1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >

V.Bè trÝ nh©n lùc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (542.32 KB, 18 trang )


Hồ sơ đề xuất18 KCS, hồ sơ, dự toán :

19. In ấn, phô tô, đóng gói hồ sơ:3 nhân viên hỗ trợLào Cai, ngày 23 tháng 6 năm 2008Đại diện hợp pháp của nhà thầucông ty cổ phần t vấnĐịa chiHồ sơ đề xuấtVI. bảng kê khai năng lực của từng chuyên gia:công ty cổ phần t vấnĐịa chiHồ sơ đề xuấtbảng kê khai năng lực từng chuyên gia

Chức danh: Chủ nhiệm tổng thể, chủ nhiệm đồ án

-----------------1. Họ và tên:

2. Ngày tháng năm sinh:

3. Bằng cấp: Đại học

Trờng: Đại học kiến trúc :

Ngành: Kiến trúc

Khóa học: 1977 - 1980

4. Kinh nghiệm chuyên môn và quản lý:

+ Chức danh: Chủ tịch HĐQT Giám đốc điều hành

+ Thời gian:

+ Công trình:

5. Chi tiết về kinh nghiệm của các dự án đã đảm nhiệm công việc tơng tự nh sẽ làm

ở công trình này.

+ Đã chủ nhiệm tổng thể, chủ trì thiết kế các công trình kiến trúc:

1.

2..

3

.........................

Lào Cai, ngày 23 tháng 6 năm 2008

đại diện hợp pháp của nhà thầucông ty cổ phần t vấnĐịa chiHồ sơ đề xuấtVII. biểu về nội dung và tiến độ thực hiện t vấn

khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

A. Giới thiệu chung về gói thầu:

B- phạm vi nghiên cứu của gói thầu:1. Tên gói thầu: T vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công

trình: .................................

2. Mục tiêu đầu t:

Nhằm giải quyết nhu cầu về cơ sở vật chất ................................

3. Địa điểm xây dựng: .............................................

4. Qui mô công trình và các giải pháp đề xuất:

........................................

B. Tiến độ thực hiện gói thầu:Theo hồ sơ yêu cầu, thời gian thực hiện gói thầu là 60 ngày kể từ ngày hợp

đồng có hiệu lực.

Công ty ..........................với năng lực trang thiết bị máy móc đầy đủ, hiện đại;

nguồn nhân lực dồi dào và có tay nghề cao; trụ sở công ty ở gần Chủ đầu t, đồng

thời Công ty có sự hiểu biết sâu sắc về gói thầu, nên thời gian thực hiện gói thầu của

chúng tôi là 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

TTNội dung tài liệuSố lợngNgày giao nộp1Hồ sơ báo cáo khảo sát địa hình0631/8/20082Hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất0631/8/20083Thuyết minh báo cáo KTKT0831/8/20084Hồ sơ bản vẽ thiết kế KTTC0831/8/20085Dự toán, tổng dự toán0831/8/20086Giám sát tác giảTheo tiến độ thi công xây lắp1. Công việc thực hiện của t vấn:

- Thành lập tổng thể dự án để điều hành dự án trong quá trình thực hiện.

- Nghiên cứu hồ sơ để khảo sát, lập báo cáo KTKT và tổng dự toán

- Xác định chi tiết phạm vi khảo sát, đo đạc; theo hợp đồng xây dựng và đề

công ty cổ phần t vấnĐịa chiHồ sơ đề xuấtxuất kỹ thuật trong hồ sơ yêu cầu.

- Khảo sát phục vụ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

- Làm việc với cơ quan sở tại thu thập các số liệu hiện trờng.

- Khảo sát, thu thập các tài liệu để lập tổng dự toán xây dựng công trình.

- Lập lập báo cáo KTKT và tổng dự toán trình Chủ đầu t.

- Giám sát tác giả.

2. Tổ chức thực hiện:

Với mục tiêu đảm bảo chất lợng và tiến độ thực hiện gói thầu, đáp ứng tốt nhất

của Hồ sơ yêu cầu. Chúng tôi (Công ty..) sẽ tập trung tối đa nhân lực, máy

móc và áp dụng các công nghệ tiên tiến trong công tác khảo sát thiết kế để thực hiện

gói thầu. Việc thực hiện công tác khảo sát, thiết kế đặt dới sự chỉ đạo của Giám đốc

Công ty đồng thời là Chủ nhiệm tổng thể điều hành dự án.

