1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Dịch vụ - Du lịch >

3 Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động marketing thu hút khách du lịch Trung Quốc của công ty lữ hành

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (339.39 KB, 47 trang )


17

-Môi trường chính trị: các quyết định marketing chịu tác động mạnh mẽ của

những diễn biến trong môi trường chính trị, bao gồm hệ thống luật pháp, bộ máy thực

thi pháp luật và những nhóm gây sức ép khác có ảnh hưởng đến hoạt động marketing

của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải nắm rõ các đạo luật điều chinh hoạt động kinh

doanh

-Môi trường văn hóa: doanh nghiệp còn phải hết sức quan tâm đến việc phát hiện

việc biến đổi văn hóa, từ đó nắm bắt được cơ hội marketing cũng như phát hiện ra các

đe dọa, rủi ro khác.

1.3.2 Môi trường vi mô

Các yếu tố vi mô cũng có ảnh hưởng to lớn đến nỗ lực marketing của doanh

nghiệp. việc phân tích các yếu tố bên trong làm cho việc xây dựng và thực hiện các

hoạt động marketing sát thực và có hiệu quả hơn.

-Khả năng tài chính: đây là yếu tố rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh

của doanh nghiệp nói chung và quyết định ngân sách cho các hoạt động marketing nói

riêng, việc thực hiện các hoạt động marketing cụ thể đều phải được đảm bào bằng

nguồn tài chính nhất định và những khoản dự phòng cần thiết để đối phó với các rủi

ro, bất trắc có thể xảy ra.

-Cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ: muốn tạo ra một sản phẩm có chất lượng

thì doanh nghiệp cần có cơ sở vật chất kỹ thuật đầy đủ và công nghệ tiên tiến. cạnh

tranh ngày càng gia tăng trong ngành đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải cải tiến và đổi

mới trang thiết bị, kỹ thuật ko ngừng.

-Nguồn nhân lực: đây là yếu tố rất quan trọng trong các doanh nghiệp. Nó không

những ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của các dịch vụ mà còn là yếu tố tạo nên sự

khác biệt. Khó bắt chước nhất cho các đối thủ cạnh tranh.

-Trình độ tổ chức, quản lý ở tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp đều có ảnh

hưởng đến quá trình phục vụ làm hài lòng khách.

1.3.3 Môi trường ngành

-Đối thủ cạnh tranh: hiểu được tình hình cạnh tranh và đối thủ cạnh tranh là điều

kiện cực kỳ quan trọng để có thể lập được kế hoạch marketing hiệu quả

-Các trung gian marketing: do đặc điểm của sản phẩm nên rất cần tập trung các

trung gian marketing, những người này rất quan trọng trong việc tìm kiếm khách hàng

và bán các sản phẩm của doanh nghiệp.

-Khách hàng: cần phải xem xét và đánh giá cả khách hàng trong quá khứ và các

khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp. Khách hàng là người mang lại doanh thu, lợi

nhuận cũng như nuôi sống doanh nghiệp nên việc nghiên cứu nhu cầu, sở thích của

khách hàng để đáp ứng kịp thời là một việc quan trọng.

1718

-Những người cung ứng: những thay đổi từ nhà cung ứng chắc chắn sẽ ảnh

hưởng đến doanh nghiệp. Việc nắm được các thông tin thay đổi từ phía nhà cung ứng

sẽ giúp doanh nghiệp lương trước được khó khăn và có phương án thay thế kịp thời.1819

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING NHẰM THU

HÚT KHÁCH DU LỊCH TRUNG QUỐC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH

VÀ THƯƠNG MẠI LÊ NGUYỄN

2.1 Phương pháp nghiên cứu thực trạng hoạt động marketing nhằm thu hút

khách Trung Quốc của công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Lê Nguyễn

2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu

Thu thập dữ liệu sơ cấp

-Phương pháp phát phiếu điều tra trắc nghiệm

Mục đích: Nhằm thu thập những đánh giá của khách hàng về các hoạt động

marketing của công ty đã triển khai để thu hút khách Trung Quốc

Các bước tiến hành:

Bước 1: Xác định mẫu điều tra

Đối tượng điều tra: Khách du lịch Trung Quốc của công ty Cổ phần Du lịch và

Thương mại Lê Nguyễn

Mẫu phiếu điều tra: Phải có kích thước đủ lớn, đáp ứng được mục đích của việc

nghiên cứu

Số lượng câu hỏi: từ khoảng 8 đến 9 câu ( Mẫu cụ thể xin xem phụ lục)

