1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >

3- Các thao tác trong bảng tính

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.99 MB, 27 trang )


Hướng dẫn học MS ExcelNguyễn Quang ĐạiĐể chọn nhiều ô không liên tục ta cũng thực hiện như với chọn nhiều ô

liền nhau nhưng khi chọn một mảng tiếp theo thì ta kết hợp giữ phím Ctrl. Kết

quả như hình phía trên.

+ Copy, cut, dán

Để copy (hoặc cut), bạn chọn ô hay vùng dữ liệu cần copy (hoặc cut) và

nhấn tổ hợp phím Ctrl và C (hoặc Ctrl và X nếu để cut) sau đó di chuyển con trỏ

tới ô hay ô góc trên phía trái của vùng muốn dán vào đó. Bạn cũng có thể gọi các

lệnh này từ menu Edit hoặc sau khi chọn ô thì giữa chuột trong ô đó và nhắp phải

rồi chọn từ Shortcut menu. Ví dụ như hình dưới.11Hướng dẫn học MS ExcelNguyễn Quang Đại12Hướng dẫn học MS ExcelNguyễn Quang Đại+ Cuộn bảng tính, phóng to, thu nhỏ bảng tính:

Để cuộn di chuyển bảng tính lên xuống, bạn dùng bánh xe cuộn của chuột

hoặc nhắp chuột vào các vị trí đầu và cuối (hình dấu < hoặc >) của các thanh

cuộn ngang hoặc thanh cuộn dọc. Bạn cũng có thể nhắp chuột trái vào thanh

cuộn rồi giữa chuột và di chuyển thanh cuộn.

Để phóng to hay thu nhỏ bảng tính, giữ phím Ctrl và cuộn bánh xe cuốn

của chuột. Bạn cũng có thể xổ ô zoom trên thanh công cụ Standard như hình dưới

hoặc gõ nhập phần trăm độ phóng to hay thu nhỏ.13Hướng dẫn học MS ExcelNguyễn Quang Đại+ Chọn cả bảng tính:

Để chọn cả bảng tính ta nhấn tổ hợp phím Ctrl và phím A. Bạn cũng có

thể chọn cả bảng tính bằng cách nhắp chuột phải vào nút chọn toàn bộ bảng tính

ơ góc trái trên bảng tính (góc giao nhau giữa tên cột và tên dòng)

+ Chọn ô trong nhiều bảng tính, chọn nhiều bảng tính:

Để chọn nhiều bảng tính ta nhấn tổ hợp phím Ctrl hoặc Shift và lần lượt

di chuyển chuột trái nhắp chọn các bảng tính khác ( Sheet2 và Sheet3). Các

Sheet này sẽ đồng thời được bôi sáng. Chọn nhiều bảng tính giúp cho bạn có thể

nhập, sửa dữ liệu một lúc đồng thời trên nhiều bảng tính. Để bỏ chọn nhiều bảng

tính, bạn nhắp trái chuột vào Sheet chưa được chọn (không giữ phím Ctrl hay

Shift), hoặc giữ phím Shift rồi nhắp trái lần nữa vào sheet mà bạn không muốn

chọn nữa.

Để chọn nhiều ô trong nhiều bảng tính, chọn các ô rồi chọn nhiều bảng

tính như trên.

+ Chọn dòng, cột:

Để chọn dòng ta di chuyển con trỏ chọn một ô trong dòng muốn chọn rồi

nhấn tổ hợp phím Shift và phím Space (dấu cách). Cách khác: bạn di chuyển

chuột đến vùng tiêu đề dòng muốn chọn khi xuất hiện mũi tên nhỏ màu đen thì

nhắp chuột phải.

Để chọn cột ta di chuyển con trỏ chọn một ô trong cột muốn chọn rồi nhấn

tổ hợp phím Ctrl và phím Space (dấu cách).Cách khác: bạn di chuyển chuột đến

vùng tiêu đề cột muốn chọn khi xuất hiện mũi tên nhỏ màu đen thì nhắp chuột

phải.

