1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

II . Quy mô công trình:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (274.84 KB, 32 trang )


Dự án khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền cửa nhợng huyện cẩm xuyên hà tĩnhphần IIi

chuẩn bị mặt bằng và tổ chức thi công

- Trong khi thi công để đảm bảo không ảnh hởng đến sinh hoạt và hoạt động

bình thờng của các công trình xung quanh nhà thầu sẽ bố trí các công trình tạm

trên công trờng bao gồm: (Xem bản vẽ mặt bằng kèm theo):

-Văn phòng công trờng.

- Nhà ở trực bảo vệ

-Nhà ở tạm cho công nhân xây dựng.

-Bể nớc phục vụ sinh hoạt.

-Bể nớc phục vụ thi công.

-Kho bãi tập kết vật liệu.

-Khu vệ sinh.

-Hệ thống cấp, thoát nớc tạm thời.

Trong quá trình thi công Nhà thầu sẽ bố trí một bảng hiệu công trình bao

gồm :

-Tên công trình.

-Tên cơ quan chủ đầu t.

-Tên cơ quan t vấn giám sát

-Tên cơ quan t vấn thiết kế

-Tên Nhà thầu thi công.

-Phối cảnh công trình.

-Các thông tin khác có liên quan.

Tổng mặt bằng thi công sẽ đảm bảo phát huy đợc tính khoa học và tối u

trên cơ sở khai thác tối đa các mặt thuận lợi của điều kiện hiện trạng cụ thể công

trình: Đảm bảo vệ sinh môi trờng, điều kiện cung cấp nguồn điện, nguồn nớc, đờng giao thông chung của khu vực đảm bảo kết hợp một cách tối u giữa kỹ thuật

và kinh tế, không có sự cản trở, chồng chéo giữa các công việc trong toàn bộ dây

chuyền thi công.

Nhà thầu sẽ đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nớc

về Tiêu chuẩn, quy phạm có liên quan tới xây dựng công trình, bảo vệ môi trờng,

an ninh trật tự và an toàn lao động trong suốt toàn bộ quá trình thi công công

trình.

4

gói thầu : 04 Đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn s1Dự án khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền cửa nhợng huyện cẩm xuyên hà tĩnh1- Lán, nhà tạm phục vụ thi công:

Do điều kiện mặt bằng công trình là không đợc rộng rãi, căn cứ trên tình

hình thực tế Nhà thầu chúng tôi sẽ xây dựng nhà tạm bằng khung thép mái tôn

kết hợp vách tôn để phục vụ việc điều hành công trình, nhà nghỉ cho công nhân,

kho chứa vật liệu, xởng gia công cốt thép, sửa chữa ván khuôn Nhà thầu tiến

hành khởi công công trình ngay sau khi nhận đợc lệnh của Ban quản lý dự án với

số lợng trang thiết bị máy móc và nhân lực cần thiết.

2- Hệ thống cấp, thoát nớc:

Hệ thống cấp nớc:

Chúng tôi sẽ lấy nớc từ trạm bơm để làm nớc sinh hoạt hàng ngày cho đội

ngũ cán bộ và công nhân . Ngoài ra bể nớc phục vụ thi công cũng đợc dùng làm

nguồn nớc phục vụ cho công tác phòng chống cháy, nổ trong trờng hợp công

trình xảy ra hoả hoạn.

3- Hệ thống cấp điện:

Để cấp điện phục vụ trong quá trình thi công Nhà thầu sẽ sử dụng điện

trực tiếp từ trạm điện Lắp đặt đồng hồ 03 pha, căn cứ vào chỉ số tiêu thụ trên

đồng hồ đo để thanh toán tiền theo định kỳ.

Việc bố trí hệ thống dây dẫn điện sẽ không ảnh hởng đến giao thông và

hoạt động của công trình cũng nh các khu vực xung quanh cụ thể nh sau:

- Điện thi công đợc dẫn từ trạm điện đến tủ điện chính của công trờng sau

đó đợc chia tách cho từng khu vực thi công không gây ảnh hởng tới cấp điện các

khu vực khác trên công trờng.

- Dây dẫn điện là các loại cáp điện nhiều vỏ bọc của các nhà sản xuất có

uy tín trên thị trờng hiện nay nh: Trần Phú, Cadivi, lioa... sẽ đợc mắc trên các trụ

cột gỗ hoặc sắt cao 3.5m.

Nhà thầu sẽ cử cán bộ chuyên ngành phụ trách, quản lý điện tại công trờng theo từng ca, luôn có mặt trực kiểm tra, đấu nối, khắc phục các sự cố về điện

tại công trờng, nhất là những khi công trờng thi công đêm.

Tại các vị trí đặt các tủ điện, các thiết bị thi công Nhà thầu sẽ cho đặt các

biển báo nguy hiểm, biển cấm vi phạm phạm vi đặt các thiết bị điện và phổ biến

nội quy an toàn về điện tới công nhân tất cả các tổ thi công trên công trờng.

