1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

1 Đánh giá mức độ phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (371.12 KB, 48 trang )


32Hai là, các chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng về số lượng của cho vay tiêu dùng

đều tăng. Dư nợ cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng dư nợ cho vay

so với các ngân hàng khác cho thấy ngân hàng đã dành nhiều nguồn lực và chú

trọng đặc biệt vào phát triển cho vay tiêu dùng trong quá trình hoạt động.

Ba là, nguồn vốn huy động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi

nhánh Vĩnh Phúc tăng đều và ổn định đáp ứng được nhu cầu vay tiền của người

dân. Đặc biệt, nguồn vốn này chủ yếu là tiền gửi tiết kiệm của dân cư trên địa bàn

và các TCKT trong vùng lãnh thổ. Điều này cho thấy mức sống, mức thu nhập của

dân cư trên địa bàn là khá cao. Đây là điều kiện để phát triển cho vay tiêu dùng đối

với các đối tượng có tiền gửi tiết kiệm, điều này sẽ làm giảm chi phí giao dịch và

tiện lợi đối với cả ngân hàng và khách hàng.

Bốn là, sản phẩm cho vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt

Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc vừa đa dạng, lại linh hoạt theo nhu cầu của thị trường,

đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của dân cư. Ngân hàng luôn chú ý đến nhu cầu thị

trường nhằm tìm ra và đáp ứng kịp thời các nhu cầu của khách hàng.

Năm là, chất lượng tín dụng tiêu dùng nhìn chung đã được cải thiện tốt hơn khi

mà ngân hàng đã ban hành các thể lệ riêng đối với từng sản phẩm cho vay. Ngân

hàng cũng áp dụng phần mềm quản lí tín dụng T24 là phần mềm hiện đại nhất hiện

nay, lập các bảng xếp hạng tín dụng, các tiện ích ngân hàng như SMS Banking,

Internet Banking, các biểu mẫu giúp nhân viên tín dụng có thể rút ngắn thời gian,

thủ tục mà vẫn đảm bảo chất lượng tín dụng

Sáu là, trong 3 năm qua, thị phần cho vay tiêu dùng đã tăng lên đáng kể, tạo

được lợi thế cạnh tranh với các NHTM khác trên cùng địa bàn. Với những hoạt

động quảng cáo, tài trợ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh

Vĩnh Phúc đã ngày càng tăng uy tín trong địa bàn. Đây là điều kiện để hoạt động

cho vay tiêu dùng có thể tăng trưởng nhanh hơn trong tương lai.

3.1.2 Những hạn chế, tồn tại

Ngoài những thành tựu đạt được, cho vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Ngoại

thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc vẫn còn những hạn chế, tồn tại gây ảnh

hưởng đến sự phát triển của hoạt động này:GVHD: ThS. Lê Đức TốSV: Hoàng Văn Thêm33Một là, mặc dù chất lượng hoạt động tín dụng đã tốt nhưng còn chứa nhiều nguy

cơ xảy ra rủi ro. Do là ngân hàng hoạt động dựa trên nguồn vốn huy động, cùng với

sự cạnh tranh lãi suất huy động cao nên lãi suất cho vay cũng phải tăng tương xứng.

Nhưng lãi suất quá cao khiến các cá nhân, hộ gia đình e ngại tiếp cận với nguồn vốn

này; còn những khách hàng có khả năng tiếp cận thì mức độ rủi ro cũng cao hơn.

Hai là, mặc dù phương châm hoạt động là đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng,

nhưng thực tế cho vay tiêu dùng của ngân hàng chủ yếu là cho vay mua, sửa chữa,

xây dựng nhà; mua ô tô, cho cán bộ công nhân viên vay, cho vay du học còn các

loại hình khác thì chưa được người dân chú ý nhiều. Rõ ràng, dù có nhiều sản phẩm

nhưng ngân hàng vẫn chưa cạnh tranh được với các ngân hàng khác và chưa khai

thác được tiềm năng của thị trường.

Ba là, thời gian giải quyết một khoản vay (từ khi tiếp xúc khách hàng đến khi

giải ngân) còn khá dài so với một số ngân hàng khác. Trong khi các ngân hàng khác

cạnh tranh đưa ra dịch vụ tương tự với chất lượng cao hơn (rút ngắn thời gian, thủ

tục) thì chất lượng dịch vụ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi

nhánh Vĩnh Phúc hầu như chưa có nhiều thay đổi để tăng tính cạnh tranh.

Bốn là, tỷ trọng tiền gửi thanh toán của cá nhân còn thấp trong nguồn vốn huy

động, trong khi đây là nguồn có chi phí thấp và có thể huy động với khối lượng lớn.

Huy động được nguồn này, ngân hàng có thể nâng cao doanh số cho vay tiêu dùng

và tạo ra lợi nhuận lớn hơn.

Năm là, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc chỉ

phục vụ nhu cầu cho vay tiêu dùng đối với người dân trong tỉnh mà đời sống của

người dân trong tỉnh thì chưa thực sự cao. Cho vay tiêu dùng chủ yếu tập trung ở

Thành phố Vĩnh Yên và Thị xã Phúc Yên vì ở đây thu nhập của người dân khá ổn

định, còn đối với các huyện khác thì đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên

nhu cầu vay tiêu dùng là ít.