Để chọn nhiều cột (hoặc dòng) liên tục hay không liền nhau, ta cũng sử

dụng kết hợp với phím Shift hoặc phím Ctrl như với thao tác chọn ô.

14Hướng dẫn học MS ExcelNguyễn Quang Đại+ Hủy lệnh và gọi lại lệnh đã hủy:

Sau khi chọn các ô, cột, dòng như trên, bạn nhấn phím Delete để xóa hết

dữ liệu trong các ô này đi. Để không thực hiện lệnh này, nhấn tổ hợp phím Ctrl

và phím Z, để gọi lại thực hiện lệnh này thì nhấn tổ hợp phím Ctrl và phím Y.

Giờ hãy nhấn “Ctrl” và “Z” để bảng tính trở lại như ban đầu. Bạn có thể hủy

cũng như có thể gọi lại nhiều thao tác đã thực hiện trước đó.

+ Xóa dòng, cột:

Xóa dòng, cột thì không chỉ xóa dữ liệu trong dòng, cột như khi xóa bằng

phím Delete mà còn xóa luôn cột, dòng đó ra khỏi bảng tính. Để xóa dòng (cột),

bạn chọn dòng (cột) rồi giữ chuột nằm trong vùng chọn, nhắp phải chọn như hình

dưới.Bạn cũng có thể chọn và xóa cột (dòng) bằng cách vào menu Edit →

Delete như hình dưới.15Hướng dẫn học MS ExcelNguyễn Quang Đại+ Chèn dòng, cột:

Chọn dòng (cột) mà bạn muốn chèn dòng (cột) mới vào cạnh vị trí này.

Sau đó nhắp chuột phải, chọn Insert; hoặc vào menu Insert và chọn Columns.

Excel sẽ chèn thêm cho bạn một cột bên trái cột bạn chọn (hoặc một dòng ở trên

dòng được chọn).16Hướng dẫn học MS ExcelNguyễn Quang Đại+ Ẩn, hiện cột hoặc dòng:

Trong một số trường hợp, ta cần lầm ẩn đi một số dòng (cột) chỉ phục vụ

cho thủ thuật tính toán hay không muốn in ra. Để ẩn dòng (cột). Ta chọn dòng

(cột) muốn làm ẩn và làm theo một trong hai cách như hình dưới đây.17Hướng dẫn học MS ExcelNguyễn Quang ĐạiĐể làm hiện lại những dòng (cột) này, ta phải chọn hai dòng (cột) kẹp nó

rồi cũng thực hiện thao tác như khi ẩn nhưng chọn là Unhide. Chú ý thấy rằng,

18Hướng dẫn học MS ExcelNguyễn Quang Đạikhi một bảng tính có dòng (cột) bị ẩn đi thì trên các tên cột (hay tên dòng) ta thấy

các tên này không liên tục theo thứ tự. Ví dụ tên cột đang là A thì cột tiếp theo nó

là C (cột B bị kẹp đã bị ẩn đi).Để hiện tất cả các dòng (cột) bị ẩn, ta chọn cả bảng tính rồi đưa chuột về

chỉ vào vị trí thanh ngang tên cột (hoặc tên dòng). Nhắp chuột phải rồi chọn

Unhide.

+ Đổi tên bảng tính:

Bảng tính đang có tên là Sheet1, để đổi tên bảng tính ta nhắp đúp chuột

trái vào thẻ tên Sheet1 , gõ tên muốn đặt vào đó rồi nhấn Enter. Ví dụ gõ vào tên

“HocKiI”. Bạn cũng có thể đưa chuột tới chỉ vào thẻ Sheet1, nhắp phải chuột rồi

chọn Rename như hình.19Hướng dẫn học MS ExcelNguyễn Quang Đại+ Ẩn, hiện bảng tính:

Để ẩn bảng tính đang hiện hành, chọn như hình.20Hướng dẫn học MS ExcelNguyễn Quang ĐạiNếu trong file Excel có bảng tính bị ẩn, bạn muốn hiện nó lên thì làm như

hình dưới. Khi hộp thoại Unhide hiện ra, chọn bảng tính muốn hiện lên rồi chọn

nút OK.21Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (27 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×