1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Dịch vụ - Du lịch >

Bảng 3.1 : Danh mục trang thiết bị, dụng cụ dự tính cần mua sắm thêm tại Nhà khách VP UBND tỉnh Thanh Hóa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (355.46 KB, 48 trang )


39bếp. Do đó, để nâng cao hơn tay nghề của đầu bếp nhà khách nên cử các đầu bếp đi

tham gia các cuộc thi nấu ăn, qua đó học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, qua đó phục vụ

cho quá trình làm việc tại nhà khách.

Khi tiến hành giải pháp này đòi hỏi nhà khách có nguồn cung ứng nguyên liệu

ổn định, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhà khách nên đưa ra các

chính sách khuyến khích các ý tưởng sáng tạo của nhân viên trong việc xây dựng thực

đơn và chế biến các món ăn ngon và mới lạ.

3.2.4. Tăng cường công tác quản lý chất lượng bộ phận ăn uống

Ban quản lý nhà khách cần thường xuyên đánh giá chất lượng đội ngũ nhân viên

bộ phận ăn uống trong nhà khách. Các ý kiến đánh giá cần xuất phát từ ba nguồn cơ

bản: từ ban quản lý, từ nhân viên và do cá nhân nhân viên tự đánh giá. Sau đó kết hợp

với các số liệu thống kê về số ngày công, ý kiến phàn nàn của khách hàng, số ngày

nghỉ…từ đó đưa ra những đánh giá đúng đắn về kỹ năng giao tiếp, thái độ làm việc và

kỹ năng phục vụ của từng nhân viên. Để tránh tình trạng nhân viên có ý thức và thái

độ chưa tốt khi làm việc, ban quản lý chất lượng cần thường xuyên giám sát và nhắc

nhở nhân viên hoàn thành nhiệm vụ của mình. Các cán bộ quản lý cần quán triệt tư

tưởng “làm đúng ngay từ đầu” đến nhân viên, cần kiên quyết, nghiêm khắc hơn trong

việc giải quyết các sai phạm của nhân viên để những sai phạm đó không còn được tiếp

tục xảy ra nữa. Đồng thời các cán bộ quản lý cũng phải biết lắng nghe các ý kiến của

các nhân viên để hoàn thiện hơn cho chất lượng dịch vụ phòng của nhà hàng khách

sạn, phải thường xuyên theo dõi, giám sát quy trình phục vụ tránh những sai xót. Khi

thấy sai sót phải kịp thời điều chỉnh, sửa chữa và khắc phục.

Thực tế công tác quản lý chất lượng dịch vụ ăn uống trong Nhà khách VP

UBND tỉnh Thanh Hóa chưa tạo ra được hiệu quả kinh doanh và nâng cao chất lượng

dịch vụ. Vì vậy, cần hoàn thiện công tác quản trị chất lượng dịch vụ ăn uống để đảm

bảo chất lượng phục vụ khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống. Để thực

hiện tốt quy trình nghiệp vụ chuẩn, cần lập một ban quản lý giám sát chất lượng dịch

vụ để từ đó xây dựng một quy trình chuẩn, vạch ra những mục tiêu chất lượng cần

phải thực hiện. Nhà khách cần xây dựng được bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ ăn

uống căn cứ vào mức chất lượng dịch vụ chung mà nhà khách cam kết cung cấp cho

khách hàng, đồng thời tuỳ thuộc vào điều kiện áp dụng của từng bộ phận cung ứng

dịch vụ ăn uống trong nhà khách theo yếu tố sau:

-Về cơ sở vật chất: Trang thiết bị luôn đảm bảo hoạt động liên tục, chất lượng tốt.

-Về sản phẩm ăn uống: Luôn luôn đảm bảo tính khoa học, vệ sinh, chất lượng tốt.

-Về đội ngũ nhân viên: Làm đúng quy trình nghiệp vụ của mình, các thao tác

chính xác, thái độ phục vụ nhiệt tình….40Thông qua chỉ tiêu đó đánh giá chính xác mức chất lượng dịch vụ mà nhà khách

cung cấp cho khách hàng. Nhà khách cần tạo được một chế độ giám sát chất lượng

hiệu quả, cần có bộ phận thường xuyên đi kiểm tra, giám sát hoạt động tác nghiệp của

nhân viên, bộ phận này có thể là những người trực tiếp quản lý bộ phận, hoặc cũng có

thể là những quản lý cấp cao trong nhà khách.

