1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

- dự toán được lập theo phương pháp đơn giá tổng hợp .

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.19 MB, 182 trang )


Đồ án tốt nghiệp 5/2006phần I: lập dự án khả thiBảng tổng hợp khối lợng

Công trình : Xây dựng tuyến A-B, Xa lộ Bắc - Nam

Hạng mục : Nền mặt đờng - thoát nớc- ATGT

TT

AA1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

BB1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

NN1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

OTên công việcĐơn vịKhối lợngm3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m272,166.37

43,206.51

154,882.75

103,255.17

49,158.83m3

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m224,603.64

19,642.93

14,732.18

98.98

98.98

98.98

98.98Sơn kẻ phân tuyến đờng bằng máy

Làm cọc tiêu và cọc H BTCT

Làm cột km bêtông + cột thuỷ chí

Sản xuất lắp dựng biển báo tam giác phản quang cạnh

900mmm2

cái

cái404.91

800.00

12.00cái5.00Sản xuất lắp dựng biển báo tròn phản quang D 900mm

Sản xuất lắp dựng biển báo chữ nhật phản quang

Sản xuất lắp dựng dải phân cách tôn lợn sóng

Sản xuất lắp dựng cột đèn chiếu sángcái

cái

md

cột15.00

20.00md

md

md34.00

359.00

-Phần nền đờngVét bùn lỏng

Đào đất hữu cơ nền đờng

Đào nền đờng + đào cấp đất cấp 3 + đào rãnh

Đắp đất dải phân cách trồng cây tận dụng

Đắp nền đờng đất cấp 3, K=0.95

Đắp nền đờng đất cấp 3, K=0.98

Rải vải địa kỹ thuật ngăn cách

Rải vải địa kỹ thuật chịu lực

Trồng cỏ mái taluy nền đờng

Phần mặt đờng + vỉa hèMóng cấp phối đá dăm loại 1 gia cố 6%XM

Mặt đờng BTXM mác 300 dày 22cm

Móng cấp phối đồi dày 25cm

Móng cấp phối đá dăm loại 2

Móng cấp phối đá dăm loại 1

Tới nhựa thấm bảo vệ lớp mặt CPĐD, lợng nhựa 1,5kg/m2

Thảm mặt đờng bê tông nhựa hạt thô dày 7cm

Tới nhựa dính bám lợng nhựa 0,5kg/m2

Thảm mặt đờng bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm

Phần aTGT + tôn sóng + chiếu sángPhần công trình thoát nớcO1

O2

O3Cống tròn BTCT khẩu độ D=1.0m

Cống tròn BTCT khẩu độ D=1.5m

Cống tròn BTCT khẩu độ D=2.0mBùi thị hồng

ờng bộ b K4297Cầu Đ -Đồ án tốt nghiệp 5/2006

O4

Cống bản BTCT các loại

O5

Cầu BTCT khẩu độ < 33m

O6

Cầu BTCT khẩu độ 33m

(Diện tích cầu tính theo công thức : (L+10)*B với L là khẩu

độ cầu và B là khổ cầuphần I: lập dự án khả thi

m2

m2

484.00

m2

473.00Bảng Tổng hợp tổng mức đầu t

Công trình : Xây dựng tuyến A-B, Xa lộ Bắc - Nam

lý trình : Km0 - Km8+996.79

T

THạng mụcDiễn giảiGT DTXL t r ớc t huếT huế VAT

(10 %)GT DTXL sa u

thuếA1+A233,984,939,6823,398,493,96837,383,433,650AGiá trị xây lắpA

1Xây lắ p chínhI33,318,568,3163,331,856,832 36,650,425,1471Dự toán xây lắpDT CT33,318,568,3163,331,856,83236,650,425,147A

