1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

3 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (477.35 KB, 63 trang )


Khóa luận tốt nghiệp55GVHD: TS. Nguyễn Thu Thủybán các khoản nợ của các NHTM Nhà nước chứ không phải của các DNNN. Khi thị

trường này được khởi động và giao dịch có hiệu quả, quá trình tham gia của các ngân

hàng TMCP để giải quyết nợ tồn đọng sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn.

3.3.2 Kiên nghị đối với Chính phủ

- Nâng cao vai trò định hướng trong quản ly và tư vấn cho các NHTM: Thông qua

việc thường xuyên tổng hợp, phân tích thông tin thị trường, đưa ra các nhận định và dự

báo khách quan, mang tính khoa học, đặc biệt là liên quan đến hoạt động tín dụng để

các NHTM có cơ sở tham khảo, định hướng trong việc hoạch định chính sách tín dụng

của mình sao cho vừa đảm bảo phát triển hợp lý, vừa phòng ngừa được rủi ro. Tiếp tục

hoàn thiện quy chế cho vay, đảm bảo tiền vay trên cơ sở bảo đảm an toàn cho hoạt

động tín dụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các NHTM, quy định chặt chẽ về trách

nhiệm của các NHTM về việc tuân thủ quy chế cho vay và bảo đảm tiền vay, hạn chế

bớt các thủ tục pháp lý phức tạp, gây khó khăn cho các NHTM. NHNN cần phối hợp

với các bộ ngành có liên quan trong quá trình xử lý nợ xấu, tập trung tháo gỡ những

khó khăn vướng mắc trong thủ tục phát mãi tài sản. Nên có những hướng dẫn cụ thể về

trình tự, thủ tục, trách nhiệm của TCTD, của cơ quan Công an, của Chính quyền cơ sở,

của Sở Tài nguyên Môi trường làm cơ sở pháp lý để đi đến ban hành thông tư liên

ngành hướng dẫn thêm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ,

cụ thể hóa từng công việc trong thi hành án.

- Chống sự cạnh tranh kém lành mạnh: Với sự mở rộng tính tự chủ và tự chịu trách

nhiệm của các NHTM, NHNN đã giải phóng tính sáng tạo và chủ động của các ngân

hàng trong HĐKD. Tuy nhiên, đã xuất hiện tình trạng cạnh tranh kém lành mạnh,

tranh giành khách hàng vay vốn giữa các ngân hàng như cho vay để hoàn trả các

khoản vay của các ngân hàng khác, hạ thấp các tiêu chuẩn, điều kiện vay vốn dẫn đến

nguy cơ RRTD tăng cao. Do đó NHNN cần có sự kiểm tra, kiểm soát có hiệu quả

những HĐKD của các NHTM, đảm bảo sự phát triển bền vững và an toàn.

- Ứng dụng các nguyên tắc cơ bản về giám sát ngân hàng hữu hiệu: Trong thực thi

chức năng của một cơ quan quản lý nhà nước và giám sát thị trường, hoàn thiện

phương pháp kiểm soát và kiểm toán nội bộ trong các TCTD và hướng tới các chuẩn

mực quốc tế. Hệ thống giám sát ngân hàng được hoàn thiện theo hướng nâng cao chất

lượng phân tích tình hình tài chính và phát triển hệ thống cảnh báo sớm những tiềm ẩn

SVTH: Lê Ngọc Thành

K45H4Lớp:Khóa luận tốt nghiệp56GVHD: TS. Nguyễn Thu Thủytrong HĐKD nói chung và cấp tín dụng nói riêng, thực hiện các cảnh báo sớm cho các

NHTM, đảm bảo thị trường phát triển bền vững.

- Ban hành Thông tư mới về Phân loại nợ và trích lập dự phòng: Quyết định số

493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 và Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày

25/04/2007 của Thống đốc NHNN quy định về phân loại nợ có một số điểm chưa phù

hợp cần xem xét điều chỉnh theo hướng đối với nợ gia hạn cần căn cứ vào thời gian gia

hạn và số lần gia hạn để phân loại nợ (hiện nay chỉ căn cứ vào số lần gia hạn, mà

không căn cứ vào thời gian gia hạn nên đã đánh đồng và xếp tất cả các khoản nợ gia

hạn vào nhóm nợ xấu). Bên cạnh đó, qua kiểm tra đối chiếu kết quả phân loại nợ thử

nghiệm theo chuẩn quốc tế IFRS của hệ thống VietinBank và kết quả phân loại nợ

theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 đã cho thấy hai kết quả

chênh lệch nhau. Vì vậy, để thuận tiện cho việc quản lý chất lượng tín dụng cũng như

việc phân loại nợ của các chi nhánh, đề xuất NHNN sớm ban hành thông tư mới để

thay thế cho Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005.

- Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng của Trung tâm CIC NHNN: Một trong

những bộ phận được NHTM sử dụng là Trung tâm thông tin tín dụng CIC. Và một

trong những điều kiện cần thiết để thực hiện QTRRTD tốt là hệ thống thông tin phải

đầy đủ, cập nhật, chính xác. Chất lượng thông tin càng cao thì rủi ro trong kinh doanh

tín dụng của các TCTD càng giảm. Vì vậy, việc hoàn thiện hoạt động của CIC là rất

cần thiết chẳng hạn như là: thông tin tín dụng phải bao hàm tất cả các thông tin về tình

hình vay vốn của khách hàng tại các TCTD, phải có sự phân tích thông tin tổng hợp về

khách hàng để lưu ý các NHTM. Bên cạnh đó, cần chú trọng đổi mới và hiện đại hóa

các trang thiết bị, thiết lập hệ thống sao cho việc thu thập cũng như cung cấp thông tin

tín dụng được thông suốt, kịp thời. Ngoài ra, NHNN cần phải có chính sách tuyển

chọn và đào tạo nhân viên làm công tác quản lý mạng CIC không chỉ am hiểu về công

nghệ thông tin như khai thác thông tin qua mạng và các công cụ hỗ trợ khác mà còn

phải có khả năng thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp và đưa ra những nhận định,

cảnh báo thích hợp thay vì những con số báo cáo thống kê khô khan cho các NHTM

tham khảo. Hiện nay, các ngân hàng chưa có sự hợp tác tích cực với CIC chủ yếu là do

muốn giữ bí mật thông tin về khách hàng để cạnh tranh. Vì vậy, đề xuất NHNN nên có

những biện pháp thích hợp để các ngân hàng nhận thức đúng đắn về quyền lợi và

SVTH: Lê Ngọc Thành

K45H4Lớp:Khóa luận tốt nghiệp57GVHD: TS. Nguyễn Thu Thủynghĩa vụ trong việc báo cáo và khai thác thông tin tín dụng từ CIC nhằm góp phần

ngăn ngừa và hạn chế RRTD. NHNN cần phải có biện pháp khuyến khích và đi dần

đến quy định bắt buộc các NHTM hợp tác, cung cấp thông tin một cách đầy đủ cho

trung tâm. Thanh tra NHNN nên kiểm tra việc báo cáo, khai thác thông tin của các

ngân hàng, đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời đối với những ngân hàng

vi phạm.SVTH: Lê Ngọc Thành

K45H4Lớp:Khóa luận tốt nghiệp58GVHD: TS. Nguyễn Thu ThủyKẾT LUẬN

Hoạt động tín dụng luôn chứa đựng những rủi ro, rủi ro tín dụng chiếm khoảng 60%

trong tổng rủi ro của Ngân hàng Châu Á (theo nghiên cứu của McKinsey &

Company). Việc nghiên cứu và áp dụng các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro

trong hoạt động tín dụng nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại có thể xảy ra là nhiệm

vụ hàng đầu của các NHTM. Thành công trong quản trị rủi ro tín dụng chính là sự

kiểm soát được những rủi ro ở một tỷ lệ tổn thất thấp hơn hoặc bằng tổn thất dự kiến.

Rủi ro tín dụng rất đa dạng và phức tạp, bao gồm những rủi ro có thể kiểm soát được

và những rủi ro nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Và hậu quả của rủi ro tín

dụng thường rất nặng nề, không những ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của NH

mà còn ảnh hưởng dây chuyền đến nền kinh tế của quốc gia.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Nam Thăng Long trong

thời gian qua đã và đang tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro tín

dụng. Tuy nhiên, tất cả chỉ trong giai đoạn khởi đầu và hậu quả của rủi ro tín dụng vẫn

ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Trên cơ sở đó, cùng với những kiến thức thu thập được trong quá trình học tập,

nghiên cứu cũng như những kinh nghiệm trong thực tế, với sự hướng dẫn tận tình của

TS Nguyễn Thu Thủy, em đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản

trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Nam

Thăng Long trong giai đoạn 2010 – 2012. Trong quá trình thực hiện không thể tránh

khỏi những thiếu sót, rất mong quý thầy cô, các anh chị và các bạn đóng góp, bổ sung

thêm. Xin chân thành cảm ơn.SVTH: Lê Ngọc Thành

K45H4Lớp:Khóa luận tốt nghiệp59GVHD: TS. Nguyễn Thu ThủyDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1) Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của NHNN ban hành Quy định

về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lí rủi ro tín dụng trong hoạt động

ngân hàng của các tổ chức tín dụng.

2) Giáo trình “Tín dụng ngân hàng” – Học viện ngân hàng

3) Lê Văn Hùng (2007), “Rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng – nhìn từ góc

độ đạo đức” , Tạp chí Ngân hàng (16), trang 33 – 35.

