1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

<CÔNG TY CỔ PHẦN FPT>

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (480.09 KB, 87 trang )


Người làm đơn (ký và ghi rõ họ tên)…………………………………………………………..PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI XEM XÉT, PHÊ DUYỆT

Nội dung đề nghị, Người đề nghị

xem xét, phê duyệt

(QL trực tiếp)

Tỷ lệ

hưởnglươngđượcTài trợ

Yêu cầu khác (nếu có)

Ngày, tháng, năm

Ký và ghi rõ họ tênNgười xem xét

(FHR)Người phê duyệt

(Trưởng Đơn vị tài trợ

tiền)PHỤ LỤC 5: PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN

-------o0o-------CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN

Khoá học:...............................

Từ ngày ......./......./......... đến ngày ......./......./.........…, ngày tháng

Người lậpnămPHỤ LỤC 6: BÁO CÁO TỔNG KẾT KHÓA ĐÀO TẠO


THÔNG TIN FPT>CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBÁO CÁO TỔNG KẾT KHOÁ ĐÀO TẠO

1. THÔNG SỐ TỔNG HỢP

Khóa học:

Thời gian:Số ngày:…. từ ngày….. đến ngày….

Thời lượng :………(giờ)Người trình bày/giảng dạy…………….thuộc Nhà cung ứng………………Số học viên đăng ký…… (người)Số học viên tham dự…….(người)Số học viên đạt chứng chỉ/đạt yêu …….(người)

cầu khóa học2. ĐÁNH GIÁ KHOÁ HỌC

1. Đánh giá chung

So sánh thực hiện/kế hoạch (so với kế hoạch đã được phê duyệt trước khóa học)

ST

T

5.

6.

7.

8.2.Chỉ tiêu

Chất lượng khoá học (qua feedback của học viên)

Tỷ lệ lượt người tham dự/tổng số học viên đăng ký

Tỷ lệ đạt chứng chỉ/tổng số học viên

Các chỉ tiêu khác (VD: số giờ đào tạo thực tế/kế

hoạch...)Đơn vị

tính

điểm

%

%Kết quả

cần đạt

được

≥ 3.5

≥ 80

≥ 80Kết quả

thực tếFeedback của học viên

- Tỷ lệ số phiếu đánh giá/tổng số học viên:(%)- Điểm đánh giá

Tiêu chí đánh giá

Khóa học đạt mục tiêu so với mong đợi

Tính hữu ích của khóa học

Nội dung của khóa học

Phương pháp giảng dạy của giảng viên

Trình độ, kiến thức của giảng viên

Tài liệu đào tạo

Khâu tổ chức khóa học (thiết bị, phòng ốc..)

Điểm tổng kết cả khóaĐiểm đánh giá- Ý kiến đánh giá khác của học viên:3. Đánh giá về học viên:

- Đánh giá chung

- Thưởng

- Phạt3. KẾT LUẬN, ĐÈ XUẤT, KIẾN NGHỊ


không đạt yêu cầu>

………, ngày tháng

Người lậpnămPHỤ LỤC 7: ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN NHÀ CUNG ỨNGTHÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÁC NHÀ CUNG ỨNG

No.Tiêu chí đánh giá1Phương pháp đào tạo2Tài liệu đào tạo3Tổng chi phí4Năng lực giảng viên4.1Hiểu biết & kiến thức4.2Kỹ năng sư phạm5Uy tín, tên tuổi6Các ưu đãi cho FPT7Các rủi ro có thể phát

sinhSố 1Số 2Số 3Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (87 trang)

×