1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

Chương I : Công tác chuẩn bị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (731.29 KB, 32 trang )


Biện pháp thi côngĐịa chỉ: 147 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy HN

Điện thoại: (04) 7912458 7912450. Fax: (04) 7912460

Emai: cy789bqp@yahoo.comCông trình: Dự án Xây dựng đờng giao thông nối các huyện miền Tây

Nghệ An (QL7-QL48), đoạn từ thị trấn Quỳ Hợp đến Km53+900, QL48

Hạng mục: Gói thầu số Đ4 (Km113+250-:-Km 123+135)

Địa điểm: Quỳ Hợp Nghệ An

Chủ đầu t: Ban QLDA CTGT Nghệ An+ Ban chỉ huy công trờng điều hành chung:55m2+ Cho công nhân:55m2+ Nhà kho:50m2+ Bãi tập kết xe máy, vật liệu, đúc vật liệu:200m2* Chia làm 1 đội thi công nền đờng + 1 đội thảm + 01 đội thi công các công

tác khác và lực lợng cán bộ quản lý kỹ thuật và công nhân :

Đội sản xuất hoàn chỉnh và có biên chế đầy đủ : 1 Đội trởng, 01 kỹ s phụ trách

kỹ thuật, 2 cán bộ kỹ thuật , 2 cán bộ xe máy thi công và 2 cung ứng vật t tài chính,

mỗi đội có 3 tổ.

+ Kỹ s công trình giao thông:03 ngời+ Cán bộ kỹ thuật thi công:03 ngời+ Bộ máy cán bộ quản lý và y tế:01 ngời+ Công nhân KTXD (rãnh, mơng, cống) :20 ngời+ Thợ cơ khí sắt +điện + công nhân trạm:25 ngời+ Thợ lái máy, lái xe:17 ngời+ Công nhân thợ đờng, bậc 3 - 6/7:30 ngời+ Các công việc lao động phổ thông không đòi hỏi cao về kỹ thuật và phức tạp

chúng tôi sẽ thuê nhân lực tại địa phơng để tạo công ăn việc làm cho nhân dân tại

khu vực thi công.Chơng II: Thi công nền đờng

1 - Thi công nền đắp mở rộng nền đờng:

Trang 5Biện pháp thi côngĐịa chỉ: 147 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy HN

Điện thoại: (04) 7912458 7912450. Fax: (04) 7912460

Emai: cy789bqp@yahoo.comCông trình: Dự án Xây dựng đờng giao thông nối các huyện miền Tây

Nghệ An (QL7-QL48), đoạn từ thị trấn Quỳ Hợp đến Km53+900, QL48

Hạng mục: Gói thầu số Đ4 (Km113+250-:-Km 123+135)

Địa điểm: Quỳ Hợp Nghệ An

Chủ đầu t: Ban QLDA CTGT Nghệ Ana. Vật liệu đắp:

Đất đắp nền là đất mua tại vùng lân cận, vận chuyển đến công trờng bằng ô tô tự

đổ. Trớc khi đắp chung tôi tiến hành thực hiện các thí nghiệm để xác định:

- Thành phần hạt.

- Dung trọng khô lớn nhất.

- Độ ẩm tốt nhất.

- Chỉ số dẻo.

- Giới hạn chảy...

Các báo cáo kết quả thí nghiệm này sẽ đợc trình cho chủ đầu t và TVTK, đồng thời

làm cơ sở cho việc kiểm tra và thi công sau này.

b. Biện pháp thi công: Thực hiện công tác chuẩn bị trớc khi thi công:

- Lên ga: Xác định phạm vi đào hữu cơ, vét bùn và đắp. Trong phạm vi đắp: dãy cỏ,

đánh cấp mái ta luy, đào đất hữu cơ, vét bùn và vận chuyển ra ngoài phạm vi thi

công. Công tác này đợc thực hiện bằng thủ công kết hợp với cơ giới.

