1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

thiết kế trắc ngang và tính khối lượng đào đắp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.19 MB, 182 trang )


Đồ án tốt nghiệp 5/2006Phần 2 : Thuyết minh thiết kếkỹ thuật1: 1.5 Khi nớc sâu 2- 6m.

1 :2 Khi nớc sâu > 6m.

4.1.6.Ta luy nền đào chọn theo bảng sau khi mái ta luy dới 12m:Bảng 5.2

Loại đất

Đất cát chắc, á cát, á sét, đất sét

Đá rời rạc (cuội có cạnh, đá vỡ nhỏ)

- Đá mềm

-Đá phong hoá

-Đá cứngĐộ dốc ta luy

1: 5 1: 1

1:1 1: 0.5

1: 0.3 1: 0.2

Thẳng đứng hay

gần thẳng đứngNếu ta luy cắt các lớp thổ nhỡng khác nhau thì tại mỗi lớp phải dùng độ dốc ta

luy quy định cho lớp thổ nhỡng ấy.

Do tuyến đi theo sờn núi, địa chất tơng đối ổn định, chủ yếu là đất đá phong hoá

nên ta chọn ta luy nền đào 1: 1.

4.1.7. Nền đờng sờn núi

Nền sờn núi dốc dới 20% có thể đắp trực tiếp sau khi rẫy cỏ.

Khi sờn dốc 20-50 %, phải đánh cấp. Bề rộng một cấp tối thiểu là 1m, mặt

nghiêng 1ữ 2 % về phía sờn núi.

4.1.8.Nền đờng phải thiết kế đặc biệt trong các trờng hợp sau

-Khi ta luy nền đắp và nền đào cao hơn 12m.

-Nơi đất yếu, khong ổn định, đất lầy . . .

-Nền đờng đắp trên sờn núi.

4.1.9.Cấu tạo thùng đấu

Thùng đấu phải có hình dáng hình học chỉnh tề, mái taluy từ 1:1.5 đến 1:3.

Thung đâú phải bảo đảm thoát nớc tốt

Thùng đấu ở nền ven núi nên đặt ở phía dốc, ở ven bãi sông nên đặt ở phía sông,

ở vùng đồng bằng dùng máy xúc chuyển thi công thì nên đặt cả hai bên.

4.1.10.Các yếu tố trắc ngang tuyến AB

Căn cứ vào đặc điểm địa hình, địa mạo, khí hậu thuỷ văn của tuyến. Căn cứ vào

cấp hạng đờng mặt cắt ngang thiết kế cho tuyến AB nh sau:

Bề rộng phần xe chạy : 7 m.

Bề rộng lề đờng : 2 x 2.5 m ( phần gia cố 2x2.0 m)

Độ dốc ngang mặt đờng: im =2%.

Bùi Thị HồngPage 165Cầu đờng Bộ B-K42Đồ án tốt nghiệp 5/2006Phần 2 : Thuyết minh thiết kếkỹ thuậtĐộ dốc ngang phần lề gia cố : igiaco =2%.

Độ dốc ngang lề đờng: il = 6%.

Độ dốc ta luy nền đắp: 1: m = 1: 1.5.

Độ dốc ta luy nền đào: 1 : m = 1 : 1.0.

Kích thớc rãnh dọc trên nền đào, nửa đào nửa đắp và nền đắp thấp đợc lấy theo

định hình

4.2.Các dạng trắc ngang điển hình

4.2.1. Trắc ngang đắp hoàn toàn

Theo kinh nghiệm thực tế, ta luy nền đắp thờng dùng với tỷ lệ là 1:1,5. Dạng mặt

cắt ngang này thờng dùng ở vùng đồng bằng với chiều cao đất đắp không vợt quá 12

m , tuy nhiên tuỳ từng trờng hợp cụ thể mà thiết kế cho phù hợp để tránh đợc trợt mái

dốc.

Nền đắp dới 12m, ta luy 1:1,5. Hệ số ổn định K>1,2.Trờng hợp đắp đá ta luy là

1:1,25.

4.2.2. Trắc ngang đào hoàn toàn

Theo kinh nghiệm thờng lấy ta luy nền đào có độ dốc là 1:1 đối với nền đờng

đào có chiều sâu đào dới 12m.

Tuỳ từng trờng hợp cụ thể mà quyết định độ dốc ta luy cho phù hợp:

Đào qua đất : ta luy 1:1, hệ số ổn định K>1.2

Đào qua đá phong hoá: ta luy 1/0.75- 1/1, hệ số ổn định K>1.2

Đào qua đá cứng: ta luy 1/0.25- 1/0.50

4.2.3. Trắc ngang nửa đào, nửa đắp

Dạng trắc ngang này thờng sử dụng khi tuyến đi qua vùng sờn đồi nhằm tận

dụng lấy đất nền đào chuyển sang nền đắp với sờn đồi có độ dốc thoải (i<50%). Độ

dốc ta luy đợc lấy nh trong nền đào và nền đắp ở trên.