Thành lập Ban điều hành tổng thể bao gồm đầy đủ các kỹ s nghiệp vụ: Kiến

trúc s, kỹ s xây dựng, khảo sát địa hình, địa chất, thuỷ văn, thí nghiệm, kinh tế. Chủ

nhiệm điều hành dự án bao quát dự án từ lúc khởi công đến lúc hoàn thành. Tuyển

chọn kỹ s có năng lực và kinh nghiệm tham gia dự án với vai trò chủ nhiệm lập dự

án, chủ nhiệm nghiệp vụ, chủ nhiệm hạng mục công trình, kỹ s thiết kế, kỹ s nghiệp

vụ, KCS hồ sơ. (có sơ đồ tổ chức thực hiện).

Chúng tôi sẽ nghiên cứu và kiểm tra kỹ lỡng hồ sơ khảo sát, thiết kế. Chủ

nhiệm công trình cùng các chủ nhiệm khảo sát địa hình, chủ nhiệm khảo sát địa

chất, chủ nhiệm thiết kế xem xét kỹ lỡng hồ sơ khảo sát, cùng nhau bàn bạc, thảo

luận và căn cứ vào các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành để định ra khối lợng công vịêc khảo sát cần thiết phải bổ xung, sau đó giao cho các tổ khảo sát thực

hiện.

3. Kế hoạch thực thi công việc, bố trí nhân sự:

Công ty . sẽ tiến hành công tác khảo sát ngay sau ký

kết hợp đồng với Chủ đầu t. Gói thầu này nằm trong địa bàn mà Công ty đã và đang

thực hiện t vấn thiết kế nhiều công trình dân dụng và các hạng mục công trình khác.

Vì vậy đặc điểm địa hình và tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội trong khu vực nên

công ty cổ phần t vấn kiến trúc quy hoạch xây dựng nắm rất chắc chắn.

Chủ nhiệm công trình thống nhất nội dung công việc khảo sát thiết kế với các

chủ nhiệm thiết kế, chủ nhiệm khảo sát địa hình, chủ nhiệm khảo sát địa chất. Trong

quá trình khảo sát thiết kế các bộ phận khảo sát, thiết kế phải có mối quan hệ chặt

chẽ với nhau từ chủ nhiệm công trình, các bộ phận khảo sát, thiết kế. Bất kỳ một

khâu nào không đảm bảo tiến độ công việc của mình đều ảnh hởng tới dây chuyền

sản xuất chung do đó các vớng mắc, khó khăn (nếu có) sẽ đợc tập trung sử lý kịp

thời. Ngoài ra quá trình khảo sát thiết kế có vấn đề gì vớng mắc cần báo cáo Chủ

công ty cổ phần t vấnĐịa chiHồ sơ đề xuấtđầu t để cùng phối hợp giải quyết, không để ảnh hởng đến tiến độ, chất lợng của Dự

án đã đề ra.

4. Chế độ báo cáo:

- Báo cáo thờng xuyên vào cuối ngày làm việc về tiến độ thực hiện.

- Báo cáo đột xuất khi có khó khăn, vớng mắc hoặc khi có yêu cầu khác.

5. Thị sát hiện trờng và thu thập số liệu:

Để đảm bảo cho công tác khảo sát, thiết kế chính xác và đạt hiệu quả kinh tế,

cơ quan t vấn sẽ tiến hành thị sát chi tiết, thu thập các số liệu hiện trờng và thống kê

các công trình hiện hữu; hiện trạng công trình; số liệu địa chất; để đa ra giải pháp

khảo sát thiết kế của công trình phù hợp với điều kiện khu vực nghiên cứu của công

trình.

a- Khảo sát địa hình:

Khảo sát địa hình đợc thực hiện ngoài hiện trờng trên cơ sở hợp đồng xây

dựng, nhiệm vụ thiết kế đợc phê duyệt. Công nghệ thực hiện dùng các máy móc

thiết bị có độ chính xác cao và các phần mềm chuyên dụng để thực hiện công tác

khảo sát thiết kế.

