1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

1 Giới thiệu chung về cho vay theo dự án đầu tư của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Thanh Hóa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (500.2 KB, 68 trang )


Khóa luận tốt nghiệpKhoa Tài chính - Ngân hàngmạnh và có những bước đi bền vững khẳng định được thương hiệu tên tuổi của

mình trong ngành ngân hàng cũng như có chỗ đứng ổn định trong nền kinh tế.

2.1.2 Cơ cấu và tổ chức

Chi nhánh ngân hàng TMCP Đông Nam Á Thanh Hóa thực hiện điều

hành theo chế độ thủ trưởng và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Căn cứ quy chế về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng TMCP

Đông Nam Á Thanh Hóa; căn cứ thực tế và yêu cầu hoạt động của chi nhánh

ngân hàng TMCP Đông Nam Á Thanh Hóa quy định về mô hình tổ chức và

nhiệm vụ cơ bản của các phòng, tổ thuộc chi nhánh như sau:

Sơ đồ 1: Mô hình tổ chức của NH TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Thanh Hóa.(nguồn: phòng hành chính chi nhánh ngân hàng SeAbank Thanh Hóa)

Chú thích:

29SV: Bùi Thị Ngọc Hạnh- 09D180256Khóa luận tốt nghiệp

Khoa Tài chính - Ngân hàngcro: chuyên viên

teller: giao dịch viên

chuyên viên kĩ thuật

Bộ máy lãnh đạo:Giám đốc: Ông Trịnh Xuân Thành

Đứng đầu Chi nhánh là Giám đốc, thực hiện quản lý và quyết định những

vấn đề về cán bộ trong bộ máy theo sự phân công uỷ quyền của tổng giám đốc.

Ngoài trách nhiệm phụ trách chung, giám đốc trực tiếp chỉ đạo hoạt động của một

số chuyên đề theo sự phân công bằng văn bản của ban giám đốc. Mỗi phòng

nghiệp vụ ở Chi nhánh do một trưởng phòng điều hành và có phó phòng giúp việc

cho trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về nhiệm vụ được giao.Phòng khách hàng doanh nghiệp : Trưởng phòng :ông Lê Xuân Huy

Nhiệm vụ: nắm bắt và điều hành chung những công việc của phòng. Dưa

ra những phương án phát triển thị trường, nâng cao chất lượng phục vụ khách

hàng, tham mưu cho giám đốc.Phòng khách hàng cá nhân :

Với chức năng thực hiện cho vay và đầu tư các dự án đối với cá nhân

nhằm đem lại kết quả kinh doanh có lãi; Thẩm định, xét duyệt kiểm tra và đề

xuất cho vay các dự án tín dụng theo phương pháp phân cấp tín dụng; Trực tiếp

kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn của đơn vị vay, kiểm tra tài sản đảm

bảo nợ vay, đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn, thu hồi vốn và lãi cho vay.

Phòng khách hàng cá nhân hiên nay chưa có trưởng phòng, mọi công việc đềudo giám đốc trực tiếp quản lý.

• Phòng hỗ trợ hoạt động :

Phòng hỗ trợ hoạt động hiện nay chưa có trưởng phòng, mọi hoạt động

đều do giám đốc quản lý. Phòng hỗ trợ hoạt động bao gồm các phòng ban với

chức năng hỗ trọ hoạt động cho toàn chi nhánh. Bao gồm :

* Kế toán nghiệp vụ : Kiểm tra thực thu, thực chi theo chứng từ kế toán;

Cân đối thanh khoản, điều chuyển vốn; Theo dõi TSCĐ, công cụ lao động ;

kiểm tra chặt chẽ sự vận động của đồng vốn, đảm bảo vận động vốn đúng mục

30SV: Bùi Thị Ngọc Hạnh- 09D180256Khóa luận tốt nghiệpKhoa Tài chính - Ngân hàngđích, an toàn và đạt hiệu quả cao, có trách nhiệm theo dõi những tài khoản phát

sinh từ hoạt động hàng ngày chủ yếu là về nghiệp vụ thanh toán kinh doanh

trong và ngoài ngân hàng. Tổng hợp, lập các bảng biểu mẫu báo cáo, bản cân

đối, trình NHNN cấp trên phê duyệt, làm việc với cơ quan thuế.

* Hành chính nhân sự : Xây dựng chương trình công tác hàng tháng,

hành quý, đôn đốc việc thực hiện chương trình đã được Giám đốc chi nhánh

phê duyệt. Làm công tác tham mưu cho Giám đốc trong việc tuyển dụng, đào

tạo nguồn nhân lực, đề bạt lương cho cán bộ công nhân viên.

* Lái xe: chuyên lái xe đưa đón giám đốc và một số cán cộ cấp cao của

chi nhanh đi cơ sở thực tế và giao dịch với khách hàng

* IT: Hỗ trợ mảng công nghệ thông tin cho toàn bộ chi nhánh.

