1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >

3 Xã hội hóa sản xuất các chương trình truyền hình là một xu hướng tất yếu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.01 MB, 118 trang )


sự. Nếu so với báo viết thì báo hình ngày nay có những ưu thế quan trọng

hơn: thông tin nhanh nhạy hơn với những hình ảnh cụ thể, tác động ngay vào

ý thức của người xem, nhiều trò chơi mang tính giải trí với những giải thưởng

thiết thực, nhiều chương trình khoa học giáo dục có ích. Cũng trên truyền

hình, sự tham gia của cá nhân là khán giả đã trở nên phổ biến. Họ có thể gửi

bài trực tiếp cho các tờ báo, gọi điện phản ánh và gửi những đoạn phim tự

quay về những vấn đề nóng của xã hội nơi họ sinh sống. Trong lĩnh vực

truyền hình, cộng tác viên chính là nguồn nhân lực quan trọng góp phần cho

sự phát triển của XHH sản xuất các chương trình truyền hình.

Truyền hình là một phương tiện truyền thông đại chúng quan trọng để

góp phần nâng cao dân trí, trình độ thẩm mỹ của nhân dân, cung cấp những

thông tin cần thiết và bổ ích trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Tuy nhiên, do

tài lực và nhân lực còn nhiều thiếu thốn nên truyền hình chưa thể phát huy hết

vai trò của mình. Hiện nay, với số lượng đông đảo các đài truyền hình Trung

ương, đài truyền hình khu vực, đài truyền hình địa phương và hàng trăm kênh

truyền hình khác đã đặt ra một vấn đề là với số lượng đông đảo các đài truyền

hình như vậy, việc xây dựng chương trình phong phú, hấp dẫn luôn là một

thách thức lớn đối với những người làm truyền hình. Nội dung các chương

trình không tránh khỏi nghèo nàn, thiếu phong phú bởi trang thiết bị kỹ thuật

không đầy đủ, thiếu hiện đại, đội ngũ người làm công tác truyền hình còn

thiếu và yếu về trình độ chuyên môn, việc chạy đua phát sóng với thời lượng

lớn dẫn đến việc thiếu chương trình phát sóng. Việc các đài tự mình sản xuất

và lấp đầy thời lượng phát sóng sẽ khiến tổng chi phí đội lên rất cao. Thay vì

tự sản xuất, các đài có thể trực tiếp mua thành phẩm từ các cá nhân hay đơn vị

khác. Khi liên kết với các nhà sản xuất bên ngoài, các đài truyền hình sẽ cắt

giảm được giá thành đầu tư, lại vừa có chương trình hay để phát. Đây là một25ưu thế của XHH sản xuất các chương trình truyền hình mà các đài đã nhận

thấy và áp dụng trong thời gian qua.

XHH sản xuất chương trình truyền hình đã manh nha tại Việt Nam từ

những năm 90 của thế kỉ trước đến khi Việt Nam gia nhập WTO thì hoạt động

này ngày càng trở nên phong phú, đa dạng và mang hiệu quả rõ rệt. Cùng với

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), HTV đã đi tiên phong trong XHH sản xuất

chương trình.

Ở các kì Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 25 và lần thứ 26, vấn

đề XHH sản xuất chương trình truyền hình cũng đã được bàn thảo và đi đến

thống nhất cách hiểu. Khái niệm XHH truyền hình đã hàm chứa trong nó cả

mục tiêu xây dựng một nền truyền hình hiện đại nhờ phát huy tối đa các

nguồn lực của xã hội. Đây cũng là con đường để việc sản xuất các chương

trình truyền hình đi theo hướng chuyên môn hóa, chất lượng và năng suất

hơn. XHH hoạt động truyền hình xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và là xu thế

phát triển tất yếu của ngành truyền hình, đây là hướng đi hợp với qui luật của

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhận định tính đúng đắn

của hướng đi này, chủ trương XHH truyền hình được Nhà nước hoàn toàn

khuyến khích. Thậm chí, nhằm đẩy nhanh quá trình XHH, Đài Truyền hình

Việt Nam đã được giao nhiệm vụ là đơn vị chủ chốt thực hiện nhiệm vụ này.

