1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >

Tuần...... Ngày dạy: 9A1:.....................; 9A2:....................

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.22 MB, 201 trang )


Trường

:Giáo án Tin học 9- Biết một số cách bảo vệ thông tin và phòng tránh máy tính

2. Kỹ năng

- Biết một số cách phòng tránh mất mát thông tin

3. Thái độ

- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: SGK, Giáo án, máy chiếu, phòng máy, internet.

2. Học sinh: SGK, vở ghi.

3. Phương pháp dạy học:

- Đặt vấn đề, trực quan, vấn đáp, thảo luận.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: - Vì sao cần bảo vệ thông tin máy tính? Một số yếu tố ảnh

hưởng đến an toàn thông tin máy tính?

3. Bài mới:

- Giới thiệu bài: Trực tiếp.

- Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH1. Hoạt động 1: Virus máy tính và

cách phòng tránh.

3. Virus máy tính và cách phòng tránh.

a) Virus máy tính là gì?

a) Virus máy tính là gì?

- GV y/c HS chép định nghĩa.- HS ghi bài: Virus máy tính là 1 chương

trình hay đoạn chương trình có khả năng

tự nhân bản hay sao chép chính nó từ đối

tượng bị lây nhiễm này sang đối tượng

- Vật mang virus có thể là các tệp khác mỗi khi đối tượng bị lây nhiễm được

chương trình, văn bản, bộ nhớ hay 1 kích hoạt.

số thiết bị máy tính (đĩa cứng, đĩa

mềm, thẻ nhớ,…)

b) Tác hại của Virus máy tính?

? HSKG: Khi bi virus tấn công em b) Tác hại của Virus máy tính?

thấy xuất hiện những hiện tượng gì? - HSTL theo những gì mình biết.

Giáo viên:66Năm học 2014-2015Trường

:Giáo án Tin học 9- GVKL:

? Nêu một số tác hại khi máy tính bị

virus tấn công?

- HSTL và ghi bài:

+ Tiêu tốn tài nguyên hệ thống (CPU,

RAM, dung lượng đĩa,..)

+ Phá hủy dữ liệu: Virus xóa hoặc làm

hỏng các tập tin

+ Phá hủy hệ thống

- GVKL và phân tích thêm.+ Đánh cắp dữ liệu

+ Mã hóa dữ liệu để tống tiền2. Hoạt động 2: Các con đường lây + Gây một số phiền toái khác

lan của virus.

c) Các con đường lây lan của virus.

? Em hãy kể một số con đường lây - HSTL và ghi bài: Con đường lây lan của

lan của virus máy tính mà mình virus.

biết?

+ Qua việc sao chép tệp tin đã nhiễm virus

+ Qua các phần mềm bẻ khóa, sao chép lậu

+ Qua các thiết bị nhớ di động

- GVKL và phân tích thêm.+ Qua mạng Internet, LAN, đặc biệt là

thư điện tửd) Phòng tránh virus.+ Qua các lỗ hổng phần mềm? HSKG: Thông qua con đường lây d) Phòng tránh virus.

lan của virus, ta có thể hạn chế và - HSTL: Để phòng tránh virus, nguyên tắc

phòng tránh virus như thế nào?

cơ bản là:

1/ Hạn chế sao chép; không chạy cũng

như sao chép các phần mềm tải từ

Internet khi chưa đủ tin cậy

2/ Không mở những tệp đính kèm thư

điện tử khi nghi ngờ nguồn gốc thư

3/ Không truy cập những trang web

không lành mạnh

4/ Thường xuyên cập nhật bản vá cho các

chương trình

Giáo viên:67Năm học 2014-2015Trường

:Giáo án Tin học 9- GVKL và phân tích thêm.5/ Định kỳ sao lưu dữ liệu6/ Định kỳ quét và diệt virus bằng các

3. Hoạt động 3: Củng cố kiến thức. phần mềm diệt virus và phải cập nhật

thường xuyên phần mềm diệt virus.

- GV nhắc lại kiến thức chính trong

bài.

- GV y/c HS đọc ghi nhớ - SGK – T64. - HS lắng nghe tiếp thu và ghi nhớ.

- HS đọc và ghi nhớ.

