1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

3 Một số đánh giá về công tác thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Thanh Hóa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (500.2 KB, 68 trang )


Khóa luận tốt nghiệpKhoa Tài chính - Ngân hàngcủa mình. Cán bộ thẩm định sẽ tiến hành từ việc gặp gỡ, phỏng vấn trực tiếp

khách hàng vay vốn cho đến việc đi xem xét thực tế tại chỗ… để rút ra những

nhận định cần thiết về độ chính xác của thông tin. Từ đó có thể tiến hành thẩm

định kinh tế kỹ thuật dự án hiệu quả hơn.

Hai là, cán bộ thẩm định trực tiếp giao tiếp với khách hàng nên những

thông tin yêu cầu bổ sung sẽ được cung cấp nhanh nhất.

Bên cạnh đó, cán bộ thẩm định thường xuyên cập nhật các văn bản hướng

dẫn mới, những quy định của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á về thẩm định và

cho vay. Trách nhiệm đối với mỗi khoản vay của cán bộ tín dụng, trưởng phòng

tín dụng, giám đốc chi nhánh được nâng cao.

Về cán bộ và các thiết bị phục vụ công tác thẩm địnhTổng số cán bộ phòng tín dụng là 17 người trong đó có 01 Trưởng phòng,

03 phó trưởng phòng. Đa số cán bộ trong phòng đã tốt nghiệp chuyên ngành

ngân hàng ở các trường đại học hàng đầu về kinh tế trong nước. Đội ngũ cán bộ

còn rất trẻ tuổi đời bình quân 35 tuổi, nhiệt tình công tác. Có 5/17 cán bộ là

Đảng viên Đảng công sản Việt Nam. Mỗi cán bộ đều được trang bị một máy

tính có nối mạng Internet, mạng nội bộ, 1 điện thoại cố định, bàn làm việc cá

nhân, tủ đựng hồ sơ tài liệu... những phương tiện cần thiết, hữu hiệu hỗ trợ đắc

lực cho công tác thẩm định dự án đầu tư của Ngân hàng. Ngân hàng TMCP

Đông Nam Á chi nhánh Thanh Hóa cũng sắp xếp để các cán bộ có phương tiện

để thu thập thông tin khách hàng, gặp gỡ trực tiếp khách hàng, đi đến cơ sở để

trực tiếp xem xét dự án...

Sự phát triển của công nghệ thông tin như mạng internet, mạng nội bộ…

đã trở thành một thuận lợi cho công tác thẩm định dự án. Ngoài các ứng dụng tin

học như trên thì việc tính toán hiệu quả tài chính của dự án giờ dược máy tính hỗ

trợ, nâng cao tính chính xác của kết luận thẩm định. Bên cạnh đó, các thiết bị, đo

lường, khảo sát đánh giá tác động đến môi trường ngày càng được quan tâm hơn

trong quá trình thẩm định. Việc sử dụng các thiết bị hiện đại, các công nghệ Ngân

hàng mới phần nào giúp cho công việc trao đổi thông tin giữa khách hàng và ngân

48SV: Bùi Thị Ngọc Hạnh- 09D180256Khóa luận tốt nghiệpKhoa Tài chính - Ngân hànghàng được thuận tiện hơn, rút ngắn thời gian thu thập thông tin, kiểm tra xác minh

tính đúng đắn của thông tin chính xác hơn, vừa rút ngắn thời gian thẩm định vừa

nâng cao chất lượng thẩm định dự án.

Ngày nay đối với các dự án đầu tư, nguồn thông tin thu thập được

ngày một phong phú và đa dạng. Họ không chỉ lấy được thông tin từ

chính các khách hàng mà còn thông qua nhiều các nguồn khác như từ

trung tâm thông tin tín dụng( CIC) , thông qua hệ thống thông tin nội bộ

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, các đối tác làm ăn và các ngân hàng

khác…Việc đa dạng hóa nguồn thông tin đã giúp việc thẩm định trở nên

chính xác hơn, trung thực hơn và tính thực tiễn cũng cao hơn.