2Xây lắ p khá c1+2666,371,36666,637,137733,008,5031

2Lán trại công trờng

Huy động và giải thể2% x A1666,371,36666,637,137733,008,503BChi phí khácB

1Giai đoạn chuẩn bị đầu

t1Chi phí khảo sát lập DAĐT2

3

4Chi phí lập DAĐT

Chi phí thẩm định dự án đầu t

Lệ phí thẩm định dự án đầu tB

2Giai đoạn thực hiện đầu

t1Khảo sát lập TKKT2Thiết kế KT & Giám sát tác giả3Khảo sát lập TK BVTC4Thiết kế BVTCBùi thị hồng

ờng bộ b K42-2% x A1--8,663,374,009866,337,4019,529,711,410Tổng 1-4331,952,60433,195,260365,147,865TT225,000,00022,500,000247,500,000B1+B2+B30.282% * A1

0.023% * A1

0.016% * A193,958,363 9,395,836

103,354,199

7,663,271

766,327

8,429,598

5,330,971

533,097

5,864,068

8,232,443,110823,244,3119,055,687,420TT450,000,00045,000,000495,000,0001.098% *0.7*1.05*

A1268,890,84226,889,084295,779,92660% KSKT270,000,00027,000,000297,000,0001.098% *0.3*1.05*

A1115,238,93211,523,893126,762,825Tổng 1-1698Cầu Đ -Đồ án tốt nghiệp 5/2006phần I: lập dự án khả thi5Thẩm định hồ sơ TKKT0.064% * A121,323,884 2,132,38823,456,2726Thẩm định hồ sơ tổng dự toán0.062% * A120,657,512 2,065,75122,723,2647Lập HS MT và PTĐG HSDTXL0.08% * A126,654,855 2,665,48529,320,3408 Giám sát xây dựng

9 Lệ phí thẩm định TKKT

10 Lệ phí thẩm định tổng dự toán1.179% * A1

0.025% * A1392,825,920

39,282,592

432,108,512

7,663,271

766,327

8,429,598

8,329,642

832,964

9,162,60611 Chi phí Ban QLDA4.009% * A11,335,741,404133,574,1401,469,315,54412 Mua bảo hiểm công trình0.465% x A1154,931,34315,493,134170,424,47713 Kiểm định đánh giá chất lợng0.25% x A183,296,421 8,329,64291,626,06314 Chi phí lập hồ sơ hoàn công10% x CPTK26,889,084 2,688,90829,577,99315 Chi phí khởi côngTT50,000,000 5,000,00055,000,00016 Đền bù giải phóng mặt bằngTTB

3Chi phí khánh thành25,000,000,000500,000,0005,500,000,00098,978,295Giai đoạn kết thúc xây

dựng10.023% * A19,897,830108,876,125TT50,000,000 5,000,00055,000,000Thẩm tra phê duyệt quyết toán0.067% x A122,323,441 2,232,34424,555,7853Chi phí kiểm toán0.08% x A126,654,855 2,665,48529,320,340CDự phòng+TR ợt giá10% x(A+B)Tổng kinh phíA+B+Cờng bộ b K42426,483,1374,691,314,50646,913,145,0614,691,314,50651,604,459,567

5,733,828,841Suấ t đầu t cho 1K mBùi thị hồng4,264,831,36999Cầu Đ -Đồ án tốt nghiệp 5/2006phần I: lập dự án khả thiBảng tổng hợp dự toán

Công trình : Xây dựng tuyến A-B, Xa lộ Bắc - Nam

Hạng mục : Nền mặt đờng - thoát nớc-công trình an toàn

TT

AA1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

BB3

B4

B5

B6

B7Tên công việcĐơn

vịKhối lợngĐơn gi á tổng hợp

( trớc thuế)Phần nền đờng+ vải địa

kỹ thuậtVét bùn lỏng

Đào đất hữu cơ nền đờng

Đào nền đờng + đào cấp

đất cấp 3 + đào rãnh

Đắp đất dải phân cách

trồng cây tận dụng

Đắp nền đờng đất cấp 3,

K=0.95

Đắp nền đờng đất cấp 3,

K=0.98

Rải vải địa kỹ thuật ngăn

cách

Rải vải địa kỹ thuật chịu

lực

Trồng cỏ mái taluy nền đờng12,405,812,452

m3

m372,166.3720,802.98

20,141.351,453,528,108m343,206.5124,956.071,078,264,511m3-30,335.00-m3154,882.7539,427.176,106,588,930m3103,255.1734,629.753,575,700,933m2-16,151.28-m2-28,213.22-m249,158.833,900.21191,729,9716,534,532,383Phần mặt đờngMóng cấp phối đồi dày

