1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Dịch vụ - Du lịch >

4 Quy mô, dung lượng và đặc điểm của thị trường du lịch

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (428.33 KB, 61 trang )


16

+ Chịu ảnh hưởng của các yếu tố trong môi trường vĩ mô

+ Có vai trò quan trọng đối với sản xuất và lưu thông sản phẩm

- Đặc điểm riêng:

+ Xuất hiện muộn hơn so với thị trường hàng hóa nói chung. Nó xuất hiện khi

mà du lịch trở thành hiện tượng kinh tế xã hội vào giữa thế kỷ XIX, khi mà trình độ

sản xuất xã hội và các mối quan hệ xã hội phát triển ở một trình độ nhất định.

+ Trong tiêu dùng du lịch không có sự di chuyển của hàng hóa vật chất, giá trị

của tài nguyên du lịch tới nơi ở thường xuyên của người tiêu dùng.

+ Trên thị trường du lịch cung – cầu chủ yếu là dịch vụ. Hàng hóa chiếm tỷ trọng

nhỏ. Doanh thu từ dịch vụ chiếm từ 50-80% trong tổng doanh thu. Dịch vụ bao gồm

dịch vụ chính và bổ sung. Tại các nước du lịch chưa phát triển tỷ trọng giữa dịch vụ

chính và dịch vụ bổ sung chiếm 7/3. Tại các nước du lịch phát triển thì ngược lại là

3/7. Tỷ trọng giữa các dịch vụ chính và bổ sung càng nhỏ, càng chứng tỏ tính hấp dẫn

của nơi đến du lịch, hiệu quả kinh tế cao.

+ Dịch vụ du lịch ít hiện hữu khi mua và bán

+ Tham gia vào trao đổi có sự tham gia của các đối tượng du lịch – giá trị của tài

nguyên

+ Quan hệ mua bán diễn ra trong thời gian dài kể từ khi mua đến khi tiêu dùng và

sau khi dùng

+ Không thể lưu kho lưu bãi, sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời cùng lúc

+ Tính thời vụ cao

+ Cảm nhận rủi ro lớn

1.2.5 Tình thế cạnh tranh trên thị trường du lịch

Hoạt động kinh doanh lữ hành nói chung và đặc biệt là lữ hành quốc tế của Việt

Nam tuy mới phát triển đã đóng góp phần quan trọng vào việc thu hút khách du lịch

trong nước và quốc tế vào Việt Nam. Nhưng nhìn chung, khả năng cạnh tranh thu hút

khách du lịch quốc tế của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành của nước ta còn yếu so

với các hãng lữ hành trong khu vực, đòi hỏi cần phải có những điều chỉnh và đổi mới

để phát triển.

Các doanh nghiệp lữ hành nội địa và quốc tế của Việt Nam về cơ bản còn thiếu

chiến lược cạnh tranh, thiếu kinh nghiệm tiếp cận thị trường du lịch nước ngoài, thiếu

đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu thị trường, tiếp thị. Nguồn

tài chính dành cho hoạt động tiếp thị, quảng cáo ở thị trường nước ngoài của nhiều

doanh nghiệpkinh doanh lữ hành hạn chế.

Trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, nhất là khi

Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới từ tháng

1- 2007, việc nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành đặc biệt17

là lữ hành quốc tế, để thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam là một đòi hỏi cấp

thiết. Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành của Việt Nam nếu không có đủ năng lực

tiếp cận thị trường quốc tế và khu vực, thiếu một chiến lược cạnh tranh linh hoạt sẽ

khó có khả năng cạnh tranh được với các đối thủ nước ngoài và sẽ bị loại khỏi cuộc

chơi trong việc tiếp cận thị trường và thu hút khách quốc tế. Thực tế cho thấy, năng

lực cạnh tranh điểm đến và doanh nghiệp lữ hành nước ta còn thấp, giữa các doanh

nghiệp cũng tồn tại sự cạnh tranh thiếu lành mạnh. Bên cạnh đó, cảnh quan thiên nhiên

vẫn là tiềm năng chưa được đánh thức, sản phẩm lữ hành đơn điệu, thiếu đa dạng, chất

lượng dịch vụ lữ hành còn thấp. Một trong những yếu tố điều kiện để phục vụ du

khách là cơ sở hạ tầng còn thiếu, chưa phát triển, quá ít sân bay với đường bay thẳng

nối với những thị trường quốc tế trọng điểm và cũng chưa có cảng tàu riêng đón du

khách đường biển. Kết cấu hạ tầng du lịch còn nhiều hạn chế, thiếu các cơ sở lưu trú

cao cấp.