XHH truyền hình được hiểu là xã hội hóa hoạt động sản xuất chương

trình. Hiểu theo nghĩa rộng, XHH việc sản xuất các chương trình truyền hình

là huy động các nguồn lực của xã hội, bao gồm nguồn lực sáng tạo và nguồn

lực vật chất từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân ngoài đài truyền hình để sản xuất

chương trình truyền hình. Theo ý nghĩa này thì việc sản xuất sản phẩm

(chương trình) truyền hình đã diễn ra từ lâu, với các hình thức rất khác nhau.

XHH sản xuất các chương trình truyền hình là tạo những điều kiện tốt

nhất để các tổ chức, cá nhân có thể hợp tác bình đẳng với các đài truyền hình26để sản xuất các chương trình truyền hình. XHH tận dụng được những năng

lực tư duy của xã hội đóng góp vào việc sản xuất chương trình truyền hình và

tận dụng được những năng lực kinh tế của các thành phần kinh tế khác nhau

trong xã hội có khả năng đóng góp cho truyền hình ở từng lĩnh vực khác

nhau. Việc cạnh tranh giữa các chương trình của các đài truyền hình với các

đối tác không nằm trong hệ thống truyền hình hiện nay sẽ thúc đẩy việc nâng

cao chất lượng, hiệu quả các chương trình truyền hình. Đây có thể coi là một

tư duy mới, một cách làm mới, một bước tiến mới của những người làm

truyền hình ở nước ta hiện nay.

Như vậy, XHH sản xuất chương trình truyền hình đã huy động trí lực

và tài lực ngoài xã hội. Đài vừa có kinh phí hoạt động và tái đầu tư, nâng cao

chất lượng chương trình phát sóng, vừa có nhiều chương trình hay, thiết thực

để phục vụ khán giả tốt hơn.

1.3.2 Các yếu tố tác động đến xã hội hóa sản xuất chương trình

truyền hình

Đối với truyền hình yếu tố kinh tế được coi như một điều kiện tiên

quyết để truyền hình có thể xuất hiện và được phổ biến. Truyền hình để có thể

trở thành một loại hình báo chí phố biến, hoạt động với đầy đủ các chức năng

thì kinh tế đóng vai trò hết sức quan trọng. Hoạt động sản xuất chương trình

là một quá trình sản xuất đòi hỏi đầu tư lớn. Kinh phí của các đài truyền hình

thường được chi cho việc sản xuất hoặc mua các chương trình do các đơn vị

khác thực hiện. Chính vì thế, vấn đề kinh tế và chi phí sản xuất là yếu tố chi

phối chủ yếu quá trình XHH sản xuất chương trình truyền hình ở nước ta. Do

đó, việc liên kết sản xuất giữa nhà đài và các công ty truyền thông vừa đảm

bảo tối ưu hóa hiệu quả thông tin tuyên truyền vừa tiết kiệm được nguồn lực

đầu tư từ ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, cốt lõi của vấn đề XHH sản xuất

các chương trình truyền hình không phải là vì tiền mà là sự huy động nguồn27lực của các đơn vị, tổ chức, cá nhân không thuộc đài truyền hình tham gia vào

quá trình sản xuất chương trình, nhằm giảm bớt áp lực cho các đài cũng như

tạo hiệu quả tốt cho các chương trình truyền hình. Và tất cả những yếu tố này

phải hướng đến một mục tiêu là nâng cao chất lượng các chương trình, thu hút

sự quan tâm và ủng hộ của công chúng.

Tác động đến XHH sản xuất các chương trình truyền hình còn có các

yếu tố:

 Bản quyền chương trình truyền hình.

