1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

Công tác bố trí mặt bằng công trường

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (601.11 KB, 42 trang )


Đơn vị dự thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng Thuỷ lợi Sông HồngTrên cơ sở bản vẽ tổng mặt bằng công trình, đơn vị thi công nhận vị trí, tim

tuyến, cao độ công trình, phạm vi khu vực đền bù, mặt bằng sử dụng đất và các

tài liệu hồ sơ có liên quan.

Hai bên Chủ đầu t và Nhà thầu tiến hành các thủ tục bàn giao mặt bằng thi

công tại hiện trờng bao gồm: ranh giới khu vực công trờng, các mốc cao độ gốc,

mốc dẫn cao độ, mốc toạ độ khống chế, mốc tim tuyến công trình phải di dời và

khôi phục sau khi hoàn thành, bãi vật liệu ...

2. Bố trí mặt bằng thi công tổng thể:Công trình dạng tuyến, mặt bằng thi công hạn chế vì vây đơn vị thi công tận

dụng mặt đê để làm mặt bằng thi công.

Căn cứ vào thực tế hiện trạng mặt bằng thi công và biện pháp tổ chức thi

công, tiến độ thi công. Nhà thầu bố trí mặt bằng thi công công trình theo bản vẽ

TKTC. Khu vực thi công, mặt bằng thi công chi tiết các vị trí đợc thể hiện trên bản

vẽ thi công chi tiết.

3. Công tác trắc đạc:- Trớc khi thi công trên cơ sở các mốc tim tuyến và cao độ đợc giao, Nhà

thầu tiến hành phóng tuyến công trình định vị các điểm tim, từ đó định vị mép biên

công trình, phạm vi mở mái ...

- Các mốc chính và cao độ gốc đợc gửi vào các mốc phụ xung quanh để có

thể khôi phục lại khi các mốc này bị mất đi.

- Trong quá trình thi công từ các mốc tim tuyến gốc, các đội thi công dùng

máy kinh vĩ, máy thuỷ bình dựng tim tuyến, cao độ và vị trí các điểm phục vụ cho

việc thi công từng hạng mục, phần việc. Các mốc toạ độ gốc luôn đợc kiểm tra

khôi phục làm cơ sở cho việc thi công suốt cả công trình.

- Công tác trắc địa là công tác rất quan trọng ảnh hởng trực tiếp khối lợng,

chất lợng, tiến độ thi công, kết cấu và hiệu quả công trình. Vì vậy ở công trờng

Nhà thầu luôn bố trí 02 cán bộ kỹ thuật chủ chốt thờng xuyên theo dõi, giám sát,

kiểm tra công việc trắc địa để đảm bảo thi công công trình đúng đồ án thiết kế.

4./ Tổ chức hiện trờng .a. Tổ chức tại văn phòng:

Nhà thầu thành lập ban điều hành công trình gồm các cán bộ của phòng

Kế hoạch kỹ thuật đảm nhiệm công tác theo dõi tiến độ, kỹ thuật, lợng vật t vật

Tên dự án: Cống Vũ Đoài, Huyện Vũ Th, Tỉnh Thái Bình11Đơn vị dự thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng Thuỷ lợi Sông Hồngliệu, kịp thời t vấn cho giám đốc công ty nắm bắt đợc tình hình của công trờng.

Các thành viên gồm Phó giám đốc công ty, trởng phòng tài vụ, kế hoạch...

b. Tổ chức hiện trờng:

- Công trờng hoạt động dới sự quản lý điều hành của Ban chỉ huy công trờng đợc thành lập bởi các cán bộ đứng đầu là trởng Ban chỉ huy công trờng có đủ

năng lực và kinh nghiệm thi công. Giúp việc cho trởng ban chỉ huy công trờng là

các cán bộ kỹ thuật, cán bộ kế toán vật t, hành chính .

Mỗi đội thi công đều chịu sự chỉ đạo để trực tiếp điều hành công việc trong

khuôn khổ đã đợc phân chia trong hợp đồng và chịu sự chỉ huy chung của Ban chỉ

huy công trờng.

- Nếu trúng thầu đơn vị thi công sẽ bắt đầu tiến hành thi công bằng việc

chuẩn bị mặt bằng, lán trại, tập kết vật liệu, thiết bị phơng tiện thi công.

- Sau khi vật t, thiết bị thi công đợc tập kết đến công trờng, Nhà thầu bố trí

các tổ thi công theo trình tự thi công đã nêu ở mục trên.

- Tất cả các dây truyền và các tổ sản xuất đợc phối hợp dới sự chỉ huy

thống nhất của trởng ban chỉ huy công trờng.

Trong quá trình thi công, tuỳ từng thời điểm và phần việc mà bố trí mặt

bằng thi công giai đoạn hợp lý, đảm bảo năng suất, tiến độ, hiệu quả công trình

và an toàn cho ngời, thiết bị thi công. Sự thay đổi điều kiện làm việc trên công trờng sẽ đợc điều chỉnh tiến độ cho phu hợp và đợc sự chấp nhận của chủ đầu t.

