1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Giải pháp công nghệ và bảo vệ môi trường

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.65 MB, 121 trang )


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ

ThS. THÁI VĂN NAMMột số DN cho rằng thuận lợi khi áp dụng SXSH tại cơ sở của mình đó chính là sự quan

tâm của ban lãnh đạo và được sự hỗ trợ từ phía các sở ban ngành. Đây cũng chính là

những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự thành công của một chương trình SXSH.

Chính vì vậy, trong thời gian tới cần phải tiếp tục duy trì và phát huy những lợi thế này.

Bên cạnh đó, những khó khăn mà DN gặp phải đó là về kinh phí, kỹ thuật, nhân lực và

về nhận thức. Để phần nào giảm đi những khó khăn này cần phải đưa ra các chính sách

khuyến khích phù hợp. Đó là những chính sách hấp dẫn về kinh tế, các hỗ trợ về kỹ

thuật và tăng cường phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, giúp DN hiểu đúng bản chất và

nắm được những kỹ thuật cơ bản để đánh giá SXSH tại DN của mình.

5.1.3.3.Cần sự hỗ trợ

Qua điều tra, có đến 91% DN và 100% hộ gia đình cần sự hỗ trợ về tài chính (Đồ thò

3.18). Vì vậy, cần phải mở rộng diện cho vay và tăng thêm nguồn vốn để có thể nhiều

DN được vay. Khi các DN gặp khó khăn trong việc vay vốn, thì các ban ngành có liên

quan có thể đứng ra hỗ trợ cho các DN này. Một số DN đủ điều kiện để xin vay vốn

nhưng lại gặp khó khăn về các thủ tục, vì vậy việc đơn giản hoá các thủ tục cho vay sẽ

tạo thuận lợi cho DN khi tiếp cận SXSH.

Về nhân lực, có 46% DN và 40% cơ sở hộ gia đình cần sự hỗ trợ (Đồ thò 3.18). Chứng tỏ

các cơ sở rất cần sự giúp đỡ của các chuyên gia tư vấn. Vì vậy, trong chính sách cần phải

qui đònh rõ trách nhiệm và nghóa vụ của các chuyên gia tư vấn.

Về kỹ thuật, có đến 64% DN và 60% cơ sở hộ gia đình cần sự hỗ trợ (Đồ thò 3.18). Họ

cần cung cấp các phương tiện kỹ thuật như: máy móc, phương tiện đo đạc, giám sát,… để

đánh giá SXSH.

5.1.3.4.Yêu cầu khi áp dụng SXSH

Được hỗ trợ kinh phí:SVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH80ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ

ThS. THÁI VĂN NAMKinh phí là vấn đề được DN quan tâm nhất khi áp dụng SXSH. Hầu hết các DN đều gặp

khó khăn cho các khoản về đầu tư máy móc thiết bò hiện đại, thân thiện với môi trường,

cho hệ thống xử lý cuối đường ống cũng như cho các giải pháp SXSH. Vì vậy, cần phải

đưa ra chính sách khuyến khích hấp dẫn về kinh tế sao cho phù hợp.

Có sự giúp đỡ của các chuyên gia tư vấn.Các chuyên gia tư vấn sẽ đào tạo về SXSH cho cán bộ, nhân viên xí nghiệp, tư vấn về

kỹ thuật và hỗ trợ các phương tiện để đánh giá SXSH. Đây là một phần rất quan trọng và

không thể thiếu được của một chương trình SXSH, vì vậy, trong chính sách cần phải nêu

rõ chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ này.

Bảo mật thông tin liên quan đến Doanh nghiệp/cơ sở hộ gia đình.Đây là vấn đề được nhiều DN quan tâm, vì vậy cần phải có sự cam kết của các Trung

tâm tư vấn là đảm bảo giữ bí mật các thông tin liên quan đến DN.

