1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

Thí nghiệm bê tông:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (211.26 KB, 25 trang )


-Thuyết minh biện pháp Tổ chức thi công- Các loại đất đá đợc đảm bảo về kích cở, thành phần hạt trong phạm vi cho

phép . Nớc tới không lẫn bùn rác.

- Với công tác lu lèn đợc thực hiện đúng quy định chung , công lu từng giai

đoạn đợc giám sát chặt chẽ, lợng nớc tới phù hợp với yêu cầu vật liệu và giai đoạn

lu

- Để đảm bảo về mặt cao độ , kích thớc hình học kỹ s thi công tiến hành công

tác kiểm tra thờng xuyên , nếu có gì sai sót về mặt cao độ thì tiến hành bù phụ ngay.

* Công tác đất, cấp phối chọn lọc :

- Hình dạng , tuyến , cao độ sau khi đầm sẽ không cao hơn 1 cm và không

thấp hơn 2 cm so với quy định

- Mái ta luy đắp khi hoàn tất không đợc thay đổi so với hồ sơ thiết kế.

- Nền đắp các lớp không đợc đổ vợt quá 20 cm chiều dày đầm nén và không

nhỏ hơn 10cm chiều dày đầm nén

- Các kết quả thí nghiệm dung trọng và độ chặt của nền đất phải đạt yêu cầu

của chủ đầu t.

+ Việc kiểm tra độ chặt thực hiện bằng rót cát

+ Độ chặt nền phải đạt tối thiểu 95% độ chặt lớn nhất của thí nghiệm đầm

nén bằng cối Proctor cải tiến

+ Kiểm tra chất lợng nền đờng khi hoàn thành:

Khi đắp nền, mặt đờng đến cao độ thiết kế phải kiểm tra tổng thể theo các

nội dung quy định ở quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu. Hớng tuyến, cao độ,

bề rộng nền đờng, độ dốc mái . . . đều phải đúng, chính xác, phù hợp với bản vẽ thiết

kế và quy trình kỹ thuật thi công, đợc Chủ đầu t, T vấn giám sát chấp thuận

Cao độ của lớp cấp phối chon lọc cuối cùng phải phù hợp so với trắc dọc

thiết kế , sai số cho phép theo các quy định sau :

+ Sai số về chiều dày : 10 % so với bề dày thiết kế

+ Sai số cho phép về bề rộng mặt đờng 10 cm

+ Sai số cho phép về dốc ngang mặt đừng và lề đờng 5%

+ Đo độ bằng phẳng bằng thớc 3 m : khe hở không quá 15 mm

10 - Phơng pháp kiểm tra :

+ Bề rộng : Kiểm tra 10 mặt cắt trong 1 km

+ Chiều dày : Kiểm tra 3 mặt cắt trong 1 km , ở mỗi mặt cát ngang kiểm tra 3

điểm ở tim đờng và ở hai bên cách mép mặt đờng 1m

+ Độ bằng phẳng : Kiểm tra 3 vị trí trong 1 km , ở mỗi vị trí đặt thớc dài 3m

dọc tim đờngvà ở hai bên cách mép đờng 1m . Đo khe hở giữa mặt đờng và cạnh dới

của thớc , cách từng 50 cm một điểm đo.

+ Độ chặt lớp mặt : Kiểm tra bằng phơng pháp rót cát

6. Quan hệ giữa các tổ thi công và phòng thí nghiệm :

+ Phòng thí nghiệm phải chuẩn bị lịch thí nghiệm tổng quát cho tất cả các

danh mục cần phải thử nghiệm và phải phối hợp với lịch xây dựng của các tổ xây

dựng để dự kiến thời gian tiến hành .

+ Các báo cáo thử nghiệm phải đợc xử lý nhanh chóng và chuyển đến cho các

đơn vị xây dựng để đảm bảo rằng các thử nghiệm lại , thay thế vật liệu hoặc đầm

Trang 20-Thuyết minh biện pháp Tổ chức thi côngnén lại vật liệu nếu đợc yêu cầu thì có thể đợc thực hiện mà ít gây chậm trễ nhất cho

công việc.

+ Các tổ xây dựng phải dựa vào báo cáo thí nghiệm để tiến hành công việc

cho phù hợp .Trong quá trình thi công nếu có hiện tuợng thất thờng xảy ra thì phải

báo cáo với phòng thí nghiệm đề xuất công tác thử nghiệm lại .