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu thị trường trong kinh

doanh du lịch

- Môi trường vĩ mô

+ Kinh tế: Đây là nhân tố có ảnh hưởng nhiều nhất đến khả năng phát triển và

thu hút khách du lịch nói chung và khách du lịch Trung Quốc nói riêng. Việc tăng

trưởng hay suy giảm kinh tế có tác động lớn đến vấn đề du lịch của khách do đó ảnh

hưởng đến việc thu hút khách du lịch Trung Quốc của công ty. Nếu một quốc gia có

nền kinh tế phát triển mạnh mẽ thì đời sống vật chất của người dân được nâng cao, từ

đó đời sống tinh thần đòi hỏi ở mức cao hơn, phong phú hơn dẫn đến nhu cầu đi du

lịch, nghỉ ngơi của người dân cũng tăng cao. Việc này tạo điều kiện thuận lợi cho các

công ty lữ hành phát triển hoạt động nghiên cứu thị trường và phát triển thị trường của

mình. Ngược lại nếu quốc gia có nền kinh tế suy thoái, giảm sút thì việc kinh doanh lữ

hành cũng giảm.

+ Chính trị- pháp luật: Tình hình chính trị, pháp luật và an toàn xã hội là những

yếu tố vĩ mô có ảnh hưởng tới mức độ hấp dẫn khách du lịch kéo theo đó là ảnh hưởng

tới khả năng chọn điểm đến của khách du lịch trong một tour du lịch của các công ty

lữ hành. Nếu một quốc gia có nền chính trị ổn định, hòa bình thì sẽ thu hút được nhiều

lượng khách du lịch hơn những quốc gia bất ổn. Cũng vì thế mà hoạt động du lịch của

các công ty lữ hành ở tại các quốc gia hòa bình, ổn định sẽ có tiền đề để phát triển hơn

các nước bất ổn.

+ Văn hóa xã hội: Nền văn hóa của mỗi quốc gia là nhân tố thu hút khách du

lịch, tạo sự hấp dẫn và ảnh hưởng tới việc dừng chân của khách du lịch. Khách du lịch

có xu hướng lựa chọn những điểm đến có bản sắc văn hóa dân tộc truyền thống hấp

dẫn. Nhận biết, nắm bắt được sở thích này thì các công ty lữ hành sẽ tiến hành lựa18

chọn các điểm đến, phân loại khách cho từng điểm đến, từ đó đưa ra kế sách kinh

doanh, phát triển phù hợp với công ty lữ hành của mình.

+ Tự nhiên: Điều kiện tự nhiên ảnh hưởng rất lớn tới sự hấp dẫn của các tour du

lịch của mỗi công ty lữ hành. Mỗi đặc điểm địa lý, đặc điểm tự nhiên cấu thành lên

một điểm đến. Khai thác tốt các dặc điểm tự nhiên sẽ tạo sự thành công cho hoạt động

kinh doanh của các công ty lữ hành.

+ Khoa học kỹ thuật: Sự phát triển của khoa học kỹ thuật giúp ích rất nhiều tới

việc tiếp cận và là cầu nối giữa công ty và khách du lịch. Khoa học kỹ thuật phát triển

làm cho công việc của các nhân viên công ty lữ hành được diễn ra nhanh hơn, tốt hơn,

sản phẩm của công ty đến với khách hàng một cách nhanh nhất và giúp khách hàng có

được sự lựa chọn tối ưu nhất.

- Môi trường ngành

+ Đối thủ cạnh tranh: Là yếu tố ảnh hưởng đến mức giá sản phẩm của doanh

nghiệp, ảnh hưởng tới việc lựa chọn các tour của mỗi khách du lịch dẫn đến mỗi doanh

nghiệp cần tạo ra được cái riêng. Đối thủ cạnh tranh là yếu tố quan trọng tạo ra doanh

thu, kết quả của mỗi công ty lữ hành. Để có thể cạnh tranh với các đối thủ khác đòi hỏi

mỗi công ty lữ hành phải có chiến lược nghiên cứu thị trường và phát triển thị trường

khách của mình.