Giúp DN xây dựng chương trình trao đổi chất thải.Nếu như xây dựng được chương trình này thì ngoài việc giải quyết được một lượng lớn

chất thải của ngành da giày ra chúng ta cũng sẽ tìm được hướng đi cho các giải pháp tái

chế/tái sử dụng chất thải. Đây là việc cần thiết nhưng không đơn giản vì vậy các cơ quan

chức năng cần phải phối hợp với DN để thực hiện.

5.1.3.6.Những yêu cầu về chính sách khuyến khích áp dụng SXSH

Có những qui đònh cụ thể để hỗ trợ về tài chính và tư vấn về kỹ

thuật cho DN.Để tạo điều kiện và khuyến khích các DN tiếp cận với SXSH thì đây chính là nội dung

cơ bản của chính sách.

Có sự tham gia của DN trong việc xây dựng chính sách.SVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH81ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ

ThS. THÁI VĂN NAMChính sách này được xây dựng cho ngành da giày và vì lợi ích của các DN da giày nên

sự tham gia và đóng góp ý kiến của DN là cần thiết. Có như vậy, chính sách mới khách

quan, phù hợp với thực tế cũng như đáp ứng được các yêu cầu, nguyện vọng của DN.

Các thủ tục phải đơn giản để DN dễ dàng tiếp cận SXSH.Hiện nay, khi tiếp cận SXSH cũng như các nguồn vốn DN phải qua nhiều thủ tục, do đó

phải mất nhiều thời gian và gặp không ít phiền phức. Vì vậy, cần phải đơn giản hoá các

thủ tục, bãi bỏ các giấy tờ, thủ tục rườm rà không cần thiết.

Chính sách sớm được triển khai và được phổ biến rộng rãi.Trong bối cảnh hiện nay thì việc ra đời chính sách này là rất cần thiết, vì vậy chính sách

cần phải được sớm triển khai. Bên cạnh đó, việc phổ biến chính sách cũng rất quan trọng

cho nên cần phải xây dựng một chương trình phổ biến phù hợp sao cho chính sách này

đến được với tất cả các DN và cơ sở hộ gia đình trên đòa bàn TP.

Những vấn đề được trình bày trên đây là kết quả điều tra tại một số DN và cơ sở sản

xuất hộ gia đình trong ngành da giày trên đòa bàn TP. Kết quả này vô cùng quan trọng và

rất có ý nghóa trong việc xây dựng chính sách. Vì vậy, cần phải được xem xét để đưa vào

chính sách sao cho hợp lý.SVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH82ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ

ThS. THÁI VĂN NAM5.1.4. Nghiên cứu áp dụng SXSH tại XN giày Lega 2

1.Các nhà tư vấn sẽ gặp nhiều khó khăn khi DN thiếu thông tin cơ sở ban đầu,

chẳng hạn như các số liệu về đònh mức nguyên vật liệu sử dụng; lượng điện, nước

tiêu thụ; lượng chất thải phát sinh,... Bên cạnh đó, do sợ lộ bí mật sản xuất nên DN

rất dè dặt khi cung cấp những thông tin cần thiết. Vì vậy, trong chính sách cần qui

đònh rõ khi đăng ký áp dụng SXSH doanh nghiệp phải xây dựng các đònh mức cũng

như cung cấp các thông tin cần thiết cho các chuyên gia tư vấn.2.Đội SXSH có vai trò rất quan trọng trong việc triển khai SXSH tại DN. Tuy

nhiên, đội SXSH do DN thành lập lại không đảm bảo yêu cầu. Số lượng thành viên

không đủ và các vò trí cần thiết lại không tham gia vào đội SXSH. Vì vậy, cần qui

