1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.27 MB, 48 trang )


thực và hiệu quả cho người tiêu dùng. Các chương trình khuyến mại như: Tài trợ trực

tiếp, Tuần lễ vàng, Hoàn tiền mua sắm, Chương trình mua sắm tiết kiệm hay các

chương trình hưởng ứng theo các sự kiện văn hóa thể thao lớn trong nước và thế giới,

…luôn được người tiêu dùng háo hức đón đợi và nồng nhiệt tham gia.Chi phí điện, nước1.2.Ước tính chi phí điện nước hằng năm của trung tâm chiếm khoảng 1% doanh thu.

Tương ứng với hoạt động của năm 2012 chi phí này khoảng 234,906.000 đồngChi phí bảo trì:1.3.Để máy móc, vật dụng, trang trí nội ngoại thất sử dụng được tốt và bền qua thời

gian, chủ đầu tư trích một khoảng 5% giá trị xây dựng, máy móc trang bị để bảo trì,

sửa chữa và tân trang hằng năm. Tương đương 364,373,000 đồng/năm.Chi phí bảo hiểm:1.4.Hằng năm ước tính khoảng

đồng/năm.1.5.1% giá trị MMTB, tương đương72,875,000Chi phí nhân công

Bảng lương theo nhu cầu sử dụng lao động như sau:TChức

danhSl

ưn

gC

h

i

p

h

í

l

ư

ơ

nT

ổ

n

g

l

ư

ơ

n

g

t

h

áC

hi

pB

H

X

H

B

H

Y

TT

ổn

gơn

gmC

h

i

p

h

í

B

H

X

H

,

Bg

/

t

h

á

n

gGiám

ĐốcPhó

Giám ĐốcKế

toán trưởngHành

chính, kế

toánNhân

viên kế

hoạch thu

mua12

0

,

0

0

011

5

,

0

0

011

0

,

0

0

035

,

0

0

056

,

0

0

0H

Y

T(t

h

á

n

g

)n

g(

n

ă

m

)2

0

,

0

0

02

60

,0

004

8

,

0

0

01

95

,0

003

6

,

0

0

01

30

,0

002

4

,

0

0

01

95

,0

003

6

,

0

0

04

,0

0

01

5

,

0

0

03

,0

0

01

0

,

0

0

02

,0

0

01

5

,

0

0

0

3

0

,

0

03

,0

0

0

6

,0

0

03

90

,0

007

2

,

0

00Nhân

viên bán

hàngKỹ

thuậtBảo

trìY TếTổng

chi lương1

04

,

0

0

035

,

0

0

035

,

0

0

013

,

0

0

02

87

3

,

0

0

00

40

,

0

0

05

20

,0

009

6

,

0

0

01

95

,0

003

6

,

0

0

01

95

,0

003

6

,

0

0

03

9,

00

07

,

2

0

08

,0

0

01

5

,

0

0

03

,0

0

01

5

,

0

0

0

3

,

0

0

03

,0

0

06

0

01

6

3

,

0

0

03

2,

6

0

02

,11

9,

00

03

9

1

,

2

0

0Mỗi năm doanh nghiệp chi khoảng 2,119,000,000 đồng để thuê nhân công. Ngoài

ra doanh nghiệp còn có một khoảng chi cho các quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp,

trợ cấp, khen thưởng cho công nhân viên, như sau:Chi phí quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng…1.6.Theo quy định, chi phí này khoảng 20% chi phí lương, ước tính khoảng

391,200,000 đồng/năm.Chi phí đầu vào1.7.Nhằm tạo uy tín cũng như nâng cao thương hiệu của trung tâm ngoài việc cung

cấp đến tay người tiêu dùng một sản phẩm chất lượng tốt, giá cả phải chăng, chủ đầu

tư đặc biệt chú trọng thông qua việc xây dựng được một hệ thống và đội ngũ kiểm tra

chất lượng nghiêm ngặt và hiệu quả từ khâu đầu vào khi nhập hàng cho đến đầu ra khi

đến tay quý khách hàng, nhằm đảm bảo tiêu chí sản phẩm chất lượng.

