1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Dịch vụ - Du lịch >

2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động nghiên cứu thị trường nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường Sắt, Hà Nội.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (428.33 KB, 61 trang )


43

là tiền đề cho tất cả các hoạt động khác sau này của công ty. Để hoạt động nghiên cứu

thị trường có hiệu quả thì công ty cần phải:

+ Thông qua các phiếu điều tra công ty gửi đến khách hàng trong quá trình sử

dụng bất cuột dịch vụ nào của công ty thì công ty sẽ biết được: khách hàng Trung

Quốc hài lòng nhất với sản phẩm dịch vụ nào của công ty? Những dịch vụ nào phục vụ

khách hàng vẫn còn khiếm khuyết? Khách hàng Trung Quốc thích những sản phẩm

nào nhất khi sử dụng lần lượt các dịch vụ công ty đã cung cấp? Khi công ty trả lời

được các câu hỏi đó công ty sẽ hiểu hơn về đặc tính tiêu dùng của tập khách Trung

Quốc này. Không những vậy, thông qua các phiếu điều tra cũng giúp công ty phân

đoạn được thị trường một cách hiệu quả thông qua cách thức khách Trung Quốc sử

dụng dịch vụ của công ty.

+ Để nghiên cứu tường tận tập khách hàng Trung Quốc, ngoài việc công ty tự

nghiên cứu thông qua phiếu điều tra phát cho khách hàng khi khách sử dụng dịch vụ

của công ty, còn cần phải dựa vào kết quả điều tra của các cơ quan, các tổ chức, dựa

vào báo chí, tạp chí đáng tin cậy như: kết quả điều tra của Tổng cục Du lịch, Sở Du

lịch, thông tin trên tạp chí Du lịch, qua mạng internet… để công ty biết thêm các đặc

điểm tiêu dùng, đặc điểm tâm lý của các tập khách hàng Trung Quốc khi đi du lịch.

Sau đó,công ty có thể so sánh với tập khách hàng Trung Quốc đang sử dụng dịch vụ

của công ty nhằm mục đích: xem xét xem tập khách hàng đang sử dụng dịch vụ của

công ty có phải là tập khách hàng phổ biến của tất cả các công ty kinh doanh lữ hành

hay không? Công ty có nên duy trì tập khách hàng Trung Quốc hiện tại là tập khách

hàng mục tiêu hay không? Công ty nên thu hút thêm những tập khách hàng như thế

nào nữa?... Và phương pháp nghiên cứu khách hàng này thường mang tính chất khách

quan hơn. Mẫu phiếu điều tra đưa cho khách hàng được khách hàng đánh giá theo các

mức khác nhau tương ứng với các mức điểm: rất tốt = 6 điểm; tốt = 5 điểm; khá = 4

điểm; trung bình = 3 điểm; kém = 2 điểm; rất kém = 1điểm. Trong phiếu có thể đề cập

đến các vấn đề trong bảng dưới đây:

Bảng 3.1:Bảng một số thông tin trên phiếu điều tra khách hàng (xem bảng phụ

lục 14)

+ Muốn hoạt động nghiên cứu khách hàng mang lại hiệu quả cao nhất: công ty có

thể đặt trụ sở giao dịch của công ty tại Trung Quốc. Khi đặt tại Trung Quốc, nhân viên

của công ty sẽ có cơ hội tiếp xúc với người Trung Quốc nhiều hơn nên hiểu được tâm

lý cũng như cách thức tiêu dùng của họ với sản phẩm du lịch: loại hình du lịch mà

người Trung Quốc thích là gì? Khả năng chi trả của người Trung Quốc như thế nào?

Hành vi mua hàng của người Trung Quốc thay đổi như thế nào theo thời gian.

- Nghiên cứu cạnh tranh: đây là một vấn đề nghiên cứu rất đáng được công ty lưu

tâm, do hiện nay có không ít các doanh nghiệp cùng tham gia kinh doanh trong lĩnh44

vực này nên mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Để nghiên cứu cạnh tranh có hiệu

quả công ty cần phải xác định được cùng một lĩnh vực kinh doanh hiện nay của công

ty có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh? Công ty của mình đang ở vị trí nào trên thương

trường? Công ty của mình có những điểm mạnh và điểm yếu gì so với các đối thủ cạnh

tranh?... Việc phân tích đối thủ cạnh tranh giúp doanh nghiệp xác định được thủ pháp

cạnh tranh và khai thác được lợi thế so sánh của công ty mình.