+ Các số liệu thu thập chính:

- Bình đồ khảo sát tỷ lệ 1/500

- Các yếu tố địa hình địa vật đợc vẽ theo qui phạm của tỷ lệ bản đồ và đợc thể

hiện rõ ràng trên bản vẽ.

- Lập thuyết minh báo cáo, biểu tính toạ độ lới KCMB đờng chuyền cấp 2.

b- Khảo sát địa chất công trình:

Khảo sát địa chất xác định lớp đất đá, các thông số của điều kiện địa chất

công trình, địa chất thủy văn phục vụ thiết kế tính toán nền móng công trình.

Công tác khoan thăm dò khảo sát địa chất công trình phải xác định chính xác

điều kiện địa chất công trình cụ thể về tên lớp đất, đá, về ranh giới, mầu sắc, trạng

thái cũng nh cấp đất đá của địa tầng, thí nghiệm mẫu đất hay đá xác định các chỉ

tiêu cơ lý của đất, đá làm nền, làm cơ sở cho công tác thiết kế nền móng công trình.

+ Công tác khoan:

- Làm nền vận chuyển máy khoan

- Định vị trí lỗ khoan.

- Đặt máy bơm nớc đối với vị trí khoan trên 9m hoặc cách nguồn nớc trên 50m

- Khoan địa chất công trình.

- Lấy mẫu thí nghiệm.

- Công tác thí nghiệm trong phòng.

- Lập báo cáo địa chất công trình.

- Kiến nghị các giải pháp thiết kế.

c. Công tác thiết kế:

+ Xem xét giải pháp bố trí hợp lý có quy mô, kết cấu phù hợp với qui mô của

công trình.

công ty cổ phần t vấnĐịa chiHồ sơ đề xuất+ Công trình thiết kế phải đáp ứng đợc các yêu cầu quy hoạch phát triển.

+ Các giải pháp về công trình phải có tính thống nhất.

+ Lựa chọn giải pháp của công trình phải dựa trên cơ sở kết hợp giữa chỉ tiêu

kinh tế.

+ Thiết kế theo đúng các qui chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

6. Khối lợng khảo sát, thiết kế dự kiến:

SttNội dungĐơn vịIkhảo sát địa hình:1Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/200 đờng đồng mức 0,5mHa2Lập lới khống chế mặt bằng đờng chuyền cấp 2Điểm3Thủy chuẩn kỹ thuậtIIkhảo sát địa chất:1Khoan thăm dò địa chất cấp đất đá từ I - IIIM2Khoan thăm dò địa chất cấp đất đá từ IV - VIM3Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạngMẫu4Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPTLầnIIIGiá trị xây lắp sau thuế: (tạm tính)Khối lợngKmTriệu đồngVIII. hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và định

mức, văn bản áp dụng:

1- Khảo sát:

+ Quy trình đo vẽ địa hình theo tiêu chuẩn 96 TCN 43-90 của Cục đo đạc và

Bản đồ nhà nớc;

+ Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000; 1/2000; 1/1000; 1/500; 1/200

do Cục đo đạc bản đồ Nhà nớc ban hành năm 1995.

+ Hớng dẫn thành lập lới tọa độ địa chính các cấp do Tổng cục Địa chính

(nay là Bộ Tài nguyên và Môi trờng) ban hành tháng 6 năm 1995.

+ TCVN 4419:87 Nguyên tắc cơ bản khảo sát xây dựng.

+ TCXD 194: 97 Nhà cao tầng công tác khảo sát địa kỹ thuật.

+ TCVN 45-78 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình

+ TCXD 112: 84 Hớng dẫn thực hành khảo sát và sử dụng tài liệu vào thiết kế

công trình.

+ 22TCN 259:2000 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình.

công ty cổ phần t vấnĐịa chiHồ sơ đề xuất+ TCVN 2683:91 Tiêu chuẩn lấy và đóng gói bảo quản vận chuyển mẫu.