25cm

Móng cấp phối đá dăm

loại 2

Móng cấp phối đá dăm

loại 1

Tới nhựa thấm bảo vệ lớp

mặt CPĐD, lợng nhựa

1,5kg/m2

Thảm mặt đờng bê tông

nhựa hạt thô dày 7cmthành tiềnm324,603.6430,040.15739,097,001m319,642.93169,202.403,323,630,874m314,732.18166,738.552,456,422,306m298.9811,525.691,140,790m298.9875,730.617,495,665B8Tới nhựa dính bám lợng

nhựa 0,5kg/m2m298.984,167.81412,521B9Thảm mặt đờng bê tông

nhựa hạt mịn dày 5cmm298.9863,986.196,333,225NPhần an toàn giao

thông + tôn sóng +

chiếu sángBùi thị hồng

ờng bộ b K423,647,923,481100Cầu Đ -Đồ án tốt nghiệp 5/2006

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

OO1

O2

O3

O4

O5

O6Sơn kẻ phân tuyến đờng,

Sơn phân tuyến bằng máy

Làm cọc tiêu và cọc H

BTCT

Làm cột km bêtông + cột

thuỷ chí

Sản xuất lắp dựng biển

báo tam giác phản quang

cạnh 900mm

Sản xuất lắp dựng biển

báo tròn phản quang D

900mm

Sản xuất lắp dựng biển

báo chữ nhật phản quang

Sản xuất lắp dựng dải

phân cách tôn lợn sóng

Sản xuất lắp dựng cột đèn

chiếu sángphần I: lập dự án khả thi

m2404.9111,437.354,631,098cái800.0025,324.4620,259,568cái12.00134,117.711,609,413cái5.00759,260.053,796,300cái-942,351.70cái15.00md-cột180.001,175,140.1520,000,000.00ờng bộ b K423,600,000,00010,730,300,000

md34.002,200,000.0074,800,000md359.005,000,000.001,795,000,000md-m2

m2

m2484.00

473.00Tổng cộng =Bùi thị hồng17,627,102520,343.04Phần công trình

thoát nớcCống tròn BTCT khẩu độ

D=1.0m

Cống tròn BTCT khẩu độ

D=1.5m

Cống tròn BTCT khẩu độ

D=2.0m

Cống bản BTCT các loại

Cầu BTCT khẩu độ < 33m

Cầu BTCT khẩu độ > 33m-8,000,000.00

6,500,000.00

10,000,000.00

8,500,000.004,840,000,000

4,020,500,00033,318,568,316101Cầu Đ -Đồ án tốt nghiệp 5/2006phần I: lập dự án khả thiBảng phân tích đơn giá chi tiết

Công trình : Xây dựng tuyến A-B, Xa lộ Bắc - Nam

Hạng mục : Nền mặt đờng - thoát nớc-công trình an toàn

1. Hệ số vật liệu :1 x 1.006 =1.0

12. Hệ số nhân công :

- Phần đờng : 3.360 x1.066 =

- Phần cống : 3.360 x 1.183 =

3. Hệ số máy :TTMã hiệu1.4 x 1.055 =MVTABA.1104

61272BH.1132

6130

7566

7617

7586BJ.1432

3

7614A2

1BA.1612

61272BH.1132

6130

7566

7617Bùi thị hồng

b K42Đơn

vịKhối

lợngm31.0000020,803m30.050003,099công1.43000m30.95000công0.16320Đơn giáThành

tiềnCộngPhần nền đờngA1

1Tên công việc3.5

8

3.9

7

1.4

8Vét bùn lỏng

Vét bùn lỏng bằng thủ

công

b) Nhân công

Nhân công 2,7/7

Vét bùn bằng máy

b) Nhân công

Nhân công 3/7

c) Máy thi công

Máy đào <=0,8m3

Ô tô <=7T

Máy ủi 110cv

Vận chuyển tiếp bùn đắp

tận dụng trồng cây dải

phân cách và đi đổ cự ly

2Km bằng ôtô tự đổ 10T :