4) Website : http://www.vietinbank.vn

http://voer.edu.vn ( Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam)

http://mpi.gov.vn

5) Một số tài liệu khác về RRTD và quản trị RRTD từ Internet.SVTH: Lê Ngọc Thành

K45H4Lớp:Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thu ThủyPhụ lục 1 : Bảng cân đối kế toán (rút gọn) của Chi nhánh Nam Thăng Long giai đoạn 2010 – 2012

Đơn vị: 1.000.000 vnđ

Chỉ tiêu201020112012So sánh 2011 với 2010

Số tiềnSo sánh 2012 với 2011Tỷ lệ (%)Số tiềnTỷ lệ (%)ATÀI SẢNITiền và kim loại quý250.670464.756660.144214.08685,41195.38842,04IITiền gửi tại Ngân hàng Nhà

nước208.801330.341401.256121.54058,2170.91521,47IIITiền gửi tại các tổ chức tín

dụng khác và cho vay các tổ

chức tín dụng khác684.645732.119840.46347.4746,93108.34414,80IVChứng khoán kinh doanh126.090220.667221.73294.57775,001.0650,48VCác công cụ tài chính phái

sinh và các tài sản tài chính

khác162.400180.824261.89418.42411,3481.07044,83VICho vay khách hàng2.140.4162.723.5802.798.779583.16427,2575.1992,76VIIChứng khoán đầu tư460.986501.345630.43540.3598,75129.09025,75VIIIGóp vốn, đầu tư dài hạn325.341464.871508.160139.53042,8943.2899,31IXTài sản cố định438.334500.111700.63461.77714,09200.52340,10XITài sản khác370.093704.367921.152334.27490,32216.78530,78SVTH: Lê Ngọc ThànhLớp: K45H4Khóa luận tốt nghiệpTỔNG CỘNG TÀI SẢNGVHD: TS. Nguyễn Thu Thủy5.167.7766.822.9817.944.6491.655.20532,031.121.66816,44BNỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ

SỞ HỮUICác khoản nợ Chính phủ và

Ngân hàng Nhà nước180.003233.742290.35353.73929,8556.61124,22IITiền gửi và vay các tổ chức

tín dụng khác275.5011.643.3662.271.9261.376.865499,77628.56038,25IIITiền gửi của khách hàng3.909.4603.905.3994.315.486-4.061-0,10410.08710,50IVVốn tài trợ, ủy thác đầu tư,

cho vay các tổ chức tín dụng

chịu rủi ro100.252120.887122.62520.63520,581.7381,44VChứng chỉ tiền gửi247.007373.615220.526126.60851,26-153.089-40,98VICác khoản nợ khác235.126237.253261.9892.1270,9024.73610,434.947.3496.514.2627.482.9051.566.91331,67968.64314,87220.427308.719461.74488.29240,05153.02549,575.167.7766.822.9817.944.6491.655.20532,031.121.66816,44TỔNG NỢ PHẢI TRẢ

VIIVốn và các quỹ

TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐNPhụ lục 2 : Báo cáo kết quả kinh doanh Chi nhánh Nam Thăng Long giai đoạn 2010 – 2012

Đơn vị: 1.000.000 vnđSVTH: Lê Ngọc ThànhLớp: K45H4Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thu Thủy

So sánh 2011 với 2010Nội dung20102011Số tiền2012So sánh 2012 với 2011

Số tiềnTỷ lệ (%)Tỷ lệ (%)1. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập

tương tự430.3881.117.5751.153.734687.187159,6736.1593,242. Chi phí lãi và các chi phí tương tự351.8091.002.4061.032.922650.597184,9330.5163,04I. Thu nhập lãi thuần78.579115.169120.81236.59046,565.6434,903. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ31.11137.43048.3566.31920,3110.92629,193.8806.64515.5222.76571,268.877133,59II. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ27.23130.78532.8343.55413,052.0496,65III. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh

doanh ngoại hối18.45030.73222.69712.28266,57-8.035-26,15IV. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động mua bán

chứng khoán kinh doanh-4.346-9.558-8.365-5.212-119,931.19312,48V. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động mua bán

chứng khoán đầu tư17.3117.3694.707-9.942-57,43-2.662-36,127. Thu nhập từ hoạt động khác544401611-143-26,2921052,378. Chi phí hoạt động khác422206509-216-51,18303147,09VI. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác1221951027359,84-93-47,694. Chi phí hoạt động dịch vụSVTH: Lê Ngọc ThànhLớp: K45H4Khóa luận tốt nghiệp

VII. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

VIII. Chi phí hoạt động

IX. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh

doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín

dụng

X. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

XI. Tổng lợi nhuận trước thuế

XII. Lợi nhuận sau thuếSVTH: Lê Ngọc ThànhGVHD: TS. Nguyễn Thu Thủy

8401.2031.11336343,21-90-7,4828.96140.34372.58911.38239,3032.24679,93109.226135.552101.31126.32624,10-34.241-25,268.06510.4167.9052.35129,15-2.511-24,11101.161125.13693.40623.97523,70-31.730-25,3675.87193.85270.05517.98123,70-23.797-25,36Lớp: K45H4Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (63 trang)

×