+ Nhà cung ứng: Đây là nhân tố cấu thành nên các sản phẩm du lịch cho mỗi

doanh nghiệp và có ảnh hưởng tới chất lượng phục vụ, tốc độ đáp ứng dịch vụ cho

khách du lịch của mỗi doanh nghiệp. Lựa chọn được các nhà cung ứng tốt sẽ tiết kiệm

được rất nhiều chi phí cho việc đi lại, quảng bá, xúc tiến sản phẩm đến tay khách hàng

và có thể cạnh tranh được với các đối thủ là các công ty lữ hành khác.

+ Khách hàng: Đây là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự thành công hay

thất bại của mỗi công ty du lịch. Một công ty lữ hành muốn hoạt động tốt phải xác

định được đâu là tập khách hàng truyền thống, đâu là tập khách hàng mục tiêu từ đó có

các chiến lược kinh doanh với từng tập khách hàng.

- Môi trường vi mô

+ Nguồn nhân lực: Là nhân tố tham gia vào tất cả các hoạt động tạo ra sản phẩm

của mỗi doanh nghiệp, quyết định đến chất lượng các sản phẩm đầu ra và đưa đến tay

khách hàng tiêu dùng. Nguồn nhân lực là yếu tố duy trì hoạt động của công ty. Công ty

có đội ngũ nhân viên có năng lực, có sức trẻ đầy lòng nhiệt huyết sẽ là điểm tựa vững

chắc cho sự phát triển lớn mạnh của công ty. Đối với công ty lữ hành thì đội ngũ

hướng dẫn viên có vai trò rất quan trọng trong việc kinh doanh các tour du lịch của

công ty. Một đội ngũ hướng dẫn viên giỏi, giỏi chuyên môn, trình độ ngoại ngữ cao

chính là điểm mạnh tạo lên sự thành công cho các tour du lịch của công ty lữ hành.19

+ Khả năng tài chính: Đây là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến mọi hoạt động

của công ty, quyết định ngân sách cho các hoạt động marketing, do đó có ảnh

hưởng tới việc phát triển các hoạt động nghên cứu thị trường và phát triển thị

trường để thu hút khách du lịch Trung Quốc. Một công ty lữ hành có khả năng tài

chính dồi dào sẽ có cơ sở để tổ chức nhiều hoạt động và phát triển thị trường khách

mới cho công ty, khả năng tài chính tốt đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra

tốt nhất, nhanh nhất.

+ Cơ sở vật chất: Là yếu tố xây dựng lên doanh nghiệp, tạo điều kiện làm việc

cho nhân viên công ty, cho hoạt động kinh doanh của công ty. Nếu công ty có cơ sở

vật chất đầy đủ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu vật chất của các nhân viên, của khách du

lịch sẽ là yếu tố tạo hiệu quả công việc và hiệu quả trong kinh doanh.20

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRUNG QUỐC CỦA CÔNG TY CỔ

PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT, HÀ NỘI

2.1 Phương pháp nghiên cứu

2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu

* Thu thập dữ liệu sơ cấp

- Phương pháp phát phiếu điều tra trắc nghiệm

+ Mục đích: nhằm thu thập những đánh giá của khách hàng về các hoạt động

nghiên cứu thị trường nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc của Công ty Cổ phần

Dịch vụ Du lịch Đường Sắt Hà Nội.

+ Các bước tiến hành

Bước 1: xác định mẫu điều tra

Đối tượng điều tra: khách du lịch Trung Quốc của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du

lịch Đường Sắt Hà Nội.

Mẫu phiếu điều tra: phải có kích thước đủ lớn, đáp ứng được mục đích của việc

nghiên cứu.

Bước 2: thiết kế mẫu phiếu điều tra

Thiết kế mẫu phiếu điều tra có thể theo hướng câu hỏi trắc nghiệm hay câu hỏi

mở saocho khách hàng có thể dễ dàng trả lời, thuận tiện và không mất nhiều thời gian

suy nghĩ

Bước 3: xây dựng thang điểm

Bước 4: phát phiếu điều tra

Phiếu điều tra được phát cho 30 khách du lịch Trung Quốc của Công ty Cổ phần

Dịch vụ Du lịch Đường Sắt Hà Nội, trong thời gian từ 25/03/2013 đến 30/03/2013.