Bên cạnh đó, nhà khách cũng nên có một chính sách pháp lý rõ ràng về trách

nhiệm của mình đối với dịch vụ ăn uống cung cấp cho khách hàng. Việc công bố rõ

ràng cho khách hàng biết về những chính sách đền bù của nhà khách cho những dịch

vụ chất lượng kém sẽ được khách hàng đánh giá rất cao và tin tưởng vào dịch vụ nhà

khách cung cấp hơn.

3.2.5. Nâng cao hơn nữa các dịch vụ thỏa mãn nhu cầu khách hàng

Các dịch vụ của nhà khách không chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản của khách hàng,

mà cần được cải tiến thường xuyên để đáp ứng vượt mức mong đợi của khách hàng.

Hiện nay, dịch vụ ăn uống của Nhà khách VP UBND tỉnh Thanh Hóa mới chỉ đáp ứng

trông đợi của khách, rất ít dịch vụ đáp ứng vượt mức trông đợi. Do đó, cần nâng cao

hơn nữa các dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Những dịch vụ được khách hàng đánh giá vượt mức trông đợi như: vệ sinh ăn

uống, cơ sở vật chất phòng ăn, chất lượng món ăn, đồi uống và chất lượng phục vụ cần

được kiểm soát chặt chẽ hơn để tiếp tục duy trì như mong đợi của khách hàng.

Những dịch vụ mới chỉ đáp ứng được trông đợi của khách hàng như dịch vụ đặt

chỗ, đón tiễn khách, trang thiết bị, dụng cụ và cảm giác chung cần được chú trọng đầu

tư hơn nữa để đáp ứng vượt mức mong đợi của khách hàng

Việc nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống sẽ thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của

khách hàng và qua đó giúp lôi kéo khách hàng quay trở lại và thu hút thêm được khách

hàng mới đến tiêu dùng dịch vụ ăn uống tại nhà khách.

3.3. Kiến nghị

Nâng cao CLDV là một công việc rất cần thiết để nâng cao sức cạnh tranh của

khách sạn nói chung và của Nhà khách VP UBND tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Tuy

nhiên việc nâng cao CLDV cũng như CLDV ăn uống hiện nay còn gặp rất nhiều khó

khăn, đặc biệt do sự tác động của các yếu tố môi trường bên ngoài đến hoạt động kinh

doanh dịch vụ ăn uống của nhà khách. Để hạn chế thấp nhất sự ảnh hưởng của các

nhân tố này, nhiệm vụ đặt ra không chỉ đối với ban lãnh đạo cũng như toàn thể nhân

viên của nhà khách mà còn cần phải có sự kết hợp đổi mới cơ chế quản lý của Nhà

nước và các ban ngành trong những năm tới.

Trong cơ chế thị trường hiện nay, ngành kinh doanh khách sạn – nhà hàng đang

được Nhà nước hết sức quan tâm và tạo điều kiện để phát triển, đối tượng khách đến

với Việt Nam nói chung và đến với Thanh Hóa nói riêng ngày càng phong phú cả về41chất lượng lẫn số lượng, dẫn đến hoạt động kinh doanh khách sạn – nhà hàng càng

diễn ra sôi nổi hơn, điều này chính là nguyên nhân tạo ra sự cạnh tranh gay gắt giữa

các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn – nhà hàng hiện nay.

Đối với Nhà khách VP UBND tỉnh Thanh Hóa việc nâng cao CLDV ăn uống sẽ

tăng uy tín và vị thế cho nhà khách trên thị trường, vì nhà khách là đơn vị kinh doanh

chịu sự chỉ đạo của VP UBND tỉnh Thanh Hóa nên đã có uy tín lâu năm trong hoạt

động kinh doanh khách sạn tại Thanh Hóa. Được nhiều khách biết đến trong đó đặc

biệt là khách cao cấp của tỉnh, thường được ưu ái trong việc đón và phục vụ các đoàn

khách quan trọng nên nhà khách rất có uy tín trong việc phục vụ khách.

Việc nâng cao CLDV ăn uống của nhà khách chịu tác động rất lớn từ các yếu tố

môi trường bên ngoài. Để nâng cao CLDV ăn uống và CLDV ăn uống của nhà khách

đòi hỏi phải có sự tham gia của Nhà nước, các ban ngành và nhà khách. Sau đây là

một số kiến nghị nhằm hạn chế những tác động tiêu cực từ môi trường bên ngoài:

* Một số kiến nghị với Nhà nước

Nhà nước cần tạo môi trường vĩ mô ổn định, ban hành cơ chế chính sách để các

khách sạn có một môi trường kinh doanh ổn định, có cơ hội mở rộng thị trường kinh

doanh, góp phần xây dựng đất nước, quảng bá hình ảnh khách sạn cũng như chất

lượng các dịch vụ mà khách sạn mang lại cho khách hàng.

Trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu của con người tăng cao, do đó số lượng

các cơ sở kinh doanh ăn uống được xây mới là rất nhiều từ đó dẫn đến lượng cung

vượt quá cầu, dẫn đến cạnh tranh giữa gay gắt. Do đó, các cơ quan quản lý nhà nước

về du lịch phải đảm bảo được việc cạnh tranh phải lành mạnh, đảm bảo giá cả dịch vụ

cung ứng phải tương xứng với mức chất lượng. Nhà nước cần ra các văn bản chung

hướng dẫn quy định việc thực hiện nghiêm ngặt hệ thống chất lượng trong việc cung

cấp dịch vụ ăn uống. Đồng thời phải chỉ rõ những điều khoản cần làm ngay tránh việc

ban hành các văn bản chung chung.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực du lịch, ngành du lịch

phối hợp với các ngành chức năng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động đúng pháp

luật, đạt hiệu quả kinh tế cao. Mặt khác, cần cố gắng hạn chế sự chồng chéo chức năng giữa

các ban quản lý gây phiền hà cho hoạt động kinh doanh của của khách sạn, doanh nghiệp.

Cần có nhiều hơn nữa các hoạt động kêu gọi đầu tư, phát triển cơ sở vật chất hạ

tầng du lịch, các hoạt động hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp du lịch trong những giai

đoạn khó khăn. Điều này sẽ giúp nâng cao chất lượng chung cho ngành dịch vụ du

lịch, đồng thời giảm được gánh nặng cho các doanh nghiệp trong những thời điểm khó khăn

Nhà nước cần ban hành các tiêu chuẩn đo lường cụ thể với từng cơ sở đào tạo

nguồn nhân lực du lịch. Điều này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ lao động

trong ngành.42Kiến nghị với Tổng cục du lịch:

Tổng cục du lịch cần phải là cầu nối liên kết các doanh nghiệp trong ngành,

nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chung của ngành và từng doanh

nghiệp. Để làm được điều này, tổng cục du lịch có thể tổ chức các buổi hội thảo

chuyên đề giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa nhiều doanh nghiệp trong ngành.

Tổng cục du lịch cần xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực du lịch hiệu

quả thông qua nghiên cứu, dự đoán về triển vọng phát triển và nhu cầu của thị trường

du lịch trong tương lai.

Cần xây dựng chiến lược bảo tồn và phát triển bền vững các nguồn tài nguyên

du lịch. Bởi đó chính là nguồn thu hút khách hàng đến với các doanh nghiệp du lịch.

Cần có nhiều hơn nữa các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam với

bạn bè thế giới, thông qua các kênh truyền hình quốc gia của các nước, các kênh

truyền thông quốc tế, các tổ chức chuyên môn về xúc tiến quảng bá.

Thường xuyên có các hoạt động kiểm tra chất lượng dịch vụ của các doanh

nghiệp du lịch, nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ chung cho toàn ngành.

Thường xuyên tổ chức các cuộc thi kiểm tra năng lực nghề nghiệp của nguồn

nhân lực trong ngành, đồng thời tạo cơ hội giao lưu cho các doanh nghiệp với nhau

• Một số kiến nghị với Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa

Với thực trạng CLDV ăn uống của nhà khách hiện nay, thêm vào đó là sự cạnh

tranh gay gắt trên thị trường đã làm cho hoạt động kinh doanh ăn uống của nhà khách

gặp phải nhiều khó khăn. Tuy nhà khách hiện nay đã tách ra làm một đơn vị sự nghiệp

cho thu, tự trang trải phần lớn chi phí hoạt động, nhưng vẫn chịu sự quản lý, chỉ đạo

của Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, vì vậy để nhà khách tiếp tục phát triển trong

thời gian tới, em xin đưa ra một số kiến nghị sau:

- Hỗ trợ thêm kinh phí cho nhà khách để nhà khách nâng cao CLDV nói chung

và CLDV ăn uống nói riêng.

Để nhận được sự hỗ trợ về nguồn kinh phí của Văn phòng UBND tỉnh Thanh

Hóa thì nhà khách phải lập báo cáo chi tiết về các kế hoạch đầu tư nâng cấp, sửa chữa,

thay thế cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh, trong đó có dự tính chi phí và yêu

cầu giúp đỡ từ phía Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa để Văn phòng tỉnh xem xét

tính khả thi, trên cơ sở đó đưa ra quyết định hỗ trợ.

