1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

2 Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (371.12 KB, 48 trang )


35tầng lớp trung lưu trên địa bàn. Sản phẩm tín dụng ngân hàng cung cấp là các sản

phẩm phục vụ các doanh nghiệp vừa, các hộ kinh doanh cá thể và các sản phẩm cho

vay tiêu dùng. Trong đó, ngân hàng sẽ tập trung vào phát triển cho vay tiêu dùng vì

mức sống của người dân Vĩnh Phúc cũng tăng nhanh và nhu cầu tiêu dùng của họ là

rất lớn. Ngoài các sản phẩm cho vay tiêu dùng truyền thống, Ngân hàng TMCP

Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển các sản phẩm

cho vay khác nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng tiêu dùng.

Ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động bằng cách mở thêm các chi

nhánh, phòng giao dịch tại các khu vực có đông dân cư sinh sống và buôn bán. Tại

những khu vực này, ngân hàng có thể cho vay kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ

kinh doanh cá thể và cho vay tiêu dùng đối với những người có thu nhập cao.

Ngân hàng tiếp tục tăng cường quảng bá hình ảnh và tiếp thị đối với các nhóm

khách hàng tiềm năng, tạo ra ấn tượng tốt về một ngân hàng có chất lượng cao trong

tất cả các hoạt động, đặc biệt là cho vay tiêu dùng.3.2.2 Khả năng, cơ hội và thách thức đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương

Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc

Khả năng

- Vốn tự có của ngân hàng ngày càng tăng tạo ra tiền đề cho việc phát triển, mở

rộng hoạt động kinh doanh.

- Nguồn nhân lực đông đảo, có trình độ, tính sáng tạo, có khả năng chịu áp lực công

việc và nắm bắt công nghệ mới. Nhân lực của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt

Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc hầu hết đều có trình độ đại học, trên đại học và tuổi

đời trẻ. Đây chính là nguồn lực có thể tạo cho ngân hàng những bước nhảy vọt

trong quá trình phát triển.

- Công nghệ ngân hàng hiện đại, đặc biệt là khi đã nắm được công nghệ ngân hàng

bán lẻ của đối tác nước ngoài- ngân hàng có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực

hoạt động bán lẻ. Trong hoạt động cho vay tiêu dùng, công nghệ là một nhân tố

quan trọng làm giảm các thủ tục nghiệp vụ, bảo mật thông tin, tăng tốc độ xử lí dữ

liệu. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc hiện đangGVHD: ThS. Lê Đức TốSV: Hoàng Văn Thêm36có những công nghệ ngân hàng mới nhất như hệ thống máy tính, phần mềm quản lí

B2K, phần mềm quản lí T24, máy ATM…

Cơ hội

- Thị trường cho vay tiêu dùng ở Vĩnh Phúc rất tiềm năng khi mà mức sống của

người dân ngày càng được nâng cao và quy mô dân cư ngày càng lớn. Hơn nữa,

trình độ hiểu biết của người dân đối với các hoạt động ngân hàng ngày càng được

cải thiện, tạo được sự thuận lợi cho ngân hàng trong việc tiếp cận khách hàng.

Người tiêu dùng ngày càng có tâm lí tìm đến ngân hàng để vay tiền phục vụ cho các

nhu cầu cuộc sống.

- Thị trường tài chính phát triển tạo điều kiện cho ngân hàng có thể tăng vốn điều lệ

nhằm tăng năng lực cạnh tranh đối với cả ngân hàng trong nước và ngoài nước. Đặc

biệt, việc huy động vốn trên thị trường chứng khoán với khối lượng lớn để bổ sung

cho vốn tự có của ngân hàng.

