1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Dịch vụ - Du lịch >

1 Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết vấn đề thu hút khách du lịch Trung Quốc của công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Lê Nguyễn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (339.39 KB, 47 trang )


34

năm 2020, du lịch Hải Phòng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát

triển kinh tế - xã hội của thành phố, và trở thành trung tâm du lịch của vùng duyên hải

Bắc Bộ.

Cùng với Quảng Ninh xây dựng đảo Cát Bà, Đồ Sơn cùng với Hạ Long thành

một trong những trung tâm du lịch của cả nước, của khu vực và quốc tế.

Những năm qua, du lịch Hải Phòng tập trung vào: tuyên truyền, giáo dục nâng

cao nhận thức về du lịch; quy hoạch Điều này được thể hiện trong các Nghị quyết Đại

hội Đảng bộ thành phố lần thứ 13 và đặc biệt là chỉ rõ trong Nghị quyết số 09 ngày 2211-2006 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 20062010, định hướng đến năm 2020.

phát triển du lịch thành phố; đầu tư và huy động các nguồn lực; quảng bá, xúc tiến và

xây dựng sản phẩm du lịch; tổ chức và thực hiện tốt việc đào tạo lao động du lịch; xây

dựng thương hiệu du lịch Hải Phòng; quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch.

Đến nay, một số công việc đã hoàn thành, tạo được sức lan tỏa và tác động tới

các ngành kinh tế khác, như tổ chức thành công lễ kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về

thăm làng cá Cát Bà, tham dự diễn đàn TPO tại thành phố Kota Kinabalu (Malaixia);

nâng cấp tua du lịch nội thành và du khảo đồng quê; xây dựng tour du lịch phía bắc

Hải Phòng (nội thành – Thủy Nguyên); xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng tại

huyện Cát Hải và huyện Vĩnh Bảo; mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về Luật Du lịch và

các lớp cấp chứng chỉ hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch; tổ chức hội thi giọng

hát hay ngành du lịch Hải Phòng 2009, cuộc thi ảnh đẹp du lịch Hải Phòng.

Các dự án: cải tạo chợ Hàng, mở rộng đường Khu 2 (Đồ Sơn) đã hoàn thành và

đưa vào sử dụng…

Tuy nhiên, do nguồn kinh phí đầu tư cho phát triển du lịch còn hạn chế, nên một

số phần việc còn phái tiếp tục thực hiện thời gian tới là: xây dựng phim tài liệu du lịch

Hải Phòng, mở tuyến du lịch sinh thái biển Hải Phòng – Bạch Long Vĩ; tổ chức ngày

văn hóa – du lịch Hải Phòng tại các thành phố kết nghĩa với Hải Phòng ở các nước, tổ

chức khảo sát thị trường du lịch ở nước ngoài, xây dựng hạ tầng khu du lịch Núi Voi,

xây dựng Trung tâm quảng bá, giới thiệu sản phẩm làng nghề du lịch, chưa phát huy

được giá trị các di tích văn hóa, lịch sử phục vụ phát triển du lịch…

Chiến lược của du lịch Hải Phòng trong thời gian tới cần tập trung vào xác định

rõ loại hình du lịch cơ bản của thành phố được lựa chọn dựa trên tài nguyên thiên

nhiên, tài nguyên nhân văn và những lợi thế về phát triển du lịch của thành phố là: du

lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm (leo núi, lặn biển). du lịch văn hóa – lịch sử, du lịch

hội thảo – hội nghị (MICE), tổ chức sự kiện.

3435

Bên cạnh đó, Hải Phòng cần xây dựng những thương hiệu mạnh, các sản phẩm

du lịch đặc trưng đủ sức cạnh tranh trong khu vực Châu Á và các nước Tây Âu, trước

hết là Khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà; các doanh nghiệp lữ hành quốc

tế; các siêu thị hiện đại với quy mô lớn; các khách sạn cao cấp; các khu du lịch sinh

thái biển đẳng cấp quốc tế,… góp phần làm tăng thời gian lưu trú và nâng cao mức chi

tiêu của du khách.

Phát huy hiệu quả các di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn, việc tiến dần đến

chuyên nghiệp hóa hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch và các dịch vụ du lịch nhằm

vào thị trường mục tiêu sẽ được hướng đến; sản phẩm du lịch và thương hiệu du lịch

sẽ là đối tượng xúc tiến trọng tâm.

