1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ thông tin >

iv. Công tác Quản lý thư viện trường học (4)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.71 MB, 71 trang )


iv. Công tác Quản lý th viện trờng học (4)4. Làm tốt công tác tổ chức kho sách, kiểm kê, bảo quản, kiểm tra,

đánh giá hoạt động của th viện nhà trờng:- Tổ chức kho sách: bố trí kho sách khoa học, thuận tiện, đảm bảo phục

vụ bạn đọc nhanh, gọn.

- Kiểm kê: việc kiểm kê đợc tiến hành hàng năm nhằm phát hiện những

sai sót trong kĩ thuật và có sự điều chỉnh kịp thời. Làm tốt công tác kiểm kê là

thực hiện tốt công tác bảo quản sách báo, có ý nghĩa thiết thực đối với vòng

quay của sách, phục vụ bạn đọc nhiều hơn.

- Kiểm tra:

Việc bố trí kho sách: tính khoa học, dễ tìm, dễ lấy.

Bảo quản kho sách.

Các loại hồ sơ, sổ sách để theo dõi hoạt động của th viện.

Hoạt động của tổ công tác th viện.

Mức độ sử dụng sách của giáo viên và học sinh trong trờng.

- Đánh giá: theo chuẩn th viện và theo yêu cầu, nhiệm vụ của từng bộ

phận, từng cá nhân để có kế hoạch tiếp theo.Ketnooi.com65ví dụ về giới thiệu sách (1)Ketnooi.com66ví dụ về giới thiệu sách (2)

C TH GII PHNG CA THOMAS FRIEDM

ANPhn I: Bn cú ngc nhiờn khụng: Th gii

bõy gi l phng! Cỏch õy nhiu ngn nm,

th gii ny ca chỳng ta c loi ngi

nhn thc nh l phng. Mt th gii phng

rng ln m con ngi khụng bao gi i n

c chõn tri gii hn ca nú. Ngi Trung

Quc núi n khỏi nim tri trũn t vuụng

v nh toỏn hc v i Euclide ca Hy Lp

vo th k th t trc Cụng nguyờn ó a

ra nm nh xõy dng nờn mt nn hỡnh

hc phng m ngy nay chỳng ta vn cũn

hc. Nhng n th k 16, Copernic v

Galileo ó chng minh qu t cú hỡnh cu

v chuyn ng quanh trc ca nú cng nh

xoay quanh mt tri. Nhn thc con ngi

v mt th gii phng ó chm dt .Hỡnh

hc phng ch cú th ỏp dng cho khụng

gian Euclide, m mt khụng gian ch cú th

c xem l phng khi nú cp cc nh.

Bõy gi, nn vt lý hin i ang núi ti khỏi

nim khụng gian a chiu. Mt th gii

phng l khụng tn ti.

Ketnooi.com67víưdụưvềưgiớiưthiệuưsáchư(3)Mtưng iưlónhư oưtiưnngưlưng iưbitư

qunưlýưngunưnhõnưlcư ưtưchc,ưcụngưtyư

phỏtưtrinưbnưvngưnht.ư ưthcưhinư

mcưtiờuưú,ưnhiuưnhưqunưlýưóư aưraư

nhngưquyưchưriờngư ưqunưlýưnhõnưviờnư

nhngưvnưkhụngư tưhiuưquưcao.ưSư

mõuưthunưluụnưtnưtiưtưtrngưthỏiưcngư

thngư nưgayưgt:ưnhõnưviờnưmongư cư

lmưvicưd iưquynưcaưng iưlónhư oư

tiưnngưvưhiuư cưhưhn,ưcỏcưnhư

lónhư oưthỡưmunưnhõnưviờnưphiưphỏtưhuyư

htưnngưlcưchoưcụngưvic.ưKtưquưlưcư

haiưbờnư uưkhụngưthaưmónưvưnhauưvưsiư

dõyưliờnưktưgiaưng iưqunưlýưvưnhõnư

viờn,ưhayưthmưchớưgiaưnhõnưviờnưviưnhõnư

viờnưbtư uưrnưnt.ưVnư ưcpưthitư

tưraưlưphiưtỡmưkimưmtưnhưqunưlýư

cúưphongưcỏchưlónhư oưhonưtonưmiưmư

ưktưniưliưsiưdõyưyư

Ketnooi.com68ví dụ về giới thiệu sách (4)

Vn may chớnh l s mnh chng, nu khụng bn cú th thay

i? Mt cụng trỡnh khoa hc v hin t ng may mn v

cỏch gia tng vn may cho mi ng i. Vn may l gỡ?

Mt tng vt ca siờu linh hay vn v trớ thụng minh ?

Wiseman ó i n mt kt lun ỏng kinh ngc:Vn

may l iu cú th hc hi c. Nhng ai quan tõm

n Bn Nguyờn Tc Thit Yu sau u cú th tỡm

c vn may: - Tng ti a nhng c h may mn.

- Lng nghe linh cm may mn.

-Trụng i mt t ng lai tt p.

- Chuyn ri thnh may.

Qua nhng bi tp b ớch trong sỏch, c gi cú th xỏc

nh kh nng thu nhn vn may cng nh hc cỏch

thay i vn may ca mỡnh. Tin s Wiseman gii thiu

vi chỳng ta v Mụn hc may mn, ú ụng ch dn cho

chỳng ta cỏch gia tng vn may.Ketnooi.com69Câu hỏi tự đánh giá

1.ưĐốiưchiếuưvớiưnhiệmưvụưvàưyêuưcầuưvềưcơưsởưvậtưchấtưcủaư

thưviệnưtrư ngưphổưthôngưbạnưthấyưhoạtưưđộngưcủaưthưviệnư

ưư

trư ngưmìnhưcóưnhữngưthuậnưlợi,ưkhóưkhănưcơưbảnưnào?ư2.ưTrư ngưbạnưđãưlàmưgìưđểưtổưchứcưmụcưlụcưvàưsắpưxếpưkhoưsáchưđư cưtốt,ưphụcưvụưcóưhiệuưquảưnhuưcầuưcủaưbạnưđọc?

3.ưViệcưứngưdụngưcácưphư ngưphápưhoạtưđộngưthưviệnưcủaưtổư

ơ

ư

côngưtácưthưviệnưtrư ngưbạnưnhưthếưnào?

ưư

4.ưBạnưcóưnhữngưbiệnưphápưquảnưlýưnàoưđểưthưviệnưtrư ngư

ưmìnhưhoạtưđộngưcóưhiệuưquả?

Ketnooi.com70Xin chân thành cảm ơn!71Ketnooi.comXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (71 trang)

×