2.3.2 Những hạn chế trong công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư

và nguyên nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh

Thanh Hóa.

Trong những năm qua, tuy công tác thẩm định tài chính các dự án đầu tư

trong cho vay đã đạt được nhiều kết quả khả quan, nhưng vẫn còn một số mặt

hạn chế sau :

Một số dự án thẩm định chưa nhanh chóng, nhiều thủ tục rườm rà làm kéo

dài thời gian thẩm định. Hiệu quả thẩm định những năm gần đây chưa cao,

nhiều dự án khi đi vào hoạt động không tạo nguồn thu nhập như đã thẩm định

dẫn đến tỷ lệ trả nợ lãi và gốc thấp, nợ quá hạn tăng cao, một số dự án phát sinh

nợ khó đòi, vì vậy mà thu nhập từ hoạt động cho vay theo dự án đầu tư giảm.

2.3.2.1 Về quy trình và công tác tổ chức thẩm định :Hiện nay vẫn chưa có 1 quy trình thẩm định riêng đối với các loại dự án.

Đối với mỗi một loại dự án khác nhau sẽ có những đặc điểm, đặc trưng khác

nhau, từ đó ảnh hưởng đến quá trình thẩm định dự án. Một số dự án thẩm định

chậm, kéo dài, làm giảm đi cơ hội đầu tư của doanh nghiệp. Ví dụ như đối với

các dự án đầu tư mua sắm tàu biển vẫn còn nhiều quy định rườm rà, nhiều thủ49SV: Bùi Thị Ngọc Hạnh- 09D180256Khóa luận tốt nghiệpKhoa Tài chính - Ngân hàngtục hành chính, khiến cho quy trình thẩm định bị kéo dài. Có trường hợp sẽ làm

mất ưu thế đầu tư của doanh nghiệp.

Công tác thẩm định theo mô hình phòng tín dụng kiêm luôn chức năng

thẩm định cũng có điểm bất cập như cán bộ tín dụng có thể thỏa hiệp với khách

tư lợi riêng cho mình, hoặc tình trạng quá tải với công việc làm cho cán bộ tín

dụng căng thẳng, thực hiện không tốt phần công việc của mình.

Nguyên nhân : Do quy trình thẩm định hiện nay cùa Ngân hàng TMCP

Đông Nam Á Chi Nhánh Thanh Hóa được áp dụng cho mọi loại dự án. Vì vậy,

để có thể nâng cao năng lực thẩm định của NH trong lĩnh vực này cần sớm đưa

ra một quy trình thẩm định riêng cho từng loại dự án. Ngoài ra, khi phân tích dự

án bản thân đơn vị xin vay chưa nắm đầy đủ các nội dung và thủ tục cần thiết,

các báo cáo nghiên cứu khả thi còn thiếu nhiều nội dung và đòi hỏi các cán bộ

thẩm định phải lưu tâm yêu cầu giải trình thêm. Điều này gây mất thời gian cho

cả 2 bên và làm chậm thời gian thẩm định.

2.3.2.2 Về phương pháp thẩm định:Tuy ngân hàng đã sử dụng nhiều phương pháp thẩm định nhưng có một số

các phương pháp vẫn còn chưa được áp dụng triệt để. Ví dụ như phương pháp

dự báo chưa được áp dụng một cách khoa học , chỉ dựa trên nhận định chủ quan

của cán bộ thẩm định thông qua sách báo, phương tiện thông tin đại chúng nên

nhiều khi chưa được đầy đủ và cập nhật. Trong khi đó, với các dự án dài hạn

thường có những rủi ro khó lường trước lại rất cần thiết được áp dụng phương

pháp thẩm định dự báo. Hơn nữa, cán bộ thẩm định mới chỉ sử dụng những

phương pháp truyền thống chứ chưa tìm tòi sử dụng các phương pháp mới như

phương pháp dự báo thất bại, phương pháp ước lượng, phương pháp kiểm soát

rủi ro.50SV: Bùi Thị Ngọc Hạnh- 09D180256Khóa luận tốt nghiệpKhoa Tài chính - Ngân hàngNguyên nhân : Cán bộ thẩm định do quen với việc sử dụng các

