ của ngân hàng đã đảm bảo an toàn và tuân thủ đầy đủ các

quy trình thu chi tiền mặt theo đúng các quy định, tổ chức tốt việc điều hòa tiền

mặt, đáp ứng nhanh chóng, chính xác nhu cầu tiền mặt cho sản xuất và đời sống.Hoạt động kinh doanh thẻ.

Doanh số thanh toán và phí thu được từ thẻ tín dụng quốc tế tăng không đáng

kể, do nhu cầu sử dụng của khách hàng chưa nhiều. Trong năm 2011 hoạt động kinh

doanh thẻ tuy còn gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh gay gắt giữa các Ngân hàng trên

địa bàn làm cho việc khai thác thị trường bị co hẹp, do ảnh hưởng lãi suất cao, quan

hệ tín dụng khách hàng gặp khó khăn, làm ảnh hưởng không nhỏ đến bán chéo sản

phẩm dịch vụ, nắm bắt được tình hình như vậy Chi nhánh đã nghiêm túc triển khai

đến toàn thể CBNV, giao chỉ tiêu cho từng phòng thực hiện kế hoạch phát hành thẻ

Chi nhánh và Hội sở giao.Toàn thể CBNV chi nhánh đã tích cực tiếp thị khách hàngNguyễn Đức Lý- K45H6Luận Văn Tốt NghiệpXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (73 trang)

×