Cùng với đó, lao động du lịch và dịch vụ du lịch cần phải tập trung đào tạo để đạt

tính chuyên nghiệp cao, nâng cao trình độ ngoại ngữ và nghiệp vụ. Hằng năm, cùng

với vốn ngân sách địa phương, cần tích cực đề nghị và khai thác nguồn vốn Trung

ương hỗ trợ xây dựng hạ tầng cơ sở các vùng trọng điểm du lịch của thành phố.

Đồng thời, thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn toàn xã hội vào kinh doanh phát triển

du lịch. Xây dựng cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tham gai hoạt động du

lịch. Đẩy mạnh hợp tác liên doanh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư

phát triển du lịch.

Khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, và có cơ chế thông thoáng, hấp dẫn

động viên phát triển du lịch cộng đồng…

Du lịch Hải Phòng đã và đang từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn,

đóng góp ngày càng xứng đáng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố,

góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo ra hàng nghìn việc làm trực tiếp và gián

tiếp cho xã hội .

3.1.2 Quan điểm giải quyết vấn đề về thu hút khách du lịch Trung Quốc của công ty

Cổ phần Du lịch và Thương mại Lê Nguyễn

Để thu hút được khách hàng, giữ vững và mở rộng thị phần trong ngành du lịch,

công ty Lê Nguyễn xác định cần luôn luôn nâng cao năng lực cạnh tranh của mình

thông qua:

-Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ

-Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ dựa trên cơ sở nghiên cứu kỹ nhu cầu thị trường

và thế mạnh của doanh nghiệp, cụ thể: phát triển các sản phẩm du lịch gắn liền với thế

mạnh về du lịch văn hóa

-Đưa ra các mức giá sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh bằng cách tăng cường quản lý

chặt chẽ chi phí

-Chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng

3536

-Không ngừng hoàn thiện bộ máy quản lý

-Không ngừng đào tạo, nâng cao trình độ của nhân viên

-Không ngừng xây dựng và củng cố văn hóa doanh nghiệp

3.2 Một số giải pháp marketing nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc của

công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Lê Nguyễn

3.2.1 Nhóm giải pháp đối với công ty

Trên cơ sở phân tích hoạt động marketing thu hút khách du lịch Trung Quốc của

công ty Lê Nguyễn, em xin đề xuất một số giải pháp marketing nhằm thu hút khách du

lịch nội địa như sau:

Nghiên cứu thị trường, phân đoạn thị trường

Công ty cần mở rộng phân đoạn thị trường nhằm thu hút tối đa tập khách hàng

Trung Quốc tiềm năng. Từ việc công ty mới chỉ phân đoạn thị trường theo mục đích

chuyến đi, theo giới tính và độ tuổi, công ty có thể phân đoạn theo hình thức đi du lịch,

theo mùa du lịch để có thể đánh giá toàn bộ tập khách hàng, thu hút được số lượng lớn

nhất của khách Trung Quốc đến với công ty

Các hoạt động marketing - mix

Thứ nhất, về chính sách sản phẩm: Chất lượng cuộc sống ở Trung Quốc cao nên

họ đòi hỏi dịch vụ du lịch chất lượng cao. Trung Quốc bao gồm rất nhiều dân tộc và

chia làm nhiều vùng nên họ yêu cầu các sản phẩm không giống nhau. Điều này công

ty cần lưu ý để xây dựng các tour du lịch du lịch đa dạng, phong phú hơn nhưng để

đáp ứng được nhu cầu của du khách

Thứ hai, về chính sách giá: Đứng trước việc kinh tế toàn cầu đang lâm vào

khủng hoảng, người dân các nước cũng đang thắt chặt chi tiêu. Tuy Trung Quốc có tốc

độ tăng trưởng dương nhưng vẫn không nằm ngoài quy luật đó. Vì vậy, việc đắn đo,

thắt chặt chi tiêu đối với khách du lịch Trung Quốc đặt ra cho công ty một vấn đề, đó

là công ty cần phải tính toán và đưa ra mức giá linh hoạt nhất để thu hút khách. Việc

giảm giá tuor trong đợt 30/4 này cũng là một chiến lược khá độc đáo của công ty. Với

chiến lược này, công ty không chỉ thu hút được du khách Trung Quốc ở thời điểm hiện

tại mà còn xây dựng mối quan hệ với khách hàng Trung Quốc trung thành trong tương

lai

Thứ ba, về chính sách phân phối: Về chính sách này công ty cần chú trọng đặc

biệt. Hiện tại, công ty chưa có nhiều chi nhánh, đại lý trên cả nước, việc này cũng phần

nào làm giảm đi sự thuận tiện khi mua sản phẩm cho khách. Bên cạnh đó, công ty còn

chưa thực hiện chính sách bán hàng qua mạng, chưa có trang web riêng, không có

nhân bên online để tư vấn, giải đáp trực tiếp các thắc mắc của khách hàng. Vì vậy,

công ty phải lắp đặt thêm hệ thống trang thiết bị vi tính, nối mạng, sắp xếp nhân viên