4.2.4.Trắc ngang điển hình tuyến AB

Tuyến AB đi qua vùng đồi thấp khá bằng phẳng, cao độ thay đổi không nhiều,

trắc dọc đợc thiết kế chủ yếu theo kiểu đờng bao, chỉ có một vài đoạn ngắn đờng đỏ đi

cắt địa hình nên tại đó cần tính khối lợng đào và bố trí rãnh dọc, cống cấu tạo.

Chính vì vậy trắc ngang điển hình tuyến AB chỉ có hai dạng cơ bản là trắc ngang

đắp hoàn toàn chiếm hầu hết tuyến và một đoạn trắc ngang đào hoàn toàn.

Các trắc ngang đợc thể hiện sơ bộ nh sau;Bùi Thị HồngPage 166Cầu đờng Bộ B-K42Đồ án tốt nghiệp 5/2006Phần 2 : Thuyết minh thiết kếkỹ thuậtNền đắp hoàn toànB nền

.5

1:1in(%)1:

1.5Nền đào hoàn toàn

in(%)1:

11

1:B nềnNền nửa đào nửa đắpin(%

)1

1:1:

1.5B nền4.3. Tính toán khối lợng đào đắp nền đờng

Khối lợng đào đắp nền đờng là cơ sở để tiến hành so sánh các phơng án thiết kế

tuyến, để thiết kế tổ chức thi công nền đờng, để tính toán giá thành xây dựng, lập dự

toán công trình,..

Việc tính toán khối lợng đào đắp đợc dựa trên các bản vẽ trắc dọc, trắc ngang và

bình đồ .

Việc tính toán chính xác khối lợng đào đắp là hết sức phức tạp, do vậy trên thực

tế ngời ta có thể tính một cách gần đúng theo phơng pháp sau:

Bùi Thị HồngPage 167Cầu đờng Bộ B-K42Đồ án tốt nghiệp 5/2006Phần 2 : Thuyết minh thiết kếkỹ thuật1. Chia tuyến thành từng đoạn nhỏ với các điểm chia là các cọc địa hình và

các điểm xuyên.

2. Trong mỗi đoạn chia giả thiết mặt đất là phẳng, khi đó có thể tính khối lợng đất đào và đắp nh một lăng trụ.

Công thức tính nh sau:V = (m3)

Trong đó:

V: khối lợng đất phải đào, đắp trong đoạn.

F: diện tích mặt cắt ngang.

Trên mỗi trắc ngang, tính diện tích tích phần đào, phần đắp riêng biệt

3. Khối lợng đất đào, đắp của toàn tuyến (hay đoạn tuyến) là tổng khối lợng

của từng đoạn nhỏ đã tính:

V= V1

Kết quả tính toán các khối lợng đào đắp đợc tổng hợp theo bảng dới đây :bảng tổng hợp khối lợng - thiết kế kỹ th

từ cọc lt : km 5+00

đến cọc LT : km6+00

Khối lợng

Tên

cọcKC

lẻĐắp nền

(m3)Đào

nền

(m3)Vét hữu

cơ(m3)Đánh

cấp(m3)Đào

rãnh(m3)Trồng

cỏ(m2)BTN

mịn(m3)BTN

thô(m3)KM5

20249.60610063.5119.820304.9063.30077.4119.820316.8063.80080.5119.820308.9063.50078.6119.820288.9062.70073.8119.820268.9061.90069.1119.820267061.90068.7119.820272.3062.10070.2119.81

2

3

4

H1

5

6

7

Bùi Thị HồngPage 168Cầu đờng Bộ B-K42Đồ án tốt nghiệp 5/2006Phần 2 : Thuyết minh thiết kếkỹ thuật20290.3062.90074.9119.820365.40660093.3119.820543.4072.700133.4119.820795.9080.700181.7119.8201010.5087.200221.1119.8201102.4091.100244.1119.8201094.9092.500251.9119.8201040.4046.46.70252.5119.820923.60010.90233.7119.817.5691.42034.43.670168.669.68.562.5493.7809.990021.581.41.2420701077.700161.811.19.920643.6076.200148.911.310.120583.3074.500135.311.410.317.5448.72063.2900104.6710.049.172.5460.4509.070014.151.471.35441070.10010411.610.616.1315.5054.930075.249.318.513.9473.22013.340017.552.292.0920355.7067.10085.711.610.68

H2

9

10

11

12

H3

13

1415

16

H4

1718

20

19

P

20

H5

Bùi Thị HồngPage 169Cầu đờng Bộ B-K42Đồ án tốt nghiệp 5/2006Phần 2 : Thuyết minh thiết kếkỹ thuật14.7247.9048.670059.968.57.775.3488.75017.650021.553.12.8320328.9065.70080.811.510.520323.4065.10080.611.310.320319.2064.50080.311.210.114.7234.41046.990059.238.147.265.3486.08017.090021.812.942.6220335.2065.70091.2119.820375.7068.900109.9119.820418.5071.100123.4119.820430.3071.600126.1119.820415.4070.200117.2119.820397.1067.900103.8119.820380.2066.50096.4119.820355065.80092.4119.820326.5064.60085.1119.820301.1063.30077.1119.820269.3061.90069119.820230060.40059.9119.820209.6059.50054.5119.8TC

