1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Dịch vụ - Du lịch >

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRUNG QUỐC CỦA CÔNG TY DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI LÊ NGUYỄN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (339.39 KB, 47 trang )


34

năm 2020, du lịch Hải Phòng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát

triển kinh tế - xã hội của thành phố, và trở thành trung tâm du lịch của vùng duyên hải

Bắc Bộ.

Cùng với Quảng Ninh xây dựng đảo Cát Bà, Đồ Sơn cùng với Hạ Long thành

một trong những trung tâm du lịch của cả nước, của khu vực và quốc tế.

Những năm qua, du lịch Hải Phòng tập trung vào: tuyên truyền, giáo dục nâng

cao nhận thức về du lịch; quy hoạch Điều này được thể hiện trong các Nghị quyết Đại

hội Đảng bộ thành phố lần thứ 13 và đặc biệt là chỉ rõ trong Nghị quyết số 09 ngày 2211-2006 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 20062010, định hướng đến năm 2020.

phát triển du lịch thành phố; đầu tư và huy động các nguồn lực; quảng bá, xúc tiến và

xây dựng sản phẩm du lịch; tổ chức và thực hiện tốt việc đào tạo lao động du lịch; xây

dựng thương hiệu du lịch Hải Phòng; quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch.

Đến nay, một số công việc đã hoàn thành, tạo được sức lan tỏa và tác động tới

các ngành kinh tế khác, như tổ chức thành công lễ kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về

thăm làng cá Cát Bà, tham dự diễn đàn TPO tại thành phố Kota Kinabalu (Malaixia);

nâng cấp tua du lịch nội thành và du khảo đồng quê; xây dựng tour du lịch phía bắc

Hải Phòng (nội thành – Thủy Nguyên); xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng tại

huyện Cát Hải và huyện Vĩnh Bảo; mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về Luật Du lịch và

các lớp cấp chứng chỉ hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch; tổ chức hội thi giọng

hát hay ngành du lịch Hải Phòng 2009, cuộc thi ảnh đẹp du lịch Hải Phòng.

Các dự án: cải tạo chợ Hàng, mở rộng đường Khu 2 (Đồ Sơn) đã hoàn thành và

đưa vào sử dụng…

Tuy nhiên, do nguồn kinh phí đầu tư cho phát triển du lịch còn hạn chế, nên một

số phần việc còn phái tiếp tục thực hiện thời gian tới là: xây dựng phim tài liệu du lịch

Hải Phòng, mở tuyến du lịch sinh thái biển Hải Phòng – Bạch Long Vĩ; tổ chức ngày

văn hóa – du lịch Hải Phòng tại các thành phố kết nghĩa với Hải Phòng ở các nước, tổ

chức khảo sát thị trường du lịch ở nước ngoài, xây dựng hạ tầng khu du lịch Núi Voi,

xây dựng Trung tâm quảng bá, giới thiệu sản phẩm làng nghề du lịch, chưa phát huy

được giá trị các di tích văn hóa, lịch sử phục vụ phát triển du lịch…

Chiến lược của du lịch Hải Phòng trong thời gian tới cần tập trung vào xác định

rõ loại hình du lịch cơ bản của thành phố được lựa chọn dựa trên tài nguyên thiên

nhiên, tài nguyên nhân văn và những lợi thế về phát triển du lịch của thành phố là: du

lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm (leo núi, lặn biển). du lịch văn hóa – lịch sử, du lịch

hội thảo – hội nghị (MICE), tổ chức sự kiện.

3435

Bên cạnh đó, Hải Phòng cần xây dựng những thương hiệu mạnh, các sản phẩm

du lịch đặc trưng đủ sức cạnh tranh trong khu vực Châu Á và các nước Tây Âu, trước

hết là Khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà; các doanh nghiệp lữ hành quốc

tế; các siêu thị hiện đại với quy mô lớn; các khách sạn cao cấp; các khu du lịch sinh

thái biển đẳng cấp quốc tế,… góp phần làm tăng thời gian lưu trú và nâng cao mức chi

tiêu của du khách.