Mua bản quyền là việc làm phổ biến hiện nay mà các đài truyền hình,

các công ty truyền thông đang áp dụng. Việc mua bản quyền từ các nước có

kỹ thuật sản xuất truyền hình tiên tiến là phù hợp với điều kiện còn thiếu kinh

nghiệm ở truyền hình Việt Nam những năm qua. Các nguyên nhân như: đội

ngũ làm chương trình còn hạn chế, chủ yếu phục vụ cho công tác tuyên

truyền, chưa có kinh nghiệm trong sản xuất các chương trình truyền hình giải

trí, kinh phí sản xuất thấp, thiết bị kỹ thuật quá lạc hậu..đã khiến cho các

chương trình truyền hình do các đài sản xuất chưa hấp dẫn, chưa thu hút được

sự quan tâm của công chúng. Từ những chương trình mua bản quyền nước

ngoài và thay đổi một số nội dung cho phù hợp với văn hóa của Việt Nam,

truyền hình giải trí ở nước ta đã có sự thay đổi rõ rệt. Các chương trình thực

hiện theo công thức nước ngoài đã khiến công chúng háo hức theo dõi và hào

hứng tham gia chương trình. Theo dõi các chương trình truyền hình đang phát

sóng thu hút được nhiều sự quan tâm của công chúng hiện nay như: Chiếc

nón kì diệu, Đi tìm triệu phú, Vietnam Idol, Bước nhảy hoàn vũ…đều có thể

nhận thấy các chương trình này được thực hiện hoàn toàn theo phiên bản

nước ngoài từ hình hiệu, nhạc hiệu cho đến thiết kế sân khấu.

Trong quá trình XHH sản xuất các chương trình truyền hình có hai mối

quan hệ chủ yếu được đặt ra với vấn đề bản quyền truyền hình là: quan hệ về28bản quyền giữa các đài truyền hình và các đơn vị ngoài đài truyền hình ở

trong nước; quan hệ về bản quyền truyền hình trong nước và truyền hình quốc

tế.

Hiện nay, trong sự phát triển đa dạng của các kênh truyền hình, các

chương trình truyền hình giải trí nở rộ thì việc bảo vệ bản quyền các chương

trình truyền hình là vấn đề sống còn đối với nhà đài, kênh truyền hình và các

công ty truyền thông. Mỗi đài truyền hình phải tuân thủ nguyên tắc: bảo vệ

sản phẩm trí tuệ của mình. Đơn vị nào làm ra chương trình thì phải đăng ký

bản quyền để khẳng định bản quyền chương trình do mình sáng tạo và sản

xuất ra.

Những chương trình truyền hình giải trí như trò chơi truyền hình là

mảnh đất màu mỡ để các công ty truyền thông khai thác. Thời điểm năm

2004-2005 được coi là bùng nổ các chương trình trò chơi truyền hình với sự

tham gia đông đảo các công ty truyền thông trên HTV. Những chương trình:

Nhịp sống sôi động, Trúc Xanh, Nốt nhạc vui, Chung sức, Rồng Vàng, Vượt

lên chính mình.. đều được mua bản quyền của các nước: Thái Lan, Mexico,

Malaysia..Những chương trình này khi thực hiện tại Việt Nam phải phù hợp

với đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. Phần nội dung thường được điều

chỉnh, biến tấu cho phù hợp, còn cách thể hiện và hình thức thể hiện thì đúng

mẫu bản quyền quốc tế. Ví dụ: chương trình Ai là triệu phú phát sóng trên

VTV3 sử dụng thống nhất từ hình hiệu, nhạc hiệu, vị trí người dẫn chương

trình, vị trí người chơi, cách thiết kế sân khấu theo đúng phiên bản quốc tế,

còn nội dung câu hỏi được thay đổi cho phù hợp với trình độ, cách thức

thưởng thức của công chúng. Những chương trình này thường có giá bản

quyền trung bình 150.000 USD/năm, những năm về sau tiền bản quyền sẽ

tăng lên, cá biệt có những chương trình chào giá tại Việt Nam với giá rất đắt

1,5 triệu USD/ sử dụng trong một năm. Nếu mua bản quyền cộng với toàn bộ29trang thiết bị máy móc, camera chuyên dùng thì có thể lên đến gần 1 triệu

USD như trường hợp của chương trình Rồng Vàng mua trọn gói từ Tập đoàn

Kantana Thái Lan. Như vậy, các chương trình trò chơi truyền hình đòi hỏi sự

đầu tư khá cao về công sức lẫn kinh phí, HTV đã chọn cách mở rộng hợp tác

thực hiện với các công ty, đơn vị có khả năng tìm kiếm và tổ chức thực hiện.

Những công ty, đơn vị ngoài đài truyền hình sẽ góp thêm thế mạnh về sự

chuyên nghiệp và năng động trong việc thương thảo mua bản quyền, xúc tiến

thực hiện chương trình lẫn tạo hiệu quả kinh tế. Đài truyền hình vừa có

chương trình hay để phát, vừa đảm bảo quy định tuân thủ theo đúng phiên bản

nước ngoài mà chi phí để trả cho công ty truyền thông lại thấp hơn nhiều so

với chi phí đài truyền hình trực tiếp thực hiện.