- Nền kinh tế ngày càng phát triển; xã hội ngày càng sản xuất được nhiều hàng hóa,

dịch vụ; thu nhập dân cư ngày càng tăng là một điều kiện cực kì thuận lợi cho các

NHTM phát triển các sản phẩm dịch vụ. Hiện nay, Việt Nam được đánh giá là một

nước có nền kinh tế phát triển năng động và ổn định, thu hút được sự quan tâm của

thế giới. Đây chính là thời điểm thuận lợi cho các NHTM trong nước mở rộng các

hoạt động dịch vụ, thu hút đầu tư của nước ngoài và vươn ra thị trường tài chính

quốc tế.

- Chính sách khuyến khích phát triển của Chính phủ vì mục tiêu nâng cao mức sống

dân cư, thúc đẩy sản xuất phát triển. Nâng cao mức sống cho người dân là mục tiêu

hàng đầu trong các Chính sách phát triển của Chính phủ; do đó, trong các Chính

sách phát triển của mình Chính phủ sẽ hỗ trợ, khuyến khích các NHTM phát triển

hoạt động tín dụng tiêu dùng.

Thách thức

- Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt, nhất là khi các ngân hàng

nước ngoài được phép hoạt động hoàn toàn tại Việt Nam. Các ngân hàng nước

ngoài có ưu thế về vốn, trình độ công nghệ quản lí hiện đại so với các ngân hàng

trong nước nên sẽ có lợi thế cạnh tranh rất lớn. Khi đó, thị trường cho vay sẽ bị chia

nhỏ, các NHTM cổ phần trong nước phải tập trung vào chiến lược phát triển ngânGVHD: ThS. Lê Đức TốSV: Hoàng Văn Thêm37hàng bán lẻ để có thể cạnh tranh và phát triển. Thị trường cho vay tiêu dùng vì thế

trở thành thị trường mục tiêu của tất cả các ngân hàng, sự cạnh tranh sẽ khắc nghiệt

hơn bao giờ hết.

- Trong môi trường cạnh tranh như vậy, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

– Chi nhánh Vĩnh Phúc phải có những chiến lược, giải pháp dài hạn và hợp lí để có

thể phát triển cho vay tiêu dùng nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh và đạt được các

mục tiêu về lợi nhuận.

3.2.3 Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương

Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc

Tìm ra những giải pháp nhằm loại bỏ những hạn chế là một công việc quan trọng

nhằm thực hiện tốt chiến lược phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP

Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc. Các hạn chế và nguyên nhân

không tồn tại một cách độc lập mà có quan hệ nhất định, do vậy các giải pháp cũng

phải liên quan tới nhau và cần được thực hiện một cách đồng bộ. Mỗi giải pháp có

thể giải quyết một phần nào đó một vấn đề nhất định và được xuất phát từ những

nguyên nhân nội tại của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh

Vĩnh Phúc.

Sau đây là một số giải pháp để phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP

Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc:

Một là ngân hàng phải lập được một chiến lược marketing cho sản phẩm cho

vay tiêu dùng.

Có một chiến lược marketing hiệu quả sẽ giúp ngân hàng dễ hoạt động và phát

triển theo mục tiêu đã đặt ra. Các yếu tố cơ bản của một chiến lược marketing bao

gồm:

- Thị trường mục tiêu: thị trường mục tiêu được xác định là các cá nhân, hộ gia đình

có thu nhập khá trở lên và ổn định, sinh sống và làm việc tại Vĩnh Phúc.

- Sản phẩm cho vay tiêu dùng: cho vay mua ô tô, sửa chữa nhà, du học, mua cổ

phiếu, góp vốn, xuất khẩu lao động và các mục đích tiêu dùng khác. Chiến lược sản

phẩm phải linh hoạt và thay đổi theo tình hình của thị trường.

- Quảng cáo, tiếp thị: đây là hoạt động nhằm mục đích nâng cao vị thế và hình ảnh

của ngân hàng, giới thiệu sản phẩm của Vietcombank đến công chúng. Việc quảngGVHD: ThS. Lê Đức TốSV: Hoàng Văn Thêm38cáo và tiếp thị phải được thực hiện có kế hoạch, có trọng điểm và giảm tối đa chi

phí. Phương tiện quảng cáo là báo chí, truyền hình, biển hiệu, tờ rơi. Hoạt động

quan hệ công chúng cũng rất quan trọng nhằm nâng cao vị thế của ngân hàng.