Phát huy hiệu quả các di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn, việc tiến dần đến

chuyên nghiệp hóa hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch và các dịch vụ du lịch nhằm

vào thị trường mục tiêu sẽ được hướng đến; sản phẩm du lịch và thương hiệu du lịch

sẽ là đối tượng xúc tiến trọng tâm.

Cùng với đó, lao động du lịch và dịch vụ du lịch cần phải tập trung đào tạo để đạt

tính chuyên nghiệp cao, nâng cao trình độ ngoại ngữ và nghiệp vụ. Hằng năm, cùng

với vốn ngân sách địa phương, cần tích cực đề nghị và khai thác nguồn vốn Trung

ương hỗ trợ xây dựng hạ tầng cơ sở các vùng trọng điểm du lịch của thành phố.

Đồng thời, thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn toàn xã hội vào kinh doanh phát triển

du lịch. Xây dựng cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tham gai hoạt động du

lịch. Đẩy mạnh hợp tác liên doanh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư

phát triển du lịch.

Khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, và có cơ chế thông thoáng, hấp dẫn

động viên phát triển du lịch cộng đồng…

Du lịch Hải Phòng đã và đang từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn,

đóng góp ngày càng xứng đáng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố,

góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo ra hàng nghìn việc làm trực tiếp và gián

tiếp cho xã hội .

3.1.2 Quan điểm giải quyết vấn đề về thu hút khách du lịch Trung Quốc của công ty

Cổ phần Du lịch và Thương mại Lê Nguyễn

Để thu hút được khách hàng, giữ vững và mở rộng thị phần trong ngành du lịch,

công ty Lê Nguyễn xác định cần luôn luôn nâng cao năng lực cạnh tranh của mình

thông qua:

-Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ

-Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ dựa trên cơ sở nghiên cứu kỹ nhu cầu thị trường

và thế mạnh của doanh nghiệp, cụ thể: phát triển các sản phẩm du lịch gắn liền với thế

mạnh về du lịch văn hóa

-Đưa ra các mức giá sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh bằng cách tăng cường quản lý

chặt chẽ chi phí

-Chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng

3536

-Không ngừng hoàn thiện bộ máy quản lý

-Không ngừng đào tạo, nâng cao trình độ của nhân viên

-Không ngừng xây dựng và củng cố văn hóa doanh nghiệp

3.2 Một số giải pháp marketing nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc của

công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Lê Nguyễn

3.2.1 Nhóm giải pháp đối với công ty

Trên cơ sở phân tích hoạt động marketing thu hút khách du lịch Trung Quốc của

công ty Lê Nguyễn, em xin đề xuất một số giải pháp marketing nhằm thu hút khách du

lịch nội địa như sau:

Nghiên cứu thị trường, phân đoạn thị trường

Công ty cần mở rộng phân đoạn thị trường nhằm thu hút tối đa tập khách hàng

Trung Quốc tiềm năng. Từ việc công ty mới chỉ phân đoạn thị trường theo mục đích

chuyến đi, theo giới tính và độ tuổi, công ty có thể phân đoạn theo hình thức đi du lịch,

theo mùa du lịch để có thể đánh giá toàn bộ tập khách hàng, thu hút được số lượng lớn

nhất của khách Trung Quốc đến với công ty

Các hoạt động marketing - mix

Thứ nhất, về chính sách sản phẩm: Chất lượng cuộc sống ở Trung Quốc cao nên

họ đòi hỏi dịch vụ du lịch chất lượng cao. Trung Quốc bao gồm rất nhiều dân tộc và

chia làm nhiều vùng nên họ yêu cầu các sản phẩm không giống nhau. Điều này công

ty cần lưu ý để xây dựng các tour du lịch du lịch đa dạng, phong phú hơn nhưng để

đáp ứng được nhu cầu của du khách

Thứ hai, về chính sách giá: Đứng trước việc kinh tế toàn cầu đang lâm vào

khủng hoảng, người dân các nước cũng đang thắt chặt chi tiêu. Tuy Trung Quốc có tốc

