1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1002.4 KB, 22 trang )


2.1VẬT LIỆU Cây Mai dương đang tăng trưởng và cây đang ra hoa

mọc trong tự nhiên.

 Các lá chét cấp 2 ở vị trí 10 – 20 của các lá chét cấp 1

trên lá số 4. Các vị trí lá và lá chét được tính từ ngọn.

 Lá số 10 của cây khoai mì dòng Cuống trầu 7 tháng

tuổi. Lá nguyên với cuống từ cây được dùng trong các

xử lý stress;10 cm2 lá được cắt ở vị trí trung tâm của

phiến láđược dùng để đo sự trao khí.2.1VẬT LIỆUẢnh 1. Lá số 4 của cây Mai Dương ở giai đoạn tăng trưởng với

10 cặp lá chét cấp 1 mang các cặp lá chét cấp 22.2PHƯƠNG PHÁP Quan sát hình thái giải phẫu: Các lát cắt ngang

qua lá chét được nhuộm 2 màu (son phèn, xanh

iod) và quan sát dưới kính hiển vi.

 Đo cường độ quang hợp và hô hấp bằng máy

Leaflab 2 (Hansatech), ở nhiệt độ 32 ± 2oC, cường

độ ánh sáng 20.000 lux (quang hợp) hay trong tối

(hô hấp).2.2PHƯƠNG PHÁP Đo quang hô hấp bằng máy Leaflab 2 (Hansatech) với điện

cực đo oxygen, ở nhiệt độ 32 ±2 oC, cường độ ánh sáng 20.000

lux.

 Thời gian chiếu sáng được lập trình với 15 phút chiếu sáng

ban đầu ở 500μmol/m2/s (tương đương với khoảng 20.000 lux)

và 15 phút tắt sáng. Sai biệt giữa tốc độ hấp thu O 2 ở 10 giây

đầu tiên (sau khi tắt sáng) và tốc độ hấp thu O 2 ổn định sau

10 giâytắt sáng biểu thị giá trị quang hô hấp của thực vật.2.3PHẢN ỨNG HILL TRÊN

LỤC LẠP CÔ LẬP

Dd NaCl 0,35M và Tris 0,2M

tỷ lệ 5:2NGHIỀN NHUYỄN LÁLỌC (60μm và 29μm)

LY TÂM

1.750v/p trong 1 phút

LY TÂM

3.250v/p trong 10 phút

10ml NaCl 0.035MTHU CẶN

DUNG DỊCH LỤC LẠPCHE TỐI, T= 50C

PHA LOÃNG

ĐẾM LỤC LẠP

LẬP

LỤC

LẠPDUNG DỊCH LỤC LẠPCHIẾU SÁNG

10 phút ở 3000 ± 500 lux

ĐỂ TỐI 1 PHÚT

1ml đệm photphat;

1ml DCIP; 2ml nước cấtỐNG NGHIỆM

Hút 1ml dd diệp lục

ĐO QUANGCHIẾU SÁNG

10 phút ở 3000 ± 500 lux

ĐO QUANGKẾT QUẢPHẢN

ỨNG

HILL3.KẾT QUẢ:

3.1.Cấu trúc lá

Ảnh 2: Lát cắt ngang lá

chét cấp 2 cây Mai

Dương:

1.Biểu bì trên

2.Khí khẩu

3.Nhu mô rào

4.Mộc

5.Libe

6.Nhu mô khuyết

7.Cương mô

8.Biểu bì dưới3.2.Cường độ quang hợp, phản ứng Hill, cường độ hô

hấp, quang hô hấp ở lá Mai dương đang tăng trưởng

Bảng 1.Cường độ quang hợp, hô hấp, quang hô hấp, phản ứng Hill của lá

chét (cấp 2) trên lá số 4 của cây Mai dương đang tăng trưởng

Chỉ tiêu khảo sátCường độ quang hợp

(μmol O2/dm /giờ)

2Phản ứng Hill

(OD600)

Cường độ hô hấp

(μmol O2/dm2/giờ)

Quang hô hấp

(μmolO2/dm²/giờ)Lá chét Mai DươngLá chét Mai Dương(tăng trưởng)(ra hoa)Lá Khoai mì344,10 ± 36,37 c243,49 ± 13,69 b80,20 ± 1,6 a0,0040 ± 0,0004 a-0,0080 ± 0.0180 a68,38 ± 5,5 a110,30 ± 10,64 b108 ± 2,1 b188,6 ± 35,2 a-270,8 ± 4,5 bHình 1.Sự trao đổi oxygen của lá Mai dương trong buồng kín theo thời

gian (giai đoạn sáng: 0 – 15 phút, giai đoạn tối 15 – 30 phút, mũi tên chỉ

thời điểm tắt sáng)Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (22 trang)

×