 Sự phát triển của quảng cáo trên truyền hình

Trên thế giới, quảng cáo xuất hiện ở khắp nơi, dưới mọi hình thức,

bằng mọi phương tiện như: quảng cáo trên báo in, phát thanh, ngoài trời…

Đặc biệt, quảng cáo trên truyền hình có sức hút lớn đối với những đơn vị kinh

doanh. Ở Việt Nam, vào giữa những năm 80 của thế kỉ XX cùng với đường

lối đổi mới của Đảng, phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã

hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước, quảng cáo thương mại bắt đầu có

mặt trên các trang báo, tạp chí, trong các chương trình phát thanh truyền hình.

Nguồn kinh phí quảng cáo dần dần tăng lên và đóng vai trò ngày càng quan

trọng đối với các cơ quan báo chí.

Quảng cáo là hoạt động kinh doanh chủ yếu của truyền hình, vì thế thời

lượng phát sóng quảng cáo của các đài truyền hình trong nước ngày càng gia

tăng, các chương trình nhằm mục đích phục vụ và thu hút quảng cáo ngày

càng chiếm ưu thế. Khi XHH sản xuất các chương trình truyền hình, quảng

cáo còn phát triển hơn nữa theo xu thế chung và do sự năng động của các đơn

vị tham gia làm truyền hình. Nhà quảng cáo sẵn sàng đầu tư cho các chương30trình có chất lượng cao hơn để thu hút đông đảo khán giả. Qua truyền hình,

hình ảnh các đơn vị quảng cáo đến với khán giả một cách thân thiện và đáng

tin cậy hơn.

Quảng cáo cũng chính là cách thức trao đổi quyền lợi khi nhà đài và

công ty hợp tác sản xuất chương trình truyền hình. Các công ty truyền thông

sẽ được hưởng quyền lợi quảng cáo từ việc tham gia vào sản xuất hay mua

bản quyền các chương trình nước ngoài. Việc phát sóng quảng cáo để thu lợi

nhuận từ đó lấy kinh phí để sản xuất các chương trình truyền hình là việc làm

rất phổ biến và hợp lý của hầu hết các đài truyền hình đang áp dụng hiện nay.

 Sự tích hợp các phương tiện truyền thông

Con người của xã hội hiện nay là con người của xã hội hiện đại đã và

đang chịu ảnh hưởng của rất nhiều loại thông tin từ các phương tiện truyền

thông khác nhau. Một cá nhân có thể sẽ là công chúng của các phương tiện

truyền thông đại chúng khác nhau như: báo in, phát thanh, truyền hình, báo

mạng điện tử..Một người, nhất là người có trình độ văn hóa cao thì sẽ không

nhất thiết là công chúng của riêng một loại hình báo chí nào. Từ đây, cùng với

sự xuất hiện của internet, báo in, báo hình, báo nói đã bước vào một cuộc đua

mới- cuộc đua chinh phục công chúng truyền thông hiện đại.

Đặc điểm của truyền thông hiện đại là sự tích hợp nhiều phương tiện

truyền thông khác nhau nhằm làm tăng hiệu quả truyền thông. Một tờ báo in

vừa có trang tin điện tử, vừa kết hợp phát thanh và truyền hình. Ngược lại một

đài truyền hình cũng có thể xuất bản ấn phẩm báo in, có trang tin điện tử

riêng. Hoạt động liên kết sản xuất chương trình cũng bị tác động bởi các yếu

tố này.

Khi một chương trình truyền hình muốn được công chúng biết đến rộng

rãi, thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia quảng cáo cần phải được quảng

bá sâu rộng. Để thực hiện quảng bá cho chương trình của mình, các công ty31nhờ đến sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông khác, từ họp báo ra mắt

chương trình, cho đến mời các báo tham gia bảo trợ thông tin, đưa tin trong

suốt thời gian chương trình phát sóng. Người xem có cơ hội xem, nghe, nhìn

những thông điệp của chương trình, những chuyện hậu kì, những thông tin về

chương trình, nhờ đó chương trình vẫn duy trì được độ “nóng” đối với người

xem.