- Nghiên cứu thị trường: thị trường là một yếu tố luôn luôn thay đổi, nó tác động

trực tiếp hoặc gián tiếp vào hoạt động kinh doanh của công ty mà công ty khó có thể

kiểm soát được. Việc nghiên cứu thị trường giúp công ty nắm bắt được các cơ hội

đang đến và nhìn ra được các thách thức đối với doanh nghiệp, để doanh nghiệp đưa ra

quyết định nên đối mặt với thách thức hay né tránh nó sao cho có lợi nhất.

- Nghiên cứu marketing – mix: là nghiên cứu các yếu tố: sản phẩm, giá, phân

phối, xúc tiến… sao cho khi ra các quyết định về marketing phải là những quyết định

đúng đắn nhất. Trong quá trình nghiên cứu marketing công ty cần phải nhận ra được

các vấn đề sau:

+ Khách Trung Quốc là tập khách hàng rất quan trọng đối với công ty mà công ty

cần phải thu hút để làm tập khách hàng truyền thống của công ty mình.

+ Sẽ có ngày càng nhiều khách du lịch Trung Quốc có thu nhập cao đến với công

ty, do tình hình phát triển kinh tế của Trung Quốc ngày càng phát triển nên sẽ có nhiều

thương gia hơn đi du lịch để nghỉ ngơi và tìm kiếm thị trường. chính vì thế mà ngày

càng có nhiều khách du lịch Trung Quốc có thu nhập cao đến với công ty.

+ Trong tương lai khách du lịch Trung Quốc sẽ chú trọng hơn đến chất lượng sản

phẩm dịch vụ của công ty cung cấp cho họ. Chính vì vậy công ty cần nắm bắt được

nhu cầu và thị hiếu của khách du lịch Trung Quốc để xây dựng chiến lược kinh doanh

cho phù hợp với từng tập khách hàng và từng thời điểm kinh doanh.

3.2.2 Tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của công ty.

Nghiên cứu thị trường giúp cho doanh nghiệp nhìn ra một số xu hướng tác động

đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp, từ đó cũng giúp cho doanh nghiệp nâng

cao năng lực cạnh tranh của mình. Để khai thác tốt mặt này công ty cũng có thể thực

hiện một số giải pháp sau đây:

- Doanh nghiệp cần phải có chiến lược và kế hoạch nghiên cứu thị trường một

cách cụ thể, chi tiết, tránh tùy tiện, dập khuôn các cách thức nghiên cứu thị trường của

doanh nghiệp khác một cách máy móc.

- Nghiên cứu đúng thông tin về đối tượng khách hàng: trước khi bắt đầu thực

hiện nghiên cứu thị trường và thu thập số liệu, doanh nghiệp cần phải có những hiểu

biết nhất định về khách hàng về nhu cầu, xu hướng tiêu dùng và thị hiếu của họ. Từ đó

có thể biết được đâu là tập khách hàng mục tiêu của mình? Có bao nhiêu các doanh45

nghiệp cạnh tranh cùng ngành cũng đang hướng tới tập khách hàng đó? Và đưa ra các

chiến lược kinh doanh để cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp này.

- Nghiên cứu kỹ các thông tin về giá cả: doanh nghiệp cần phải tìm hiểu được

mức giá mà khách hàng mục tiêu sẵn sàng chấp nhận để mua sản phẩm của doanh

nghiệp, cũng như mức giá mà họ có thể chấp nhận để mua sản phẩm tương tự của các

đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường.

- Nghiên cứu đầy đủ thông tin về đối thủ cạnh tranh: thu thập càng nhiều thông

tin về đối thủ cạnh tranh càng tốt. Những thông tin sẽ giúp cho doanh nghiệp hiểu rõ

hơn về tập quán kinh doanh, chính sách giá cả, những điểm mạnh và điểm yếu của các

đối thủ cạnh tranh, qua đó có thể tạo ra một vị thế cạnh tranh vững chắn cho mình.