- Tạo môi trường thuận lợi hơn nữa để Nhà khách phát huy được thế mạnh của mình.

Với sự biến động của nền kinh tế thị trường hiện nay và đặc biệt là các nhà đầu

tư đến Thanh Hóa khá lớn và lượng khách này đến làm việc với Văn phòng UBND

tỉnh cũng khá nhiều, vì vậy Văn phòng tỉnh nên tăng cường giới thiệu, quảng bá hình

ảnh của nhà khách cho các đối tượng này để có thể nhận được sự đầu tư của các nhà

đầu tư này từ đó góp phần nâng cao CLDV của nhà khách và tạo điều kiện cho nhà

khách có thể đón tiếp và phục vụ được nhiều đối tượng khách trong thời gian tới.

43Trên đây là ý kiến của bàn thân em về các giải pháp cũng như một số kiến nghị

với các ban ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc kinh doanh cũng như nâng

cao chất lượng phục vụ bàn tại các khách sạn. Hi vọng những ý kiến trên của em có

thể giúp ích cho ban lãnh đạo Nhà khách để hoàn thiện hơn nữa trong việc nâng cao

chất lượng phục vụ bàn.44---KẾT LUẬN

Hiện nay, ở Việt Nam hoạt động kinh doanh khách sạn đang phát triển mạnh,

đời sống của nhân dân đang ngày càng được nâng cao, ngày càng nhiều khách hàng

đến với các khách sạn để sử dụng dịch vụ. Cùng với đó là sự ra đời của hàng loạt các

khách sạn lớn nhỏ. Để thu hút được khách và cạnh tranh được trên thị trường, các

khách sạn phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ phòng.

Trong thời gian thực tập tại Nhà khách VP UBND tỉnh Thanh Hóa, nhận thấy

dịch vụ ăn uống của nhà khách còn nhiều vấn đề cần khắc phục. Do vậy em nghiên

cứu đề tài: Nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại Nhà khách VP UBND tỉnh

Thanh Hóa. Qua đề quá trình nghiên cứu, em nhận thấy:

Nhà khách VP UBND tỉnh Thanh Hóa là một khách sạn trực thuộc Tỉnh ủy có

tiếng ở thành phố Thanh Hóa trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Vị thế của nhà

khách được xác lập trên thị trường kinh doanh, chất lượng dịch vụ luôn được chú trọng

nâng cao, tạo được lòng tin đối với khách hàng.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn và khủng hoảng về tình

hình kinh tế-chính trị, hoạt động kinh doanh của nhà khách vẫn ổn định và có hiệu

quả. Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh chưa cao do nhà khách còn nhiều hạn chế trong

sử dụng nguồn nhân lực. Vì vậy, trong giai đoạn 2013-2015, để nâng cao hiệu quả

kinh doanh, nhà khách cần nỗ lực nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, đặt vấn đề chất

lượng dịch vụ ăn uống lên hàng đầu để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.

Sau khi hoàn thành quá trình nghiên cứu, phân tích đã đưa ra một số giải pháp,

kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống của nhà khách. Nội dung nghiên

cứu bao gồm:

Phần một nêu những lý luận cơ bản về dịch vụ ăn uống nhằm làm cơ sở để phân tích

các phần sau. Bao gồm các khái niệm về dịch vụ ăn uống và chất lượng dich vụ ăn

uống, những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ ăn uống.

Phần hai áp dụng các lý luận trên, dựa vào việc phân tích dữ liệu thứ cấp và sơ cấp thu

thập được, từ đó phân tích đánh giá mức độ thỏa mãn của khách hàng về chất lượng

dịch vụ ăn uống tại Nhà khách VP UBND tỉnh Thanh Hóa. Đưa ra những ưu điểm và

hạn chế, phát hiện ra các nguyên nhân.

Phần ba từ những nguyên nhân nêu trong phần hai làm cơ sở để đưa ra những giải

pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống. Ngoài ra, đưa ra một số kiến nghị tới

các cơ quan có liên quan để tạo điều kiện nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống của các

khách sạn nói chung và của Nhà khách VP UBND tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Để hoàn thành bài khóa luận quá trình tích lũy kiến thức ở nhà trường, quá trình

tìm tòi và ghi chép của bản thân. Bên cạnh đó em còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình45của nhân viên bộ phận ăn uống trong nhà khách và sự chỉ bảo của thầy Phạm Xuân

Hậu đã giúp em hoàn thiện báo cáo này.