Hơn nữa, hầu hết các công ty đều có trang web riêng để cập nhật tin tức

và tình hình hoạt động, sản xuất của công ty. Các chương trình truyền hình

sau khi phát sóng nhanh chóng được công ty đưa lên web để những khán giả

nào không xem được chương trình ngay thời điểm phát sóng có thể xem lại.

Như vậy, người xem sẽ không bỏ lỡ chương trình mình yêu thích. Không chỉ

đưa chương trình lên web của mình, các công ty còn liên kết với các trang tin

điện tử, truyền hình online để đưa chương trình lên. Đặc biệt là các chương

trình văn hóa, nghệ thuật luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo công

chúng. Kèm theo những thông tin về chương trình là các video clip liên tục

được cập nhận trên các trang báo mạng. Chính vì thế “sức nóng” của các

chương trình luôn được cộng hưởng thêm, chương trình đạt tỉ suất người xem

cao.

1.3.3 Đối tượng tham gia vào xã hội hóa sản xuất chương trình

 Công ty truyền thông-đối tượng trực tiếp tham gia XHH sản xuất

chương trình truyền hình

Đảng và Nhà nước ta vẫn thừa nhận và khuyến khích tạo điều kiện, cho

phép báo chí hoạt động kinh tế-kinh doanh. Thông tư số 19/2009/TT-BTTTT

giải thích hoạt động liên kết sản xuất chương trình truyền hình là hình thức

hợp tác giữa một bên là đài truyền hình với một bên là đối tác liên kết. Đối tác

chính là tổ chức có tư cách pháp nhân, có đăng kí kinh doanh đang hoạt động32theo pháp luật Việt Nam tham gia hợp tác với đài truyền hình để tạo ra một

phần hoặc toàn bộ sản phẩm liên kết.

Chủ trương XHH sản xuất chương trình truyền hình như một bước

ngoặt mở ra thời cơ cũng như thách thức cho những nhà làm truyền hình tại

Việt Nam. Khi Nhà nước có chủ trương XHH hoạt động truyền hình, các

doanh nghiệp tư nhân vốn yêu thích ngành nghề này có cơ hội tham gia tích

cực. Đón đầu xu hướng XHH, các công ty truyền thông ra đời ngày càng

nhiều. Họ mạnh dạn trong đầu tư, năng động trong cơ cấu và hoạt động. Họ

bỏ vốn sản xuất chương trình để đổi lấy quảng cáo và kinh doanh thương

quyền quảng cáo. Trong cuộc hợp tác này, nhà đài vừa giảm được chi phí sản

xuất vừa đảm bảo được chương trình phát sóng. Ngân sách Nhà nước dành

cho các đài chỉ đủ đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong khi nhu cầu thông tin,

giải trí của người dân ngày càng cao nên xu thế XHH truyền hình là hướng đi

đúng trong giai đoạn hội nhập. Nhiều chương trình ra đời (chủ yếu là các

chương trình giải trí, văn nghệ) từ sự liên kết này. Màn ảnh nhỏ vốn đã thu

hút người xem, nay lại càng phong phú hơn. Những chương trình thuộc thể

loại trò chơi đầu tiên trên truyền hình: Chuyện nhỏ, Rồng Vàng, Vượt lên

chính mình, Đi tìm ẩn số, Ai là ai, Chiếc nón kì diệu..do các công ty truyền

thông thực hiện đã thổi bùng một luồng sinh khí mới cho truyền hình. Nối

tiếp thành công của những những chương trình này, hàng loạt các chương

trình trò chơi truyền hình khác đã ra đời và phủ sóng rộng khắp, trở thành một

trong những chương trình ăn khách của nhà đài.

Các công ty truyền thông là những đơn vị năng động trong cơ chế thị

trường, biết thu hút nguồn nhân lực có trình độ, biết cách đầu tư những trang

thiết bị hiện đại. Họ biết cách đón đầu xu hướng, thị hiếu nghe nhìn của khán

giả, biết khán giả cần gì và muốn gì ở một chương trình truyền hình. Thêm

vào đó, họ có khả năng thực hiện chương trình ngày càng chuyên nghiệp với33chất lượng và nội dung khá ấn tượng phù hợp để phát sóng tại các đài truyền