phương pháp truyền thống nên chưa thể áp dụng những phương pháp

thẩm định mới, và còn gặp nhiều khó khăn trong việc học tập các

phương pháp mới trên thế giới.2.3.2.3 Về nội dung thẩm định :Việc xem xét đánh giá một vài nội dung trong quy trình thẩm định còn sơ

sài, đôi lúc còn mang nặng tính hình thức và có nhiều điểm chưa hợp lý, nhiều

khi công tác thẩm định còn chịu ảnh hưởng bởi mối quan hệ chủ quan giữa chi

nhánh và khách hàng. Kết quả là đến nay vẫn còn nhiều dự án ở tình trạng khó

thu nợ hay nợ quá hạn không có khả năng thanh toán, buộc chi nhánh phải có

biện pháp tháo gỡ như gia hạn nợ, giảm lãi suất cho vay, thu nợ gốc trước thu lãi

sau,... trở thành gánh nặng đối với Chi nhánh.

Khi thẩm định khía cạnh kĩ thuật, cán bộ mới chỉ dựa trên nội dung kỹ

thuật trong hồ sơ dự án của khách hàng mà ít đưa ra nhận xét chủ quan do bản

thân chưa có nhiều kinh nghiệm.

Khi thẩm định khía cạnh thị trường của dự án, việc đánh giá khả năng

cạnh tranh của dự án còn chưa được chú trọng đúng mức. Việc điều tra khảo sát

giá thị trường, tổng cung cầu của sản phẩm mới chỉ dừng lại ở việc đánh giá

định tính là chủ yếu, việc đánh giá định lượng vẫn chưa phát triển được các

chương trình phần mềm để đánh giá một cách tổng quan thống kê. Việc phân

tích thị trường của nhiều dự án cón sơ sài, đánh giá còn mang tính hình thức.

Các nguồn thông tin có nhiều, song hiện nay đa số các phân tích chỉ dựa trên

nguồn thông tin do đối tượng xin vay cung cấp. Nguồn thông tin này không được

các cơ quan độc lập chứng nhận, do đó dễ gây ra tình trạng gian lận từ phía khách

hàng để việc vay vốn của mình được thuận lợi hơn, dễ gây ra sai lệch trong quá

trình đánh giá hiệu quả tài chính của sự án và nhầm lẫn trong quyết định cho vay

của chi nhánh.

51SV: Bùi Thị Ngọc Hạnh- 09D180256Khóa luận tốt nghiệpKhoa Tài chính - Ngân hàngKhi thẩm định dòng tiền của dự án : các cán bộ thẩm định cũng rất khó

thẩm định được đâu thực sự là các khoản chi cần thiết và các khoản chi không

cần thiết khi các dự án đi vào hoạt động, cũng như năng suất thực tế để tạo ra

các khoản thu định kỳ. Những số liệu này có thể được các chủ đầu tư sửa đổi

theo hướng có lợi cho doanh nghiệp trong quá trình xin vay vốn và các cán bộ

thẩm định chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm thực tế để thẩm định tính chính xác

của các khoản thu chi này.

Khi thẩm định tổng vốn đầu tư và cơ cấu vốn đầu tư các cán bộ thẩm định

chủ yếu dựa dựa vào các thông tin do chủ dự án cung cấp và so sánh với quy mô

vốn các dự án cùng loại đã thẩm định mà chưa quan tâm nhiều đến việc sử dụng

các nguồn thông tin khác do đó dẫn đến tính không an toàn trong hoạt động cho

vay bởi các chủ dự án thường có một xu hướng chung là đưa ra số tiền muốn thấp

hơn so với thực tế để dễ dàng hơn trong quá trình vay vốn nhưng sẽ dẫn đến những

hậu quả khó lường sau này.