- Lãi suất cho vay: ngân hàng phải có chính sách lãi suất cho vay hợp lí, linh hoạt

theo thị trường và co tính đến yếu tố cạnh tranh với các ngân hàng khác cùng địa

bàn.

Để có thể thực hiện được chiến lược marketing hiệu quả, ngân hàng phải lập

được một phòng chuyên trách marketing, chuyên nghiên cứu, triển khai, thực hiện

chiến lược marketing cho ngân hàng.

Hai là mở rộng và hoàn thiện danh mục sản phẩm cho vay tiêu dùng

Danh mục sản phẩm cho vay tiêu dùng là một tập hợp các sản phẩm về cho vay

tiêu dùng có thể thỏa mãn một cách tốt nhất nhu cầu về tiêu dùng đa dạng của khách

hàng. Sản phẩm tín dụng tiêu dùng nằm trong một hệ thống các sản phẩm phong

phú và đa dạng của ngân hàng; vì vậy, việc xây dựng và hoàn thiện nó đòi hỏi phải

phù hợp với chiến lược chung của toàn ngân hàng và tình hình của thị trường.

Đặc biệt, ngân hàng nên phát triển sản phẩm cho vay mua ô tô bởi thị trường cho

vay mua ô tô là rất lớn khi mà mức sống của người dân ngày càng cao khiến thị

trường ô tô bùng nổ trong mấy năm qua. Vì các ngân hàng đều chú trọng vào hoạt

động cho vay này nên sự cạnh tranh là rất mạnh, do đó Ngân hàng TMCP Ngoại

thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc phải có sự phát triển vượt trội hơn trong

loại hình cho vay này để thu hút khách hàng đến với ngân hàng nhiều hơn. Để tăng

tính cạnh tranh, ngân hàng nên bỏ quy định khách hàng phải có hộ khẩu thường trú

tại Vĩnh Phúc. Chính sách này đã không thu hút được một số lượng lớn khách hàng

có thu nhập cao nhưng chưa có hộ khẩu vì sự rắc rối trong thủ tục hành chính.

Khách hàng chỉ cần chứng minh được quá trình công tác và làm việc lâu dài tại

Vĩnh Phúc. Việc bỏ quy định này sẽ làm tăng doanh số cho vay của ngân hàng.

Hiện nay, người dân có nhiều điều kiện và cơ hội để sở hữu ô tô, đặc biệt chính

sách nhập khẩu ô tô cũ, đây cũng chính là cơ hội cho ngân hàng. Ngân hàng phải

liên kết với các công ty kinh doanh ô tô để có thể cho vay đối với khách hàng. Đối

với các sản phẩm cho vay mua ô tô, ngân hàng có thể tiến hành cho vay thông qua

các đại lí để tạo sự tiện lợi tối đa cho khách hàng. Để thực hiện được điều này, ngân

hàng phải lựa chọn các đại lí có độ tin cậy cao, quan hệ thường xuyên với ngânGVHD: ThS. Lê Đức TốSV: Hoàng Văn Thêm39hàng và phải huấn luyện nghiệp vụ cho các đại lí về quy trình nghiệp vụ cho vay.

Ngân hàng phải giám sát chặt chẽ hoạt động này từ việc lập hồ sơ đến thẩm định giá

xe, thẩm định tài chính khách hàng, giám sát sau cho vay để tránh rủi ro tối đa, đảm

bảo an toàn cho khoản vay.

