1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

* Tình hình phát triển nguồn nhân lực [3].

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.54 MB, 54 trang )


Chuyên đề tốt nghiệp

ta có điểm gì nổi bật, đó là dịch vụ hậu mãi, sự chiều lòng khách hàng hay sự độc

đáo của sản phẩm. Song đối với một Công ty kinh doanh sản phẩm phần mềm như

Công ty cổ phần giải pháp phần mềm Businfos thì điều quan trọng trước tiên đó là

Công Nghệ. Đối với những khách hàng sành sỏi, họ có thói quen và đòi hỏi phải

được phục vụ với chất lượng tốt nhất, công nghệ cần được cập nhập, đổi mới để ít

nhất thì cũng phải bắt kịp tốc độ phát triển của công nghệ trong khu vực, sau đó

phải cố gắng tiến kịp thế giới khi Việt Nam đã trở thành thành viên của WTO. Điều

này vừa là khó khăn vừa là thuận lợi cho Công ty. Thuận lợi khi ra nhập WTO

khách hàng sẽ có nhu cầu tiêu dùng phần mềm quản lý nhiều hơn. Hơn nữa có công

nghệ mới Công ty càng có khả năng nâng cao chất lượng của sản phẩm phần mềm

và khả năng đáp ứng nhu cầu khách tốt hơn. Do đó đổi mới công nghệ là một vấn

đề cần thiết đối với Công ty cổ phần giải pháp phần mềm Businfos.

b. Hoàn thiện hệ thống quản lý.

Hiện nay Công ty cổ phần giải pháp phần mềm Businfos đã có phòng

Marketing chuyên biệt đó cũng là một điều mà nhiều Công ty khác chưa có. Vì vậy

Công ty phải làm thế nào đó để cho phòng marketing phát huy hết khả năng của

mình bằng cách: Phòng marketing phối hợp với các phòng ban khác thực hiện việc

điều tra, nghiên cứu thị trường, khách hàng để xây dựng kế hoạch, chiến lược thị

trường, đồng thời gửi thông tin thị trường về ban giám đốc. Ban giám đốc căn cứ

vào thông tin thị trường, khách hàng và kế hoạch chiến lược của các phòng ban để

đi đến những kế hoạch chiến lược của toàn công ty. Như vậy thì vấn đề thông tin thị

trường, khách hàng và các lực lượng thị trường sẽ là trọng tâm của toàn bộ quá trình

hoạt động kinh doanh của Công ty.SV: Nguyễn Văn Tiến49Lớp: QTKD CN & XD 49BChuyên đề tốt nghiệpKẾT LUẬN

Vai trò của khách hàng trong hoạt động kinh doanh nói chung là một yếu tố

quyết sự tồn tại và phát triển của Doanh Nghiệp. Trong cơ chế kinh tế thị trường hội

nhập kinh tế quốc tế như hiện nay các Doanh Nghiệp đều phải lo cho sự tồn vong

của mình bằng cách tìm hiểu khách hàng và những yêu cầu của họ để thoả mãn nhu

cầu khách hàng một cách tốt nhất.

Việc tìm kiếm khách hàng đã là khó nhưng việc giữ chân khách hàng lại

càng khó khăn hơn, vậy làm thế nào để thu hút khách hàng mới và tạo được lòng tin

của khách hàng cũ thì trong trường hợp này biện pháp phát triển khách hàng của

Công ty cổ phần giải pháp phần mềm Businfos là một nhu cầu tất yếu.

Trên là toàn bộ nội dung của chuyên đề thực tập “Mở rộng và phát triển

khách hàng của Công ty cổ phần giải pháp phần mềm Businfos”. Chuyên đề này

dựa trên cơ sở hoạt động phát triển khách hàng hiện tại của Mở rộng và phát triển

khách hàng của Công ty cổ phần giải pháp phần mềm Businfos qua đó đưa ra một

số ý kiến của mình để phát triển khách hàng công ty.

Vì kiến thức còn hạn hẹp chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót.

Vậy em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo để bài viết của

em được hoàn thiện hơn.SV: Nguyễn Văn Tiến50Lớp: QTKD CN & XD 49BChuyên đề tốt nghiệpTÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Báo cáo hàng năm (2008, 2009, 2010) của Công ty cổ phần giải pháp phần

mềm Businfos.

2. PGS.TS. Hoàng Minh Đường, PGS.TS. Nguyễn Thừa Lộc, Giáo trình quản

trị doanh nghiệp thương mại, nhà xuất bản thống kê

3. PGS.TS. Nguyễn Xuân Quang (chủ biên), Giáo trình marketing thương mại

4. GS.TS. Đặng Đình Đào – GS.TS. Hoàng Đức Thân, Giáo trình kinh tế

thương mại

5. Luật Công Nghệ Thông Tin: sửa lần cuối ngày 13 tháng 04 năm 2007.

6. Quản trị marketing – PHILIP KOTLER.

7. Tạp trí Khoa Học Công Nghệ

8. Các Website:

-www.businfos.com-www.Tailieu.vn-www.vinasa.org.vn.-www.saga.vn-www. wikipedia.org-www.thoibaokinhte.com.vn.SV: Nguyễn Văn Tiến51Lớp: QTKD CN & XD 49BXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (54 trang)

×