Khi thẩm định các chỉ tiêu hiệu quả tài chính các cán bộ thẩm định

chưa đề cập đến nhiều chỉ tiêu, thường là chỉ đề cập đến 2 chỉ tiêu là:

NPV, IRR. Phân tích điểm hòa vốn ít khi được sử dụng đến trong phân

tích. Mỗi chỉ tiêu lại có những ưu điểm và nhược điểm riêng, ưu điểm

của chỉ tiêu này lại có thể khắc phục được nhược điểm của chỉ tiêu kia

nên thực tế nên áp dụng linh hoạt hệ thống các chỉ tiêu mới có thể cho

được kết quả chính xác.

Bên cạnh những dự án được xem xét nghiêm túc và toàn diện vẫn còn

không ít những dự án mà việc thẩm định chỉ mang tính xem xét hời hợt. Đôi khi

kết luận về hiệu quả của dự án được cán bộ thẩm định đưa ra chỉ dựa trên khả

năng trả nợ, trên việc phân tích thị trường, trên mối quan hệ của Ngân hàng với

doanh nghiệp vay vốn mà chưa thực sự chú ý đến bản thân dự án.

Nguyên nhân : Đầu tiên, ngân hàng là một đơn vị kinh doanh nên thường

thiên về việc quan tâm đến lợi ích của mình, đồng thời ngân hàng cũng chưa đủ

52SV: Bùi Thị Ngọc Hạnh- 09D180256Khóa luận tốt nghiệpKhoa Tài chính - Ngân hàngnguồn lực để thẩm định các khía cạnh của dự án một cách hoàn hảo. Thứ hai, do

trình độ của cán bộ thẩm định có hạn, không thể bao quát hết tất các các khía

cạnh của một dự án đầu tư . Thứ hai, Nguyên nhân phát sinh từ phía đơn vị xin

vay. Có nhiều đơn vị không muốn công khai tình hình tài chính của mình do đó

cán bộ thẩm định rất khó tiếp cận để khai thác thông tin. Tài liệu chủ yếu mà cán

bộ thẩm định sử dụng để xem xét đánh giá đơn vị xin vay là các báo cáo tài chính

của đơn vị xin vay song thực tế có một số đơn vị thực hiện quyết toán muộn, có

đơn vị thì lập 2 loại báo cáo tài chính riêng. Thứ ba, tình hình thị trường giá cả

nói chung, thị trường giá cả tiền tệ nói riêng tuy đã có sự ổn định tương đối

nhưng vẫn còn không ít khó khăn, nhiều bất ổn đã gây ảnh hưởng xấu đến công

tác thẩm định dự án đầu tư do quy trình thẩm định vẫn chưa thực sự quan tâm đến

giá trị của đồng tiền qua các thời kỳ. Thêm vào đó, các hình thức của thị trường

tài chính vẫn chưa phát triển đầy đủ ở nước ta, tâm lý và thói quen đầu tư chưa

hình thành rõ nét, chưa có sự quan tâm đúng mức tới các yếu tố tác động tới quy

mô dòng tiền của Doanh nghiệp.

2.3.2.4 Về nguồn nhân lựcĐội ngũ cán bộ thẩm định của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chủ yếu

làm việc theo kiểu đa năng, tích lũy được nhiều kinh nghiệm nhưng lại không đi

chuyên sâu về một ngành cụ thể nào. Hơn nữa do không được đào tạo về các

chuyên ngành khác ngoài chuyên ngành ngân hàng, các cán bộ không có những

kiến thức chuyên ngành hẹp, đặc biệt là ngành vận tải biển. Trên thực tế, các

thông số kỹ thuật về kết cấu thân vỏ tàu hay các hệ thống thiết bị trên tàu…

trong hồ sơ vay vốn hoàn toàn xa lạ đối với cán bộ thẩm định. Để giải quyết tình

trạng này, thường thì ngân hàng thuê chuyên gia về lĩnh vực vận tải biển để

đánh giá, song việc này khá tốn kém và đa phần ngân hàng không thực hiện.

