1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.01 MB, 118 trang )


PHỤ LỤCPHIẾU KHẢO SÁT

Trong thời gian về thực tập tốt nghiệp tại Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên

– Bắc Giang, em đã lựa chọn đề tài: “Biện pháp nâng cao chất lượng công tác

TTGD của Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên – Bắc Giang” làm đề tài khóa luận

tốt nghiệp cử nhân QLGD tại học viện quản lý giáo dục. Để bài làm của em

được hoàn thiện hơn rất mong quý thầy/cô cho ý kiến đánh giá về mức độ cần

thiết và tính khả thi của các biện pháp dưới đây. Em xin chân thành cảm ơn

thầy/cô!SL

Tên biện phápphiếu

và %BP1: Nâng cao nhận

thức về công tác TTGDSLMức độ cần thiết

Rất

Không

Cần

cần

cần

thiết

thiết

thiếtMức độ khả thi

Rất

Không

Khả

khả

khả

thi

thi

thi10200125433,366,70383,313,772031215323,366,7104050103252218101083,36,76,76033,3cho đội ngũ thanh tra

viên và cộng tác viên%thanh tra.

BP2: Xây dựng lực

lượng thanh tra viênSLđảm bảo về số lượng và

chất lượng.%BP3: Xây dựng kế

hoạch thanh tra cácSLtrường phù hợp với đặc

điểm tình hình, điều kiện

cụ thể cho phép và có

tính khả thi%BP4: Nâng cao chất

lượng hoạt động chỉ đạo

công tác TTGD của127261593SL906,72050303189732010603023,31066,7Trưởng phòng GD&ĐT

huyện Việt Yên – Bắc

Giang.%BP5: Tăng cường trang

bị phương tiện, điều kiệnSLlàm việc cho thanh tra

viên và cộng tác viên

thanh tra%Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

×