Bước 2: Thiết kế mẫu phiếu điều tra

Thiết kế mẫu phiếu điều tra có thể theo hướng câu hỏi trắc nghiệm hay câu hỏi

mở cho khách hàng có thể dễ dàng trả lời, thuận tiện và không mất nhiều thời gian

suy nghĩ

Bước 3: Xây dựng thang điểm

Bước 4: Phát phiếu điều tra

Phiếu điều tra được phát cho 55 khách du lịch Trung Quốc của công ty Lê

Nguyễn trong thời gian từ ngày 27/03/2013 đến ngày 31/03/2013

Bước 5: Thu phiếu điều tra

Tiến hành thu phiếu điều tra, phân loại phiếu điều tra hợp lệ và không hợp lệ.

Lượng phiếu thu về là 50 phiếu trên tổng số 55 phiếu phát ra cho khách hàng, đạt tỉ lệ

90,91%

Bước 6: Xử lý, phân tích và tổng hợp ý kiến

Thông qua các câu trả lời của khách du lịch Trung Quốc đã được điều tra, tiến

hành xử lý, phân tích thông tin để đưa ra những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại. Từ đó

đưa ra các đề xuất cho việc thu hút khách du lịch Trung Quốc đến công ty

Bước 7: Kết luận

-Phương pháp phỏng vấn1920

Mục đích: khai thác sâu hơn các thông tin liên quan đến việc thu hút khách Trung

Quốc của công ty. Các chính sách marketing công ty áp dụng để thu hút khách du lịch

Trung Quốc

Đối tượng phỏng vấn: Bà Trần Thị Hoa – trưởng phòng kinh doanh của công ty

du lịch Lê Nguyễn

Thời gian phỏng vấn: 9h ngày 25/03/2013 tại phòng kinh doanh của công ty du

lịch Lê Nguyễn

Thu thập dữ liệu thứ cấp

+Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ nội bộ công ty: Phòng nhân sự, phòng kế toán

của công ty du lịch Lê Nguyễn về sơ đồ cơ cấu tổ chức, báo cáo kết quả kinh doanh,

kết quả thu hút khách du lịch Trung Quốc của công ty

Marketing trong lĩnh vực lữ hành và khách sạn – Alastair M.Morrison, giáo trình

marketing, đại học KTQD của PGS.TS Trần Minh Đạo, Giáo trình Marketing du lịch,

Đại học Thương Mại của PGS.TS Bùi Xuân Nhàn, luật Du lịch 2005 và các luận văn

khóa trước

+Các thông tin lấy từ nguồn dữ liệu bên ngoài bao gồm các kiến thức, các chính

sách marketing thu hút khách, số liệu về thực trạng thu hút khách của toàn ngành du

lịch Việt Nam

2.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu

 Phương pháp phân tích dữ liệu sơ cấp

-Phương pháp so sánh: Là phương pháp sử dụng các thông tin sơ cấp đã thu thập

được so sánh với nhau từ đó rút ra các kết luận. Dựa vào sự chênh lệch này để đánh

giá các thông tin và đưa ra các nhận định trong tương lai

-Phương pháp tổng hợp thống kê: Tổng hợp thống kê các câu trả lời trong phần

điều tra và phỏng vấn. Sau đó, tinh phần trăm chi sự lựa chọn của các câu hỏi, phỏng

vấn từ đó rút ra các kết luận cho vấn đề nghiên cứu.

 Phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp

-Phương pháp so sánh: Là phương pháp sử dụng các thông tin thứ cấp đã thu

thập được so sánh với nhau. Từ đó rút ra các kết luận thông qua chênh lệch của các

con số. Dựa vào sự chênh lệch này để đánh giá các thông tin và đưa ra các nhận định

trong tương lai. Phương pháp này được sử dụng khá rộng rãi và thường xuyên bởi nó

có độ chính xác khá cao.

-Phương pháp đánh giá : là phương pháp đánh giá sự tăng giảm của các chỉ tiêu

trong phần dữ liệu thứ cấp thu thập được. Từ đó phân tích để rút ra kết luận về tình

hình thu hút khách du lịch Trung Quốc của công ty.

20Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (47 trang)

×