21

22

23

24

NC

H6

25

26

27

28

H7

29

30

31

32

H8

33

34

35

Bùi Thị HồngPage 170Cầu đờng Bộ B-K42Đồ án tốt nghiệp 5/2006Phần 2 : Thuyết minh thiết kếkỹ thuật20211.4059.50054.7119.820242.8060.80062.5119.820243.3060.70062119.820180.2058.10046119.820139.9056.30035.4119.820173.9057.80044.6119.820248.2061.10064.3119.821364.0303247.7221.2705285.7554.79496.436

H9

37

38

39

40

KM6

Tổng:Bùi Thị HồngPage 171Cầu đờng Bộ B-K42Đồ án tốt nghiệp 5/2006Phần 2 : Thuyết minh thiết kế kỹ thuậtbảng tổng hợp khối lợng - thiết kế kỹ thuật

từ cọc lt : km 2+900

đến cọc LT : km3+900

Khối lợng

TênKhoảngĐắpĐàoĐàoĐàoDiện

tíchĐàocọccách lẻnềnnềnrãnhhcơtrồng cỏkhuôn(m)(m3)(m3)(m3)(m3)(m2)(m3)BTN

hạt

mịn

(m3)BTN

hạt

thô

(m3)CPDDCPDDCP đồiloại 1loại 2(m3)(m3)(m3)Km:2+900

20036612.800100.81115.4334455200308.612.800100.81115.4334455200205.812.800100.81115.43344552062.699.612.862.60100.81115.433445520136.42512.8128.43.4851115.433445520187.41.46.4142.42536.81115.433445520367.600165.873.821115.433445520661.600190.2132.601115.433445520854.600205168.601115.43344551

2

3

4

KM3

5

6

7

Bùi Thị HồngPage 151Cầu đờng Bộ B-K42Đồ án tốt nghiệp 5/2006Phần 2 : Thuyết minh thiết kế kỹ thuật8

9.1403.580094.6479.81057.0115.0120.0225.0210.9473.6100 112.4993.74068.3917.9823.9829.9820758.800198.215201115.433445520546.400181.4111.401115.433445520326.203.416063.43.81115.433445520174.413.49137.82053.41115.43344552065.4131.811.863.80.81001115.433445520033412.800100.81115.433445520047912.800100.81115.4334455200508.812.800100.81115.433445520042012.800100.81115.43344552064.6190.21263.40.6100.41115.43344552023215.45.6145.235501115.4334455C4

H1

9

10

11

12

H2

13

14

15

16

H3

17

Bùi Thị HồngPage 152Cầu đờng Bộ B-K42Đồ án tốt nghiệp 5/2006Phần 2 : Thuyết minh thiết kế kỹ thuật20536.200180.4108.801115.433445520915.800209.6179.201115.4334455158.708.0311.2424.0932.1240.1518

19

14.6833.3700164.5

45.4323.890062.0561.402.974.168.9111.9314.9201188.600230225.4011.215.633.444.656201109.600226.2212.2011.215.833.84557.220100600220.6194.6011.416.234.245.858.49.6450.3400 103.8787.4605.577.7816.6122.1828.614.29195.670046.1238.102.493.477.469.9512.835.64259.10060.6950.2503.274.579.8113.0816.860.4721.89005.084.2300.270.380.821.091.419.46454.3600 103.2187.605.497.6616.4621.9528.2910.5529.8500 116.68102.3406.118.5418.2324.3531.3ND4

20

H4

21

22

TD4

C5

P4

23

TC4

24

Bùi Thị HồngPage 153Cầu đờng Bộ B-K42Đồ án tốt nghiệp 5/2006Phần 2 : Thuyết minh thiết kế kỹ thuật201065.400224.4204.6011.41634.245.858.4201021.600219.2195.8011.215.833.84557.220772.800199.2152011.215.633.444.6564.46127.960040.8525.8702.453.437.369.8612.3115.5326.3400132.2

566.0508.5511.9725.6434.1942.73202175.25.8144.430.848.41115.43344552065.463.812.264.40.4991115.4334455200122.812.800100.81115.43344552062.297.612.862.20100.81115.433445520142.433.69.61316.481.81115.4334455202170.23.2147.833.631.61115.433445520339.80016469.401115.433445520450.80017493.401115.4334455H5

25

26

NC4

27

28

H6

29

30

31

32

H7

33

Bùi Thị HồngPage 154Cầu đờng Bộ B-K42Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (182 trang)

×