* Lực lợng thi công trên công trờng:

Lực lợng thi công chính bao gồm máy móc thiết bị và lực lợng công nhân

lành nghề đảm bảo đúng yêu cầu về số lợng, bậc thợ do công trình yêu cầu lực lợng chủ yếu là của nhà thầu, ngoài ra nhà thầu có sử dụng thêm một số lao động

địa phơng phục vụ cho công tác đất và các công tác khác (khi có nhu cầu).

Nhà thầu bố trí lực lợng cán bộ để thi công công trình gồm:Số

TT

1Vị trí

Giám đốc công trờngNăm kinh nghiệm làm

công trình

10Tên dự án: Cống Vũ Đoài, Huyện Vũ Th, Tỉnh Thái BìnhSố lợng

01

12Đơn vị dự thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng Thuỷ lợi Sông Hồng2

3

4

5

6

7

8

9P.Giám đốc công trờng

Kỹ s hiện trờng

Kỹ s trắc đạc

Kỹ s kết cấu

Kỹ s cơ khí, cơ điện

Giám sát an toàn, NV sơ cấp cứu

Giám sát đảm bảo chất lợng

Các nhân sự chính khác10

05

08

10

07

05

10

0501

02

01

01

01

01

01

05(Các chức danh trên đã đợc bố trí trong hồ sơ năng lực nhà thầu)Phần IVBiện pháp thi công

a. Công tác chuẩn bị:Sau khi nhận bàn giao mặt bằng, Nhà thầu tiến hành công tác chuẩn bị

mặt bằng, lán trại, kho tàng nh bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể

Tập kết thiết bị thi công, san gạt bãi chứa vật liệu đảm bảo đủ rộng để cung

ứng vật liệu kịp thời trong thời trong suốt quá trình thi công.

Cán bộ kỹ thuật dựa vào hồ sơ, tim tuyến đợc Chủ đầu t bàn giao tiến hành

lên ga, phóng tuyến, xác định cao trình các mặt cắt, tính toán máy móc, thiết bị

hợp lý với từng hạng mục, từng thời điểm thích hợp.Tên dự án: Cống Vũ Đoài, Huyện Vũ Th, Tỉnh Thái Bình13Đơn vị dự thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng Thuỷ lợi Sông HồngNhà thầu dự kiến phân chia thành hai mũi thi công: Mũi thứ nhất thi công

cống và nhà quản lý cống; mũi thứ 2 thi công trạm bơm và nhà quản lý trạm bơm.

Máy móc thiết bị thi công đợc tận dụng tối đa để luân chuyển thi công cho cả hai

mũi thi công

B. thi công xây lắp

I.Thi công đất1/ Đào đất hố móng:

Hố móng công trình bao gồm móng thân cống, bản đáy, tờng cánh phía

đồng, phía sông, dàn van phía đồng, phía sông, kênh dẫn phía đồng, phía sông,

kênh lấy nớc bờ phải, bờ trái, đào móng bể hút, bể xả, kênh xây, rãnh tiêu nớc,

kênh dẫn, đào móng nhà quản lý cống, nhà quản lý trạm bơm.

Ngay sau khi tiến hành khởi công thi công công trình Nhà thầu dùng máy

thuỷ bình và máy kinh vĩ xác định vị trí, tim tuyến công trình, lên ga và giác móng,

dùng cọc đóng tại các vị trí giao nhau, việc giác móng để đào đất móng phải tính

đào rộng hơn móng xây thiết kế và theo đúng đồ án thiết kế và quy trình quy

phạm thi công đào đất móng.

Trong các đợt thi công đào tận dụng tối đa máy móc thiết bị đào luân

chuyển giữa các hạng mục đào. Đất đào đợc đa lên xe ô tô tự đổ 7 tấn chuyển

ra bãi chứa theo quy định của chủ đầu t.

Khối lợng đào lớn nhất là đào móng cống, Tổ chức thi công đào móng cống

bằng cơ giới với hai đợt đào. Đợt I đào hạ cắt mặt đê từ cao trình (+3.96) xuống

cao trình (+2.40) để tạo thành mặt phẳng với mặt tự nhiên, chia thành 2 khoang

đào thi công theo hớng lùi dần về phía đập tạm. Đợt II đào từ cao trình (+2.40) tới

cao trình thiết kế thi công cơ giới kết hợp với thủ công. Khối lợng đất đào là đất thịt

luyện thì tập kết tại một vị trí gần móng đào để tận dụng đắp mang cống, đất

không đủ tiêu chuẩn đắp đợc vận chuyển đến bãi đổ bằng ô tô tự đổ 7 tấn.

Đào đất hố móng trạm bơm bằng cơ giới kết hợp thủ công đợc chia ra làm

hai đợt đào. Đợt I đào hố móng phần nhà trạm từ cao trình tự nhiên đến cao trình

thiết kế, đợt II đào hố móng phần bể hút phía bên bờ kênh đối diện tới cao trình tự

nhiên

Trong khi thi công đào máy, tại các vị trí không đào bằng máy đợc và lớp để

lại bảo vệ đáy móng nhà thầu dùng lực lợng thủ công kết hợp với cơ giới để đào

và hoàn thiện đảm bảo đúng cao trình, đúng kích thớc theo thiết kế và đợc giám

sát A nghiệm thu mới tiến hành thi công các phần việc tiếp theo.

Tên dự án: Cống Vũ Đoài, Huyện Vũ Th, Tỉnh Thái Bình14Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

×