• Phòng giao dịch:

+ Chi nhánh Trường Thi:Ông Nguyễn Văn Huệ

+ Chi nhánh Nguyễn Trãi: Ông Nguyễn Ngọc Tâm

Nhiêm vụ: quản lý chung các hoạt động của phòng, đề ra những

phương án nâng cao lợi nhuận cho phòng nói chung và toàn bộ chi nhánh.

Các phòng giao dịch có chức năng huy động vốn, cho vay khách hàng cá

nhân, chăm sóc khách hàng.

2.1.3 Vài nét về hoạt động cho vay theo dự án đầu tư của ngân hàng

Thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Thanh Hóa.

2.1.3.1 Công tác huy động vốn.

Huy động vốn là một nghiệp vụ mang tính chất mở đường cho hoạt động

kinh doanh của NHTM. Nhờ huy động vốn Ngân hàng mới có được nguồn tiền

để đảm bảo cho các hoạt động cho vay, đầu tư, chi trả và rất nhiều các loại hình

kinh doanh khác của ngân hàng, quyết định khả năng cạnh tranh của Ngân hàng.31SV: Bùi Thị Ngọc Hạnh- 09D180256Khóa luận tốt nghiệpKhoa Tài chính - Ngân hàngBảng 1. Tình hình huy động vốn tại Chi nhánh Seabank Thanh Hóa.

ĐVT: triệu đồng

Năm

Chỉ tiêu

Tiền gửi của

các TCTD2011

Tỷ trọng

Số tiền

%

35,333khách hàng

Phát hành

giấy tờ có3,395,32160.342,196,385khác

Tiền gửi của0.6339.035,627,039100giá

Tổng cộngSố tiền2012

Tỷ trọng211,444

2,892,36

5

2,187,21

0

5,291,01

9So sánh 2012/2011

Số tuyệt

Số tương%đốiđối %4.00176,111598.454.67-502,95685.1941.34-9,17599.58100-336,02094.03(Nguồn: Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh 2011, 2012)

Các số liệu trên bảng 1 cho thấy tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh

trong hai năm 2011 và 2012 có sự giảm xuống khá rõ rệt. Đến 31/12/2012 tổng

nguồn vốn huy động giảm xuống mức 5,291,019 triệu đồng, giảm 336,020 triệu

đồng tương ứng với giảm 5,9% so với năm 2011. Tiền gửi của khách hàng luôn

chiếm tỷ trọng lớn nhất, tuy nhiên đang có xu hướng giảm xuống về số tiền

cũng như về tỷ trọng trong cơ cấu vốn huy động. Khoản vốn từ phát hành giấy

tờ có giá giảm nhẹ, năm 2012 giảm 0.42% so với năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu của việc sụt giảm nguồn vốn huy động là do:

- Ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu, mặt khác ngân hàng cũng chủ

động cơ cấu lại nguồn vốn, trả bớt các nguồn có lãi suất cao, không ổn định.

- Đối với nguồn vốn dân cư: do sự biến động mạnh về lãi suất trên thị

trường, Chi nhánh đã áp dụng nhiều biện pháp tích cực như khuyến mại, tăng lãi

suất huy động… nhưng vẫn không cạnh tranh được với một số ngân hàng cổ

phần trên cùng địa bàn.

2.1.3.2 Hoạt động cho vay

32SV: Bùi Thị Ngọc Hạnh- 09D180256Khóa luận tốt nghiệpKhoa Tài chính - Ngân hàngTrong hoạt động kinh doanh của NHTM thì hai khâu quan trọng nhất là

huy động vốn và sử dụng vốn, nếu như huy động vốn là điều kiện cần thì sử

dụng vốn là điều kiện đủ. Ngân hàng bỏ chi phí ra để huy động vốn nhằm mục

đích đầu tư và cho vay, về cơ bản nguồn lợi nhuận của ngân hàng chính là khoản

chênh lệch giữa 2 nghiệp vụ sử dụng vốn và huy động vốn. Nếu sử dụng vốn

không hiệu quả sẽ dẫn đến mất khả năng chi trả lãi huy động, thua lỗ do ứ đọng

vốn, thậm chí dẫn đến phá sản. Chính vì thế, bên cạnh công tác huy động vốn thì

việc sử dụng vốn được các ngân hàng hết sức quan tâm.

Công tác sử dụng vốn của Ngân hàng được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 2: Tình hình hoạt động cho vay tại Chi nhánh Seabank Thanh Hóa.