4. Dặn dò: Về nhà học bài và đọc trước nội dung tiếp theo.

IV. Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

_______________________________________Tiết 25Ngày soạn:............................Tuần......Ngày dạy: 9A1:.....................; 9A2:....................Bài thực hành 5: SAO LƯU DỰ PHÒNG VÀ QUÉT VIRUS

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

Giáo viên:68Năm học 2014-2015Trường

:Giáo án Tin học 9- Biết thực hiện thao tác sao lưu các tệp, thư mục bằng cách sao chép

thông thường.

2. Kỹ năng

- Biết các thao tác sao chép dữ liệu để phòng tránh mất mát thông tin

3. Thái độ

- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: SGK, Giáo án, máy chiếu, phòng máy, internet.

2. Học sinh: SGK, vở ghi.

3. Phương pháp dạy học:

- Đặt vấn đề, trực quan, vấn đáp, thảo luận.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: - Virus máy tính là gì? Tác hại của virus máy tính?

- Các con đường lây lan của virus và cách phòng tránh?

3. Bài mới:

- Giới thiệu bài: Các tiết trước các em đã được biết, bảo vệ an toàn thông

tin là rất quan trọng. Tiết hôm nay chúng ta sẽ thực hành thao tác sao chép để

giữ an toàn thông tin.

- Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH1. Hoạt động 1: Mục đích và yêu cầu 1. Mục đích và yêu cầu của bài thực

của bài thực hành.

hành.

- Y/c HS đọc mục đích, yêu cầu của Bài - 1 HS đọc, HS khác theo dõi Sgk

thực hành trang 65 Sgk

- Phân tích các yêu cầu cần thực hiện của - HS chú ý lắng nghe.

Bài TH.

+ Biết thực hiện thao tác sao lưu các

tệp, thư mục bằng cách sao chép

thông thường.

+ Thực hiện quét virus bằng phần

mềm diệt virus.

Giáo viên:69Năm học 2014-2015Trường

:Giáo án Tin học 92. Hoạt động 2: Sao lưu theo phương 2. Sao lưu theo phương pháp thông

pháp thông thường.

thường.

- Y/c HS đọc nội dung Bài 1 trang 65 - 1 HS đọc thông tin, HS khác theo

Sgk.

dõi Sgk

- Các bước thực hiện sao lưu dữ liệu?- Dựa vào kiến thức Sgk trả lời.- Thực hiện mẫu trên máy GV cho HS - Quan sát GV làm mẫu trên màn

quan sát và y/c HS thực hiện tại máy cá hình và thực hiện sao lưu tại máy

nhân.

HS.

- Bao quát lớp và hướng dẫn thêm.- Tiếp tục thực hành cho thành thạo

1- Khởi động Windows Explorer, tạo thao tác.

thư mục Tailieu_hoctap trên ổ đĩa C:\. - HS lắng nghe và tiếp thu.

Sao chép một vài tập tin vào thư mục

vừa tạo.

2- Tạo một thư mục mới trên ổ đĩa D:\

với tên Sao_luu.

3- Sao chép các tập tin trong thư mục - HS thực hiện thao tác nhiều lần cho

thành thạo.

Tailieu_hoctap vào thư mục Sao_luu.

3. Hoạt động 3: Củng cố kiến thức.

- GV nhận xét kết quả thực hành của HS. - HS lắng nghe và tiếp thu.

- GV nhắc lại kiến thức HS còn yếu.

4. Dặn dò: Về nhà học bài và nghiên cứu trước nội dung tiếp theo, tiết sau thực

hành tiếp.

IV. Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

_______________________________________Tiết 26

Tuần......Ngày soạn:............................

Ngày dạy: 9A1:.....................; 9A2:....................Bài thực hành 5: SAO LƯU DỰ PHÒNG VÀ QUÉT VIRUS (tt)

I. MỤC TIÊU:

Giáo viên:70Năm học 2014-2015Trường

:Giáo án Tin học 91. Kiến thức

- Biết phần mềm diệt virus Bkav và 1 số phần mềm diệt virus khác.

2. Kỹ năng

- Có kĩ năng sử dụng phần mềm diệt virus.

3. Thái độ

- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: SGK, Giáo án, máy chiếu, phòng máy, internet.

2. Học sinh: SGK, vở ghi.

3. Phương pháp dạy học:

- Đặt vấn đề, trực quan, vấn đáp, thảo luận.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong quá trình thực hành.

3. Bài mới:

- Giới thiệu bài: Tiết trước, chúng ta sẽ thực hành thao tác sao chép để

giữ an toàn thông tin. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành học quét virus với 1 số

phần mềm diệt virus.

- Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH1. Hoạt động 1: Giới thiệu cách 1. Giới thiệu cách quét virus với phần

quét virus với phần mềm bkav.

mềm bkav.

- Y/c HS đọc nội dung Bài 2 trang - 1 HS đọc, HS khác theo dõi Sgk

66 Sgk.

- Quan sát và tìm hiểu ý nghĩa của các tùy

- GV khởi động BKAV trên máy chọn trên giao diện.

GV và y/c HS thực hiện theo trên 1- Khởi động chương trình quét và diệt

máy HS.

virus BKAV.

- Y/c HS quan sát giao diện phần 2- Chọn tùy chọn Tất cả ổ cứng và USB

mềm, tìm hiểu ý nghĩa của các tùy để quét virus.

chọn trên giao diện.

Lưu ý: Không nên chọn Xóa tất cả

Macro.

Giáo viên:71Năm học 2014-2015Trường

:Giáo án Tin học 93- Quan sát quá trình quét virus của

chương trình. Cuối cùng nháy nút Thoát

để kết thúc quá trình diệt virus.

Lưu ý: có thể tải BKAV từ địa chỉ:

http://www.bkav.vn/home/Download.aspx- Không chọn Xóa tất cả Macro vì

các chương trình ứng dụng trong

MS Office và các kết quả làm việc

có thể chứa nhiều macro (những - Lắng nghe GV giải thích.

đoạn chương trình tiện ích) hữu ích.

- Thực hiện mẫu và y/c HS thực

hiện các yêu cầu tiếp theo.- Quan sát GV làm mẫu, dựa vào SGK

(nếu có điều kiện, Gv giới thiệu thực hiện các yêu cầu tiếp theo trong

thêm cho HS các phần mềm quét SGK.

virus hiệu quả khác như Avast,

McAfee, Norton, Kaspersky, AVG,

Avira, …)

2. Hoạt động 2: Giới thiệu các 2. Giới thiệu các phần mềm quét virus

phần mềm quét virus miễn phí.

miễn phí.

- GV giới thiệu 1 số phần mềm diệt

virus miễn phí: Avira, Kaspersky, - HS chú ý lắng nghe.

Mcafee, Norton …

- Để tải được các phần mềm đó ta

vào

công

cụ

tìm

kiếm

google.com.vn, sau đó gõ từ - HS thực hành thử dowload phần mềm

khóa tên của phần mềm và theo theo hướng dẫn của GV.

chỉ dẫn để download phần mềm.

3. Hoạt động 3: Củng cố kiến

thức.- HS lắng nghe và tiếp thu.

- GV nhận xét kết quả thực hành

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

của HS.

- GV nhắc lại kiến thức HS còn

yếu.Giáo viên:72Năm học 2014-2015Trường

:Giáo án Tin học 94. Dặn dò: Về nhà học bài và nghiên cứu trước nội dung bài tiếp theo.

IV. Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

_______________________________________Tiết 27Giáo viên:Ngày soạn:............................73Năm học 2014-2015Trường

:Giáo án Tin học 9Tuần......Ngày dạy: 9A1:.....................; 9A2:....................

Bài 7: TIN HỌC VÀ XÃ HỘII. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

- Biết các lợi ích của công nghệ thông tin và tác động của công nghệ

thông tin đối với xã hội.

2. Kỹ năng

- Sử dụng tin học hiệu quả và hữu ích.

3. Thái độ

- Có ý thức ứng dụng tin học trong học tập và cuộc sống

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: SGK, Giáo án, máy chiếu, phòng máy, internet.

2. Học sinh: SGK, vở ghi.

3. Phương pháp dạy học:

- Đặt vấn đề, trực quan, vấn đáp, thảo luận.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: - Virus là gì? Tác hại của virus?

- Các con đường lây lan của virus? Cách phòng tránh?

3. Bài mới:

- Giới thiệu bài: Vai trò của tin học trong xã hội ngày càng quan trọng, tin

học ngày càng tham gia nhiều vào tất cả các lĩnh vực trong xã hội. Tin học đã

làm thay đổi bộ mặt của tất cả các ngành kinh tế và xã hội. Hôm nay chúng ta sẽ

được đi nghiên cứu về vai trò của tin học đối với xã hội, đồng thời biết 1 số tác

hại của công nghệ tin học và biết cách xử sự đối với các trường hợp, các vấn đề

trong tin học, xã hội.

- Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH1. Hoạt động 1: Vai trò của tin học và 1. Vai trò của tin học và máy tính

máy tính trong xã hội hiện đại.

trong xã hội hiện đại.

- Tin học là lĩnh vực rất non trẻ, song - HS lắng nghe.

Giáo viên:74Năm học 2014-2015Trường

:Giáo án Tin học 9hiện đang đóng vai trò hết sức to lớn

trong xã hội.

a) Lợi ích của ứng dụng tin học.a) Lợi ích của ứng dụng tin học.- Đưa 1 số hình ảnh ứng dụng tin học - Quan sát, nghe giảng và chép bài.

trong mọi đời sống xã hội => y/c HS

- HS thảo luận:

hoạt động nhóm:

? Nhóm 1: Kể 1 số ngành nghề đã và - HSTL: Giáo dục, kế toán, quản lí,

thiết kế, xây dựng, khoa học, nghiên

đang ứng dụng tin học?

cứu, y học, truyền hình,…

? Nhóm 2: Kể những hoạt động ứng

dụng tin học và máy tính giúp con người - HSTL: Gọi điện, nhắn tin, chat, gửi

thư điện tử,…

thông tin và liên lạc với nhau.

? Em hãy nêu 1 vài ví dụ trong cuộc - HSTL: Gọi điện, nhắn tin, gửi thư

sống và học tập mà em đã từng ứng dụng điện tử, tìm kiếm thông tin, tra cứu,

học tập thông qua các phần mềm,…

tin học.

- GV y/c các nhóm trình bày.- HS ghi bài:- GVKL:+ Tin học đã được ứng dụng trong

mọi lĩnh vực của xã hội như: Nhu

cầu cá nhân, quản lý, điều hành và

phát triển kinh tế của đất nước.

+ Sự phát triển các mạng máy tính,

đặc biệt là internet làm cho việc ứng

dụng tin học ngày càng phổ biến.+ Ứng dụng của tin học giúp tăng

hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ

=> Sự phát triển của tin học đã đem lại và quản lí.

lợi ích to lớn cho hầu hết các lĩnh vực - HS ghi bài:

của xã hội.

b. Tác động của tin học đối với xã

2. Hoạt động 2: Tác động của tin học hội.

đối với xã hội.

* Tác động tích cực:

* Tác động tích cực:

- HS lắng nghe và ghi bài.

+Sự phát triển của tin học làm thay đổi

nhận thức và cách tổ chức, vận hành các

hoạt động xã hội.

- GV y/c HS lấy ví dụ:- HS thảo luận theo bàn và lấy ví dụ.- GV phân tích thêm.

Giáo viên:75Năm học 2014-2015Trường

:Giáo án Tin học 9+ Những thiết bị hiện đại và tiện ích do - HS lắng nghe và ghi bài.

tin học mang lại góp phần thay đổi

phong cách sống của con người.

- GV y/c HS lấy ví dụ:- HS thảo luận theo bàn và lấy ví dụ.- GV phân tích thêm.- HS lắng nghe và ghi bài.

+ Tin học và máy tính góp phần thúc đẩy

sự phát triển mạnh mẽ của hầu hết các

lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như

khoa học xã hội và ngược lại.

- HS thảo luận theo bàn và lấy ví dụ.

- GV y/c HS lấy ví dụ:

- GV phân tích thêm.- HS lắng nghe và ghi chép.* Tác động tiêu cực:* Tác động tiêu cực:- Thường xuyên xảy ra các hiện tượng

lừa đảo trên mạng, chiếm đoạt tài sản

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

bằng công nghệ tin học.

- Những kẻ xấu dễ dàng đưa các thông

tin sai sự thật, trái phép để truyền thông

qua mạng.

- Một số người quá ham mê chơi game,

truy cập vào các trang web không lành

mạnh làm suy thoái về đạo đức cũng như

sức khỏe.

=> HS ghi bài: Ngày nay, tin học và

máy tính đã thực sự trở thành động

- GV phân tích thêm.

lực và lực lượng sản xuất, góp phần

phát triển kinh tế xã hội.

3. Hoạt động 3: Củng cố kiến thức.

- GV nhắc lại kiến thức chính.- HS lắng nghe và ghi nhớ.4. Dặn dò: Về nhà học bài và nghiên cứu trước nội dung tiếp theo.

IV. Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

_______________________________________Giáo viên:76Năm học 2014-2015Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (201 trang)

×