hình trong cả nước. Lĩnh vực hoạt động của các công ty truyền thông bao

gồm: xây dựng và sản xuất chương trình truyền hình, sản xuất phim truyền

hình, sản xuất phim quảng cáo trên truyền hình (TVC), khai thác, trao đổi

phim truyện nước ngoài, cung cấp các sự kiện truyền hình trực tiếp trong

nước và quốc tế, tổ chức sự kiện, xây dựng giải pháp thị trường trọn gói thông

qua truyền thông, thiết kế và nhận diện thương hiệu…

Những công ty truyền thông đi tiên phong trong XHH sản xuất chương

trình truyền hình có thể kế đến: Công ty cổ phần truyền thông Việt Ba, Công

ty BHD (Hãng phim Việt), Công ty Tổ hợp thị trường Hoàng Gia Việt Nam,

Công ty cổ phần TV Cộng (TV Plus), Công ty quảng cáo Đất Việt, Công ty

TNHH Đầu tư và Quảng cáo Cát Tiên Sa, Công ty Lasta..Số lượng kênh

truyền hình càng phát triển, số chương trình càng tăng lên thì sự tham gia sản

xuất chương trình truyền hình của các công ty càng tăng lên. Sự có mặt của

các công ty đã làm phong phú và đa dạng các chương trình truyền hình. Các

công ty ngoài đài tổ chức sản xuất từ nội dung kịch bản chương trình cho đến

phần hậu kì hay kết hợp với một bộ phận thuộc đài để thực hiện các khâu

trong quá trình sản xuất.

Vai trò của HTV trong hoạt động liên kếtBáo chí truyền thông nước ta trước những năm đổi mới thực hiện chức

năng tuyên truyền chính trị-tư tưởng là chính. Sau khi đổi mới, nền kinh tế

chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và báo

chí truyền thông cũng hoạt động trong cơ chế đó có sự quản lý của Nhà nước.

Chủ trương XHH được đưa vào thực hiện ở các lĩnh vực văn hóa, nghệ

thuật, thể thao..đã thu được những kết quả đáng mừng. Đối với truyền hình,

XHH chỉ nên dừng ở khâu sản xuất chương trình truyền hình nhằm đảm bảo

“báo chí là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu của đời sống xã hội, là34cơ quan ngôn luận của tổ chức Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, xã

hội nghề nghiệp và là diễn đàn của nhân dân” theo đúng quy định của Luật

Báo chí năm 1989 và Luật Báo chí sửa đổi năm 1999.

Trong hoạt động liên kết sản xuất chương trình, đối tượng quản lý sản

xuất các chương trình do công ty truyền thông hợp tác thực hiện phải là các

đài truyền hình. XHH đem lại cho đài các chương trình phong phú, đa dạng

nhưng nếu không được thẩm định chặt chẽ về định hướng, tư tưởng, nội dung,

chất lượng rất có thể sẽ xảy ra những sai sót. Vì vậy, đối tượng quản lý sản

xuất các chương trình truyền hình đầu tiên chính là các nhà quản lý, lãnh đạo

đài. Ngày 1/3/2005, trong Hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Thông báo kết

luận 162 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về công tác lãnh đạo, quản lý báo chí

cũng đã nhấn mạnh tăng cường quản lý báo chí trong tình hình hiện nay.

Trong đó, vấn đề XHH hoạt động truyền hình đã được khẳng định là một chủ

trương đúng, phù hợp với xu hướng phát triển của truyền hình. Tuy nhiên, các

chương trình được thực hiện, sản xuất với các đối tác vẫn phải đảm bảo các

yêu cầu cơ bản của sản phẩm văn hóa có chất lượng nội dung và tính thẩm mỹ

cao. Công tác biên tập phải được các đài thực hiện nghiêm túc.

Vì vậy, để có được những chương trình hấp dẫn, được công chúng đón

nhận đối tượng trực tiếp là các nhà sản xuất, các doanh nghiệp sản xuất

chương trình cần hợp tác chặt chẽ với các đài truyền hình để có động thái

thăm dò nhu cầu công chúng trước khi sản xuất. Mặt khác, đài cũng cần

khuyến khích các đơn vị tham gia, hợp tác sản xuất các chương trình để thu

hút thêm lượng khán giả và tăng sức hấp dẫn của phương tiện truyền thông

đang được công chúng yêu mến hàng đầu này.35Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

×