đònh DN phải cam kết cung cấp đủ nguồn nhân lực cần thiết khi tham gia chương

trình.3.DN vẫn chú trọng đến sản xuất nhiều hơn, mặc dù đã được tư vấn nhưng việc

triển khai áp dụng còn chậm chưa đáp ứng tiến độ đã đặt ra ban đầu. Do đó, trong

chính sách cần qui đònh DN phải cam kết thực hiện đúng tiến độ của chương trình.4.Lợi ích về mặt kinh tế luôn là động lực hấp dẫn đối với DN trong việc lựa chọn

các giải pháp, do vậy DN vẫn chỉ quan tâm đến SXSH xét trên khía cạnh này, còn

đối với các lợi ích về môi trường thì hầu như chưa được quan tâm. Về vấn đề này, cần

phải đưa ra các chính sách khuyến khích để DN thực hiện các giải pháp có lợi cho

môi trường mặt dù lợi ích về kinh tế là không nhiều.5.Kiến thức về môi trường cũng như ý thức của công nhân viên còn hạn chế, vì

vậy, cần phải tăng cường đào tạo, nâng cao nhận thức. Đặt biệt là về vấn đề tiết

kiệm điện, nước, nguyên vật liệu và các kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn lao

động.SVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH83ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP6.GVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ

ThS. THÁI VĂN NAMCác qui đònh, chính sách về môi trường nói chung cũng như các thông tin về

SXSH, các chính sách hỗ trợ,.. ít được DN biết đến. Vì vậy, phổ biến những vấn đề

này đến với các DN là việc cần thiết.SVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH84ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ

ThS. THÁI VĂN NAM5.2.ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH SXSH CHO NGÀNH DA GIÀY TP.HCM

SXSH được xem là giải pháp ngăn ngừa ô nhiễm hiệu quả, thực sự mang lại lợi ích về nhiều mặt cho DN cũng như cho

cộng đồng. Tại Việt Nam, SXSH đã nhận được sự hưởng ứng từ phía các DN. Tuy nhiên, giải pháp này vẫn chưa được

áp dụng rộng rãi và hiệu quả chưa cao, mà một trong những lý của vấn đề này là chưa có chính sách khuyến khích thoả

đáng, phù hợp với từng ngành. Vì vậy, xây dựng chính sách riêng cho từng ngành là việc cần thiết và phải được nhanh

chóng thực hiện để đáp ứng nhu cầu hiện nay. Trong đồ án này, tác giả xin đề xuất chính sách khuyến khích áp dụng

SXSH cho ngành da giày tại TP.HCM.

CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ÁP DỤNG SXSH

CHO NGÀNH DA GIÀY TẠI TP.HCMQuy đònh chungQuan

điểm

xây

dựng

chính

sáchĐònh

hướng

xây

dựng

chính

sáchTổ chức thực hiệnChính sách khuyến khíchPhạm

vi, đối

tượng

của

chính

sáchChính

sách môi

trườngChính

sách

kinh tếChính

sách xã

hộiChính

sách đào

tạo, giáo

dục nâng

cao nhận

thứcChính

sách hỗ

trợ triển

khai

SXSHSơ đồ 5.1. Cơ cấu của chính sách khuyến khích áp dụng SXSH

SVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH85Phân

công

thực

hiệnPhổ

biến

chính

sáchĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ

ThS. THÁI VĂN NAM5.2.1.Quy đònh chung

Về quan điểm xây dựng chính sách

Thể chế hoá các nội dung, nhiệm vụ đã nêu trong Luật BVMT, các Quyết đònh

của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến SXSH.Phải phù hợp với thực tiễn, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của DN.Dựa vào đònh hướng xây dựng chính sách khuyến khích áp dụng SXSH tại

TP.HCM.Đònh hướng xây dựng chính sách

Tập trung vào các chính sách khuyến khích nhằm giúp DN có điều kiện đểø tiếp cận dễ

dàng với SXSH.

Phạm vi và đối tượng xây dựng chính sách

Chính sách bao gồm: Chính sách môi trường, chính sách kinh tế, chính sách xã

hội, chính sách giáo dục và nâng cao nhận thức, chính sách hỗ trợ triển khai SXSH tại

DN và các tổ hợp SXSH.Chính sách được áp dụng cho các đơn vò thuộc mọi thành phần kinh tế trong và

ngoài nước thuộc lónh vực da giày trên đòa bàn TP.HCM.5.2.2.Chính sách khuyến khích

5.2.2.1.Chính sách môi trường

1. Xây dựng đònh mức sử dụng nguyên vật liệu cho ngành da giày để khuyến khích các

DN áp dụng SXSH.

