1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

BỘ MÁY QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (581.92 KB, 92 trang )


Khóa luận tốt nghiệp

Qun lý c hiu theo hai gúc : Mt l gúc tng hp mang tớnh

chớnh tr xó hi; hai l gúc mang tớnh thit thc. C hai gúc ny u

cú c s khoa hc v thc t.

Qun lý theo gúc chớnh tr, xó hi l s kt hp gia tri thc v lao

ng. Lch s xó hi loi ngi t thi k mụng mui n thi i vn minh

hin i ngy nay cho ta thy rừ trong s phỏt trin ú cú 3 yu t c ni

lờn rừ nột l tri thc, lao ng v qun lý. Trong ba yu t ny, qun lý l s

kt hp gia tri thc v lao ng. Nu kt hp tt thỡ xó hi phỏt trin tt p.

Nu s kt hp khụng tt thỡ s phỏt trin s chm li hoc ri ren. S kt hp

ú c biu hin trc ht c ch qun lý, ch , chớnh sỏch, bin phỏp

qun lý v nhiu khớa cnh tõm lý xó hi, nhng tu trung li l qun lý

phi bit tỏc ng bng cỏch no ú ngi b qun lý luụn luụn h hi,

phn khi, em ht nng lc v trớ tu ca mỡnh sỏng to ra li ớch cho

mỡnh, cho Nh nc v cho xó hi.

Theo gúc hnh ng, gúc quy trỡnh cụng ngh ca tỏc ng thỡ

qun lý l iu khin. Theo khỏi nim ny qun lý cú ba loi hỡnh. Cỏc loi

hỡnh ny u cú xut phỏt im ging nhau l do con ngi iu khin nhng

khỏc nhau v i tng.

Loi hỡnh th nht l vic con ngi iu khin cỏc vt hu sinh

khụng phi con ngi bt chỳng phi thc hin theo ý chớ ca ngi iu

khin. Loi hỡnh ny c gi l qun lý sinh hc, thiờn nhiờn, mụi trng

Vớ d nh cỏc nh khoa hc lm cụng tỏc lai to ging vt nuụi, cõy trng;

cỏc nh sn xut nụng sn thc phm,

Loi hỡnh th hai l vic con ngi iu khin vt vụ tri, vụ giỏc

bt chỳng phỏt trin v thc hin theo ý chớ ca ngi iu khin. Loi hỡnh

ny c gi l qun lý k thut. Vớ d vic iu khin mỏy tớnh, vn hnh

cỏc loi mỏy múc thit b,Đỗ THị BíCH HồNG4

lớp qt15n1Khóa luận tốt nghiệp

Loi hỡnh th ba l vic con ngi iu khin con ngi (qun lý nh

nc, ng, on th, t chc chớnh tr, kinh t, vn hoỏ, ). ú l qun lý

xó hi. Qun lý xó hi c CỏcMỏc coi l chc nng c bit c sinh ra t

tớnh cht xó hi hoỏ ca lao ng.

T nhng vn trờn, ta cú th hiu, qun lý l s tỏc ng, ch huy,

iu khin ca ch th qun lý lờn i tng v khỏch th qun lý nhm t

c mc tiờu t ra trong iu kin bin ng ca mụi trng.

Vi nh ngha ny, qun lý phi bao gm cỏc yu t sau:

Phi cú mt ch th qun lý l tỏc nhõn to ra cỏc tỏc ng v phi

cú mt i tng qun lý tip nhn cỏc tỏc ng ca ch th qun lý to ra.

Tỏc ng cú th ch l mt ln m cng cú th l nhiu ln liờn tc.

Phi cú mc tiờu v mt qu o t ra cho c i tng v ch th.

Mc tiờu ny l cn c ch th to ra cỏc tỏc ng.

Ch th phi thc hnh vic tỏc ng lờn i tng qun lý v

khỏch th qun lý. Ch th cú th l mt ngi hay nhiu ngi, cũn i

tng qun lý cú th l ngi (mt hay nhiu ngi) hoc gii vụ sinh (mỏy

múc, thit b, t ai, thụng tin) hoc gii sinh vt (vt nuụi, cõy trng...).