Đơn vị tính: triệu đồng

Năm 2011

Chỉ tiêuSố tiềnTỷ

trọngNăm 2012

Số tiềnTỷ

trọngSo sánh 2012/2011

Số

Số tuyệt

tương

đối

đối %Tổng doanh số

cho vay5,517,3466,399,170Tổng dư nợ cho

vay4,172,8066,055,718Dư nợ phân

theo kì hạn cho

vay4,172,806CV ngắn hạn2,177,74352.192,858,26947.20680,526131.25CV trung hạn530,96612.72268,3244.43-262,64250.54CV dài hạn1006,055,718881,824115.981,882,912 145.121001,464,097 35.09 2,929,125 48.37 1,465,028 200.06

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2011, 2012)Qua bảng số liệu trên, ta thấy doanh số cho vay qua 2 năm qua có xu

hướng tăng lên. Năm 2012,doanh số cho vay tăng 881,824 triệu đồng( tương

ứng tăng 15,8%) so với 2011.

Năm 2012 dư nợ ngắn hạn đạt 2,858,269 triệu đồng tương ứng tăng 31%

so với năm 2011. Dư nợ cho vay trung hạn có xu hướng giảm mạnh; năm 2012

33SV: Bùi Thị Ngọc Hạnh- 09D180256Khóa luận tốt nghiệpKhoa Tài chính - Ngân hànggiảm 45,5% so với 2011. Trong khi đó, dư nợ cho vay dài hạn tăng lên đáng kể,

tỷ lệ tăng rất cao năm 2012, tỷ lệ tăng lên đến 100% (tăng gấp 2 lần).

Hai năm qua là khoảng thời gian tương đối khó khăn đối với nền kinh tế

Việt Nam do phải chịu những tác động của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, vậy

mà doanh số và dư nợ cho vay qua 2 năm của chi nhánh không suy giảm mà còn

tăng lên. Nguyên nhân một phần là do năm 2010, 2011 Chi nhánh cho vay đối

với các dự án trọng điểm lớn, như: Dự án TCT Dầu khí Việt Nam…đồng thời

ký hợp đồng với các đối tác Lilama, Công ty XNK Intimex…giải ngân các hoạt

động đầu tư dự án đã ký: Nhà máy đóng tàu Hạ Long…, triển khai việc ký kết

các hợp đồng bảo đảm, làm việc với TCT Đường sắt Việt Nam, TCT Cà phê

Việt Nam…vv.. Nhiều DN kinh doanh không có lãi, chưa thanh toán được

khoản vay, nên khoản dư nợ tích lũy ngày một tăng cao.

Về chất lượng tín dụng:

Bảng 3 : Thống kê dư nợ của các nhóm nợ từ 1 đến 5 tại Chi nhánh

(ĐVT: tỷ đồng)

Nhóm

nợ2011

Số tiền2012

TỷSố tiềnSo sánh 2012/2011Tỷ trọngS.tuyệtS.tươngNhóm 13,075trọng

73.69Nhóm 271917.23293.34.84-425.740.79Nhóm 3369.88.86342.45.65-27.492.59Nhóm 410.0210.40.179.41040.00Nhóm 58.20.2257.54.25249.33140.244,173100.006,055.6100.001882.6145.11Tổng5,15285.08đối

2077đối

167.54dư nợ

(Nguồn: Phòng tín dụng – báo cáo tổng kết 2 năm 2011 – 2012)

- Năm 2012, tỷ lệ nợ nhóm 5 so với tổng dư nợ là 4.25%.

- Nợ xấu (nhóm 3 đến nhóm 5) năm 2012 ở mức 551.07 tỷ đồng (chiếm

9,1%/ tổng dư nợ). Trong khi tỷ lệ nợ xấu/dư nợ của toàn hệ thống ngân hàng

34SV: Bùi Thị Ngọc Hạnh- 09D180256Khóa luận tốt nghiệpKhoa Tài chính - Ngân hàngnăm 2012 chỉ ở mức 3.6 – 3.8% thì con số 9% này đang là một con số đáng báo

động về chất lượng tín dụng của Chi nhánh.

2.1.3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của NH TMCP Đông Nam Á Chi nhánh

Thanh Hóa.Bảng 4: Kết quả kinh doanh rút gọn của Chi nhánh SeAbank Thanh Hóa

(ĐVT: triệu đồng)

NĂM 2011NĂM 2012

tỷSố tiềntrọngSố tiềntỷ

trọngA

.THU NHẬP1Thu nhập từ lãi2 Thu nhập ngoài lãi

B. CHI PHÍ517,576

425,95100672,271

648,041007

91,6182.308

24,2296.409

443,208

363,4817.70

1003

652,511

567,153.60

10082.015

85,3586.92

13.081Chi trả lãi1

79,722Chi phí ngoài lãi

CHÊNH LỆCH THU –7

17.99

74,3686

19,76059,86769,89114,501- 50,131C. CHI

Dự phòng rủi ro

D LỢI NHUẬN SAU DỰ

.PHÒNG(Nguồn: Phòng kế toán ngân quỹ)

Hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong giai đoạn 2011– 2012 có

nhiều biến động đáng kể. Năm 2012, chênh lệch thu–chi giảm 54,608 triệu

đồng so với năm 2011 (tương đương giảm 73.4%). Lợi nhuận sau dự phòng

năm 2012 giảm mạnh do sự tăng lên đột biến của khoản trích dự phòng rủi35SV: Bùi Thị Ngọc Hạnh- 09D180256Khóa luận tốt nghiệpKhoa Tài chính - Ngân hàngro trong năm. Nợ xấu phát sinh khiến cho cuối năm thực hiện chỉ đạo của

tổng giám đốc, Chi nhánh phải tăng cường trích dự phòng rủi ro.