Chính vì việc thiếu kiến thức chuyên môn về chuyên ngành của dự án mà việc

thẩm định có lúc đánh giá sai về dự án hoặc không xác định được việc doanh

nghiệp đưa thông tin sau về dự án, gây ra những quyết định sai lầm.

53SV: Bùi Thị Ngọc Hạnh- 09D180256Khóa luận tốt nghiệpKhoa Tài chính - Ngân hàngNguyên nhân: Do các cán bộ thẩm định của ngân hàng đều được đào tạo

từ các nhóm trường kinh tế nên các kỹ năng đánh giá tài chính đều rất tốt nhưng

việc am hiểu khía cạnh kỹ thuật của dự án còn nhiều hạn hẹp.

2.3.2.5 Các hạn chế khácViệc thẩm định dự án đôi khi còn mang tính chủ quan, kết quả thẩm định

còn ít nhiều phụ thuộc vào mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng. Thực

tế có nhiều trường hợp mà việc ngân hàng có quyết định cho vay hay không

không chỉ phụ thuộc vào kết quả thẩm định mà còn phụ thuộc vào "tài sản vô

hình đem ra thế chấp với ngân hàng"- đó là mối quan hệ giữa Chi nhánh và

khách hàng, do đó việc thẩm định trên thực tế chỉ mang tính thủ tục, hình thức.

Vì thế mà có những dự án kết quả thẩm định cho thấy có thể cho vay thì chưa

chắc đã được chấp thuận cho vay, trong khi có dự án mà kết quả thẩm định cho

thấy không thể cho vay hoặc còn nhiều điều bất ổn thì lại được ngân hàng sẵn

sàng cấp vốn. Đây chính là nguy cơ chủ yếu dẫn đến những rủi ro tín dụng

cho ngân hàng trong thời gian qua.

2.3.2.6 Nguyên nhân khác

- Công tác kiểm soát nội bộ chưa thực sự mang lại hiệu quả. Việc kiểm tra

mới chỉ dừng lại ở phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh, các cán bộ kiểm tra còn né

tránh chưa có kiến nghị xử lý sai phạm đối với cán bộ tín dụng. Công tác kiểm

tra không gắn với công tác phân loại, đào tạo lại cán bộ vì vậy hiệu quả kiểm tra

chưa cao.

- Việt Nam vẫn đang ở trong giai đoạn phát triển toàn diện và chuyển sang

nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, do vậy nền kinh tế còn có

nhiều khó khăn, bất ổn và dễ chịu những tác động từ bên ngoài. Nền kinh tế thị

trường còn chưa được định hình một cách rõ ràng, do vậy các hoạt động kinh tế

còn gặp phải nhiều khó khăn, thách thức, đồng thời còn phải đương đầu với

nhiều rủi ro, bất ổn trong quá trình hội nhập và phát triển hiện tại. Có thể nói đây

là cội nguồn của các nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác thẩm định dự án tại chi

nhánh.

54SV: Bùi Thị Ngọc Hạnh- 09D180256Khóa luận tốt nghiệpKhoa Tài chính - Ngân hàng- Tình trạng lập dự án thiếu tính chính xác, thiếu căn cứ khoa học của chủ

đầu tư đã làm cho công tác thẩm định gặp không ít khó khăn để có thể đánh giá

một cách chính xác nhất các dự án đó. Một số các chủ đầu tư khi lập dự án thường

chỉ tập trung vào một số những nội dung chính mang tính nghiên cứu chủ đạo,

thiếu sự hợp lý cần thiết. Điều này một phần là do sự thiếu hụt về thông tin cũng

như sự hạn chế về công nghệ, một phần cũng là do trình độ còn hạn chế của các

cán bộ quản lý ở các Doanh nghiệp. Hạn chế này cũng là một nguyên nhân

khách quan tác động đến quá trình hoàn thiện công tác thẩm định dự án của Ngân

hàng.