- Doanh nghiệp cũng phải quan tâm đến việc nghiên cứu các thông tin về nhà

cung ứng, hay các đối tác làm ăn của mình về giá cả, chất lượng các sản phẩm mà họ

cung cấp cho doanh nghiệp mình. Để từ đó có thể cung cấp cho khách hàng các sản

phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất.

- Ngoài ra công ty cũng nên có các chính sách khuyến mại, giảm giá, tổ chức các

buổi triển lãm, hội chợ… để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và quảng bá hình ảnh cho

doanh nghiệp của mình một cách đầy đủ, ấn tượng và hiệu quả nhất đến với khách

hàng của mình.

3.2.3 Sử dụng hiệu quả ngân sách cho hoạt động nghiên cứu thị trường.

Nghiên cứu thị trường không nhất thiết phải cần một ngân sách lớn. Thế nhưng

có không ít doanh nghiệp chi ra rất nhiều tiền cho các công ty nghiên cứu thị trường vì

họ được hứa hẹn sẽ cung cấp bất cứ số liệu nào về khách hàng và thị trường mục tiêu

mà doanh nghiệp cần.

Để sử dụng tốt ngân sách cho hoạt động nghiên cứu thị trường thì công ty có thể

thực hiện một số các giải pháp sau:

- Trước khi chi ngân sách cho hoạt động nghiên cứu thị trường thì cần phải tìm

hiểu kỹ doanh nghiệp của mình đang cần những thông tin cần thiết nào về khách hàng,

đối thủ cạnh tranh, nhà cung ứng…cho việc phát triển thị trường hiện tại và thị trường

tiềm năng. Để từ đó có thể chi ngân sách một cách phù hợp và hiệu quả nhất.

- Công ty cần đầu tư ngân sách nhiều hơn nữa cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

và phát triển nhân lực, đặc biệt là đội ngũ nhân viên nghiên cứu thị trường.

- Khi sử dụng dịch vụ nghiên cứu thị trường của một công ty bên ngoài, công ty

nên tìm hiểu giá dịch vụ của nhiều nơi khác nhau để có thể có được hợp đồng tốt nhất

mà giá cả lại phải chăng.

3.2.4 Tăng cường hoạt động đánh giá hiệu quả hoạt động nghiên cứu thị trường.

Không có gì tồi tệ hơn việc bỏ ra nhiều tiền để thực hiện nghiên cứu thị trường

nhưng không hề sử dụng những kết thu lượm được. Vì vậy mà công ty có thể sử dụng46một số giải pháp sau để tăng cường đánh giá hiệu quả hoạt động nghiên cứu thị

trường:

- Sau khi đã tiến hành các hoạt động nghiên cứu thị trường thì doanh nghiệp cần

có các kế hoạch hay chiến lược cụ thể cho việc đánh giá kết quả hoạt động nghiên cứu

thị trường của mình theo tuần, tháng, năm hay quý.

- Cần phải thẳng thắn trong việc đánh giá những hạn chế và thất bại trong hoạt

động nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp mình bên cạnh việc đánh giá những

thành công đã đạt được. Để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục và hoàn thiện

hơn nữa hoạt động nghiên cứu thị trường của chính doanh nghiệp mình.

- Tăng cường phát phiếu điều tra, thăm dò khách hàng… để biết được các thông

tin cần thiết về khách hàng của mình, qua đó cũng có thể biết được cảm nhận của

khách hàng như thế nào về các sản phẩm và dịch vụ mà công ty đã cung cấp. để từ đó

có các chính sách và chiến lượt kinh doanh cho phù hợp.

- Sau khi khách hàng kết thúc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của doanh

nghiệp, cần phải có các hòm thư góp ý để thu thập và xử lý các yêu cầu cũng như thắc

mắc của khách hàng.

3.3 Một số kiến nghị với cơ quan chức năng.

3.3.1 Đối với Nhà nước và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Đối với Nhà nước

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật chuyên ngành du lịch, tổ chức tốt việc

thực hiện Pháp lệnh Du lịch, tạo môi trường pháp lý cho việc quản lý hoạt động du

lịch, thu hút mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển du lịch phù hợp

với tiến trình phát triển và hội nhập kinh tế của cả nước.