Khi núi n qun lý l núi n s tỏc ng hng ớch. Tỏc ng ny

nhm vo mt i tng nht nh t c mc tiờu ra. Hot ng

qun lý l mt hot ng ch quan cú ý thc, cú tớnh nng ng sỏng to, linh

hot ca mt con ngi, mt tp th ngi qun lý.

Khỏi nim qun lý doanh nghip

T nh ngha v qun lý, cú th d dng suy ra c khỏi nim v

qun lý doanh nghip.

Qun lý doanh nghip l quỏ trỡnh tỏc ng mt cỏch cú h thng, cú t

chc, cú hng ớch ca ngi i din doanh nghip lờn tp th nhng ngi

lao ng trong doanh nghip, nhm s dng mi tim nng v c hi thc

Đỗ THị BíCH HồNG5

lớp qt15n1Khóa luận tốt nghiệp

hin mt cỏch tt nht mi hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip,

nhm t c mc tiờu ra theo ỳng lut nh v thụng l xó hi.

1.1.2. S cn thit phi cú hot ng qun lý doanh nghip

Trong hot ng sn xut kinh doanh, hot ng thc tin ca con

ngi c biu hin thnh hai mt t nhiờn v xó hi. Trong quỏ trỡnh tỏc

ng vo t nhiờn, tng hnh ng n l ca con ngi thng ch mang li

nhng kt qu hn ch. ci to v chinh phc t nhiờn, tt yu ũi hi con

ngi phi liờn kt li vi nhau cựng hnh ng. Nhng tỏc ng tng hp

ca nhiu ngi vo cựng i tng t nhiờn thng mang li nhng kt qu

cng hng v cú tớnh tng hp.

C.Mỏc ó tng phõn tớch, mi con ngi riờng l ch n c tỏc ng

vo t nhiờn. Khụng th cú hy vng thoỏt khi s rng buc v l thuc vo

t nhiờn. Ch cú th ch ng c t nhiờn khi ngi ta bit kt hp cỏc hnh

ng n l li vi nhau cựng hng theo mt ý thng nht.

Ngi quan h vi t nhiờn, con ngi thng xuyờn tỏc ng ln

nhau, s tỏc ng ny din ra theo nhiu chiu v rt a dng. Quỏ trỡnh tỏc

ng ln nhau buc ngi ta phi liờn kt vi nhau cựng hnh ng vỡ mt

mc tiờu chung v bo m li ớch chung ca mi ngi.

S tho hip li ớch c theo ngha tớch cc v ngha tiờu cc l ng c

gn kt hnh ng ca con ngi li vi nhau. õy l mt trong nhng tớnh

quy nh khi xem xột bn cht hot ng thc tin ca con ngi trong xó hi.

Chớnh vỡ vy, C.Mỏc ó núi Xột v bn cht, con ngi l tng ho cỏc mi

quan h. Hnh ng ca mi con ngi khụng ch l kt qu ch quan ca

mi ngi m nú cũn l kt qu tng hp ca cỏc quan h xó hi.

Nh vy, xột c v mt t nhiờn cng nh xó hi ca hot ng sn

xut, s liờn kt ph thuc v rng buc ln nhau trong quỏ trỡnh hot ng

ca con ngi l mt ũi hi cn thit hot ng cú hiu qu.

Đỗ THị BíCH HồNG6

lớp qt15n1Khóa luận tốt nghiệp

Quỏ trỡnh liờn kt hot ng thc tin ca con ngui lm cho hot ng

ca h mang tớnh t chc. Cú th hiu t chc l mt tp hp m trong ú mi

hnh ng ca con ngi phi tuõn th theo nhng nguyờn tc nht nh, chu

s chi phi rng buc cú tớnh quy c nht nh.

Do ú s xut hin ca cỏc t chc nh l mt ũi hi tt yu trong i

sng xó hi loi ngi. c bit trong hot ng sn xut, do tớnh cht phc

tp v a dng trong cỏc quan h con ngi vi t nhiờn, gia ngi vi

ngi, tớnh t chc v s xut hin t chc trong hot ng ny cng c bit

quan trng.

S ra i ca cỏc hỡnh thc t chc trong hot ng sn xut l mt ũi

hi tt yu khỏch quan. Song s xut hin cỏc hỡnh thc t chc bao gi cng

gn vi mt chc nng nht nh, nhm vo mt mc tiờu nht nh.

