1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >

Tuần...... Ngày dạy : 7A1:......................; 7A2.....................

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.3 MB, 186 trang )


:Giáo án Tin học 7Trường- GV y/c HS quan sát hình 6 – SGK.- HS quan sát.- Màn hình làm việc của chương trình bảng - HSTL và ghi bài: Màn hình

tính gồm các thành phần chính nào?

làm việc gồm:

- GV kết hợp trực quan cho HS:+ Thanh tiêu đề

+ Thanh bảng chọn.

+ Thanh công cụ.

+ Thanh công thức.

+ Tên cột.

+ Tên hàng.

+ Ô tính.

+ Tên các trang tính.

+ Thanh trạng thái.

+ Thanh cuộn dọc.

+ Thanh cuộn ngang.- Khi làm việc với bảng tính ta thường sử

dụng các ô tính, để việc sử dụng các ô tính có - HS lắng nghe và ghi nhớ.

hiệu quả tiện dụng ta thường dùng địa chỉ

của ô đó.

* Địa chỉ ô tính.

- Tên cột tên hàng.- HS quan sát.Ví dụ: C6, E2,...

* Địa chỉ khối.- HS quan sát, lắng nghe và ghi

nhớ.- Ô đầu: ô cuối

Vd. A3: C6 , E6: D7

? HSKG: Em hiểu trang tính là gì?Giáo viên:- HSTL và ghi bài: Trang tính là

trang gồm các cột và hàng là

6Năm học 2014-2015:Giáo án Tin học 7Trườngmiền làm việc chính của bảng

tính. Vùng giao nhau giữa cột và

hàng là ô tính (gọi tắt là ô) dùng

để chứa dữ liệu.- GVKL:2. Hoạt động 2: Nhập dữ liệu vào trang tính. 4. Nhập dữ liệu vào trang tính.

a) Nhập và sửa dữ liệu.

a) Nhập và sửa dữ liệu.

- Để nhập dữ liệu vào trang tính ta thường sử

dụng bàn phím và nhập như nhập văn bản.

- GV làm thực hiện VD cho HS quan sát.- HS quan sát và lắng nghe.? HSKG: Các bước nhập dữ liệu?

- HSTL:

+ Nháy trái chuột vào ô đó.

+ Nhập như nhập văn bản.

+ Kết thúc nhập ta nháy vào ô

khác hay ấn Enter.

? HSKG: Các bước sửa dữ liệu?- HSTL:

Cách 1. Nháy đúp chuột vào ô cần

sửa, tiến hành sửa như văn bản.

Cách 2. Nháy trái ô cần sửa, bấm

phím F2, thực hiện sửa như văn bản.? HSKG: Các bước xóa dữ liệu?

b) Di chuyển trên trang tính. 2 cách:- HSTL: Nháy trái ô xóa -> bấm

Delete trên bàn phím.+ Sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím.b) Di chuyển trên trang tính.+ Sử dụng chuột và các thanh cuốn.- HS ghi bài.- GV hướng dẫn chi tiết thêm.

- HS lắng nghe.c) Gõ chữ Việt trên trang tính.- Cách nhập chữ Việt trên trang tính giống c) Gõ chữ Việt trên trang tính.

như trong soạn thảo văn bản.

- HS chú ý lắng nghe.

- GV y/c 1 vài HS nhắc lại cách nhập chữ

Việt trên văn bản.

- HS nhắc lại cách nhập.

3. Hoạt động 3: Củng cố.Giáo viên:7Năm học 2014-2015:Giáo án Tin học 7Trường? Các thành phần trên trang tính?

- GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi 3, 4, 5

trong SGK.

- HS nhắc lại.

- HS thảo luận và trả lời.

4. Dặn dò: Về nhà học bài và đọc trước bài mới.

IV. Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

__________________________________Giáo viên:8Năm học 2014-2015:Giáo án Tin học 7TrườngTiết 3Ngày soạn:............................Tuần......Ngày dạy : 7A1:.....................; 7A2:....................

Bài thực hành 1: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH

BẢNG TÍNH EXCELI. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

- HS biết khởi động, thoát khỏi Excel.

- HS biết cách lưu tệp tin bảng tính bằng menu lệnh, công cụ, bàn phím.

- Phân biệt được các đối tượng trên màn hình làm việc.

2. Kỹ năng

- Làm quen dần với chương trình bảng tính.

3. Thái độ

- Chú ý, nghiêm túc, hăng hái xây dựng bài.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: SGK, Giáo án, Máy tính, máy chiếu, phòng máy.

2. Học sinh: Vở ghi, SGK.

3. Phương pháp dạy học:

- Thuyết trình, trực quan, thảo luận, vấn đáp.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: - Nêu khái niệm trang tính và các công cụ đặc trưng của

trang tính?