Qua việc nghiên cứu trên, hi vọng bài khóa luận sẽ góp phần nhỏ bé giúp Nhà

khách VP UBND tỉnh Thanh Hóa có được những giải pháp đúng đắn để nâng cao chất

lượng dịch vụ ăn uống, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn. Em xin

chân thành cám ơn..TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Trọng Đặng, Nguyễn Doãn Thị Liễu, Vũ Đức Minh, Trần Thị Phùng

(2008), Quản trị doanh nghiệp khách sạn-du lịch, Nxb Thống Kê

2. Sơn Hồng Đức (2005), Khách sạn hiện đại, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội

3. Phạm Xuân Hậu (2011), Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch, Nxb Thống Kê

4. Bùi Nguyên Hùng (1997), Quản lý chất lượng toàn diện, Nxb Trẻ

5. Lục Bội Minh (1998), Quản lý khách sạn hiện đại (sách dịch), Nxb Chính trị

quốc gia, Hà Nội

6. Vũ Đức Minh (2009), Giáo trình Kinh tế du lịch, Nxb Thống Kê

7. Lưu Thanh Tâm (2003), Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, Nxb Đại

học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

8. Business edge (2003), Đạt chất lượng bằng các phương pháp và công cụ nào?,

Nxb Trẻ

9. Business edge (2003), Tìm hiểu chất lượng, Nxb Trẻ

Business edge (2003), Đánh giá chất lượng, Nxb Trẻ

10. Luật du lịch Việt Nam (2005), Nxb Tổng hợp Đồng Nai

11. Vietnam Airlines (2004), Hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001: 2000.

12. Website Tổng cục Du lịch www.vietnamtourism.gov.vn

13. Website Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng www.tcvn.gov.vnPHỤ LỤC 1: Phiếu điều tra phỏng vấn

NHÀ KHÁCH VP UBND TỈNH THANH HÓA

QUÝ KHÁCH KÍNH MẾN !Chúng tôi rất cám ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn Nhà khách VP UBND

tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi hy vọng rằng với những dịch vụ tiêu chuẩn của khách sạn

sẽ đáp ứng trông đợi của quý khách.

Để không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ ăn uống của khách sạn nhằm đáp

ứng hơn nữa nhu cầu ngày càng tăng của quý khách, xin quý khách vui lòng dành cho

chúng tôi ít phút để đánh dấu () vào bảng câu hỏi này.

Những ý kiến đóng góp của quý khách chắc chắn sẽ giúp đỡ rất nhiều cho

chúng tôi trong việc cải tiến chất lượng dịch vụ .

BẢNG CÂU HỎI

Chất lượng

Trung

Rất

Rất tốt

Tốt

Kém

Chỉ tiêu

bình

kém

Đặt chỗ

Đón, tiễn khách

Chất lượng món ăn, đồ uống

Chất lượng phục vụ

Trang thiết bị, dụng cụ

Vệ sinh ăn uống

Cơ sở vật chất phòng ăn

Cảm giác chung

Xin quý khách vui lòng cho biết :

1. Sự phong phú của món ăn ?

Đa dạng2. Trang trí phòng ăn ?

Đẹp

3. Giá cả ?Trung bìnhĐơn điệuBình thườngChưa đẹpĐắtTrung bìnhRẻ4. Những vấn đề cần cải

tiến ? ..................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Xin Quý khách vui lòng cho biết:

Họ và tên : .......................................................Điện thoại: ...................................

Địa chỉ : .................................................................................................................

Thời gian lưu trú : Từ .............................đến .......................................................

XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ KHÁCH !

PHỤ LỤC 2: Danh mục đề tài nghiên cứu về CLDV ăn uống tại Trường Đại

học Thương mại

Lê Tiến Dũng, 2012, Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách

sạn Vista, Hà NộiLê Thị Ánh Duyên, 2011, Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại

nhà hàng Ashima I thuộc công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Cống Vàng Hà Nội

Quách Minh Đức, 2012, Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại

khách sạn Galaxy, Hà Nội

Phan Đức Giang, 2011, Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại

khách sạn Lake Side

Trần Thị Hạnh, 2012, Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại Dạ

Lan I, Thanh Hoá

Chu Thị Hồng, 2012, Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách

sạn Yến Nhi, Ninh Bình

Vũ Thị Thanh Hương, 2011, Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống

tại khách sạn Thăng Long – Opera

Nguyễn Văn Hưởng, 2012, Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại

khách sạn Starview, Hà Nội

Mai Thị Thu Loan, 2011, Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại

nhà hàng Taoli – khách sạn Nikko Hà Nội

Trần Đức Long, 2012, Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại công

ty TNHH 1 thành viên dịch vụ cao cấp Hà Nội Xanh, Hà NộiXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (48 trang)

×