Tt nhiờn, thc t t chc ch cú th phỏt huy thc t sc mnh ca nú

trờn c s cú s qun lý iu hnh thng nht. Vỡ vy, s hp tỏc ca nhng

lao ng cú ý thc tt yu ũi hi phi cú s iu khin, ging nh mt

gin nhc phi cú nhc trng. Tớnh tt yu ca qun lý c bt ngun t

chớnh ý ngha ú.

Thc cht ca qun lý doanh nghip l qun lý con ngi yu t c

bn ca lc lng sn xut trong quỏ trỡnh s dng t liu lao ng tỏc ng

lờn i tng lao ng to ra ca ci vt cht cho xó hi. Qun lý ch cú

th t hiu qu cao khi con ngi gii ngh no c lm ngh ú, c to

iu kin phỏt huy y tớnh ch ng sỏng to trong quỏ trỡnh sn xut

kinh doanh.

Khi quy mụ sn xut cng m rng, trỡnh khoa hc k thut phỏt

trin ngy cng cao, thỡ cụng tỏc qun lý cng phc tp, ũi hi cỏc nh qun

lý phi khụng ngng c nõng cao c v nng lc v trỡnh .Đỗ THị BíCH HồNG7

lớp qt15n1Khóa luận tốt nghiệp

1.1.3. Cỏc chc nng v lnh vc trong qun lý doanh nghip

Qun lý doanh nghip bao gm nhiu ni dung v nhiu cỏch tip cn

khỏc nhau, do vy phi phõn chia, quy np vn qun lý thnh nhng khỏi

nim nht nh cú c ting núi chung.

Cn c vo quỏ trỡnh qun lý, ngi ta phõn chia vn qun lý doanh

nghip thnh cỏc chc nng qun lý. Chc nng qun lý l nhng hot ng

riờng bit ca qun lý, th hin nhng phng hng tỏc ng ca qun lý gia

n cỏc lnh vc qun lý doanh nghip.

Cn c vo cỏc ni dung qun lý, ngi ta phõn chia vn qun lý

doanh nghip thnh cỏc lnh vc qun lý. Lnh vc qun lý c hiu nh cỏc

hot ng qun lý khi nú c thit lp v sp xp theo ni dung qun lý gn

lin vi cỏc b phn ca doanh nghip, cú ngi ch huy v c phõn cp

phõn quyn trong vic ra cỏc quyt nh qun lý.

Nu cỏc chc nng qun lý l cỏc hot ng trong mt quỏ trỡnh qun

lý thỡ cỏc lnh vc qun lý l cỏc t chc thc hin cỏc hot ng kinh

doanh c th gn vi quỏ trỡnh kinh doanh ca tng doanh nghip.

1.1.3.1. Chc nng qun lý doanh nghip

Mi quỏ trỡnh qun lý u c tin hnh theo nhng chc nng c bn :

Chc nng lp k hoch : Lp k hoch l quỏ trỡnh xỏc nh nhng

mc tiờu ca doanh nghip v phng thc tt nht t c nhng mc

tiờu ú. Núi cỏch khỏc, lp k hoch l quyt nh xem phi lm cỏi gỡ, lm

nh th no, khi no lm v ai lm.

Chc nng t chc : Bao gm vic m bo c cu t chc v nhõn s

cho hot ng ca doanh nghip.

Chc nng lónh o : Lónh o l vic nh ra ch trng, ng li,

mc ớch, tớnh cht, nguyờn tc hot ng ca doanh nghip trong cỏc iu

kin mụi trng nht nh.

Đỗ THị BíCH HồNG8

lớp qt15n1Khóa luận tốt nghiệp

Chc nng kim tra : Kim tra c hiu l quỏ trỡnh xỏc nh thnh

qu t c trờn thc t, so sỏnh nú vi nhng tiờu chun ó xõy dng; trờn

c s ú phỏt hin ra s sai lch v nguyờn nhõn ca s sai lch ú, ng thi

ra cỏc gii phỏp cho mt chng trỡnh hnh ng nhm khc phc s sai

lch m bo cho doanh nghip t c cỏc mc tiờu ó nh.