Ước tính chi phí đầu vào cho các mặt hàng tại trung tâm thiết bị số ước

tính khoảng khoảng 55% doanh thu, cụ thể như sau:

o Năm 2012: 12,919,839,000 đồng

o Năm 2013: 19,108,111,0000 đồng

o Năm 2014: 20,472,976,000 đồng

o Năm 2015: 21,087,165,000 đồng

o Năm 2016: 21,719,780,000 đồng

o Năm 2017: 23,042,515,000 đồng

o Năm 2018: 23,733,790,000 đồng

o Năm 2019: 24,445,804,000 đồng

o Năm 2020: 25,179,178,000 đồng1.8.Chi phí tiền thuê mặt bằng

Bảng giá cho thuê mặt bằng

ĐVT: 1,000 đồng

Giá

Thời gian

thuê/thángtừ 27/5/2011 đến

27/5/201120,000từ 27/5/2012 đến

27/5/201325,000từ 27/5/2013 đến

27/5/201430,000từ 27/5/2014 đến

27/5/201530,000từ 27/5/2015 đến

27/5/201630,000từ 27/5/2016 đến

27/5/201730,000từ 27/5/2017 đến

27/5/201830,000từ 27/5/2018 đến

27/5/201930,000từ 27/5/2019 đến

26/5/202030,000từ 26/5/2020 đến

26/12/202045,000Chi phí thuê mặt bằng qua các năm như sau:

2

N

ăm0

1

22

0

1

32T

iền

thuê

đất7

5

,

0

0

02

0

1

43

3

5

,

0

0

02

0

1

53

6

0

,

0

0

03

6

0

,

0

0

02

0

1

6

3

6

0

,

0

0

02

0

1

72

0

1

83

6

0

,

0

0

03

6

0

,

0

0

02

N

ăm0

1

92

0

2

03T

iền

thuê

đất

1.9.6

0

,

0

0

04

6

5

,

0

0

0Chi phí vận chuyển:

Ước tính chi phí này chiếm 6% doanh thu hằng năm.1.10.Văn phòng phẩm, điện thoại, chi phí khác

Ước tính chi phí văn phòng phẩm, điện thoại 5.000.000 đồng/ tháng.

Chi phí khác chiếm 10% các chi phí trên.Bảng tổng hợp chi phí hoạt động của dự án

