1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

Tổ chức thi công tổng thể

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (731.29 KB, 32 trang )


Biện pháp thi côngĐịa chỉ: 147 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy HN

Điện thoại: (04) 7912458 7912450. Fax: (04) 7912460

Emai: cy789bqp@yahoo.comCông trình: Dự án Xây dựng đờng giao thông nối các huyện miền Tây

Nghệ An (QL7-QL48), đoạn từ thị trấn Quỳ Hợp đến Km53+900, QL48

Hạng mục: Gói thầu số Đ4 (Km113+250-:-Km 123+135)

Địa điểm: Quỳ Hợp Nghệ An

Chủ đầu t: Ban QLDA CTGT Nghệ An- Bố trí đầy đủ các thiết bị phòng hộ, rào chắn, barie, biển báo... và ngời hớng dẫn

giao thông để đảm bảo giao thông thông suốt.

- Bố trí xe tới nớc chống bụi thờng xuyên, hạn chế thấp nhất mức độ ảnh hởng tới

môi trờng sinh thái và các hoạt động bình thờng của nhân dân vùng lân cận.

- Liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phơng, các cơ quan quản lý giao thông, các

cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết các công tác về an toàn, an ninh, bảo

đảm giao thông, thuỷ lợi nội đồng, lũ lụt trong khu vực thi công.

5. Các nguồn cung cấp vật liệu, vật t nhân lực

- Đá các loại mua tại mỏ Lèn Đòng xã Tam Hợp - huyện Quỳ Châu, mỏ Lèn Rút xã

Nghĩa An huyện Nghĩa Đàn , có kích cỡ theo quy định của hồ sơ thiết kế,

không lẫn đá phong hóa, đá dẹt, tạp chất, khối lợng đảm bảo, dùng xe ô tô tự đổ

chở về chân công trình.

- Cát vàng, đen mua tại khu vự lân cận, cát sạch không lẫn tạp chất theo đúng quy

định, dùng xe ô tô tự đổ chở về chân công trình.

- Đất đắp nền đờng đợc mua ở đồi Châu Thành xã Tam Hiệp huyện Quỳ Hợp

hay tại khu vự lân cận đợc Kỹ s t vấn giám sát kiểm tra cho phép dùng để đắp, vận

chuyển bằng ô tô đến chân công trình.

- Xi măng mua tại các đại lý Xi măng, vận chuyển về công trờng bằng ô tô.

- Thép mua tại đại lý Thép trên địa bàn tỉnh Nghệ An, vận chuyển về công trờng bằng ô tô.

- Nhựa đờng mua tại tỉnh Nghệ An chở bằng ô tô đến chân công trình.

- Các loại vật t, vật liệu tại có thể mua tại chân công trình nhằm đảm bảo nguồn

cung cấp vật liệu đợc liên tục và chủ động.

3. Tổ chức thực hiện :

Để thực hiện dự án này, nhà thầu chúng tôi dự kiến bố trí:

- Mũi thi công: Nhà thầu bố trí 01 mũi thi công và hớng thi công từ Km113+250

đến Km123+135.

- Đội thi công thực hiện toàn bộ khối lợng công trình nền, móng đờng cống thoát nớc và tờng chắn biên chế thành các tổ sản xuất thực hiện một dây chuyền chuyên

nghiệp. Riêng phần thảm bê tông nhựa và hoàn thiện đợc bố trí riêng thành 1 đội

riêng nh vậy có 1 đội thi công nền, móng đờng và 1 đội thảm + hoàn thiện, bố trí 1

đội thi công cầu.

- Một đơn vị xe máy chuyên cung cấp vật liệu, vật t cho công trình, sửa chữa xe

máy thi công.

Trang 2Biện pháp thi côngĐịa chỉ: 147 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy HN

Điện thoại: (04) 7912458 7912450. Fax: (04) 7912460

Emai: cy789bqp@yahoo.comCông trình: Dự án Xây dựng đờng giao thông nối các huyện miền Tây

Nghệ An (QL7-QL48), đoạn từ thị trấn Quỳ Hợp đến Km53+900, QL48

Hạng mục: Gói thầu số Đ4 (Km113+250-:-Km 123+135)

Địa điểm: Quỳ Hợp Nghệ An

Chủ đầu t: Ban QLDA CTGT Nghệ An- Một tổ giám sát chất lợng công trình hoạt động độc lập trực thuộc Công ty để thực

hiện các công tác thí nghiệm và giám sát chất lợng.

Các đơn vị trên thực hiện dới sự chỉ huy, điều hành sản xuất chung của một ban

Chỉ huy công trờng.

- Dự kiến xây dựng lán trại tại khu vực giữa tuyến để tiện chỉ đạo, tập kết vật t, vật

liệu, thiết bị phục vụ cho việc điều hành thi công các tổ trên toàn tuyến.

- Chúng tôi dự kiến bố trí tổ chức công trờng theo sơ đồ hình cây.

4 - Các tiêu chuẩn nghiệm thu và thí nghiệm trong trong quá trình thi công công trình

Công tác thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm kiểm tra và nghiệm thu các hạng mục

công trình, tổ chức thi công... sẽ đợc nhà thầu chúng tôi tuân thủ các yêu cầu mà

chủ đầu t đa ra trong hồ sơ mời thầu và theo các văn bản quy định kỹ thuật TCN và

TCVN hiện hành.

5 - Trình tự thi công:

Bớc 1: Thực hiện công tác chuẩn bị.

Bớc 2: Thi công nền đờng, đờng tránh.

Bớc 3: Thi công , cống, rãnh và giếng thu.

Bớc 4: Thi công móng mặt đờng, gia cố lề.