4- Hệ thống kho bãi vật t:

Các vật t, thiết bị sẽ đợc chuyển về theo từng giai đoạn và sử dụng đến

đâu đa về đến đó, đáp ứng đợc yêu cầu của tiến độ, Quản lý vật t đợc tuân theo

nguyên tắc nhập trớc xuất trớc, nhập sau xuất sau. Tại hiện trờng chúng tôi bố trí

kho thiết bị, kho đựng dụng cụ thi công, kho chứa vật liệu ...

Lán trại, kho tàng đợc xây dựng trên cơ sở tính toán lợng vật liệu thiết bị

đủ đáp ứng yêu cầu từng giai đoạn thi công, đảm bảo các điều kiện về chất lợng

5

gói thầu : 04 Đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn s1Dự án khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền cửa nhợng huyện cẩm xuyên hà tĩnhvật liệu cũng nh các yêu cầu trong công tác phòng chống cháy, nổ và vệ sinh

môi trờng chung của khu vực thi công cụ thể nh:

- Kho chứa xi măng và các vật t dạng bột, khô khác đợc thiết kế có sàn

chứa cao 0.3m so với mặt đất tự nhiên xung quanh có rãnh thoát nớc thông với

hệ thống thoát nớc chung chống ma úng ngập cục bộ, thờng xuyên đợc kiểm tra.

- Kho thép thành phẩm đợc thiết kế có sàn chứa cao 0.30m so với mặt đất

tự nhiên, thờng xuyên đợc kiểm tra.

- Bãi tập kết thép cha qua gia công và các loại vật t khác đều đợc kê cao

bằng giá thép hoặc xà gồ thép cách mặt đất 0.3m che phủ bằng bạt nhựa loại

dày kín và kiểm tra thờng xuyên.

5- An ninh, trật tự và phòng chống cháy, nổ:

Nhà thầu cho xây 01 nhà bảo vệ , trong giờ làm việc các bảo vệ trực có

trách nhiệm kiểm tra ngời và vật t xuất, nhập ra vào công trờng, kiểm tra nhắc

nhở việc thực hiện các nội quy, quy định về công tác vệ sinh sinh hoạt, phòng

chống cháy nổ trên toàn công trờng, các nhân viên bảo vệ đợc trang bị đầy đủ

trang phục theo quy định của công ty, các bảo vệ khác của ca kế tiếp có trách

nhiệm phối hợp với bảo vệ ca đang trực khi có sự cố. Việc giao ca bảo vệ đợc

tiến hành thông qua sổ trực ban hàng ngày.

Tại công trờng thành lập tổ bảo vệ chia ca trực 24/24 giờ, kết hợp với

công an khu vực bảo vệ vòng ngoài công trờng. Để quản lý việc ra vào của

CBCNV tại công trờng, có nội quy làm việc tại công trờng trên cơ sở quy định

chung của công ty. CBCNV làm việc tại công trình mặc đồng phục quy định.

Công nhân thi công tại công trình do các Tổ trởng trực tiếp quản lý dới sự giám

sát cán bộ chỉ huy tại công trờng, trờng hợp những công nhân ở xa nghỉ lại công

trờng phải khai báo tạm trú đầy đủ và có giấy tạm vắng xác nhận của Chính

quyền địa phơng nơi đăng ký hộ khẩu thờng trú.

Nhà thầu bố trí các bình cứu hoả các loại tại một số vị trí trọng điểm và

thành lập tổ phòng chống cháy nổ, có đầy đủ dụng cụ và đã qua tập huấn để xử

lý kịp thời mọi sự cố xảy ra trên công trờng thi cần thiết, phổ biến cách phòng

chống cháy trên toàn công trờng.

Nhà thầu kết hợp cùng Cảnh sát PCCC trong công tác phòng chống

cháy, nổ, thờng xuyên trao đổi thông tin và tập huấn định kỳ cho nhân viên tổ

phòng chống cháy, nổ của công trình.

6- Vệ sinh môi trờng:

Nhà thầu chúng tôi thực hiện phơng châm làm đâu sạch đấy và tiến

hành làm vệ sinh công nghiệp thờng xuyên. Hạn chế tiếng ồn bằng cách ít sử

dụng các loại máy có động cơ nổ và giảm các thiết bị gây tiếng ồn lớn trong giờ

6

gói thầu : 04 Đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn s1Dự án khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền cửa nhợng huyện cẩm xuyên hà tĩnhhành chính. Các xe máy, thiết bị thi công, chở rác thải, phế thải hoặc vật liệu đợc

rửa sạch bánh trớc khi ra khỏi công trình.

Nhà thầu kết hợp chặt chẽ với Công ty vệ sinh môi trờng thờng xuyên

dọn dẹp vệ sinh khu vực tiếp giáp giữa công trờng và các khu lân cận đảm bảo

không gây ảnh hởng tới vệ sinh và mỹ quan chung.phần IV

biện pháp kỹ thuật thi công

I . Các yêu cầu chung:

1. Vật t công trình.

Ngoài các yếu tố quyết định nh tổ chức nhân lực, tổ chức quản lý điều

hành , giải pháp kỹ thuật vật t là khâu then chốt quyết định đến tiến độ công

trình.