3. Bài mới:

- Giới thiệu bài:

- Các hoạt động dạy – học chủ yếu:Giáo viên:9Năm học 2014-2015:Giáo án Tin học 7TrườngHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

1. Hoạt động 1: Khởi động Excel.HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1. Khởi động Excel.- GV giới thiệu cách khởi động Excel cơ bản: - HS lắng nghe và ghi nhớ.

+ Nháy Start -> All Programs -> Microsoft

Office -> Microsoft Excel.

+ Nháy đúp chuột vào tên tệp Excel.

+ Nháy đúp chuột vào biểu tượng Excel trên

màn hình nền.

- GV nhắc lại và kết hợp hướng dẫn HS trên

máy chiếu.

2. Hoạt động 2: Lưu và thoát khỏi Excel.

a) Lưu kết quả.- HS quan sát và thực hành.

2. Lưu và thoát khỏi Excel.

a) Lưu kết quả.- Sau quá trình làm việc ta thu được kết quả.

Việc lưu trữ kết quả làm được là rất cần thiết.

Để lưu được kết quả làm việc ta thực hiện

như sau: Vào bảng chọn File -> Save hoặc - HS chú ý lắng nghe.

nháy nút lệnh Save

trên thanh công cụ.

- GV nêu các bước thực hiện kết hợp cho HS

- HS quan sát, lắng nghe và ghi

quan sát trực quan trên máy chiếu.

nhớ.

* Dùng menu lệnh

B1. File \ Save

B2. Hộp thoại Save as xuất hiện

+ Save in: địa chỉ cất tệp

+ File name: Gõ tên tệp- HS quan sát, lắng nghe, ghi bài.B3. Nháy Save hoặc gõ Enter

* Dùng thanh công cụ

B1. Nháy vào biểu tượng Save

công cụtrên thanh

- HS thực hành trên máy.* Dùng bàn phím.

B1. Bấm đồng thời hai phím Ctrl và S

b) Thoát khỏi Excel.

- Trước khi thoát khỏi Excel ta phải lưu kếtGiáo viên:10b) Thoát khỏi Excel.Năm học 2014-2015:Giáo án Tin học 7Trườngquả làm việc.- HS chú ý lắng nghe.- Cách thoát khỏi Excel:

+ Cách 1. File \ Exit

+ Cách 2. Nháy vào nút lệnh

tiêu đề- HS quan sát, lắng nghe, ghi bài.

trên thanh+ Cách 3. Bấm hai phím Alt và

3. Hoạt động 3: Thực hành.

- Giáo viên chia nhóm cho học sinh thực - HS chia và ổn định nhóm.

hành

- Thực hành 1, 2 - SGK- Màn hình Excel: Thanh công

thức, bảng chọn Data, Trang

- Liệt kê những điểm giống nhau giữa màn tính, hàng, cột...

hình Word và Excel.

- Dùng chuột để mở các lệnh.

Bài tập 1: Khởi động Excel.- Mở các bảng chọn và quan sát các lệnh

trong bảng chọn đó.

- Kích hoạt một ô và di chuyển- Xác định ô: A1; D4, G5, C6...

(A1:D6)4. Hoạt động 4: Củng cố.

- GV nhận xét đánh giá từng nhóm- HS lắng nghe và ghi nhớ để ôn

- Y/c HS vệ sinh phòng máy, sắp xếp bàn luyện và khắc phục nhược điểm.

ghế.

- HS thực hiện theo y/c của GV.4. Dặn dò: Về nhà học bài, ôn luyện và đọc trước nội dung bài mới, tiết sau

thực hành tiếp.

IV. Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

__________________________________Giáo viên:11Năm học 2014-2015:Giáo án Tin học 7TrườngTiết 4Ngày soạn:............................Tuần......Ngày dạy : 7A1:.....................; 7A2:....................Bài thực hành 1: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH

EXCEL (tt)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

- HS biết khởi động, thoát khỏi Excel.

- HS biết cách lưu tệp tin bảng tính bằng menu lệnh, công cụ, bàn phím.

- Phân biệt được các đối tượng trên màn hình làm việc.

- Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.

2. Kỹ năng

- Bước đầu quen dần với chương trình bảng tính.

3. Thái độ

- Chú ý, nghiêm túc, hăng hái xây dựng bài.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: SGK, Giáo án, Máy tính, máy chiếu, phòng máy.

2. Học sinh: Vở ghi, SGK.

3. Phương pháp dạy học:

- Thuyết trình, trực quan, thảo luận, vấn đáp.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: - Cách khởi động và thoát khỏi Excel, cách lưu tệp bảng

tính?