Bớc 5: Trồng cọc tiêu, biển báo, sơn phân làn hoàn thiện và làm các thủ tục bàn

giao công trình.

6- Phơng pháp tổ chức thi công

Tổ chức thi công theo phơng pháp dây chuyền, bao gồm các dây chuyền chuyên

nghiệp.

1. Tổ chuyên thi công nền đờng.

2. Tổ chuyên thi công móng.

3. Tổ chuyên thi công thảm mặt đờng.

4. Tổ chuyên thi công cống, rãnh xây và tờng chắn.

Sau khi thi công cơ bản hết khối lợng chính sẽ biên chế thêm 1 tổ hoàn thiện sau thi

công, sửa chữa khắc phục các khiếm khuyết của nền, mặt đờng.Trang 3Biện pháp thi côngĐịa chỉ: 147 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy HN

Điện thoại: (04) 7912458 7912450. Fax: (04) 7912460

Emai: cy789bqp@yahoo.comCông trình: Dự án Xây dựng đờng giao thông nối các huyện miền Tây

Nghệ An (QL7-QL48), đoạn từ thị trấn Quỳ Hợp đến Km53+900, QL48

Hạng mục: Gói thầu số Đ4 (Km113+250-:-Km 123+135)

Địa điểm: Quỳ Hợp Nghệ An

Chủ đầu t: Ban QLDA CTGT Nghệ Anbiện pháp thi công chi tiết

Chơng I : Công tác chuẩn bị

Sau khi giao, nhận tuyến, nhà thầu tiến hành ngay công tác chuẩn bị. Thời gian

dự kiến hoàn thành 10 ngày. Công tác này bao gồm:

- Dấu cọc ra ngoài phạm vi thi công, đồng thời với việc xác định phạm vi mặt

bằng xây dựng tuyến đờng.

- Đo đạc, thống kê chi tiết khối lợng cần giải phóng mặt bằng lập báo cáo trình chủ

đầu t.

- Lập các mốc khống chế về cao độ và mặt bằng để đảm bảo cho quá trình thi

công và kiểm tra đợc dễ dàng.

- Đối chiếu giữa thiết kế và thực địa, lập báo cáo trình chủ đầu t và t vấn thiết kế

những kiến nghị và sai sót (nếu có).

- Xác định phạm vi đào, đắp nền đờng, vị trí đờng tránh, mố cầu, bãi đúc dầm.

- Lập tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục công trình, trình chủ đầu t .

- Liên hệ với chính quyền địa phơng xin phép và tiến hành xây dựng lán trại,

phòng thí nghiệm, kho tàng, bến bãi, tập kết xe máy thiết bị, nhân lực tới công trờng.

- Giải quyết các thủ tục với A và chính quyền địa phơng về công tác giải phóng

mặt bằng, công tác nhân sự.

- Ký kết các hợp đồng về việc cung cấp vật liệu sản xuất, các cấu kiện bê tông đúc

sẵn, xi măng, sắt thép, nhựa đờng, biển báo, cọc tiêu....

- Thực hiện các thí nghiệm để xác định tính chất cơ lý của các vật liệu xây dựng

dự kiến đa vào sử dụng cho công trình.

- Thiết kế thành phần cấp phối vữa xây và vữa bê tông.

- Chuyển quân, chuyển máy đến công trờng (làm khẩn trơng tận dụng thời tiết thuận

lợi)

- Xây dựng lán trại cho nhà cán bộ chỉ huy công trờng, lái xe lái máy, công nhân các

đội.

* Diện tích nhà ở cho 2 đội + Xởng, trạm trộn & Ban điều hành công trờng

(Có bản vẽ kèm theo)

Trang 4Biện pháp thi côngĐịa chỉ: 147 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy HN

Điện thoại: (04) 7912458 7912450. Fax: (04) 7912460

Emai: cy789bqp@yahoo.comCông trình: Dự án Xây dựng đờng giao thông nối các huyện miền Tây

Nghệ An (QL7-QL48), đoạn từ thị trấn Quỳ Hợp đến Km53+900, QL48

Hạng mục: Gói thầu số Đ4 (Km113+250-:-Km 123+135)

Địa điểm: Quỳ Hợp Nghệ An

Chủ đầu t: Ban QLDA CTGT Nghệ An+ Ban chỉ huy công trờng điều hành chung:55m2+ Cho công nhân:55m2+ Nhà kho:50m2+ Bãi tập kết xe máy, vật liệu, đúc vật liệu:200m2* Chia làm 1 đội thi công nền đờng + 1 đội thảm + 01 đội thi công các công

tác khác và lực lợng cán bộ quản lý kỹ thuật và công nhân :

Đội sản xuất hoàn chỉnh và có biên chế đầy đủ : 1 Đội trởng, 01 kỹ s phụ trách

kỹ thuật, 2 cán bộ kỹ thuật , 2 cán bộ xe máy thi công và 2 cung ứng vật t tài chính,

mỗi đội có 3 tổ.

+ Kỹ s công trình giao thông:03 ngời+ Cán bộ kỹ thuật thi công:03 ngời+ Bộ máy cán bộ quản lý và y tế:01 ngời+ Công nhân KTXD (rãnh, mơng, cống) :20 ngời+ Thợ cơ khí sắt +điện + công nhân trạm:25 ngời+ Thợ lái máy, lái xe:17 ngời+ Công nhân thợ đờng, bậc 3 - 6/7:30 ngời+ Các công việc lao động phổ thông không đòi hỏi cao về kỹ thuật và phức tạp

chúng tôi sẽ thuê nhân lực tại địa phơng để tạo công ăn việc làm cho nhân dân tại

khu vực thi công.Chơng II: Thi công nền đờng

1 - Thi công nền đắp mở rộng nền đờng:

Trang 5Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

×