c) Máy thi công

Ô tô <=10T

Đào đất hữu cơ nền đờng

Đào đất hữu cơ nền đờng

tuyến chính bằng thủ công

b) Nhân công

Nhân công 2,7/7

Đào đất hữu cơ nền đờng

tuyến chính bằng máy

b) Nhân công

Nhân công 3/7

c) Máy thi công

Máy đào <=0,8m3

Ô tô <=7T10217,302

12,0992,026

12,41314,629

7,2562,0265,514

705,849

444,551

669,34861,97017,3028,144ca

ca

ca0.00352

0.00588

0.000622,485

2,614

415m31.00000ca0.00396m31.0000020,141m30.100003,207công0.74000m30.90000công0.1632012,413ca

ca0.00352

0.00588705,849

444,5513,0752,082

525,7408,953

12,0993,0752,08232,0688,95313,8592,0267,2562,0265,514

2,485

2,614Cầu Đ ờng bộ8,144Đồ án tốt nghiệp 5/2006

7586BJ.1432

3

7614A3

1BA.1613

61272BH.1133

6130

7566

7617

75863BJ.14337614A4BB.1312

6127A5

1BB.1333

TT1

61272BK.4123

TT1

6130

7574

7586A6

1BK.4123

TT1Bùi thị hồng

b K42phần I: lập dự án khả thi

Máy ủi 110cvcaVận chuyển tiếp đất hữu

cơ đi đổ cự ly 2Km bằng

ôtô tự đổ 10T :

c) Máy thi công

Ô tô <=10T

Đào nền đờng + đào cấp

đất cấp 3

Đào nền đờng + đào cấp,

đất cấp III bằng thủ công

b) Nhân công

Nhân công 2,7/7

Đào nền đờng + đào cấp

đất cấp III bằng máy

b) Nhân công

Nhân công 3/7

c) Máy thi công

Máy đào <=0,8m3

Ô tô <=7T

Máy ủi 110cv

Vận chuyển tiếp đất thừa

đi đổ cự ly 2Km bằng ôtô

tự đổ 10T :

c) Máy thi công

Ô tô <=10T

Đắp đất hữu cơ tận dụng

trồng cây dải phân cách

b) Nhân công

Nhân công 2,7/7

Đắp nền đờng đất cấp 3,

K=0.95

Đắp nền đờng đất cấp 3,

K=0.95 thủ công 5% KL

a) Vật liệu

Đất dắp

b) Nhân công

Nhân công 2,7/7

Đắp nền đờng đất cấp 3,

K=0.95 bằng máy 95%KL

a) Vật liệu

Đất dắp

b) Nhân công

Nhân công 3/7

c) Máy thi công

Máy đầm 9T

Máy ủi 110cv

Đắp nền đờng đất cấp 3,

K=0.98

Đắp nền đờng đất cấp 3,

K=0.98 bằng máy

a) Vật liệu

Đất dắp1030.00062669,348415m31.00000ca0.00396m31.0000024,956m30.100004,637công1.07000m30.900003,0752,082

525,74012,946

12,0990.1950046,36912,94616,9652,421

công3,0752,08212,4132,4216,892

705,849

444,551

669,3488,670

10,180ca

ca

ca0.00444

0.00740

0.000703,134

3,290

469m31.00000ca0.00432m31.00000công0.70000m31.0000035,907m30.050005,140m31.000003,3552,271

525,7403,3552,27130,3358,469

12,09925,500

25,50025,65325,50021,536

12,09930,3358,46977,138công1.7800021,536m30.95000m31.0000025,500công0.0316012,413ca

ca0.00463

0.00232443,844

669,348m31.0000034,630m31.0000034,63030,76725,500

39225,5005,3292,055

1,55325,500

1.000001,4053923,608m325,65325,50025,500Cầu Đ ờng bộ25,653Đồ án tốt nghiệp 5/2006phần I: lập dự án khả thi