3. Bài mới:

- Giới thiệu bài:

- Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

Giáo viên:12Năm học 2014-2015:Giáo án Tin học 7TrườngHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

1. Hoạt động 1: Khởi động Excel.HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1. Khởi động Excel.- GV y/c HS khởi động Excel theo các cách - HS thực hiện theo yêu cầu của

khác nhau.

GV.

- GV y/c HS nhập dữ liệu và thực hành bài Thứ tự nhập dữ liệu các ô:

tập 2 và 3 SGK – 11.

A1: Bảng điểm lớp 7A

A2: Stt

Từ ô A3A14 nhập số thứ

tự:112.

(A3: 1; A4: 2 bôi đen 2 ô dùng

chuột kéo) hoặc A3:1 giữ phím

Ctrl để kéo chuột)

B2: nhập Họ và tên.

- GV bao quát lớp, sửa những lỗi sai của HS.

- GV hướng dẫn những chỗ HS còn yếu.Từ B3B14 nhập Họ tên học

sinh.

- HS lắng nghe, ghi nhớ và thực

hành.- GV y/c HS lưu kết quả thực hành.

2. Hoạt động 2: Củng cố.

- GV nhận xét đánh giá từng nhóm.- HS lắng nghe và ghi nhớ để ôn

- GV y/c HS thoát khỏi chương trình bảng luyện và khắc phục nhược điểm.

tính.

- Y/c HS vệ sinh phòng máy, sắp xếp bàn

- HS thực hiện theo y/c của GV.

ghế.4. Dặn dò: Về nhà học bài, ôn luyện và đọc trước nội dung bài mới.

IV. Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

__________________________________Giáo viên:13Năm học 2014-2015:Giáo án Tin học 7TrườngTiết 5Ngày soạn:............................Tuần......Ngày dạy : 7A1:.....................; 7A2:....................Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

- Biết được các thành phần chính của trang tính: hàng, cột, các ô, hộp tên,

khối, thanh công thức.

- Hiểu vai trò của thanh công thức.

2. Kỹ năng

- Biết cách chọn một ô, một hàng, một cột, một khối hoặc nhiều khối.

- Rèn kỹ năng làm việc với máy.

3. Thái độ

- Chú ý, nghiêm túc, hăng hái xây dựng bài.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: SGK, Giáo án, Máy tính, máy chiếu, phòng máy.

2. Học sinh: Vở ghi, SGK.

3. Phương pháp dạy học:

- Thuyết trình, trực quan, thảo luận, vấn đáp.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

- Giới thiệu bài:

- Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

1. Hoạt động 1: Bảng tính.Giáo viên:HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1. Bảng tính.14Năm học 2014-2015:Giáo án Tin học 7Trường- Giáo viên giới thiệu trang tính (sheet1,

sheet2,..). trang tính đang được kích hoạt có

nhãn trang màu trắng, tên trang viết bằng - HS quan sát trực quan, lắng

nghe và ghi nhớ.

chữ in đậm.- GV kết hợp cho HS quan sát trực quan.2. Hoạt động 2: Các thành phần chính trên

trang tính.2. Các thành phần chính trên

- Giáo viên giới thiệu các thành phần chính trang tính.

trên trang tính: Các hàng, các cột, các ô tính.

+ Hộp tên, khối, thanh công thức.? HSKG: Chỉ các thành phần chính trên trang tính?

3. Hoạt động 3: Củng cố.

? Các thành phần chính trên trang tính?- HS lên bảng và thực hiện.- GV đưa ra các VD và y/c HS lên bảng thực - HS nhắc lại kiến thức.

hành.

- HS lên bảng thực hành.

- GV y/c HS tự đưa ra VD và thực hành.

- HS thực hiện theo y/c của GV.4. Dặn dò: Về nhà học bài và đọc trước nội dung bài mới.

IV. Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

__________________________________Giáo viên:15Năm học 2014-2015:Giáo án Tin học 7TrườngTiết 6Ngày soạn:............................Tuần......Ngày dạy : 7A1:.....................; 7A2:....................

Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU

TRÊN TRANG TÍNH (tt)I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

- Biết cách chọn các đối tượng trên trang tính.

- Biết các dạng dữ liệu trên trang tính.

2. Kỹ năng

- Có kĩ năng chọn các đối tượng trên trang tính.

3. Thái độ

- Chú ý, nghiêm túc, hăng hái xây dựng bài.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: SGK, Giáo án, Máy tính, máy chiếu, phòng máy.

2. Học sinh: Vở ghi, SGK.

3. Phương pháp dạy học:

- Thuyết trình, trực quan, thảo luận, vấn đáp.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: - Nêu các thành phần chính trên trang tính?

3. Bài mới:

- Giới thiệu bài:

- Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH1. Hoạt động 1: Chọn các đối 3. Chọn các đối tượng trên trang tính.

tượng trên trang tính.Giáo viên:16Năm học 2014-2015Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (186 trang)

×