2. Quản lý việc nhập khẩu máy móc thiết bò, đánh thuế cao đối với các loại máy móc

thiết bò cũ, lạc hậu gây ô nhiễm môi trường và ngược lại cắt giảm thuế nhập khẩu cho

các máy móc thiết bò hiện đại, các công nghệ sạch, thân thiện với môi trường.SVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH86ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ

ThS. THÁI VĂN NAM3. Ưu đãi cho các dự án 100% vốn đầu tư nước ngoài có chuyển giao công nghệ sạch,

thân thiện với môi trường. Loại bỏ những trở ngại về pháp lý và chính sách đối với

việc chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam.

4. Hiệp hội da giày TP phối hợp với các sở ban ngành có liên quan thường xuyên cập

nhật thông tin về các thiết bò hiện đại, thân thiện với môi trường để giới thiệu với các

thành viên. Bên cạnh đó, đưa ra các chính sách khuyến khích việc chuyển giao công

nghệ và các hướng dẫn thực hiện cụ thể.

5. Đối với dự án đầu tư mới, phải tuân thủ việc đánh giá tác động môi trường để đảm

bảo công nghệ sử dụng là tốt, thân thiện với môi trường. Đối với các DN đang hoạt

động cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm buộc DN loại bỏ công nghệ lạc

hậu gây ô nhiễm môi trường hoặc áp dụng SXSH.

6. Tích cực xây dựng chương trình trao đổi chất thải nhằm hạn chế tác động đến môi

trường và tạo cơ sở cho việc thực hiện các giải SXSH.

5.2.2.2.Chính sách kinh tế

1. Sử dụng một phần ngân sách được cấp hàng năm cho hoạt động BVMT của ngành

vào việc nghiên cứu, sản xuất các loại nguyên vật liệu không ảnh hưởng đến môi

trường, tái chế/tái sử dụng phế thải và triển khai áp dụng SXSH.

2. Hiệp hội da giày TP.HCM đứng ra bảo lãnh cho DN có tiềm năng và cơ hội áp dụng

SXSH nhưng không có điều kiện tiếp cận với nguồn vốn từ ngân hàng (do không có

tài sản thế chấp) hay từ các quỹ dành cho SXSH.

3. Tích cực sử dụng các công cụ kinh tế như thuế/phí tài nguyên, thuế/phí ô nhiễm còn

đối với các DN áp dụng SXSH thì được miễn các loại thuế/phí nói trên và được giảm

thuế doanh thu cho các DN áp dụng SXSH đang trong thời gian chờ hoàn vốn.

5.2.2.3.Chính sách xã hộiSVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH87ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ

ThS. THÁI VĂN NAM1. Doanh nghiệp áp dụng có hiệu quả SXSH sẽ được cấp giấy chứng nhận và được phép

sử dụng logo của chương trình SXSH (có thể in logo trên sản phẩm).

2. Ghi nhận các cố gắng, nỗ lực để thực hiện SXSH của DN bằng cách tặng bằng khen,

phần thưởng và giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Sản phẩm của DN được quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng khi DN

đó không vi phạm luật BVMT hay đã và đang triển khai áp dụng SXSH.

4. Doanh nghiệp chỉ được nhận Giải thưởng “Trách nhiệm Xã hội”(*) khi DN đó có áp

dụng SXSH.

5.2.2.4.Chính sách đào tạo, giáo dục nâng cao nhận thức

1. Hiệp Hội da giày TP.HCM phối hợp với Trung tâm Sản xuất sạch hơn tổ chức các

khóa đào tạo về kỹ thuật đánh giá và triển khai SXSH cho các thành viên của Hiệp

hội, các nhà cung cấp thiết bò và nguyên vật liệu.

