1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >

5 Kế hoạch phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp hiện nay tại Thanh Hóa:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.04 MB, 16 trang )


3. Nguyên nhân.Điều kiện

KT

Thiếu kinh

Nhiệm3. Nguyên nhânCơ chế

quản lý4. Giải pháp.Hỗ trợ đối tượng

mua nhà

Hỗ trợ đối

với doanh nghiệpQuy hoạch

Phù hợp

Tăng cường

Quỹ đất5. Kết luận.

 Như vậy, ta có thể thấy hiênnay nhà ở cho người có thu

nhập thấp ở Thanh Hóa đang

có nhu cầu rất lớn, số lượng

nhà dành cho người có thu

nhấp mới chỉ đáp ứng được

một phần nhỏ nhu cầu của

người thu nhập thấp, bên cạnh

đó cũng còn rất nhiều người

thu nhập thấp có nhu cầu mua

nhà để ở.

 Tỉnh ta đã đưa ra nhiều kế

hoạch để đầu tư phát triển nhà

ở cho người thu nhập thấp, để

thực hiện được kế hoạch trên

cần có sự tham gia của các

bên với một kế hoạch dài hạn.LOGO“ Add your company slogan ”www.themegallery.comXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (16 trang)

×