3637

online để khắc phục những hạn chế trên, đồng thời làm cho việc phủ sóng của công ty

đến khách hàng rộng rãi hơn

Thứ tư, về chính sách con người: công ty cần phải có những khóa đào tạo cho

nhân viên để nâng cao trình độ của họ cả về nghiệp vụ và khả năng giao tiếp. Yêu cầu

nhân viên giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh, các hướng dẫn viên cần biết các thứ

tiếng khác nhau. Đặc biệt, đối với du khách Trung Quốc họ rất thích hướng dẫn viên

biết giao tiếp bằng tiếng Trung. Vì vậy, để thỏa mãn nhu cầu của khách Trung Quốc,

công ty cần tuyển dụng những hướng dẫn viên biết giao tiếp bằng tiếng Trung. Ngoài

ra, công ty luôn luôn phải duy trì bầu không khí làm việc thân thiện, thoải mái, thường

xuyên tổ chức cho nhân viên công ty đi ăn ngoài để gắn kết các nhân viên trong công

ty. Có những chính sách khen thưởng phù hợp với năng lực, khuyến khích nhân viên

cống hiến cho công ty. Đối với cán bộ quản lý phải tăng cường, trao đổi, tiếp xúc với

các đối tác, bạn bè…trong các buổi hội nghị, hội thảo tổ chức cho các doanh nghiệp để

trao đổi, học hỏi các kinh nghiệm của các đối tác, chuyên gia.

Thứ năm, về quan hệ đối tác : đứng trước tình hình kinh tế chính trị hiện tại, việc

Lê Nguyễn quan hệ tốt với các đối tác là rất quan trọng nhằm thu hút và đáp ứng được

nhu cầu của khách du lịch quốc tế nói chung, khách du lịch Trung Quốc nói riêng.

Công ty cũng nên thiết lập mối quan hệ với một số đối tác ở Trung Quốc để tiện việc

nắm bắt nhu cầu du lịch của khách Trung Quốc, giúp khách Trung Quốc thuận tiện

hơn trong việc đặt tour với mức chi phí rẻ. Bằng cách này, khách du lịch Trung Quốc

biết đến công ty du lịch Lê Nguyễn cũng như sản phẩm của công ty được dễ dàng hơn.

Thứ sáu về việc tạo ra sản phẩm trọn gói và lập chương trình: mặc dù càng ngày

càng có nhiều người đi du lịch tự do, độc lập, nhưng đa số khách Trung Quốc vẫn

thích đi theo chương trình du lịch trọn gói. Khách du lịch Trung Quốc thích đi theo

tour du lịch trọn gói cơ bản vì lý do hạn chế ngôn ngữ. Họ cho rằng đi theo tour trọn

gói sẽ có chất lượng cao nhất. Đồng thời, an toàn, đảm bảo về mặt tổ chức, giá thấp là

những ưu điểm nổi trội khiến khách quyết định chọn mua tour trọn gói. Vì vậy, để thu

hút được ngày càng nhiều khách du lịch Trung Quốc thì công ty cần thiết lập các

chương trình tour du lịc trọn gói đa dạng, độc đáo, chi phí hợp lý.

Thứ bảy về chính sách xúc tiến: Tại các cuộc gặp gỡ xúc tiến du lịch 2 nước, các

công ty du lịch Trung Quốc đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất hiện nay của du lịch Việt Nam

“Ở Trung Quốc rất thiếu thông tin về du lịch Việt Nam”. Các công ty du lịch Trung

Quốc nói rằng sản phẩm của chúng ta còn nghèo nàn. Việt Nam chỉ mới thu hút được

những du khách trẻ (75%) đa số là sinh viên. Việt Nam nên tập trung quảng bá, đầu tư

sản phẩm phù hợp tiếp cận vào nhóm khách cao tuổi. Đây là đối tượng có khuynh

hướng lựa chọn nơi đến ổn định, chịu chi tiêu, khả năng thanh toán cao hơn lớp trẻ.

37Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (47 trang)

×