392b) Nhân công

6130Nhân công 3/7công0.0316012,413ca

ca

ca

ca

%0.00468

0.00234

0.00016

0.00190

2.00000580,000

669,348

584,271

343,052

Theo %m21.00000c) Máy thi công

7573

7586

7556

7621

7543A7VB.3120

3801

383

6135A8VB.3120

3802

383

6135A9VB.4111

6127

BB1Máy đầm 25T

Máy ủi 110cv

Máy san 110cv

Ô tô tới nớc 5m3

Máy khácRải vải địa kỹ thuật ngăn

cách

a) Vật liệu

Vải địa kỹ thuật ngăn cách

Vật liệu khác

b) Nhân công

Nhân công 3,5/7

Rải vải địa kỹ thuật chịu

lực

a) Vật liệu

Vải địa kỹ thuật chịu lực

Vật liệu khác

b) Nhân công

Nhân công 3,5/7

Trồng cỏ mái taluy nền đờng

b) Nhân công

Nhân công 2,7/75,126EB.2210

1

083

390

6140

7606

7554

7546

7576

7544

7621

7543EE.3193

216,15115,510

m2

%1.10000

0.2000014,100

Theo %công0.0118012,971m21.00000m2

%1.10000

0.2000025,000

Theo %công0.0118012,971m21.0000015,60315,510

3115354815328,21327,50027,66527,500

551535481533,9001,089

12,0993,900công0.09000Làm lớp móng trên cấp

phối đá dăm loại 1 gia cố

6% XM dày 15cm

Làm lớp móng trên cấp

phối đá dăm loại 1 gia cố

6% XM dày 15cm

a) Vật liệu

Cấp phối đá dăm 0,075 - 50mm

Xi măng PC30

b) Nhân công

Nhân công 4/7

c) Máy thi công

Trạm trộn BT 50T/h

Máy rải 50 - 60T/h

Máy lu rung 25T

Máy đầm bánh lốp 16T

Máy lu 10T

Ô tô tới nớc 5m3

Máy khác

Vận chuyển hỗn hợp cấp

phối từ trạm trộn đến vị

trí đổ cự ly 18km ôtô 10Tm21.0000055,416m30.1500043,423m3

kg1.38000

132.000001,089247,500

110,000

725công0.3360013,5290.00510

0.00250

0.00250

0.00500

0.00250

0.00250

2.50000tấn1,618,214

643,252

1,040,085

432,053

288,922

343,052

Theo %7614Ô tô <=10T0.330001040.0468024,2238,253

1,608

2,600

2,160

722

858

19911,99324,605

ca16,2824,54616,400

ca

ca

ca

ca

ca

ca

%248,985151,800

95,7004,546c) Máy thi côngb K427,5722,714

1,566

93

652

101Phần mặt đờngVDBùi thị hồng1,405392525,74024,605Cầu Đ ờng bộ36,341Đồ án tốt nghiệp 5/2006

B2

1HA.8215

C.2135390

081

429

275

226

274

383

6140

7558

7575

75792KA.2320

233

239

221

401

383

6140B3EB.2214VD

082

6125

7545

7543B4EB.21100832

6140

7586

7556

7546

7576

7544

7621

7543Bùi thị hồng

b K42phần I: lập dự án khả thi

Mặt đờng BTXM#300 dày

22cm đổ tại chỗ

Bê tông #300 đá 2x4

a) Vật liệu

Xi măng PC30

Cát vàng

Đá dăm 2x4

Nớc

Gỗ làm khe co dãn

Nhựa đờng

Vật liệu khác

b) Nhân công

Nhân công 4/7

c) Máy thi công

Máy trộn 250L

Máy đầm bàn 1kw

Máy đầm dùi 1,5kw

Ván khuôn đổ bê tông mặt

đờng

a) Vật liệu

Gỗ ván khuôn

Gỗ đà nẹp

Gỗ chống

Đinh

Vật liệu khác

b) Nhân công

Nhân công 4/7

Làm lớp móng cấp phối

chọn lọc dày 25cm (13+12)