- Nhà nước cần hỗ trợ để doanh nghiệp tham dự các hội chợ, xây dựng các

website, in ấn… mạnh dạn làm công tác quảng bá với toàn thể thế giới rằng Việt Nam

đã là điểm đến an toàn. Các đại biểu đều cho rằng, ngành du lịch cần phải huy động tất

cả các kênh thông tin, đặc biệt là các thông tin đại chúng.

- Giảm giá các dịch vụ và giảm thuế cho các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.

Việt Nam cần thay đổi hình thức thanh toán tiền cho khách nước ngoài. Trong khi

Thái Lan giao dịch với khách nước ngoài bằng đồng nội tệ, khi đồng Baht trượt giá thì

khách được lợi, trong khi đó thì Việt Nam lại tính bằng USD, khi đồng tiền Việt Nam

trượt giá thì khách nước ngoài bị thiệt. Đó cũng là một lý do vì sao khách du lịch nước

ngoài lại chon Thái Lan chứ không chọn Việt Nam.

- Đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan tới tham quan, xuất nhập cảnh.

Ban hành các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, cóa chính sách

ưu đãi thuế, giá điện, nước… Tạo điều kiện cho ngành du lịch liên kết với các ngành47khác, đặc biệt là ngành thương mại. Bởi du lịch liên quan tới nhiều ngành khi các

ngành có sự kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau thì sẽ tạo ra nguồn thu cao cho đất nước.

- Đầu tư, cải thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, là giao thông đến các điểm

đến du lịch, ưu tiên phát triển các địa bàn trọng điểm du lịch, các khu du lịch quốc gia,

các điểm du lịch có tiềm năng phát triển du lịch ở miền núi, vùng sâu, vùng xa… trên

cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng kết hợp sử dụng hiệu quả các

nguồn lực của nhà nước và các nguồn lực từ các thành phần kinh tế theo chủ trương xã

hội hóa phát triển du lịch.

- Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh,

di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia nhằm phòng ngừa và hạn chế những nguy cơ làm hư

hỏng, làm thay đổi những yếu tố nguyên gốc vốn có của di tích lịch sử - văn hóa, danh

lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Đối với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch cần quan tâm hơn nữa tới việc khai thác các

thị trường quốc tế nói chung và thị trường khách du lịch Trung Quốc nói riêng, vì đây

là tập khách hàng mục tiêu và rất tiềm năng cho sự phát triển của du lịch Việt Nam.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, quảng bá xúc tiến mạnh mẽ đến các thị

trường trọng tâm, trọng điểm. Tạo dựng hình ảnh, thương hiệu riêng cho ngành du lịch

Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

- Thành lập các cơ quan chuyên trách về xúc tiến, quảng bá các văn phòng đại

diện cho du lịch Việt Nam tại các nước nằm trong vùng trọng điểm của du lịch Việt

Nam. Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch tham gia các hội chợ xúc tiến quảng

bá du lịch tới nước ngoài.

- Tăng cường quảng bá các lễ hội, sự kiện có chọn lọc trong và ngoài nước, các

sự kiện lớn cả khu vực và quốc tế, hội nghị, hội thảo tổ chức tại Việt Nam nhằm thu

hút khách quốc tế.

- Mở rộng hợp tác quốc tế, có chính sách thúc đẩy mối quan hệ du lịch với các

ngành khác như thương mại, vận tải hàng không, vận tải biển, vận tải đường sắt… để

tăng cường các mối quan hệ để hấp dẫn du khách nhằm thu hút khách đến Việt Nam.

3.3.2 Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

- Sở du lịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cần tiến hành quy hoạch phát

triển du lịch, khai thác các điểm du lịch của thành phố Hà Nội để hình thành các

chương trình du lịch mới, nhằm thu hút khách du lịch, tạo điều kiện tăng lượt khách

đến với thủ đô. Đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khuyếch trương sản

phẩm của mình ra thị trường trong nước và quốc tế.

- Chính quyền địa phương tại các điểm du lịch ở Hà Nội phải đưa ra các biện

pháp ngăn chặn tình trạng chèo kéo khách, chặt chém giá với khách quốc tế vào ViệtXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (61 trang)

×