Tất cả các vật liệu đợc sử dụng cho công trình sẽ đợc Nhà thầu đảm bảo

đúng chất lợng yêu cầu, tuân thủ theo các quy định về kỹ thuật trong hồ sơ thiết

kế do Chủ đầu t quy định. Tất cả các vật t đều có kết quả chứng nhận, chứng chỉ

đảm bảo yêu cầu chất lợng, có hoá đơn xuất xởng, đăng ký chất lợng của nhà

sản xuất, kết quả thí nghiệm và thoả mãn các TCVN.

Nhà thầu sẽ đệ trình lên chủ đầu t các chứng chỉ xác nhận chất lợng,

mẫu vật t, cũng nh nguồn gốc vật t và chỉ tiến hành ký hợp đồng mua vật t để đa

vào công trình sau khi có sự đồng ý và ký duyệt của Chủ đầu t.

Nhà thầu sẽ lu tại văn phòng công trờng 01 bộ hồ sơ đầy đủ các chứng

chỉ xác nhận nguồn gốc, kết quả thí nghiệm, kiểm định đạt yêu cầu cầu của các

loại vật t để Chủ đầu t và các cơ quan quản lý, thanh tra kiểm tra bất cứ lúc nào.

Trong trờng hợp nếu có yêu cầu của Chủ đầu t trong việc kiểm tra đột xuất chất lợng các chủng loại vật t có trên công trờng, Nhà thầu sẽ tuyệt đối tuân thủ để

nhằm mục đích đảm bảo chất lợng tuyệt đối của công trình.

Vật t đa vào sử dụng cho công trình đợc tiến hành nghiệm thu theo trình

tự:

+ Bộ phận kỹ thuật công trình đi tìm nguồn hàng và tự kiểm tra.

+ Phòng kỹ thuật của công ty kiểm tra chất lợng nguồn hàng đó.

+ Kỹ thuật Chủ đầu t, T vấn giám sát, Kỹ thuật công trình cùng nghiệm thu

nguồn vật t.

+ Sau khi đợc Chủ đầu t và T vấn giám sát đồng ý thì vật t mới đợc đa về

để sử dụng cho thi công công trình.

2. Các loại vật t chính sử dụng cho công trình:

a) Xi măng: Theo tiêu chuẩn TCVN 2682 : 1999 Xi măng Póoc Lăng

Yêu cầu kỹ thuật.

7

gói thầu : 04 Đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn s1Dự án khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền cửa nhợng huyện cẩm xuyên hà tĩnh* Xi măng Póoc lăng hỗn hợp khi xuất xởng sẽ có giấy chững nhận chất lợng kèm theo với nội dung :

-Tên cơ sở sản xuất-Tên gọi , mác và chất lợng xi măng theo tiêu chuẩn này.-Loại và tổng hàm lợng các phụ gia khoáng.-Khối lợng xi măng xuất xởng và số hiệu lô-Ngày, tháng, năm sản xuất xi măng.* Bao gói xi măng

- Bao để đựng xi măng là loại giấy là Kraft, bao PP (Polyproylen) hoặc bao PP

Kraft, đảm bảo không làm giảm chất lợng xi măng và không bị rách vỡ khi vận

chuyển.

- Khối lợng tịnh quy định cho mỗi bao xi măng là 50 1 kg.

- Trên vỏ bao xi măng ngoài nhãn hiệu đã đợc đăng ký sẽ có :

+ Mác xi măng theo tiêu chuẩn này.

+ Khối lợng của bao xi măng và số hiệu lô.

* Vận chuyển xi măng

- Xi măng bao đợc chuyên chở bằng các phơng tiện vận tải có che chắn chống

ma và ẩm ớt.

- Xi măng rời đợc chuyên chở bằng các loại phơng tiện chuyên dụng.

* Bảo quản xi măng

- Kho chứa xi măng bao phải có tờng bao và máI che chắc chắn, có lối cho xe ra

và xuất nhập dễ dàng. Xi măng không đợc xếp cao quá 10 bao, phải cách tờng ít

nhất 20cm và đợc xếp riêng theo từng lô.

- Kho (silô) chứa xi măng rời đảm bảo chứa riêng theo từng loại.

b) Cát đổ bêtông và vữa xây : Theo tiêu chuẩn TCVN 7570: 2006 Cốt liệu cho

bêtông yêu cầu kỹ thuật.

* Cát dùng cho bê tông.

- Theo mô đun độ lớn, khối lợng thể tích xốp, lợng hạt nhỏ hơn 0,14 mm và đờng

biểu diễn thành phần hạt, cát dùng cho bê tông nặng đợc chia làm 4 nhóm : to ,

vừa, nhỏ và rất nhỏ nh bảng 1 .

BảNG 1

Tên các chỉ

tiêuMức theo nhóm cát

ToVừaNhỏRất nhỏ1. Mô đun độ Lớn hơn 2,5 1 đến 2,5

lớn

đến 3,31 đến nhỏ 0,7 đến nhỏ

hơn 2

hơn 12. Khối lợng 1400120013001150

8gói thầu : 04 Đê chắn sóng phía nam và tuyến neo đậu số 1 đoạn s1Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

×