độ tăng trưởng dương nhưng vẫn không nằm ngoài quy luật đó. Vì vậy, việc đắn đo,

thắt chặt chi tiêu đối với khách du lịch Trung Quốc đặt ra cho công ty một vấn đề, đó

là công ty cần phải tính toán và đưa ra mức giá linh hoạt nhất để thu hút khách. Việc

giảm giá tuor trong đợt 30/4 này cũng là một chiến lược khá độc đáo của công ty. Với

chiến lược này, công ty không chỉ thu hút được du khách Trung Quốc ở thời điểm hiện

tại mà còn xây dựng mối quan hệ với khách hàng Trung Quốc trung thành trong tương

lai

Thứ ba, về chính sách phân phối: Về chính sách này công ty cần chú trọng đặc

biệt. Hiện tại, công ty chưa có nhiều chi nhánh, đại lý trên cả nước, việc này cũng phần

nào làm giảm đi sự thuận tiện khi mua sản phẩm cho khách. Bên cạnh đó, công ty còn

chưa thực hiện chính sách bán hàng qua mạng, chưa có trang web riêng, không có

nhân bên online để tư vấn, giải đáp trực tiếp các thắc mắc của khách hàng. Vì vậy,

công ty phải lắp đặt thêm hệ thống trang thiết bị vi tính, nối mạng, sắp xếp nhân viên

3637

online để khắc phục những hạn chế trên, đồng thời làm cho việc phủ sóng của công ty

đến khách hàng rộng rãi hơn

Thứ tư, về chính sách con người: công ty cần phải có những khóa đào tạo cho

nhân viên để nâng cao trình độ của họ cả về nghiệp vụ và khả năng giao tiếp. Yêu cầu

nhân viên giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh, các hướng dẫn viên cần biết các thứ

tiếng khác nhau. Đặc biệt, đối với du khách Trung Quốc họ rất thích hướng dẫn viên

biết giao tiếp bằng tiếng Trung. Vì vậy, để thỏa mãn nhu cầu của khách Trung Quốc,

công ty cần tuyển dụng những hướng dẫn viên biết giao tiếp bằng tiếng Trung. Ngoài

ra, công ty luôn luôn phải duy trì bầu không khí làm việc thân thiện, thoải mái, thường

xuyên tổ chức cho nhân viên công ty đi ăn ngoài để gắn kết các nhân viên trong công

ty. Có những chính sách khen thưởng phù hợp với năng lực, khuyến khích nhân viên

cống hiến cho công ty. Đối với cán bộ quản lý phải tăng cường, trao đổi, tiếp xúc với

các đối tác, bạn bè…trong các buổi hội nghị, hội thảo tổ chức cho các doanh nghiệp để

trao đổi, học hỏi các kinh nghiệm của các đối tác, chuyên gia.

Thứ năm, về quan hệ đối tác : đứng trước tình hình kinh tế chính trị hiện tại, việc

Lê Nguyễn quan hệ tốt với các đối tác là rất quan trọng nhằm thu hút và đáp ứng được

nhu cầu của khách du lịch quốc tế nói chung, khách du lịch Trung Quốc nói riêng.

Công ty cũng nên thiết lập mối quan hệ với một số đối tác ở Trung Quốc để tiện việc

nắm bắt nhu cầu du lịch của khách Trung Quốc, giúp khách Trung Quốc thuận tiện

hơn trong việc đặt tour với mức chi phí rẻ. Bằng cách này, khách du lịch Trung Quốc

biết đến công ty du lịch Lê Nguyễn cũng như sản phẩm của công ty được dễ dàng hơn.

Thứ sáu về việc tạo ra sản phẩm trọn gói và lập chương trình: mặc dù càng ngày

càng có nhiều người đi du lịch tự do, độc lập, nhưng đa số khách Trung Quốc vẫn

thích đi theo chương trình du lịch trọn gói. Khách du lịch Trung Quốc thích đi theo

tour du lịch trọn gói cơ bản vì lý do hạn chế ngôn ngữ. Họ cho rằng đi theo tour trọn

gói sẽ có chất lượng cao nhất. Đồng thời, an toàn, đảm bảo về mặt tổ chức, giá thấp là

những ưu điểm nổi trội khiến khách quyết định chọn mua tour trọn gói. Vì vậy, để thu

hút được ngày càng nhiều khách du lịch Trung Quốc thì công ty cần thiết lập các

chương trình tour du lịc trọn gói đa dạng, độc đáo, chi phí hợp lý.