+ Công tác thí nghiệm vật liệu , thí nghiệm kiểm tra và kiểm tra các hạng mục

công trình nhà thầu luôn tuân thủ theo các văn bản quy định kỹ thuật đợc nêu trong

hồ sơ mời thầuPhần VIBIệN pháp đảm BảO

AN toàn giao thông-AN TOàN LAO ĐộNg

và vệ Sinh môi TRƯờNG

Trang 21-Thuyết minh biện pháp Tổ chức thi côngĐồng thời với việc tăng cờng quản lý chất lợng, tuân thủ và duy trì nghiêm ngặt

các quy định kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu cũng nh các quy trình, quy phạm thi công

hiện hành nhằm đảm bảo chất lợng-Tiến độ công trình. Nhà thầu sẽ thực sự coi

trọng đến công tác đảm bảo an toàn giao thông-An toàn lao động-Giữ gìn và bảo vệ

cảnh quan môi trờng.

I. Biện Pháp ĐảM BảO AN TOàN GIAO thông:Trong suốt quá trình thi công. Nhà thầu tuân thủ chặt chẽ các quy định sau để

đảm bảo giao thông trên tuyến đờng hiện tại và đảm bảo an toàn lao động.

Nhà thầu sẽ áp dụng tốt các giải pháp cụ thể sau đây:

1. Hớng dẫn, điều khiển mọi hoạt động trên công trờng để giảm tối đa việc

cản trở và bất tiện cho tất cả các phơng tiện tham gia giao thông; đặc biệt tạo điều

kiện thuận lợi cho mọi phơng tiện của các Nhà thầu đang thi công các gói thầu khác.

- Bố trí lắp đặt hệ thống biển báo hiệu, chỉ dẫn trên công trờng cũng nh các

thiết bị kiểm soát giao thông khác khi cần thiết, phù hợp với luật lệ hiện hành. Đặc

biệt chú trọng tới việc bố trí đủ tầm nhìn và các đèn thắp sáng cho khu vực và vào

ban đêm, tại các vị trí giao cắt giữa đờng công vụ và đoạn tuyến thi công Nhà thầu

đều bố trí biển báo hiệu nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các tai nạn có thể xảy ra.

- Tổ chức lực lợng hớng dẫn giao thông, lực lợng này đợc này đợc trang bị đủ

dụng cụ nh băng đeo tay, cờ chi huy. . . và đợc tập huấn về chức năng, nhiệm vụ,

cách xử lý các tình huống xảy ra. Nhà thầu sẽ duy trì việc hoạt động của bộ phận

này tại mọi thời điểm, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết xấu.

2. Nhà thầu sẽ tổ chức thi công các hạng mục công trình một cách hợp lý .

Các hạng mục đợc triển khai với chiều dài hợp lý, tơng ứng với khả năng hoàn thành

từng phân đoạn trớc khi bắt đầu làm phân đoạn tiếp theo,những nơi phạm vi thi công

kéo dài hơn 100m nhà thầu sẻ bố trí ngời hớng dẫn giao thông ở hai đầu . Nhà thầu

sẽ cố gắng giảm tối đa những vị trí có thay đổi đột ngột về cao độ của đ ờng nhất là

các vị trí đã thi công và cha thi công. Những điểm mấp mô này gây cản trở giao

thông trong những khoảng thời gian không làm việc sẽ đợc xử lý phòng tránh bằng

hệ thống rào chắn phân luồng cùng với biển báo hiệu trong suốt thời gian thi công

cho từng đoạn.

3. Việc tập kết vật liệu sử dụng cho thi công cũng nh các vị trí điểm đổ của

thiết bị thi công sẽ đợc bố trí hợp lý không ảnh hởng đến tình hình giao thông trên

tuyến. Luôn đảm bảo cho công trờng sạch sẽ, thu dọn vật liệu rơi vãi để tránh hiện tợng gây trơn lầy khi ma.

4. Tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho các phơng tiện tham gia giao thông

mỗi khi đi qua khu vực đờng đang thi công.

5. Thờng xuyên nhắc nhờ lái xe, lái máy chấp hành luật lệ giao thông đờng bộ

kể cả trên phạm vi công trờng cũng nh ngoài công trờng khi vận chuyển tập kết vật

liệu từ các vị trí mỏ.