a) Vật liệu

Cấp phối

b) Nhân công

Nhân công 2,5/7

c) Máy thi công

Máy lu 8,5T

Máy khác

Làm lớp móng dới cấp

phối đá dăm loại 2

a) Vật liệu

Cấp phối đá dăm 0,075 - 50mm

loại 2

b) Nhân công

Nhân công 4/7

c) Máy thi công

Máy ủi 110cv

Máy san 110cv

Máy lu rung 25T

Máy đầm bánh lốp 16T

Máy lu 10T

Ô tô tới nớc 5m3

Máy khác105m21.00000136,210m30.22000133,152

494,335kg

m3

m3

Lít

m3

kg

%466.37500

0.42435

0.87227

184.50000

0.01400

3.50000

1.50000725

55,000

101,000

5

1,200,000

4,812

Theo %công1.8200013,529ca

ca

ca0.09500

0.08900

0.0890096,272

32,525

37,456m20.10000491,387

338,122

23,339

88,099

923

16,800

16,842

7,26224,623

15,3743,058m3

m3

m3

kg

%0.00792

0.00112

0.00668

0.08050

1.000001,400,000

1,400,000

457,923

10,014

Theo %công0.2847013,529m21.0000013,7963,85230,04018,550

m30.3710050,000công0.0550011,8892,3426546,118

252,823

Theo %18,66118,550654m316,78611,088

1,568

3,059

806

1653,8520.02200

10.0000022,7089,146

2,895

3,33416,686ca

%88,19324,6231.000009,0375,562

556169,202151,800

m31.38000110,000công0.0420013,529ca

ca

ca

ca

ca

ca

%0.00500

0.00105

0.00250

0.00370

0.00250

0.00250

0.50000669,348

584,271

1,040,085

432,053

288,922

343,052

Theo %152,711151,8005682,0355689,788

3,347

613

2,600

1,599

722

858

49Cầu Đ ờng bộ14,456Đồ án tốt nghiệp 5/2006

B5EB.2210

083

6140

7554

7546

7576

7544

7621

7543B6EE.2003271

147

6135

6564

7543B7

1EE.1220AO.405428

081

271

7601

7563

7586

75432EE.329376143ED.2005

6140

7555

7544

7576

7543Bùi thị hồng

b K42phần I: lập dự án khả thi

Làm lớp móng trên cấp

phối đá dăm loại 1

a) Vật liệu

Cấp phối đá dăm 0,075 - 50mm

b) Nhân công

Nhân công 4/7

c) Máy thi công

Máy rải 50 - 60T/h

Máy lu rung 25T

Máy đầm bánh lốp 16T

Máy lu 10T

Ô tô tới nớc 5m3

Máy khác

Tới nhựa thấm bảo vệ lớp

mặt CPĐD, lợng nhựa

1,5kg/m2

a) Vật liệu

Nhựa bitum

Dầu mazút

b) Nhân công

Nhân công 3,5/7

c) Máy thi công

ôtô tới nhựa 7 tấn

Máy khác

Thảm mặt đờng bê tông

nhựa hạt trung dày 7cm

Sản xuất bêtông nhựa hạt

trung, Bằng trạm trộn 5060T/h :