Thứ bảy về chính sách xúc tiến: Tại các cuộc gặp gỡ xúc tiến du lịch 2 nước, các

công ty du lịch Trung Quốc đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất hiện nay của du lịch Việt Nam

“Ở Trung Quốc rất thiếu thông tin về du lịch Việt Nam”. Các công ty du lịch Trung

Quốc nói rằng sản phẩm của chúng ta còn nghèo nàn. Việt Nam chỉ mới thu hút được

những du khách trẻ (75%) đa số là sinh viên. Việt Nam nên tập trung quảng bá, đầu tư

sản phẩm phù hợp tiếp cận vào nhóm khách cao tuổi. Đây là đối tượng có khuynh

hướng lựa chọn nơi đến ổn định, chịu chi tiêu, khả năng thanh toán cao hơn lớp trẻ.

3738

Ngoài ra còn cần đẩy mạnh các tour xã hội như trồng rừng ngập mặn, làm từ thiện…

Hiện nay, ngành du lịch đã xây dựng logo, khẩu hiệu, biển hiệu mới cho chương trình

xúc tiến du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2015, thay thế cho khẩu hiệu, biển hiệu cũ là

“Việt Nam – Sự khác biệt Á Đông” bằng “Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận”

Công ty du lịch Lê Nguyễn cần có tính chuyên nghiệp, bài bản, có chiều sâu trong hoạt

động xúc tiến, quảng bá du lịch, quảng bá quy mô lớn, có chiều sâu với những sản

phẩm du lịch có khả năng cạnh tranh. Ngành du lịch đã đề xuất cơ chế, mỗi khách du

lịch đến Việt Nam sẽ để dành 1 USD để đầu tư trở lại cho hoạt động xúc tiến, quảng

bá du lịch Việt Nam ở trong và ngoài nước.

3.2.2 Nhóm giải pháp khác

Ngoài những giải pháp được lưu ý ở trên, công ty cũng nên chú ý thêm nữa đến

việc cải thiện lại hệ thống cơ sở vật chất. Tăng cường thêm những tiện nghi hiện đại để

phục vụ khách hàng, khiến cho khách hàng cảm thấy thoải mái và ấn tượng ngay từ

lần đầu tiên đến với công ty.

3.3 Một số kiến nghị với các cơ quan chức năng

3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước

-Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật chuyên ngành du lịch, tổ chức tốt việc

thực hiện Pháp lệnh Du lịch, tạo môi trường pháp lý cho việc quản lý hoạt động du

lịch, thu hút mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển du lịch phù hợp

với tiến trình phát triển và hội nhập kinh tế của cả nước

-Nhà nước cần hỗ trợ để doanh nghiệp tham dự các hội chợ, xây dựng các

website, in ấn…mạnh dạn làm công tác quảng bá với toàn thế giới rằng Việt Nam đã

là điểm đến an toàn. Các đại biểu đều cho rằng, ngành du lịch cần phải huy động tất cả

các kênh thông tin, đặc biệt là các phương tiện thông tin đại chúng.

-Giảm giá các dịch vụ và giảm thuế cho các doanhh nghiệp kinh doanh lữ hành.

Việt Nam cần thay đổi hình thức thanh toán thiền cho khách nước ngoài. Trong khi

Thái Lan giao dịch với khách nước ngoài bằng đồng nội tệ, khi đồng baht trượt giá thì

khách được lợi, trong khi đó Việt Nam lại tính bằng USD, khi đồng tiền Việt Nam

trượt giá thì khách nước ngoài càng bị thiệt. Đó cũng là một lý do vì sao khách du lịch

chọn Thái Lan chứ không phải Việt Nam.

-Đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến tham quan, xuất nhập cảnh.

Ban hành các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, có chín sách ưu

đãi thuế, điện, nước…Tạo điều kiện cho ngành du lịch liên kết với các ngành khác,

đặc biệt là ngành thương mại. Bởi du lịch liên quan đến nhiều ngành khi các ngành có

sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau thì sẽ tạo ra nguồn thu cao cho đất nước

-Đầu tư, cải tiến, nâng cấp cơ sở hạ tầng. Đặc biệt là giao thông đến các điểm du

lịch, ưu tiên phát triển trên các địa bàn trọng điểm du lịch, các khu du lịch quốc gia,

các điểm du lịch có tiềm năng phát triển du lịch ở miền núi, vùng sâu, vùng xa…trên

3839

cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng kết hợp sử dụng hiệu quả các

nguồn lực của nhà nước và các nguồn lực từ các thành phần kinh tế theo chủ trương xã

hội hóa phát triển du lịch

-Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh, di

vật, cổ vật, bảo vật quốc gia nhằm phòng ngừa và hạn chế những nguy cơ làm nguy

hại, thay đổi những yếu tố nguyên gốc, vốn có của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam

thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia – là những thứ không thể sửa chữa hay tự

làm mới được

3.3.2 Kiến nghị với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

-Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cần quan tâm hơn nữa việc khai thác thị trường

quốc tế nói chung và thị trường Trung Quốc nói riêng vì đây là tập khách hàng có tiềm

năng và khả năng chi trả cho du lịch cao. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường,

quảng bá xúc tiến mạnh mẽ đến các thị trường trọng tâm, trọng điểm. Tạo dựng hình

ảnh, thương hiệu riêng cho du lịch Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế.

-Thành lập các cơ quan chuyên trách về xúc tiến, quảng bá các văn phòng đại

diện cho du lịch Việt Nam tại các nước nằm trong khu vực trọng điểm của du lịch Việt

Nam. Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch tham gia các hội chợ xúc tiến quảng

bá du lịch tới nước ngoài.

-Tăng cường quảng bá du lịch tại các lễ hội, sự kiện có chọn lọc trong và ngoài

nước, các sự kiện lớn trong cả khu vực và quốc tế, hội nghị, hội thảo tổ chức tại Việt

Nam nhằm thu hút khách quốc tế

-Mở rộng hợp tác quốc tế, có chính sách thúc đẩy mối quan hệ du lịch với các

ngành khác như thương mại, vận tải hàng không, vận tải biển, vận tải đường sắt…. để

tăng cường sự thống nhất, tạo thành một khối vững chắc, có sự ăn ý, hài hòa và nhịp

nhàng khi cung cấp các sản phẩm cho khách.

3.3.3. Kiến nghị với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng

- Tập trung đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống dịch vụ như nhà hàng khách

sạn, chợ…phục vụ cho việc tham quan và mua sắm hàng hóa của khách du lịch. Có

các chính sách khuyến khích đầu tư vào du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ

- Đẩy mạnh chính sách xúc tiến, quảng bá hình ảnh thành phố cảng Hải Phòng

đến các địa phương khác và các quốc gia thông qua việc lập các website giới thiệu về

du lịch Hải Phòng

- Tích cực khai thác nguồn khách du lịch trong và ngoài nước, chú trọng mở rộng

thị trường, khai thác và phát triển các tour, tuyến mới nhằm tăng sức hấp dẫn cho du

lịch Hải Phòng

- Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách

- Tạo điều kiện cho người dân và các thành phần kinh tế tham gia phát triển du

lịch, các dịch vụ du lịch. Nâng cao ý thức của người dân trong việc gìn giữ các di sản,

bảo tồn và phát huy các bản sắc văn hóa.3940

- Tiến hành quản lý chặt chẽ giấy phép kinh doanh khách sạn và nhà nghỉ, quản

lý chặt chẽ việc khai thác các điểm du lịch, bảo vệ tài nguyên du lịch và môi trường

cảnh quan.KẾT LUẬN

Trong nền kinh tế thị trường và toàn cầu hóa như hiện nay việc nghiên cứu các

giải pháp marketing nhằm thu hút khách hàng trong doanh nghiệp ngày càng trở nên

quan trọng hơn. Mọi hoạt động kinh doanh đều phải xuất phát từ nhu cầu thị trường.