2. Phòng Môi trường các quận/huyện và Ban quản lý Khu công nghiệp/Cụm công

nghiệp phối hợp với Trung tâm Sản xuất sạch hơn tổ chức các khóa đào tạo về kỹ

thuật đánh giá và triển khai SXSH cho các DN và cơ sở sản xuất hộ gia đình trên đòa

bàn do mình quản lý.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, tổ chức để hỗ trợ cho DN

trong việc đào tạo, nâng cao nhận thức cho công nhân về tiết kiệm tài nguyên, năng

lượng, giảm thiểu chất thải phát sinh.

4. Phòng Môi trường các quận/huyện và Ban quản lý Môi trường Khu Công nghiệp/Khu

chế xuất tích cực phổ biến và triển khai chương trình này đến các DN và cơ sở sản

xuất trong phạm vi quản lý của mình.

5. Webside của Hiệp hội da giày TP.HCM cần có thêm chuyên mục về SXSH. Để giới

thiệu những thành công khi áp dụng SXSH của các thành viên trong hiệp hội, trao đổi(*) là giải thưởng nhằm tôn vinh và biểu dương các điển hình tốt trong ngành da giày và dệt may có đóngSVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH88góp vào sự phát triển kinh tế bền vững, hợp tác cùng người lao động, cộng đồng và xã hội để cải thiện chất

lượng cuộc sống của họ sao cho vừa tốt cho DN vừa ích lợi cho sự phát triển của xã hội.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ

ThS. THÁI VĂN NAMthông tin, chia sẻ kinh nghiệm khi triển khai SXSH và nhờ sự hỗ trợ của các chuyên

gia để trả lời các câu hỏi, thắc mắc xoay quanh vấn đề áp dụng SXSH của ngành.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tổ chức các diễn đàn để tăng cường

thông tin hai chiều giữa DN và cơ quan quản lý. Qua đó, DN có thể cập nhật, trao đổi

thông tin, học tập kinh nghiệm và được tư vấn miễn phí về SXSH.

7. Truyền bá thành công của các DN đã áp dụng SXSH trong thời gian qua và khuyến

khích các doanh nghiệp làm thử.

5.2.2.5.Chính sách triển khai SXSH tại DN và các tổ hợp SXSH

1. Bãi bỏ các giấy tờ, thủ tục rườm rà không cần thiết khi DN đăng ký áp dụng và vay

vốn để tạo thuận lợi cho DN trong việc tiếp cận SXSH.

2. Khi đăng ký áp dụng SXSH DN sẽ được giúp để tiếp cận với các nguồn vốn.

3. Khi áp dụng SXSH DN sẽ được các chuyên gia tư vấn về kỹ thuật và hỗ trợ các

phương tiện đo đạc cũng như cách viết báo cáo kết quả. Ngoài ra, các chuyên gia sẽ

liên kết với các bộ phận nghiên cứu bên ngoài để biến những ý tưởng của DN thành

hiện thực.

4. Các trung tâm tư vấn cam kết sẽ bảo mật những thông tin liên quan đến DN và chỉ

được sử dụng khi được sự cho phép của lãnh đạo DN nhằm mục đích phổ biến thành

tựu đạt được của chương trình SXSH của Thành phố.

5. Hiệp hội da giày TP.HCM cần phải phối hợp với Phòng Môi trường các quận/huyện

để liên kết các cơ sở sản xuất hộ gia đình trên cùng đòa bàn lại và thành lập CPC.

6. Các chuyên gia tư vấn sẽ hỗ về kỹ thuật và chòu trách nhiệm vận hành CPC.

7. DN và các CPC phải cam kết cung cấp các thông tin cần thiết cho chuyên gia tư vấn

và cung cấp nhân lực để cùng tham gia vào chương trình SXSH.

8. DN và các CPC phải cam kết thực hiện đúng tiến độ mà chương trình đã đưa ra.SVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH89ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPSVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNHGVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ

ThS. THÁI VĂN NAM90Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (121 trang)

×