3.1.3 Nguyên nhân những hạn chế, tồn tại

Ngân hàng chưa quan tâm đúng mức đến cho vay tiêu dùng: Trong định

hướng kinh doanh của mình, chi nhánh vẫn tập trung chủ yếu vào nhóm khách hàng

là các doanh nghiệp….nên hoạt động cho vay tiêu dùng chưa được quan tâm đúng

mức. Những kết quả về tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng của chi nhánh thực sựGVHD: ThS. Lê Đức TốSV: Hoàng Văn Thêm34mới chỉ là bước đầu, khi mà thị trường tiềm năng về các khách hàng cá nhân là vô

cùng lớn. Bên cạnh đó, việc thiếu một định hướng cụ thể phát triển cho vay tiêu

dùng là nguyên nhân làm cho hoạt động này của chi nhánh còn chưa tương xứng

với tiềm năng mà Chi nhánh có thể đạt được.

 Chiến lược marketing: chiến lược Marketing, điều tra thị trường, công tác tiếp thị,tuyên truyền tới các khách hàng của ngân hàng chưa thực sự có hiệu quả. Vì thế, số

lượng khách hàng cá nhân đến với Ngân hàng chưa xứng với tiềm năng.

 Nguồn nhân lực: Từ khi có sự quan tâm hơn đến cho vay tiêu dùng, chi nhánh đãmở thêm phòng giao dịch để hiệu quả hơn trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại các

Huyện, Thị xã trong Tỉnh.

 Nguyên nhân từ khách hàng vay:- Do khách hàng thường thiếu các điều kiện để thực hiện các nguyên tắc quy định

cho vay. Như thực tế nhiều khách hàng đến với ngân hàng nhưng điều kiện về

nguồn trả nợ cũng như tài sản đảm bảo chưa đủ điều kiện nên không được đáp ứng

nhu cầu từ ngân hàng.

- Tư cách đạo đức của khách hàng cũng là một nguyên nhân của những tồn tại trên.

Mặc dù đa số người vay thường có ý nghĩ xuất phát tốt đẹp, với mong muốn chính

đáng, tích cực sản xuất thanh toán được nợ ngân hàng từ kết quả kinh doanh của

mình nhưng không ít người có những chủ tâm xấu, chiếm đoạt, lừa đảo vốn của

ngân hàng bằng những hành vi, thủ đoạn tinh vi. Gây tổn thất cho ngân hàng.

3.2 Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương

Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc

3.2.1 Chiến lược phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại

thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc

Trong chiến lược phát triển ngân hàng chung của hệ thống, Ngân hàng TMCP

Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc đặt ra định hướng phát triển trở

thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Vĩnh Phúc.

Đối tượng khách hàng mà Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi

nhánh Vĩnh Phúc hướng đến là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cá nhân thuộcGVHD: ThS. Lê Đức TốSV: Hoàng Văn Thêm35tầng lớp trung lưu trên địa bàn. Sản phẩm tín dụng ngân hàng cung cấp là các sản

phẩm phục vụ các doanh nghiệp vừa, các hộ kinh doanh cá thể và các sản phẩm cho

vay tiêu dùng. Trong đó, ngân hàng sẽ tập trung vào phát triển cho vay tiêu dùng vì

mức sống của người dân Vĩnh Phúc cũng tăng nhanh và nhu cầu tiêu dùng của họ là

rất lớn. Ngoài các sản phẩm cho vay tiêu dùng truyền thống, Ngân hàng TMCP

Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển các sản phẩm

cho vay khác nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng tiêu dùng.

Ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động bằng cách mở thêm các chi

nhánh, phòng giao dịch tại các khu vực có đông dân cư sinh sống và buôn bán. Tại

những khu vực này, ngân hàng có thể cho vay kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ

kinh doanh cá thể và cho vay tiêu dùng đối với những người có thu nhập cao.

Ngân hàng tiếp tục tăng cường quảng bá hình ảnh và tiếp thị đối với các nhóm

khách hàng tiềm năng, tạo ra ấn tượng tốt về một ngân hàng có chất lượng cao trong

tất cả các hoạt động, đặc biệt là cho vay tiêu dùng.3.2.2 Khả năng, cơ hội và thách thức đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương

Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc

Khả năng

- Vốn tự có của ngân hàng ngày càng tăng tạo ra tiền đề cho việc phát triển, mở

rộng hoạt động kinh doanh.

- Nguồn nhân lực đông đảo, có trình độ, tính sáng tạo, có khả năng chịu áp lực công

việc và nắm bắt công nghệ mới. Nhân lực của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt

Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc hầu hết đều có trình độ đại học, trên đại học và tuổi

đời trẻ. Đây chính là nguồn lực có thể tạo cho ngân hàng những bước nhảy vọt

trong quá trình phát triển.

- Công nghệ ngân hàng hiện đại, đặc biệt là khi đã nắm được công nghệ ngân hàng

bán lẻ của đối tác nước ngoài- ngân hàng có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực

hoạt động bán lẻ. Trong hoạt động cho vay tiêu dùng, công nghệ là một nhân tố

quan trọng làm giảm các thủ tục nghiệp vụ, bảo mật thông tin, tăng tốc độ xử lí dữ

liệu. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc hiện đangGVHD: ThS. Lê Đức TốSV: Hoàng Văn ThêmXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (48 trang)

×