CHƯƠNG III

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH

TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ

PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH THANH HÓA

3.1 Định hướng cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ

phần Đông Nam Á chi nhánh Thanh Hóa

Ngân hàng TMCP Chi nhánh Thanh Hóa là một ngân hàng đa năng, trong

những năm tới Chi nhánh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cho vay đầu tư trung-dài

hạn và đồng thời mở rộng cho vay ngắn hạn đối với các tổ chứa kinh tế có nhu

cầu về vốn. Xây dựng và phát triển SeABank trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu

biểu tại Việt Nam là chiến lược phát triển cốt lõi của SeABank thời gian tới.

Trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ, SeABank sẽ tập trung đặc biệt vào

khách hàng cá nhân (bắt đầu bằng thị trường đại chúng và thị trường trung lưu,

sau đó sẽ tiến tới thị trường cao cấp). Nắm được tình hình kinh doanh, nhu cầu

thị trường, Chi nhánh ưu tiên tập trung vốn cho các dự án của địa phương, của

ngành và cảu nên kinh tế nhằm tạo việc làm, tăng thu ngân sách phục vụ công

nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

Với phương châm hoạt động “ phát triển toàn diện, an toàn, hiệu quả và

bền vững”,Chi nhánh luôn phấn đấu giữ vững nhịp đọ tăng trưởng cao, hiệu quả

55SV: Bùi Thị Ngọc Hạnh- 09D180256Khóa luận tốt nghiệpKhoa Tài chính - Ngân hàngan toàn hệ thống và không ngừng nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và toàn

hệ thống theo đòi hỏi của thị truường và lộ trình hội nhập quốc tế. Chất lượng,

hiệu quả và an toàn đạt được khi và chỉ khi công tác thẩm định của Chi nhánh

được tiến hành một cách nghiêm túc và hợp lý. Vì vậy, công tác thẩm định tài

chính dự án phải được đặt đúng vị trí của nó dưới sự chỉ đạo chặt chẽ, có cơ chế

quy trình công nghệ toàn diện và đồng bộ với quy trình công nghệ khác,tạo

thành một tổng thể giải pháp mang tính chiến lược trong định hướng phát triển

của toàn hệ thống. Để củng cố và phát triển công tác này trong thời gian tới, Chi

nhánh đưa ra một số nội dung chính về phương hướng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

Xác định phương hướng, nhiệm vụ trước tiên phải xuất phát từ việc xác địnhđúng vị trí, vai trò và nội dung công tác thẩm định tài chính dự án.

• Củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức thẩm định dự án.

• Ngoài các dự án đã và đang đầu tư, Chi nhánh còn chủ động tìm kiếm các dự án

để cho vay, từ trong kế hoạch và ý tưởng đầu tư của doanh nghiệp, tư vấn cho

doanh nghiệp khi xét thấy khả thi.

• Đẩy mạnh việc phân tích tổng hợp các thước đo, chỉ tiêu khoa học kỹ thuật, giá

thành sản phẩm, tỷ suất hoàn vốn của các loại hình hay đầu tư.

• Tăng cường giám sát, kiểm tra quá trình sử dụng vốn vay hay nói cách khác cán

bộ của Chi nhánh cần thẩm định dự án trong từng giai đoạn cụ thể. Chi nhánh

cần xem xét kỹ hồ sơ vay vốn của khách hàng.

3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu

tư tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Thanh Hóa

3.2.1 Giải pháp về quy trình thẩm định

Hiện nay, quy trình thẩm định đã được ban hành chung tại NH TMCP

Đông Nam Á, quy trình này là kết quả của việc nghiên cứu của các cán bộ có

trình độ, đảm bảo khoa học và theo phân cấp vì vậy cần tuân thủ đúng quy trình

này để thẩm định chính xác. Phòng tín dụng cần tổ chức tham quan học tập mô

hình thẩm định tại các ngân hàng bạn học tập những nét mới những nét tiến bộ

để xây dựng và hoàn thiện mô hình thẩm định tại ngân hàng TMCP Đông Nam

Á. Thực tế do đặc điểm của các dự án đầu tư theo thời hạn( ngắn hạn, trung hạn,

56SV: Bùi Thị Ngọc Hạnh- 09D180256Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (68 trang)

×