+ TCVN 4196 - 1995: Xác định độ ẩm tự nhiên W

+ TCNV 4197 1995: Xác định độ ẩm giới hạn chảy và dẻo.

+ TCVN 4202 1995: Xác định khối lợng thể tích:

+ TCNV 4195 1995: Xác định khối lợng riêng: c

+ TCNV 4199 1995: Chỉ tiêu góc ma sát trong và lực dính trên máy cắt

phẳng.

+ TCNV 4200 1995: Chỉ tiêu nén lún trong điều kiện không hở hông.

+ TCVN 4198 1995: Xác định thành phần hạt.

+ Thí nghiệm mẫu đất: TCVN

+ Thí nghiệm xuyên động SPT theo tiêu chẩn TCXD 112/84

2- Thiết kế:

+ TCXDVN 276: 2003 công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản thiết kế;

+ TCVN 4601: 1988 Trụ sở cơ quan. Tiêu chuẩn thiết kế;

+ TCVN 1991 Phân cấp nhà và công trình;

+ TCVN 2737: 1995 Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế;

+ TCVN 5573: 1991 Kết cấu gạch đá và gạch cốt thép

+ TCXDVN 356" 2005 Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

+ TCXD 40: 1987 Kết cấu xây dựng và nền. Nguyên tắc cơ bản về tính toán;

+ TCVN 2622: 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu

thiết kế;

+ TCVN 5760: 1993 Hệ thống chữa cháy. Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt

và sử dụng.

+ TCVN 4513: 1988 Cấp nớc bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế.

+ TCXD 33: 1984 Thoát nớc. Mạng lới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn

thiết kế.

+ TCXD 51: 1984 Thoát nớc. Mạng lới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn

thiết kế.

+ TCVN 5945: 1995 Môi trờng nớc thải. Tiêu chuẩn thiết kế;

+ TCVN 5687: 1992 Thông gió, điều tiết không khí, sởi ấm. Tiêu chuẩn thiết

kế, thi công;

+ TCXD 46: 1984 Chống sét cho các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn thiết

kế, thi công;

+ TCXD 16: 1986 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng;

+ TCXD 25: 1991 Đặt đờng dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công

cộng. Tiêu chuẩn thiết kế;

+ TCXD 27: 1991 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng. Tiêu

chuẩn thiết kế;

+ TCVN 4756: 1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện;

+ TCVN 4086: 1995 An toàn trong xây dựng;

công ty cổ phần t vấnĐịa chiHồ sơ đề xuất*Tài liệu tham khảo:- Phơng pháp phần tử hữu hạn: Trần Bình - Hồ Anh Tuấn

- Hớng dẫn sử dụng chơng trình KPW, SAP2000.

- Hớng dẫn sử dụng chơng trình RDW

- Hớng dẫn sử dụng chơng trình tính toán móng đơn MDW.* Định mức và Văn bản áp dụng:- Căn cứ đơn giácủa UBND tỉnh.

- Căn cứ Thông t số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ xây dựng hớng

dẫn lập và quản lý chi phí đầu t xây dựng công trình;

- Căn cứ công văn số 1751/2007/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ xây dựng

V/v Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và t vấn đầu t xây dựng công trình.

- Căn cứ vào giá vật liệu quý II/2008 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tại

thời điểm lập dự toán;

- Căn cứ vào các phụ cấp, phụ phí của Nhà nớc quy định.

Lào Cai, ngày 23 tháng 6 năm 2008đại diện hợp pháp của nhà thầucông ty cổ phần t vấnĐịa chiHồ sơ đề xuấtMục lục hồ sơ đề xuất

đơn đề xuất

hồ sơ pháp lý.

I. Thông tin chung về nhà thầu

II. số liệu về tài chính của nhà thầu

III. hồ sơ kinh nghiệm và Năng lực nhà thầu

Iv. Thiết bị, máy móc hiện có của nhà thầu

V. Bố trí nhân lực

VI. bảng kê khai năng lực của từng chuyên gia

VII. biểu về nội dung và tiến độ thực hiện t vấn

khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

VIII. hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng

và định mức, văn bản áp dụng:

IX. giá đề xuất

________________________công ty cổ phần t vấnĐịa chiXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (18 trang)

×