Ba là phát triển thương hiệu Vietcombank

Việc phát triển thương hiệu là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong

chiến lược marketing. Vietcombank phải xây dựng được cho mình một thương hiệu

mạnh và khác biệt so với các ngân hàng khác, đó là thương hiệu về một ngân hàng

bán lẻ hàng đầu.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc cần có kế

hoạch phát triển thương hiệu trên địa bàn một cách có hệ thống. Chiến lược khuếch

trương thương hiệu phải được lập ra một cách chặt chẽ, chi tiết và có tính dài hạn.

Ngân hàng phải sử dụng đồng bộ các công cụ marketing như quảng cáo, tuyên

truyền, tiếp thị trực tiếp…

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc phối hợp

cùng Hội sở tiến hành quảng cáo về ngân hàng trên truyền hình, báo chí và các

trang web. Đặc biệt, ngân hàng chú trọng quảng cáo trên truyền hình vì đây là

phương tiện có thể chuyển tải thông điệp một cách nhanh nhất và rộng nhất. Ngân

hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc cần thực hiện hoạt

động quan hệ công chúng trên địa bàn như tài trợ cho các cuộc thi sinh viên, tuyển

sinh viên thực tập vào ngân hàng để có thể tạo dựng được hình ảnh trong nhóm

khách hàng tiềm năng trong tương lai. Ngân hàng sau khi xác định được thị trường

mục tiêu có thể gửi thư ngỏ để giới thiệu về sản phẩm của mình, phát tờ rơi cho

khách hàng để bán chéo sản phẩm… Đây là những hoạt động mang lại hiệu quả cao

mà lại tiêu tốn ít chi phí cho ngân hàng.

Bốn là nâng cao khả năng kiểm tra, kiểm soát sau cho vay

Ngân hàng phải định kì kiểm tra để xác định khách hàng có sử dụng vốn vay

đúng mục đích không và giá trị của tài sản đảm bảo bằng cách lập sổ theo dõi khách

hàng để ghi các thông tin cần thiết. Việc lấy thông tin có thể qua điện thoại hoặc

trực tiếp gặp khách hàng, trực tiếp xem xét tài sản đảm bảo hay lấy thông tin từ

những người có mối quan hệ với khách hàng. Việc kiểm tra trực tiếp thường mấtGVHD: ThS. Lê Đức TốSV: Hoàng Văn Thêm40nhiều thời gian, do đó phải sắp xếp một thời gian định kì hợp lí nhằm đảm bảo việc

kiểm tra diễn ra toàn diện và hiệu quả.

Năm là phát triển dịch vụ thẻ

Thị trường thẻ là một thị trường tiềm năng đối với NHTM hiện nay. Nhu cầu sử

dụng thẻ rút tiền và thẻ tín dụng của người dân tăng trưởng rất nhanh trong mấy

năm qua, người dân càng ngày càng có thói quen dùng thẻ trong cuộc sống hàng

ngày. Phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng có thể mở rộng cho vay tiêu dùng bằng cách

cung cấp hạn mức tín dụng cho các chủ thẻ và chủ thẻ có thể tiêu dùng trong hạn

mức đó. Ngân hàng hoàn toàn kiểm soát được các giao dịch của chủ thẻ qua tài

khoản nên hình thức cho vay qua thẻ tín dụng có tính an toàn rất cao. Ngân hàng cần

cập nhật các tiện ích; xây dựng hệ thống máy ATM, POS hiện đại, nhiều tính năng để

thu hút khách hàng. Tuy nhiên, ngân hàng nên tập trung vào phát triển thẻ tín dụng

bằng cách lắp đặt nhiều máy POS vì đây là xu hướng phát triển trong thời gian tới. Đối

với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc, phải tiến

hành lắp đặt máy ATM, POS tại chi nhánh, trung tâm thương mại, khu đông dân cư

trên địa bàn; đồng thời phải quảng cáo, tiếp thị sản phẩm thẻ đến với khách hàng qua