II-Biện Pháp BảO ĐảM AN TOàN LAO động Và Vệ Sinh môi TRƯờNGTrong quá trình thi công trên công trờng dù sử dụng công cụ thô sơ hay thiết

bị thi công cơ giới hiện đại, dù thi công các hạng mục có công nghệ đơn giản hay

phức tạp đều có những yếu tố nguy hiểm. Do đó cần thiết phải có một bộ phận làm

công tác an toàn để theo dõi và chỉ đạo đối với mọi hoạt động trên công trờng.

Trang 22-Thuyết minh biện pháp Tổ chức thi công1. Đảm bảo các điều kiện vệ sinh lao động:

áp dụng các biện pháp cần thiết để cải thiện các điều kiện vì khí hậu tiện nghi

ở nơi làm việc cũng nh nơi nghỉ cho công nhân:

+ Bảo đảm sự trao đổi không khí bằng thông gió tự nhiên cho khu vực nhà ở,

lán trại trên công trờng bằng cách chọn hớng để xây dựng hợp lý (cố gắng theo hớng

bắc nam) bố trí đủ diện tích cửa sổ, cửa ra vào tạo điều kiện thông thoáng tốt.

+ Cải tiến kỹ thuật cơ giới hoá các thao tác nặng nhọc để giảm nhẹ sức lao

động cho ngời lao động (sử dụng thiết bị đào đất, cần cẩu cho lắp đặt cấu kiện đúc

sẵn... ).

+ Trang bị đủ các dụng cụ phòng hộ cá nhân: quần áo bảo hộ, găng tay, kính

bảo vệ mắt...

Sử dụng các biện pháp chống bụi trên đờng nh: lợi dụng hớng gió, cơ giới hoá

việc bốc dỡ vật liệu rời, phun nớc tới ẩm vật liệu trong qúa trình thi công phát sinh

nhiều bụi, trang bị khẩu trang...

Giảm hết mức tối thiểu của tiếng ồn và rung động bằng các dụng cụ phòng hộ

cá nhân: dùng bông băng đặt vào lỗ tai hoặc bao ốp tai, sử dụng giày có đế bằng cao

su, găng tay có lớp lót ở trong lòng bàn tay bằng cao su xốp để hạn chế ảnh hởng

của sự rung động khi sử dụng các thiết bị rung.

Khi tổ chức thi công ban đêm sẽ bố trí đảm bảo hệ thống chiếu sáng bằng đèn

pha hoặc đèn dây tóc có công suất 300-500W với chiều cao treo đèn hợp lý. Các

thiết bị thi công đêm phải có hệ thống chiếu sáng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

2. Biện pháp đảm bảo an toàn trong thi công xây lắp các khoản mục:

- Lái xe, lái máy và ngời lao động đợc huấn luyện nhắc nhở về nội dung công

tác an toàn trớc khi thi công, đặc biệt trong điều kiện thi công hỗn hợp giữa xe máy

và nhân lực.

- Bố trí hợp lý máy móc thiết bị đảm bảo sử dụng vận hành máy an toàn, thờng xuyên theo dõi tình trạng hoạt động, sửa chữa kịp thời những h hỏng, có kế

hoạch tu sửa và bảo dỡng máy theo định kỳ.

- Tổ chức đờng vận chuyển đi lại trong nội bộ công trờng hợp lý, tránh giao

cắt nhiều trên luồng vận chuyển để hạn chế tai nạn xảy ra. Tuyệt đối không dừng xe

tự đổ để chở công nhân.

* Trong thi công công tác đất:

- Khi đào hố móng sẽ tạo mái dốc, không đào thẳng đứng để tránh sụt lở do

độ rung động khi xe máy thi công qua lại gây ra. Chiều dài hố đào không quá dài và

có phơng án thoát nớc tốt.

- Đất đào từ hố đào và vật liệu tập kết để thi công bố trí đủ cự ly an toàn cách

mép hố đào tối thiểu 0.8m, dùng rào cứng để chắn trên miệng hố đào và có đèn báo

hiệu nguy hiểm ban đêm.

- Các thiết bị nâng để vận chuyển đất, đầm đất... không đợc phép dừng hay

vận hành trong phạm vi nhỏ hơn 1.5m tính từ mép hố đào.

- An toàn viên và cán bộ chỉ huy thi công thờng xuyên kiểm tra phát hiện vết

nứt trên mép hố đào để kịp thời xử lý.

- Bố trí ngời hớng dẫn chỉ huy xe đổ đất cũng nh các vật liệu khác đảm bảo an

toàn, bố trí vị trí xe quay đầu hợp lý.

* An toàn trong công tác thi công lớp móng đờng:

Trang 23Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (25 trang)

×