ĐVT : 1,000 đồng

NHạng mụcăm

20

12N

ăm

20

13ăm

20

141

Chi phí

tiếp thị quảng cáo,17

4,5

31N1

,73

7,1

011

,91

7,0

15N

ăm

20

15N

ăm

201

61

,97

4,5

252

,03

3,7

612

Chi phí

điện, nướcChi phí bảo

trì thiết bị, cửa

hàng

Phí bảo

hiểm34,

90

63

47,

420375,

30

464,

37

3

7

2,8

7533

86,

56

37

5,0

617

7,3

1322

,24

8,0

471

Chi phí

lương nhân viên

Quỹ phúc

lợi, bảo hiểm thất

nghiệp,

trợ cấp, khen

thưởng,58

9,2

50,18

2,5

702

93,

40

03

99,

0241

Chi phí đầu

vào2,9

19,

83

91

9,1

08,

1112

Chi phí

mặt bằngChi phí vận

chuyển0Chi phí văn

phòng phẩm, điện

thoại75,

00

0khác3

35,

0001

,40

9,4

372

,08

4,5

216

0,0

006

1,8

00Chi phí

13

83,

40

31

,832

,674

07,

00

4

2

1,0

87,

16

5

3

60,

00

0

2

,30

0,4

18

6

3,6

54

2

,923

94,

90

5

3

98,

16

0

7

9,6

32

2

,31

5,4

89

4

15,

14

5

2

1,7

19,

78

0

3

60,

00

0

2

,36

9,4

31

6

5,5

64

3

,004

06,

752

4

10,

104

8

2,0

21

2

,38

4,9

53

4

23,

4472

2,3

71,

373

3

60,

000

2

,44

0,5

13

6

7,5

31

3

,099,3

610,5

91

2TỔNG

CỘNG3,0

58

20,2

32,

97

13

2,1

53,

64

09,3

76,

50

3N9,2

63N8,0

46

33

4,0

78,

5033,1

01,

89

2NNHạng mụcăm

2017ăm

2018ăm

2019ăm

2020Chi phí

tiếp thị quảng cáo2,09

4,77

42,15

7,61

72,222,

3462,289

,016Chi phí

điện, nước418,

955431,

523444,4

69457,8

03Chi phí bảo

trì thiết bị, cửa

hàng422,

408435,

080448,1

32461,5

76hiểm84,4

8287,0

1689,62

692,31

5Chi phí

lương nhân viên2,45

6,50

22,53

0,19

72,606,

1032,684

,286Quỹ phúc

lợi, bảo hiểm thất

nghiệp,

trợ cấp, khen

thưởng431,

916440,

555449,3

66458,3

5323,0

42,5

1523,7

33,7

9024,44

5,80425,17

9,178Phí bảoChi phí đầu

vàoChi phí

mặt bằng360,

000360,

000360,0

00465,0

00chuyển2,51

3,72

92,58

9,14

12,666,

8152,746

,819Chi phí văn

phòng phẩm, điện

thoại69,5

5671,6

4373,79

276,00

6Chi phí

khác3,18

9,48

43,28

3,65

63,380,

6453,491

,035TỔNG

CỘNG35,0

84,3

2036,1

20,2

1837,18

7,09938,40

1,389Chi phí vận2. Doanh thu từ dự ánVới mục tiêu phấn đấu trở thành một trong những nhà bán lẻ hàng đầu trong lĩnh

vực thiết bị số tại Bình Dương cũng như phát triển thị trường sang các khu vực khác,

chủ đầu tư chú tâm đến các lĩnh vực trong môi trường làm việc, trong chất lượng sản

phẩm và cũng như chính sách của trung tâm về:

- Phong cách phục vụ lịch sự và văn minh

- Có nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn

- Hướng dẫn khách hàng chu đáo, tận tình

- Thực hiện đúng những cam kết đối với người tiêu dùng.

- Tiếp tục đem đến cho khách hàng những quyền lợi mua sắm tốt nhất vớiphong cách phục vụ chuyên nghiệp và các chương trình khuyến mại hấp dẫn

- Nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hành, bảo trì, giao hàng, lắp đặt và các dịch vụ

khác

- Cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm có chất lương cao, giá cả hợp lý

và thương hiệu nổi tiếng.

- Thường xuyên tìm kiếm, khai thác và phân phối các sản phẩm mới, hiện đại, phù

hợp với nhu cầu khách hàng.Doanh thu của dự án mang lại từ các ngành hàng được tính như sau:Bảng tổng hợp doanh thu của dự án

ĐVT : 1,000 đồng

THẠNG

MỤC

trọ

ng

ng

àn

hN

ĂM

2012Số đợt

nhập hàng/nămN

ĂM

2013N

ĂM

2014N

ĂM

201534441

3%4

,716,

00066

,670,

9396

,871,

0672

0%7

,188,

0001

0,16

7,66

61

0,47

2,69

66

%2

,083,

8002

,947,

6053

,036,

0333

2%1

1,40

1,33

51

6127

5681

6611

3956

%2

,098,

8002

,968,

8233

,057,

887Ngành

hàng kỹ thuật số,

giải trí2

4%8

,651,

4751

2,23

7,80

01

2,60

4,93

4Tổng giá1355Ngành

hàng điện tửNgành

hàng điện lạnh

Ngành

hàng gia dụngNgành

hàng vi tính

Ngành

hàng viễn thông,476,

640

9

,871,

520

2

,861,

752

1

5,65

7,83

3

2

,882,

352

1

1,88

1,35

94trị nhập hàng mỗi

năm6,13

9,41

000

%Tỷ lệ hàng

bán ra6

5%Tỷ lệ hàng

tồn kho9,63

1,45

63

5%/năm

Số ngày

hoạt động2,65

4,01

277

5%7

5%32

5%2

5%33

8,34

0,30

03

9,49

0,50

90%

0%2

3,49

0,61

7Doanh thu1,12

0,40

04,74

2,01

92

703

603

603

60Doanh

thu/ngày8

7,00

29

6,50

61

06,5

011

09,6

963TỖNG

DOANH THU/

NĂM2

3,49

0,61

73

8,34

0,30

03

9,49

0,50

9trong năm4,74

2,01

9N

N

HẠNG

MỤC

Số đợt

nhập hàng/nămNgành

hàng điện tửNgành

hàng điện lạnhĂM

2016N

ĂM

2017ĂM

201

8N

ĂM

201

94447

,077,

1997

,289,

5157

,50

8,2

011

0,78

6,87

61

1,11

0,48

31

1,4

43,

797N

ĂM

2020

447

,733

,4477

,965,

4501

1,78

7,11

11

2,14

0,72

4Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (48 trang)

×