õy l nhng chc nng chung nht i vi mi nh qun lý, khụng

phõn bit cp bc, ngnh ngh, quy mụ ln nh ca doanh nghip v mụi

trng xó hi, dự M, Nht hay Vit Nam. D nhiờn, ph bin hay chung

nht khụng cú ngha l ng nht. nhng xó hi khỏc nhau, nhng lnh vc

khỏc nhau, nhng t chc khỏc nhau, nhng doanh nghip khỏc nhau, nhng

cp bc khỏc nhau vn cú s khỏc nhau v mc quan trng, s quan tõm

cng nh phng thc thc hin cỏc chc nng chung ny.

1.1.3.2. Lnh vc qun lý doanh nghip

Theo cỏch tip cn ny, tp hp cỏc hot ng ca doanh nghip c

phõn chia thnh nhng lnh vc khỏc nhau mang tớnh c lp tng i v

gn lin vi chỳng l cỏc chc nng qun lý c bn sau õy:

-Qun lý lnh vc Marketing-Qun lý lnh vc nghiờn cu v phỏt trin-Qun lý sn xut-Qun lý ti chớnh-Qun lý ngun nhõn lc-Qun lý cht lng-Qun lý cỏc dch v h tr cho doanh nghip : thụng tin, phỏp lý,i ngoi...vv.

Nhng chc nng qun lý theo lnh vc hot ng ca doanh nghip

thng l c s xõy dng c cu t chc. V nh vy, lnh vc qun lý

c hiu nh l cỏc hot ng qun lý c sp xp trong nhng b phn

no ú ca c cu t chc v c thc hin bi cỏc nh qun lý chc nng.

Đỗ THị BíCH HồNG9

lớp qt15n1Khóa luận tốt nghiệp

1.1.3.3. Tớnh thng nht ca cỏc hot ng qun lý

Tớnh thng nht ca cỏc hot ng qun lý c th hin qua ma trn

sau :

Bng 1.1: Ma trn cỏc chc nng qun lý

Qun lý

Lp k hoch

T chc

Lónh o

Kim traQun lýQun lýQun lýQun lýMarketing

+

+

+

+sn xut

+

+

+

+ti chớnh

+

+

+

+nhõn lc

+

+

+

+cht lng...vv

+

+

+

+Nu xột theo chiu dc ca ma trn, trong bt c lnh vc qun lý no

cỏc nh qun lý cng s phi thc hin cỏc quỏ trỡnh qun lý. Vớ d, trong b

phn marketing cỏc nh qun lý s phi lp k hoch cho cỏc hot ng

marketing, phõn chia ngun lc cho cỏc hot ng, ch o v thỳc y cỏc

thnh viờn ca b phn marketing thc hin cú nhim v v tin hnh giỏm

sỏt, iu chớnh m bo cỏc k hoch.

Nu xột theo chiu ngang, cú th thy cỏc k hoch marketing, nghiờn

cu v phỏt trin, sn xut, ti chớnh, ngun nhõn lc...khụng th tn ti c

lp m cú mi quan h cht ch vi nhau, to thnh h thng k hoch ca

doanh nghip. Cng nh vy, tp hp c cu ca cỏc b phn trong mt chớnh

th thng nht to nờn c cu t chc.

Cú th núi phõn loi theo chc nng l s quỏn trit cỏc nguyờn lý ca

khoa hc qun lý, phõn loi theo lnh vc l s tip cn ỳng n vo hon

cnh kinh doanh thc tin ca mt doanh nghip. Hai cỏch phõn loi ny

khụng gt b nhau m ngc li, cú mi quan h trc tip, hu c vi nhau.

1.2. C CU T CHC B MY QUN Lí DOANH NGHIP

1.2.1. Khỏi nim c cu t chc b mỏy qun lý doanh nghip

1.2.1.1. Khỏi nim c cu t chc

Đỗ THị BíCH HồNG10

lớp qt15n1Khóa luận tốt nghiệp

C cu t chc l tng hp cỏc b phn (n v v cỏ nhõn) khỏc nhau

cú mi liờn h v quan h ph thuc ln nhau, c chuyờn mụn hoỏ v cú

nhng trỏch nhim quyn hn nht nh, c b trớ theo nhng cp, nhng

khõu khỏc nhau nhm thc hin cỏc hot ng ca doanh nghip v tin ti

nhng mc tiờu ó xỏc nh.