Bước 5: thu phiếu điều tra

Tiến hành thu phiếu điều tra, phân loại phiếu điều tra hợp lệ và không hợp lệ.

Lượng phiếu thu về là 30 phiếu trong tổng số 30 phiếu phát ra cho khách hàng đạt tỷ lệ

100%. Trong đó có 30 phiếu hợp lệ và 0 phiếu không hợp lệ.

Bước 6: xử lý và phân tích, tổng hợp ý kiến

Thông qua các câu trả lời của khách du lịch Trung Quốc đã được điều tra, tiến

hành xử lý, phân tích thông tin để đưa ra những ưu điểm, hạn ché còn tồn tại. Từ đó,

đưa ra các đề xuất cho việc thu hút khách du lịch Trung Quốc đến công ty.

Bước 7: kết luận

- Phương pháp phỏng vấn

+ Mục đích: khai thác sâu hơn các thông tin liên quan tới việc thu hút khách du

lịch Trung Quốc của công ty. Các chính sách cho hoạt động nghiên cứu thị trường của

công ty áp dụng để thu hút khách du lịch Trung Quốc.21

+ Đối tượng phỏng vấn: Bà Nguyễn Thị Thúy Vân – phó phòng du lịch của Công

ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường Sắt Hà Nội.

+ Thời gian phỏng vấn: 9h30 – ngày 02/04/2013 tại phòng du lịch của Công ty

Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường Sắt Hà Nội.

+ Nội dung phỏng vấn: nêu ở biên bản phỏng vấn ở phần phụ lục 2

* Thu thập dữ liệu thứ cấp

Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ: Phòng nhân sự, phòng kế toán của Công ty Cổ

phần Dịch vụ Du lịch Đường Sắt Hà Nội về sơ đồ cơ cấu tổ chức, báo cáo kết quả linh

doanh, kết quả thu hút khách du lịch Trung Quốc của công ty.

Các trang web : www.travel.com.vn, nld.com.vn, www.baodulich.net.vn,

vietnamnet.vn, tongcucdulichvietnam.com

Marketing trong lĩnh vực lữ hành và khách sạn – Alastair M.Morrison, giáo trình

marketing (Đại học KTQD của PGS.TS Trần Minh Đạo), giáo trình Marketing du lịch

(Đại họcThương Mại của PGS.TS Bùi Xuân Nhàn), giáo trình Quản trị Marketing

(Phillip Kotler), luật du lịch 2005 và các luận vân khóa trước.

Các thông tin lấy từ nguồn dữ liệu thứ cấp bao gồm các kiến thức, các chính sách

về nghiên cứu thị trường và marketing thu hút khách, số liệu về thực trạng thu hút

khách của toàn ngành du lịch Việt Nam nói chung và của Công ty Cổ phần Dịch vụ

Du lịch Đường Sắt Hà Nội nói riêng, đặc biệt là đối tượng khách du lịch Trung Quốc.

2.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu

* Phương pháp phân tích dữ liệu sơ cấp

- Phương pháp so sánh: là phương pháp sử dụng các thông tin sơ cấp đã thu nhận

được so sánh với nhau, từ đó rút ra các kết luận. Dựa vào sự chênh lệch này để đánh

giá các thông tin và đưa ra các nhận định trong tương lai.

- Phương pháp tổng hợp thống kê: tổng hợp thống kê các câu trả lời trong phần

điều tra và phỏng vấn. Sau đó, tính phần trăm cho sự lựa chọn của các câu hỏi, phỏng

vấn từ đó rút ra các kết luận cho vấn đề nghiên cứu.

* Phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp

- Phương pháp so sánh: là phương pháp sử dụng các thông tin sơ cấp đã thu nhận

được so sánh với nhau, từ đó rút ra các kết luận. Dựa vào sự chênh lệch này để đánh

giá các thông tin và đưa ra các nhận định trong tương lai. Phương pháp này được sử

dụng khá rộng rãi và thường xuyên bởi nó cho độ chính xác khá cao.

- Phương pháp đánh giá: là phương pháp đánh giá sự tăng giảm của các chỉ tiêu

trong phần dữ liệu thứ cấp thu thập được. Từ đó phân tích để rút ra kết luận về tình

hình thu hút khách du lịch Trung Quốc của công ty.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (61 trang)

×