1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >

4 Thực trạng nhà ở cho người thu nhập thấp tại Thanh Hóa.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.04 MB, 16 trang )


Chung cư Đông PhátChung cư Phú Sơn2.5 Kế hoạch phát triển nhà ở cho người có thu

nhập thấp hiện nay tại Thanh Hóa: Đầu tư mới theo 2

giai đoạn Xây dựng tại Nghi

Sơn,Sầm Sơn,Bỉm

Sơn3. Nguyên nhân.Điều kiện

KT

Thiếu kinh

Nhiệm3. Nguyên nhânCơ chế

quản lýXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (16 trang)

×