Cỏc thuc tớnh ca mt c cu t chc gm:

(1)Chuyờn mụn hoỏ trong cụng vic. Vic phõn chia nhim v chungthnh nhng nhim v v cụng vic nh hn ph thuc trc ht vo li th

v k thut v kinh t ca vic chuyờn mụn hoỏ lao ng. Li th c bn ca

chuyờn mụn hoỏ lao ng l ch thụng qua vic phõn chia cụng vic phc

tp thnh nhng hot ng n gin, d o to, mang tớnh c lp tng i

giao cho tng ngi tng nng sut lao ng ca c nhúm s tng lờn gp

bi. Tuy nhiờn cỏc nhim v b chia ct quỏ nh s lm cho ngi thc hin

cụng vic nhanh chúng cm thy nhm chỏn, tỡnh trng xa l i ch gia

nhng ngi lao ng cú th s gia tng. khc phc hn ch ca chuyờn

mụn húa ngi ta thng s dng cỏc k thut a dng hoỏ v phong phỳ

cụng vic.

(2)Hỡnh thnh cỏc b phn. Vic hỡnh thnh cỏc b phn ca c cuphn ỏnh quỏ trỡnh chuyờn mụn hoỏ v hp nhúm cỏc cụng vic, nhim v v

chc nng hot ng ca doanh nghip theo chiu ngang giao cho nhng

nh qun lý ph trỏch. Hp nhúm cỏc hot ng v con ngi to nờn cỏc

b phn to iu kin m rng t chc n mc khụng hn ch. Cỏc b

phn c hỡnh thnh da trờn nhng c s khỏc nhau to ra nhiu mụ hỡnh t

chc khỏc nhau nh: Mụ hỡnh t chc n gin ; Mụ hỡnh t chc theo chc

nng; Mụ hỡnh t chc theo sn phm/khỏch hng/a d/ n v chin lc,

v mụ hỡnh t chc ma trn. Mi c s u cú nhng u im v nhc im

cn c ỏnh giỏ theo tớnh hiu qu chung ton cc.

Đỗ THị BíCH HồNG11

lớp qt15n1Khóa luận tốt nghiệp

(3)Quyn hn v trỏch nhim.Vic trao quyn hnh hay u quyn cựngvi chuyờn mụn hoỏ lao ng cú nh hng nhiu nht n vic thit k cỏc

cụng vic v quyn hn ca cỏ nhõn trong doanh nghip. Tu theo bn cht

ca cỏc mi quan h quyn hn v trỏch nhim cú cỏc kiu c cu t chc

khỏc nhau, c th l: C cu trc tuyn, c cu trc tuyn tham mu, c cu

trc tuyn chc nng.

(4)Cp bc v phm vi qun lý. Vn v tm hn qun lý luụn gn linvi vn t chc. Tm qun lý rng s cn ớt cp qun lý hn v ngc li.

Cn c vo s cp bc qun lý tn ti 3 mụ hỡnh c cu t chc l c cu nm

ngang (phng), c cu hỡnh thỏp v c cu mng li.

(5)Tp trung v phõn tỏn quyn trong qun lý. Phõn quyn giỳp mrng quy mụ t chc m vn m bo kim soỏt hiu qu. Ct lừi ca s phõn

quyn hiu qu l m bo s cõn bng thớch ỏng gia tp trung v phõn

quyn. Mt t chc gi c cõn bng tt nu cú kh nng tp trung cp

cao quyn ra quyt nh chin lc v chớnh sỏch nhm to khuụn kh thng

nht cho hot ng ca ton t chc, cũn cỏc quyt nh tỏc nghip c u

quyn cho cỏc b phn.

