1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

I. Những căn cứ lập tiến độ thi công

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (204.99 KB, 28 trang )


2- Căn cứ điều kiện khí hậu, thủy văn, thời tiết khu vực Vũng áng - huyện

Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh

3- Căn cứ định mức nhân công và ca máy theo định mức 1242 về xây

dựng cơ bản.

4- Căn cứ khả năng máy móc thiết bị, tài chính, nhân lực của Liên danh

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 - Công ty TNHH Đông Trờng Sơn.

5- Căn cứ vào tình hình thực tế tại hiện trờng.

II. ấn định thời gian:

Từ khởi công đến hoàn thành 110 ngày, không kể các ngày nghỉ lễ tết,

chủ nhật...

III. Khối lợng công việc và tiền lơng nhân công, ca máy thực hiện gói

thầu:

1. Các loại xe máy cần sử dụng

+ Căn cứ biện pháp thi công và biểu phân tích giá

Trên công trờng sử dụng các loại máy móc, thiết bị chủ yếu gồm:

- Máy ủi: 110 CV

- Máy đào 0.8 m3

- Máy đào 1.25 m3

- Ô tô tự đổ 5 tấn

- Ô tô tự đổ 12 tấn

- Máy đầm 9 tấn

- Máy san tự hành

- Xe tới nớc

- Xe chở bùn chuyên dụng

2. Nhân công phục vụ thi công:

Khối lợng công việc là theo lao động phổ thông vì vậy nhà thầu hợp đồng

theo thời vụ với nhân công địa phơng và điều 1 tổ lao động của liên danh.

IV. Tính toán thời gian thực hiện

1- Trong quá trình thi công công trình theo ngày lịch có xen ngày nghỉ

chủ nhật, tết dơng lịch và tết âm lịch.

2- Trong quá trình thi công cứ 15 ngày nhà thầu kiểm tra công tác thực

hiện tiến độ, nếu nh không đạt yêu cầu nhà thầu sẽ tăng năng suất bằng cách làm

tăng thêm ca (hoặc bổ sung thêm máy móc thiết bị)

V. Tiến độ thi công cho nhóm công việc

1 - Chuẩn vị lán trại, di chuyển máy móc thiết bị đến hiện trờng, chuẩn bị

các thủ tục để thi công, 5 ngày với 4 ngời/ngày.

2 - Bét bùn, đào bốc đất hữu cơ, vận chuyển.

Công tác vét bùn đợc vận chuyển hoàn toàn ra ngoài, riêng bốc đất hữu cơ

1 số dùng để đắp vì vậy công việc cần hỏi kết hợp hài hòa để có mặt bằng thực

hiện công việc này trong cùng thời gian.

+ Căn cứ bảng tính khối lợng nhân công ca máy ta có:

- Số công tính toán:

3170 công

- Máy ủi 110 CV:

8 ca

3:

- Máy đào 0.8m

71 ca

25- Ô tô tự đổ 5 tấn:

209 ca

- Ô tô tự đổ 7 tấn:

123 ca

+ Bố trí thời gian thực hiện: 30 ngày (từ ngày thứ 6 đến ngày 35).

+ Bố trên hiện trờng:

- Lao động phổ thông: 105 ngời

- Máy ủi 110 CV:

1 cái.

- Máy đào 0.8m3:

3 cái.

- Ô tô tự đổ 5 tấn:

7 cái

- Ô tô tự đổ 7 tấn:

4 cái

3 - Đào, đắp đất nền, đắp mái dóc.

Hiện tại nhà thầu cha tính và đa vào tiến độ nhân công trồng cỏ. Khi chủ

đầu t chấp thuận khối lợng trồng cỏ mái ta luy nhà thầu sẽ bố trí nhân lực để thi

công đảm bảo bàn giao theo tiến độ tổng thể.

+ Với công tác đào, đắp đất nền, đắp mái ta luy dựa trên định mức ta cần:

- Nhân lực:

2691 công

- Máy dầm 9 tấn:

927 ca

- Máy ủi 110 CV:

626 ca

3:

- Máy đào 0.8 m

802 ca

3:

- Máy đào 1.25 m

308 ca

- Ô tô tự đổ 12 tấn:

2475 ca

+ Bố trí thực hiện:

105 ngày.

(Từ ngày 6 đến ngày 110).

+ Bố trí trên hiện trờng:

- Lao động phổ thông:

35 ngời

- Máy đầm 9 tấn:

10 cái.

- Máy ủi 110 Cv:

7cái.

3:

- Máy đào 0.8m

10 cái

3:

- Máy đào 1.25m

4 cái

- Ô tô tự đổ 12 tấn:

32 cái.

4 - Hoàn thiện, sữa chữa để bàn giao.

- Nhà thầu dự kiến 4 ngời trong thời gian 5 ngày (Từ ngày 105 đến ngày

110) có kết hợp máy ủi 110 Cv.

IV. Yêu cầu xe máy thi công công trình:

Căn cứ tiến độ thi công nhà thầu bố trí xe máy, thời điểm cao nhất theo

yêu cầu thực hiện tiến độ là:

1 - Máy xúc 0.8 m3

13 cái.

3

1 - Máy xúc 1.25 m

4 cái.

2 - Xe ô tô tự đổ 7 tấn:

4 cái

2 - Xe ô tô tự đổ 5 tấn:

7 cái

2 - Xe ô tô tự đổ 12 tấn:

32 cái

3 - Máy ủi 110 CV:

8 cái

4 - Máy đầm 9 tấn:

10 cái.

Ngoài các máy móc thiết bị chính nhà thầu còn bố trí thêm.

1 - Xe tẹc tới nớc:

1 cái

2 - Đầm cóc cầm tay:

3 cái

263 - Máy bơm nớc nhật 10m3/h.

2 cái.

4 - Máy san tự hành :

1 cái

Tóm lại:

Trên cơ sở tính toán định mức, nhà thầu đã đa nhân công và ca máy vào

lập tiến độ, nhà thầu đảm bảo thi công công trình theo tiến độ thi công 110 ngày.

Tuy nhiên do yếu tố địa lý, khí hậu sẽ ảnh hởng đến một phần công việc

mà nhà thầu cha lờng hết. Bởi vậy trong quá trình thi công nhà thầu sẽ kiểm tra

tiến độ 15 ngày một lần và điều chỉnh máy móc, thiết bị nhân công để tăng ca,

tăng giờ nhằm bàn giao công trình đa vào sử dụng đạt và vợt tiến độ.

Hà Tĩnh, ngày

tháng

năm 2006

Đại diện nhà thầuLiên danh công ty cổ phần xây dựng số 3 - Công tNHH Đông Trờng SơnHồ sơ dự thầu xây lắpgói thầu số 06:San nền ô C giai đoạn Ii - Khu công nghiệp Vũng áng IPhần: Giá dự thầu

-27Liên danh công ty cổ phần xây dựng số 3 - Công tNHH Đông Trờng SơnHồ sơ dự thầu xây lắpgói thầu số 06:San nền ô C giai đoạn Ii - Khu công nghiệp Vũng áng IPhần: Năng lực và kinh nghiệm

-28Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (28 trang)

×