a) Vật liệu

Đá dăm 1x2

Cát vàng

Nhựa bitum

c) Máy thi công

Trạm trộn 50-60tấn/h

Máy xúc 1,25m3

Máy ủi 110cv

Máy khác

Vận chuyển BTN trung từ

trạm trộn đến CT cự ly

18km ôtô 10T

c) Máy thi công

Ô tô <=10T

Rải thảm mặt đờng

b) Nhân công

Nhân công 4/7

c) Máy thi công

Máy rải 20T/h

Máy lu 10T

Máy đầm bánh lốp 16T

Máy khác106m31.00000166,739151,800

m31.38000110,000công0.0460013,529151,8006220.00250

0.00250

0.00500

0.00250

0.00250

0.50000m2643,252

1,040,085

432,053

288,922

343,052

Theo %2,2296227,988

ca

ca

ca

ca

ca

%152,7111.0000011,7991,608

2,600

2,160

722

858

4011,5269,4719,527kg

kg1.17975

0.481504,829

7,8375,697

3,774công0.0047112,971Ca

%0.00147

10.00000745,096

Theo %m21.0000075,731tấn0.1626070,372m3

m3

kg0.44700

0.23300

55.79000105,000

55,000

4,829ca

ca

ca

%0.00600

0.00600

0.00100

2.000009,895,724

1,238,930

669,348

Theo %tấn0.16260ca0.01800m21.0000061

1,2052,273525,74013,5293,086

1,2113381,269

450,000

288,922

432,053

Theo %13,9779,4633380.00138

0.00120

0.00064

2.00000101,65759,374

7,434

669

1,3509,463ca

ca

ca

%331,13546,935

12,815

269,41068,8270.025001,7801,095

110329,160công21961621

347

277

25Cầu Đ ờng bộ1,874Đồ án tốt nghiệp 5/2006

B8EE.2001

271

147

6135

6564

7543B9

EE.1230

1

AO.309428

081

067

271

7601

7563

7586

75432EE.329376143ED.3003

6140

7555

7544

7576

7543UC.4130

481

383

6140

7553N2EG.1110Bùi thị hồng

b K42Tới nhựa dính bám lợng

nhựa 0,5kg/m2

a) Vật liệu

Nhựa bitum

Dầu mazút

b) Nhân công

Nhân công 3,5/7

c) Máy thi công

ôtô tới nhựa 7 tấn

Máy khác

Thảm mặt đờng bê tông

nhựa hạt mịn dày 5cm

Sản xuất bêtông nhựa hạt

mịn, Bằng trạm trộn 5060T/h

a) Vật liệu

Đá dăm 1x2

Cát vàng

Bột đá

Nhựa bitum

c) Máy thi công

Trạm trộn 50-60tấn/h

Máy xúc 1,25m3

Máy ủi 110cv

Máy khác

Vận chuyển BTN mịn từ

trạm trộn đến CT cự ly

18km ôtô 10T

c) Máy thi công

Ô tô <=10T

Rải thảm mặt đờng

b) Nhân công

Nhân công 4/7

c) Máy thi công

Máy rải 20T/h

Máy lu 10T

Máy đầm bánh lốp 16T

Máy khácm21.000004,1682,8192,836kg

kg0.32322

0.160504,829

7,8371,561

1,258công0.0031412,971Ca

%0.00098

10.00000745,096

Theo %m21.0000063,986tấn0.1212059,779m3

m3

kg

kg0.28800

0.35000

94.47000

60.57300105,000

55,000

500

4,829ca

ca

ca

%0.00600

0.00600

0.00100

2.000009,895,724

1,238,930

669,348

Theo %tấn0.1212041146418031,186730

73389,232391,56730,240

19,250

47,235

292,50768,827101,65759,374

7,434

669

1,3501,6949,463

ca

m20.01800

1.00000525,740công0.0185013,5299,4632500.00100

0.00120

0.00064

2.00000450,000

288,922

432,053

Theo %m21.00000kg

%0.55000

2.0000012,285

Theo %công0.0600013,529ca0.0300028,832cái2,513

8962501,095

ca

ca

ca

%13,9771.000001,617450

347

277

21Phần an toàn giao

thông + tôn sóng +

chiếu sángNN1phần I: lập dự án khả thiSơn kẻ phân tuyến đờng,

Sơn phân tuyến bằng máy

a) Vật liệu

Sơn kẻ đờng

Vật liệu khác

b) Nhân công

Nhân công 4/7

c) Máy thi công

Máy phun sơn

Làm cọc tiêu và cọc H

BTCT10711,4376,8926,9336,757

1358123,2278128651,27886525,324Cầu Đ ờng bộXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (182 trang)

×