1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Toán học >

Một vài ứng dụng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.12 MB, 18 trang )


3/ Định lý:

Định lý 2:

un

a) NÕu limu n = a vµ limv n = +∞ thi lim = 0

vn

b) NÕu limu n = a > 0 vµ limv n = 0 víi ∀ n thi

un

lim = +∞

vn

c) NÕu limu n = +∞ vµ limv n = a > 0 thi limu n vn = +∞Hướng dẫn học ở nhà:

 1/ Cần nắm vững 2 định nghĩa 1 và định nghĩa 2 về

giới hạn 0 và giới hạn hữu hạn, và định nghĩa vềgiới hạn vô cực 2/ Nhớ 5 giới hạn đặc biệt và thuộc các công thức

của định lý về giới hạn hữu hạn, giới hạn vô cực.

 3/ Làm bài tập 5,6,7,8 trang 122.

 4/ Làm bài tập trong sách bài tập gồm bài 1.9,1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (18 trang)

×