1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (515.19 KB, 67 trang )


Cụng trỡnh: Kố chng st l kt hp ờ Ngn l, ng cu h,

cu nn 4 xó vựng Sụng Thng, Sụng Si, Yờn Th, Bc GiangH s mi thu- Ký n kin ngh trong trng hp nh thu cú kin ngh;

- Cỏc cụng vic khỏc tr vic ký kt hp ng ____ [Ghi rừ ni dung cỏc cụng

vic khỏc (nu cú)].

2. Cỏc thnh viờn trong liờn danh____ [Ghi c th phn cụng vic v giỏ tr tng

ng, trỏch nhim chung, trỏch nhim ca tng thnh viờn, k c thnh viờn ng u liờn

danh v nu cú th ghi t l phn trm giỏ tr tng ng].

iu 3. Hiu lc ca tha thun liờn danh

1. Tha thun liờn danh cú hiu lc k t ngy ký.

2. Tha thun liờn danh chm dt hiu lc trong cỏc trng hp sau:

- Cỏc bờn hon thnh trỏch nhim, ngha v ca mỡnh v tin hnh thanh lý hp

ng;

- Cỏc bờn cựng tha thun chm dt;

- Nh thu liờn danh khụng trỳng thu;

- Hy u thu gúi thu ____ [Ghi tờn gúi thu] thuc d ỏn ____ [Ghi tờn d

ỏn] theo thụng bỏo ca bờn mi thu.

Tha thun liờn danh c lp thnh __________ bn, mi bờn gi

___________ bn, cỏc bn tha thun cú giỏ tr phỏp lý nh nhau.

i din hp phỏp ca thnh viờn ng u liờn danh

[Ghi tờn, chc danh, ký tờn v úng du]

i din hp phỏp ca thnh viờn liờn danh

[Ghi tờn tng thnh viờn, chc danh, ký tờn v úng du]27Cụng trỡnh: Kố chng st l kt hp ờ Ngn l, ng cu h,

cu nn 4 xó vựng Sụng Thng, Sụng Si, Yờn Th, Bc GiangH s mi thuMu s 4

BNG Kấ KHAI MY MểC, THIT B THI CễNG CH YU (1)

Loi mỏy múc, thit b

thi cụngS

lngCụng

sutTớnh

nngNc

sn

xutNm

sn

xutCht

lng

s dng

hin nayGhi chỳ :

(1) Kờ khai mỏy múc thit b thi cụng dựng riờng cho gúi thu ny.

(2) Trng hp thuờ mỏy múc, thit b thi cụng thỡ cn cú giy t xỏc nhn

(bn cam kt hai bờn, bn sao hp ng...). Nu nh thu trỳng thu, trc khi ký kt

hp ng, nh thu phi trỡnh ch u t bn chp hp ng thuờ mỏy múc, thit b.

Trng hp thuc s hu ca nh thu thỡ cn cú giy t chng minh.

Mu s 5

BNG Kấ KHAI DNG C, THIT B TH NGHIM KIM TRA

TI HIN TRNG THI CễNG

Loi dng c, thit bS

lngTớnh nng

k thutNc sn

xutCht lng s

dng hin nayGhi chỳ: Cn c quy mụ, tớnh cht ca gúi thu m yờu cu nh thu kờ khai theo

Mu ny. Trng hp khụng yờu cu nh thu phi kờ khai thỡ b Mu ny

PHM VI CễNG VIC S DNG NH THU PH(1)

TT

1

2

3

Tờn nh

thu ph

(nu cú)(2)Phm vi

Khi

cụng

lng

vic

cụng vicGiỏ tr

c

tớnhMu s 6Hp ng hoc vn bn tha

thun vi nh thu chớnh

(nu cú)Ghi chỳ:(1) Trng hp khụng s dng nh thu ph thỡ khụng kờ khai vo

Mu ny.

(2) Trng hp nh thu d kin c tờn nh thu ph thỡ kờ khai vo ct ny.

Trng hp cha d kin c thỡ trng nhng nh thu phi kờ khai phm vi

cụng vic, khi lng cụng vic v giỏ tr c tớnh dnh cho nh thu ph.28H s mi thuCụng trỡnh: Kố chng st l kt hp ờ Ngn l, ng cu h,

cu nn 4 xó vựng Sụng Thng, Sụng Si, Yờn Th, Bc GiangDANH SCH CN B CH CHT

H tờn

Chc danh(3)Mu s 7ATT

1

2

3Ghi chỳ: Gi kốm theo mt bn khai túm tt nng lc, kinh nghim cụng tỏc

ca tng cỏn b ch cht theo Mu s 7B.Mu s 7B

BN Kấ KHAI NNG LC, KINH NGHIM CA

CN B CH CHT

Chc danh(4):________________

1 - H tờn: ____________________________ Tui: _____________

2 - Bng cp: __________________________

Trng: ____________________________ Ngnh: ____________

3 - a ch liờn h: ______________________ S in thoi: _______

Sau õy l Bng tng hp kinh nghim chuyờn mụn theo trỡnh t thi gian:

T

nmn

nmCụng ty / D ỏn

tng tV trớ tng tKinh nghim v k thut

v qun lý tng ngGhi chỳ: Gi kốm theo bn chp c chng thc ca cỏc vn bng, chng

ch liờn quan.

Ngy ____ thỏng ____ nm ____

Ngi khai

[ký tờn](1), (2) Ghi chức danh dự kiến cho gói thầu này. Ví dụ: Giám đốc điều hành3429Cụng trỡnh: Kố chng st l kt hp ờ Ngn l, ng cu h,

cu nn 4 xó vựng Sụng Thng, Sụng Si, Yờn Th, Bc GiangBN Kấ KHAI S DNG CHUYấN GIA,

CN B K THUT NC NGOI

TTH tờnQuc

tchTrỡnh

hc

vnNng lc

chuyờn

mụnChc danh

m nhim

d kinH s mi thuMu s 7CThi gian thc

hin cụng vic

d kin1

2

3Ghi chỳ: Trng hp khụng s dng chuyờn gia, cỏn b k thut nc ngoi

thỡ khụng kờ khai vo Mu ny.BIU TNG HP GI D THU

TTNi dung cụng vicMu s 8A

Thnh tin1Cụng tỏc thoỏt nc (Biu giỏ chi tit 1)2Cụng tỏc nn ng (Biu giỏ chi tit 2)3Cụng tỏc x lý nn t yu (Biu giỏ chi tit 3)

Cng

Thu (ỏp dng i vi trng hp n giỏ trong biu

giỏ chi tit l n giỏ trc thu)

Tng cng (Bng s):

Bng ch:

i din hp phỏp ca nh thu

[Ghi tờn, chc danh, ký tờn v úng

du]

Ghi chỳ: Biu tng hp giỏ d thu c lp trờn c s cỏc biu chi tit30Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (67 trang)

×