Để đứng vững trên thị trường, các doanh nghiệp đều phải tìm ra các giải pháp có hiệu

quả để thực hiện các kế hoạch, chiến lược kinh doanh đã đặt ra một cách tối ưu.

Một trong các hoạt động tiền đề và hữu hiệu nhất hiện nay đối với các doanh

nghiệp kinh doanh dịch vụ là hoạt động nghiên cứu các giải pháp marketing nhằm thu

hút khách hàng cho doanh nghiệp của mình. Hoạt động marketing ngày càng có vị trí

quan trọng trong kinh doanh và không thể phủ nhận vai trò của nó. Thấy được ý nghĩa

đó, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Lê Nguyễn đã chú trọng hơn trong hoạt

động nghiên cứu các giải pháp marketing nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc, và

coi đó là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Việc tiến hành nghiên cứu các giải pháp marketing nhằm thu hút khách du lịch

Trung Quốc sẽ giúp cho Công ty Du lịch và Thương mại Lê Nguyễn có cái nhìn tổng

quát hơn về thị trường và khả năng của mình trên thị trường, thấy được điểm mạnh

yếu của mình. Từ đó, đưa ra các giải pháp marketing nhằm thu hút khách du lịch

Trung Quốc phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh hơn nữa.

Trong bài khóa luận tốt nghiệp này, em đã phân tích thực trạng hoạt động nghiên

cứu các giải pháp marketing nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc của Công ty Cổ

phần Du lịch và Thương mại Lê Nguyễn để thấy được những ưu điểm cũng như hạn

chế và nguyên nhân của những sự thiếu sót. Từ đó, em mong muốn đưa ra các giải

pháp marketing nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc của Công ty Cổ phần Du lịch

và Thương mại Lê Nguyễn trên thị trường, mang lại hiệu quả hoạt động cao hơn cho

công ty.4041

Một lần nữa em xin được chân thành cảm ơn cô giáo ThS. Dương Hồng Hạnh và

các anh chị nhân viên của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Lê Nguyễn đã tận

tình giúp đỡ, hướng dẫn em trong thời gian thực tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp

này.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Doãn Thị Liễu (2011), “Giáo trình Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp

du lịch”, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

2. Thạc Sĩ Bùi Xuân Nhàn (2012), “Giáo trình Marketing du lịch”, Trường Đại

học Thương mại.

3. Phillip Kotler (2003), “Quản trị Marketing”, NXB Thống kê, Hà Nội.

4. Nguyễn Thị Huyền (2010), Luận văn “ Giải pháp marketing nhằm thu hút

khách du lịch Nhật Bản của công ty du lịch Vietravel”

5. Hoàng Anh (2005), “Luật du lịch Việt Nam năm 2005”, NXB Tổng hợp.

6. www.tailieu.vn

7. www.khotailieu.com

8. www.dantri.com.vn

9. www.haiphong.gov.vn4142PHỤ LỤC 1

Bảng 2.2 Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch và

Thương mại Lê Nguyễn

STTChỉ tiêuĐVTNăm 2011Năm 2012Chênh lệch

+/-I%Tổng lượt kháchLượt78928300408105,11.Khách outboundLượt54364299118,23Tỷ trọng%6,887,730,852.Khách InboundLượt18421712(-130)92,94Tỷ trọng%23,3420,62(-2,72)-3.Khách nội địaLượt37864192406110,72Tỷ trọng%47,9750,52,53-172117543321,8121,13(-0,68)-4.Khách

khácSDDV LượtTỷ trọng

II-101,921000đ8.489.5659.098.773609.208107,181.Outbound1000đ181.700194.52712.827107,06Tỷ trọng%2,142,13(-0,01)-2.Inbound42Tổng doanh thu1000đ1.622.2681.826.310204.042112,6Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (47 trang)

×