báo chí, truyền hình, tờ rơi…

Sáu là phát triển dịch vụ Phone Banking và Internet Banking

Theo xu hướng của một ngân hàng bán lẻ hiện đại, Vietcombank triển khai các

dịch vụ ngân hàng tiên tiến là Phone Banking và Internet Banking. Đây là hai dịch

vụ ngân hàng được các NHTM ở Việt Nam phát triển trong những năm gần đây và

đã tỏ ra có hiệu quả cao trong chiến lược nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Với Phone Banking, khách hàng có thể truy vấn tài khoản qua điện thoại, khách

hàng sẽ được tư vấn về các sản phẩm của ngân hàng hay các quy trình, thủ tục khi

sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Với Internet Banking, ngân hàng cung cấp cho

khách hàng một mã số, khách hàng có thể dùng mã số bí mật này để truy nhập vào

tài khoản của mình trên web của ngân hàng. Chỉ cần ngồi ở nhà, khách hàng cũng

có thể biết được các thông tin về tài khoản. Không những thế, khách hàng có thể gửi

tiền vào ngân hàng qua web với những thủ tục rất đơn giản mà không cần đến ngân

hàng. Khi khách hàng có nhu cầu, ngân hàng sẽ cung cấp cho khách hàng một hạn

mức tín dụng và khách hàng có thể chủ động chi tiêu trong hạn mức đó.GVHD: ThS. Lê Đức TốSV: Hoàng Văn Thêm41Hai dịch vụ ngân hàng qua điện thoại và qua Internet tạo ra sự tiện lợi cho khách

hàng trong việc chi tiêu, gửi tiền hay vay tiền để tiêu dùng, qua đó thu hút được một

lượng khách hàng đông đảo, nâng cao được vị thế của ngân hàng. Tuy nhiên, để

triển khai hoạt động này, ngân hàng cần mua và cập nhật các công nghệ bảo mật

nhằm tránh xảy ra rủi ro, để lộ các thông tin về khách hàng và tài khoản của khách

hàng.

3.3 Một số kiến nghị

3.3.1 Kiến nghị với các cơ quan quản lý vĩ mô của nhà Nước

Mọi hoạt động trong nền kinh tế đều chịu sự quản lí vĩ mô của Nhà nước. Các

chính sách của Nhà nước trong mỗi giai đoạn có thể tạo ra môi trường thuận lợi để

ngành này phát triển nhưng lại hạn chế sự phát triển của ngành khác tùy thuộc vào

mục tiêu của các cấp lãnh đạo trong thời kì đó. Trong thời gian qua, với chủ trương

cơ cấu lại ngành ngân hàng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới

theo hướng tăng tính chủ động cho ngân hàng. Cho vay tiêu dùng là một trong

những biện pháp kích cầu của chính sách kinh tế mà Nhà nước sử dụng trong cơ chế

thị trường, vì vậy Nhà nước cũng cần phải có định hướng chiến lược trước mắt và

lâu dài, cần có những nỗ lực nhằm hỗ trợ cho mục tiêu phát triển hoạt động cho vay

tiêu dùng, khuyến khích và tạo ra những điều kiện thuận lợi để sự phát triển của loại

hình cho vay này diễn ra một cách lành mạnh, tốt đẹp. Hiện nay, có sự chênh lệch

rất lớn giữa các tầng lớp dân cư, đặc biệt là giữa khu vực thành thị và nông thôn.

Điều này có ảnh hưởng không tốt tới hoạt động cho vay tiêu dùng bởi lẽ, một tỷ lệ

lớn dân cư sống ở nông thôn lại là bộ phận có thu nhập thấp, khả năng chi trả cho

các nhu cầu hàng ngày rất hạn chế nhưng họ cũng không thể đến ngân hàng vay vì

họ không có tài sản thế chấp có giá trị cao. Vì vậy, Nhà nước cần có sự đầu tư hợp

lí ở khu vực này bằng việc xây dựng cơ sở hạ tầng, khuyến khích phát triển các

ngành nghề truyền thống, có chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp hoạt động

trên địa bàn trên nhằm tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân. Các văn bản

pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng cũng cần phải có sự thay đổi, bổ sung nhằm tìm

ra biện pháp khắc phục các hạn chế của những quy định trước đó.