- Tổng thu:

Tổng thu tăng qua các năm; năm 2012 tăng 154,695 triệu đồng (tương ứng

tăng 29%) so với 2011. Trong các khoản thu thì khoản thu chiếm tỷ trọng lớn

nhất là thu nhập từ lãi (trên dưới 90 % tổng thu nhập), trong đó, thu lãi từ cho

vay luôn chiếm tỷ lệ trên 98% so với tổng thu nhập từ lãi.

Từ đó, ta có thể thấy lợi nhuận của Ngân hàng phần lớn đến từ việc thu lãi

các khoản vay. Khoản thu lãi cho vay năm 2012 tăng nhiều cũng vì trong năm,

dư nợ cho vay của ngân hàng tăng lên. Bên cạnh đó, tất cả các khoản thu nhập

ngoài lãi ở năm 2012 giảm mạnh do thu từ hoạt động dịch vụ, thu từ kinh doanh

ngoại hối, thu từ hoạt động bảo lãnh… đều giảm.

- Tổng chi:

Tổng chi tăng qua các năm, đặc biệt tăng mạnh trong năm 2012; năm

2012 đạt: 652,511 triệu đồng, tăng 209,303 triệu đồng (tương ứng 47,22%) so

với năm 2011.

Tương ứng với thu nhập từ lãi là khoản thu chiếm tỷ trọng lớn, thì

khoản chi trả lãi cũng là chỉ tiêu chiếm phần lớn trong tổng chi phí của Chi

nhánh. Năm 2012, chi trả lãi tăng 203,674 triệu đồng, tương ứng tăng 35% so

với năm 2011. Trong đó, trả lãi tiền vay năm 2012 tăng mạnh ( từ 42,398 triệu

năm 2011 lên đến 253,189 triệu). Trả lãi tiền gửi chiếm tỷ lệ cao nhất trong

khoản chi trả lãi, năm 2012 ở mức 55,08%, năm 2011 là 88,05%.

2.2 Thực trạng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng

Thương mại Cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Thanh Hóa

2.2.1 Quy trình thẩm định dự án tại Ngân hàng thương mại cổ phần

Đông Nam Á chi nhánh Thanh Hóa36SV: Bùi Thị Ngọc Hạnh- 09D180256Khóa luận tốt nghiệpKhoa Tài chính - Ngân hàngSơ đồ 2 : Quy trình thẩm định tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi

nhánh Thanh HóaYêu cầu thẩm địnhHoàn

Lập

Cán bộ thẩm định tiếp nhận xem xét tính đầy đủ, hợp lệTiến hồ sơ thẩm định tờ trình thẩm địnhtất hồ sơ và giải ngân

Kiểm tra hồ sơ

của hành

Khách hàng nộp hồ sơ vay vốnBan tín dụng hoặc hội đồng tín dụng ra quyết định cho vay dụng đánh giá, xem xét lại, cho ý kiến đề xuất

Trưởng phòng tín* Bước 1: Tiếp xúc với khách hàng, hướng dẫn lập hồ sơ vay:

Cán bộ tín dụng được phân công giao dịch với khách hàng có nhu cầu vay

vốn có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn và cung cấp các thông

tin cần thiết

* Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ vay, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

Cán bộ thẩm định tiến hành thẩm định các điều kiện vay vốn theo quy định

sau đó trình cho trưởng phòng tín dụng. Cán bộ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của

các giấy tờ văn bản trong danh mục hồ sơ pháp lý, tính xác thực của hồ sơ vay

vốn và đảm bảo tiền vay qua cơ quan phát hành ra chúng hoặc các kênh thông

tin khác.

* Bước 3: Thẩm định khách hàng vay vốn, cho điểm tín dụng và phân loại khách

hàng.

Kiểm tra tính chính xác của các báo cáo tài chính, phân tích tình hình hoạt

động và khả năng tài chính, tình hình quan hệ tín dụng.

* Bước 4: Thẩm định dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định.

Cán bộ tín dụng sẽ tiến hành thẩm định dự án đầu tư về mọi phương

37SV: Bùi Thị Ngọc Hạnh- 09D180256Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (68 trang)

×