(6)S phi hp gia cỏc b phn, phõn h ca c cu. Phi hp l quỏtrỡnh liờn kt hot ng ca nhng con ngi, b phn, phõn h v h thng

riờng r nhm thc hin cú kt qu v hiu qu cỏc mc tiờu chung ca doanh

nghip. Mc tiờu ca phi hp l t s thng nht hot ng ca cỏc b phn

bờn trong v c bờn ngoi t chc. Mc phi hp cao s cú li i vi

nhng cụng vic khụng thng nht v d gp phi cỏc tỡnh hung khú d

oỏn, phi thc hin trong mụi trng luụn thay i v nhng cụng vic ph

thuc ln nhau. Nhng t chc t ra cho mỡnh nhng mc tiờu cng ln,

cng ũi hi mc phi hp cao.

1.2.1.2. Khỏi nim b mỏy qun lý doanh nghip

Đỗ THị BíCH HồNG12

lớp qt15n1Khóa luận tốt nghiệp

B mỏy qun lý doanh nghip l c quan iu khin hot ng ca ton

b doanh nghip bao gm c khõu sn xut kinh doanh trc tip cng nh

khõu ph tr, phc v c hot ng sn xut ti doanh nghip cng nh lao

ng tip th ngoi dõy truyn sn xut, c h thng t chc qun lý cng nh

h thng cỏc phng thc qun lý doanh nghip. B mỏy qun lý doanh

nghip l lc lng vt cht chuyn nhng ý , mc ớch, chin lc kinh

doanh ca doanh nghip thnh hin thc, bin nhng n lc ch quan ca mi

thnh viờn trong doanh nghip thnh hiu qu sn xut kinh doanh.

B mỏy qun lý doanh nghip thng c xem xột trờn ba mt ch

yu sau:

Chc nng, nhim v ca b mỏy qun lý.

C cu t chc b mỏy qun lý.

Lc lng lao ng qun lý thc hin cỏc chc nng, nhim v

ca b mỏy.

Trong ú lc lng lao ng qun lý cú vai trũ quyt nh.

1.2.1.3. Khỏi nim c cu t chc b mỏy qun lý doanh nghip

C cu t chc b mỏy qun lý doanh nghip l nhng b phn cú trỏch

nhim khỏc nhau, nhng quan h v ph thuc ln nhau c b trớ theo tng

khõu, tng cp qun lý to thnh mt chnh th nhm thc hin mc tiờu v

chc nng qun lý xỏc nh.

1.2.2. Cỏc kiu c cu t chc b mỏy qun lý doanh nghip

1.2.2.1. C cu chc nng

C cu chc nng l c cu c t chc da trờn chuyờn mụn hoỏ

theo chc nng cụng vic. Nhng nhim v qun lý ca doanh nghip c

phõn chia cho cỏc n v riờng bit, t ú m hỡnh thnh nhng ngi lónh

o m nhn thc hin mt chc nng nht nh. Trong kiu c cu ny, cỏc

Đỗ THị BíCH HồNG13

lớp qt15n1Khóa luận tốt nghiệp

n v chc nng cú quyn ch o cỏc n v trc tuyn, do ú mi ngi

cp di cú th cú nhiu cp trờn trc tip ca mỡnh.

Trong c cu ny, nhng ngi tha hnh nhim v cp di chng

nhng nhn mnh lnh t ngi lónh o doanh nghip, m c t ngi lónh

o cỏc chc nng khỏc nhau. Bi vy, vai trũ ca ngi lónh o doanh

nghip l phi phi hp cho c s n khp gia nhng ngi lónh o chc

nng, m bo s thng nht trong ch o, trỏnh tỡnh trng mõu thun, trỏi

ngc nhau.

S 1.1 : C cu chc nng

Giỏm cPhú giỏm

c

MarketingPhũng k

hochPhũng vt

tPhú giỏm

c sn

xutPhú giỏm

c ti

chớnhPhũng cụng

nghPhú giỏm

c nhõn

sPhũng nng

lngu im ca c cu chc nng: Phn ỏnh lụgic cỏc chc nng; Tuõn

theo nguyờn tc chuyờn mụn hoỏ ngnh ngh; Phỏt huy c sc mnh v kh

nng ca i ng cỏn b theo tng chc nng; Gim chi phớ v rỳt ngn thi

gian o to; Khụng ũi hi ngi qun lý phi cú kin thc ton din; D

o to v d tỡm nh qun lý; To ra cỏc bin phỏp kim tra cht ch ca cp

cao nht.

Đỗ THị BíCH HồNG14

lớp qt15n1Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (92 trang)

×