- Đất đắp đợc san thành từng lớp bằng nhân lực, máy san. Mỗi lớp san 20cm.

Khống chế độ ẩm và tiến hành đầm nén bằng đầm cóc ở những vị trí mở rộng

1m, đối với những vị trí đắp mở rộng > 2m thì dùng lu bánh thép 8 ữ12T đầm cho

đạt độ chặt K95 mới thi công lớp tiếp theo. Lợng đất đắp đợc tính toán đủ cho từng

lớp đắp với hệ số lèn ép = 1,3

- Lớp đắp đầu tiên là lớp có vị trí thấp nhất trong đoạn đắp. Mặt phẳng các lớp đắp

song song với phẳng của mặt đờng. Quá trình đắp thực hiện lần lợt từng lớp từ dới

lên trên.

- Lớp đắp trên cùng có cao độ bằng với cao độ của khuôn đờng.

* Thực hiện công tác đầm lèn: Đất chuyển tới đợc san thành từng lớp có chiều dầy

đồng đều h = 20cm trên suốt phạm vi mở rộng của nền đờng. Thực hiện các biện

pháp khống chế độ ẩm để đảm bảo chúng có độ ẩm từ 0.8 -1.2 độ ẩm tốt nhất; sau

đó tiến hành lu lèn. Quá trình lu lèn đợc hiện nh sau :

- Dùng lao động phổ thông kết hợp với máy san tự hành san phẳng và tạo độ dốc

ngang để tránh bị đọng nớc nền trong quá trình thi công gặp ma.

- Dùng đầm cóc đầm đến độ chặt K95 tại những vị trí mở rộng nền đờng 1m.

- Dùng lu bánh thép loại 8 tấn lu từ 3- 4 lợt/ điểm.Trang 6Biện pháp thi côngĐịa chỉ: 147 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy HN

Điện thoại: (04) 7912458 7912450. Fax: (04) 7912460

Emai: cy789bqp@yahoo.comCông trình: Dự án Xây dựng đờng giao thông nối các huyện miền Tây

Nghệ An (QL7-QL48), đoạn từ thị trấn Quỳ Hợp đến Km53+900, QL48

Hạng mục: Gói thầu số Đ4 (Km113+250-:-Km 123+135)

Địa điểm: Quỳ Hợp Nghệ An

Chủ đầu t: Ban QLDA CTGT Nghệ An- Dùng lu bánh lốp, lu rung đầm cho đến khi đạt độ chặt yêu cầu (8 - 10 lần/1

điểm).

- Khi đã đạt độ chặt, với lớp trên cùng dùng lu bánh thép lu 2 -3 lợt /điểm để hoàn

thiện.

Sơ đồ lu lèn thí điểm đắp đất nền

Trớc khi thi công lớp đất nền phải tiến hành lu thí điểm để xác định số lần lu lèn

thích hợp với từng thiết bị lu và quan hệ giữa độ ẩm, số lần lu, độ chặt.

Công việc này đợc thực hiện trên đoạn thí điểm dài 100m, rộng 10m

khoang 4Đầm khoang 1

Đầm khoang 5Thí nghiệm độ chặt20 mThí nghiệm độ chặt20 mĐầm khoang 2Thí nghiệm độ chặtĐầm khoang 3Thí nghiệm độ chặt20 mĐầmThí nghiệm độ chặt20 m20 m* Thiết bị đầm lèn bao gồm:

Máy ủi 130CV ( lu số 1 ), vận tốc lu V = 1.0-1.5 Km/h

Đầm bánh thép 10-12 T ( lu số 2 ), vận tốc lu V = 1.5-2.0 Km/h

Lu rung YZ 14 ( lu số 3 ), vận tốc lu V = 2.0-3.0 Km/h

* Quá trình lu thí điểm nh sau:

Khoang 1: ủi đi 2 lợt/điểm, Lu số 2 đi 8 lợt/điểm, Lu số 3 đi 8 lợt/điểm

Khoang 2: ủi đi 2 lợt/điểm, Lu số 2 đi 10 lợt/điểm, Lu số 3 đi 8 lợt/điểm

Khoang 3: ủi đi 2 lợt/điểm, Lu số 2 đi 12 lợt/điểm, Lu số 3 đi 8 lợt/điểm

Khoang 4: ủi đi 2 lợt/điểm, Lu số 2 đi 14 lợt/điểm, Lu số 3 đi 8 lợt/điểmTrang 7Biện pháp thi côngĐịa chỉ: 147 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy HN

Điện thoại: (04) 7912458 7912450. Fax: (04) 7912460

Emai: cy789bqp@yahoo.comCông trình: Dự án Xây dựng đờng giao thông nối các huyện miền Tây

Nghệ An (QL7-QL48), đoạn từ thị trấn Quỳ Hợp đến Km53+900, QL48

Hạng mục: Gói thầu số Đ4 (Km113+250-:-Km 123+135)

Địa điểm: Quỳ Hợp Nghệ An

Chủ đầu t: Ban QLDA CTGT Nghệ AnKhoang 5: ủi đi 2 lợt/điểm, Lu số 2 đi 16 lợt/điểm, Lu số 3 đi 8 lợt/điểm

Sau khi kết thúc công tác đầm lèn thí điểm, dùng thí nghiệm độ chặt bằng

phơng pháp dao đai đốt cồn để xác định độ chặt của từng khoang, báo cáo số liệu

với KSTVGS để quyết định số lần lu lèn cho hợp lý.

2. Công tác quản lý kỹ thuật:

Để đảm bảo chất lợng trong quá trình thi công chúng tôi thực hiện các biện pháp

sau:

- Tổ chức thi công hợp lý, các lớp đắp để đợc thực hiện gọn trong ngày.

- Đất đợc vận chuyển hết đến nơi đắp; san đầm ngay. Trong trờng hợp thời tiết sấu

hay có ma thì trớc đó ít nhất đầm đợc 1/2 công lu yêu cầu, luôn chú ý tới công tác

san phẳng tạo độ dốc ngang thoát nớc tốt.

- Sử dụng đất đắp đảm bảo đúng yêu cầu chất lợng.

- Thờng xuyên kiểm tra độ ẩm của đất trong thi công, khống chế độ ẩm trong giới

hạn từ 0.8 -1.2 độ ẩm tốt nhất.

- Sử dụng các thiết bị đầm lèn đúng yêu cầu theo các điều kiện cụ thể, và theo đúng

sơ đồ, công đầm nh đầm lèn thí điểm trong thi công để thống nhất với kỹ s t vấn

giám sát về chất lợng vật liệu, chủng loại máy đầm và số lần đầm trớc khi thi công

đại trà.

- Thờng xuyên bố trí một tổ thí nghiệm tại hiện trờng để kiểm tra độ ẩm, độ chặt

của nền đất đắp để có biện pháp sử lý kỹ thuật kịp thời.

- Trong quá trình đắp kết hợp bạt, vỗ mái ta luy theo đúng thiết kế và cứ đào sâu

hoặc đắp cao đợc 1m lại kiểm tra lại độ dốc mái ta luy một lần. Tiến hành đắp ép

đủ 30cm sau đó dùng máy xúc đá gọt và ép.

- Thờng xuyên kiểm tra cao độ, kích thớc hình học của các lớp đắp để có biện pháp

sử lý ngay khi không đạt yêu cầu.

- Các sai số kiểm tra sau thi công nh cao độ, kích thớc, độ chặt đảm bảo trong

phạm vi sai số cho phép.

3/ Tiến độ thi công nền đờng:

Khởi công ngày thứ : 10

Hoàn thành ngày thứ : 90

Thời gian thi công : 80 ngày

4- Thiết bị, xe máy chủ yếu thi công nền đờng.

Trang 8Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

×