Nhà nước cần tiếp tục củng cố cơ cấu ngành trong nền kinh tế theo hướng ưu tiên

cho các ngành công nghiệp mũi nhọn, đó là các ngành công nghiệp sản xuất hàng

hóa tiêu dùng và các ngành dịch vụ phục vụ đời sống nhân dân nhằm góp phần đángGVHD: ThS. Lê Đức TốSV: Hoàng Văn Thêm42kể vào việc tăng mức cung về hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, nhằm thỏa mãn các nhu

cầu của công chúng. Đồng thời, việc củng cố cơ cấu ngành một cách hợp lí, toàn

diện sẽ giảm bớt tình trạng thất nghiệp, tạo nên nhiều công ăn việc làm cho người

lao động, nâng cao chất lượng đời sống dân cư. Đây là điều kiện quan trọng để thúc

đẩy phát triển cho vay tiêu dùng.

Nhà nước cần đấy nhanh hệ thống an sinh xã hội như xã hội hóa bảo hiểm xã hội,

bảo hiểm thất nghiệp, nhân rộng mô hình tiền lương hưu cho công nhân, đấy nhanh

cải cách tiền lương trong khu vực nhà nước (là đối tượng có thu nhập thấp) để giảm

sự phân hóa giàu nghèo đặc biệt giữa nông thôn và thành thị nhằm tạo ra sự an tâm

về thu nhập trong dài hạn, qua đó kích thích nhu cầu tiêu dùng. Nhà nước cần nhân

rộng mô hình tiêu thụ hàng hóa thông qua ủy thác, đại lí, mua trả chậm, trả góp…

đặc biệt trong lĩnh vực nhà ở, hàng tiêu dùng lâu bền nhằm tăng điều kiện, khả năng

tiêu dùng hàng hóa. Đẩy mạnh thương mại nông thôn, miền núi bằng cách mở rộng

mạng lưới thương mại giữa các vùng miền trong nước. Phát triển mạnh hệ thống

chợ chuyên doanh, chợ đầu mối… ở các vùng kinh tế tập trung để thông luồn hàng

tiêu dùng, vật tư nông nghiệp; tăng cường hoạt động thông tin, dự báo thị trường …

tạo cho người dân chủ động trong tiêu thụ nhằm thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu

nhập của khu vực nông thôn. Đây là điều kiện để phát triển các sả phẩm cho vay

phục vụ sản xuất cũng như tiêu dùng.

Nhà nước cần tăng cường đầu tư cho hệ thống giáo dục nhằm phát triển nhân tố

con người. Vấn đề đào tạo nằm trong chiến lược phát triển chung của một quốc gia,

bởi vậy Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển con người. Không

chỉ khuyến khích, hỗ trợ cho các trường thuộc khối kinh tế nhằm nâng cao chất

lượng nguồn nhân lực cho ngân hàng mà phải phát triển đồng bộ tất cả hệ thống

giáo dục nhằm tăng trình độ dân cư nói chung. Có như vậy, người dân mới có sự

hiểu biết nhất định về ngân hàng, quan tâm đến các sản phẩm của ngân hàng tạo sự

thuận lợi cho các giao dịch ngân hàng.

3.3.2Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nướcNgân hàng Nhà nước cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau nhằm tăng cường

cho vay tiêu dùng:

Hoạch định chiến lược phát triển chung về cho vay tiêu dùng giữa các NHTM.

Ngân hàng nhà nước đóng vai trò to lớn trong việc định hướng chiên lược chungGVHD: ThS. Lê Đức TốSV: Hoàng Văn ThêmXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (48 trang)

×