1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >

2 Các giải pháp và khuyến nghị để nâng cao chất lƣợng xã hội hóa sản xuất chƣơng trình truyền hình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.01 MB, 118 trang )


sản xuất của công ty truyền thông. Để tăng cường hiệu quả của các chương

trình do công ty truyền thông sản xuất, thiết nghĩ, nhà đài cần tăng cường

khâu kiểm tra, thẩm định này. Bước kiểm tra thẩm định sẽ cho biết được hoạt

động của công ty hiệu quả ra sao, công ty có đủ năng lực để thực hiện chương

trình cho nhà đài hay không, mức độ đầu tư cho sản xuất chương trình của

công ty như thế nào. Bước kiểm tra nhằm khẳng định tính xác thực của thông

tin do công ty cung cấp cho nhà đài. Những yêu cầu do nhà đài đặt ra về chất

lượng chuyên môn, phương tiện kỹ thuật, êkip thực hiện chương trình cần

phải được công ty đáp ứng. Hơn nữa, đài cần yêu cầu công ty truyền thông

đưa ra các kế hoạch sản xuất cụ thể cho toàn bộ hoặc ít nhất là một nửa

chương trình. Nhìn vào kế hoạch sản xuất, đài sẽ biết được mức độ đầu tư cho

chương trình của công ty, xác định công ty có đủ thực lực để sản xuất chương

trình hay không. Do đó, trong quá trình hợp tác sản xuất chương trình truyền

hình với các công ty truyền thông, HTV cần kiểm tra, thẩm định kỹ năng lực

sản xuất chương trình của công ty, có như vậy, đài mới chọn lọc được những

nhà sản xuất có thực lực về tài chính và có khả năng sản xuất chương trình

tốt.

+HTV cần có định hướng phát triển các chương trình XHH ở khâu sản

xuất

Hiện có hàng trăm công ty truyền thông hợp tác với HTV thực hiện sản

xuất chương trình trên các lĩnh vực: thông tin kinh tế, văn hóa giải trí, phim

truyện.. Để thực hiện chào chương trình với nhà đài, bước đầu tham gia sản

xuất chương trình cho một chương trình truyền hình, công ty truyền thông

thường tiến hành thăm dò dư luận, tham khảo các chương trình truyền hình

đang phát sóng trên các kênh truyền hình rồi đưa ra ý tưởng thực hiện chương

trình. Họ bắt tay vào sản xuất và chào nhà đài bằng demo chương trình. Các

đề tài như: vệ sinh an toàn thực phẩm, kiến thức tiêu dùng, từ thiện xã hội,84phim truyện được các công ty khai thác nhiều. Vì thế, dẫn đến tình trạng là

cùng một đề tài nhưng có những cách thể hiện gần giống nhau ở các chương

trình. Để hạn chế tình trạng này đòi hỏi nhà đài cần có những kế hoạch dài

hạn, những chương trình được phép XHH, những nhóm chương trình nào cần

mở rộng hợp tác sản xuất với công ty truyền thông. HTV cần chủ động xây

dựng kế hoạch sản xuất mang tính chiến lược. Có như vậy, công ty truyền

thông có thể an tâm đầu tư nguồn lực, nhân lực và khả năng tài chính để sản

xuất chương trình đạt được hiệu quả cao. Cần phải có những quy định, quy

chế rõ ràng từng danh mục, hạng mục chương trình được XHH ở khâu sản

xuất để các công ty truyền thông thuận tiện hợp tác sản xuất các chương trình.

Đây là việc làm cần thiết để tăng hiệu quả cho chương trình truyền hình, tránh

tình trạng thừa giờ phát sóng mà thiếu chương trình hay. Đối với phim truyện,

tại TP.HCM năm 2007 đã diễn ra “khủng hoảng thừa”, nhiều công ty rơi vào

tình trạng chết yểu. Tuy vậy, hiện nay sản xuất phim truyện vẫn là lĩnh vực

thu hút khá đông các công ty truyền thông tham gia sản xuất. Để phim truyện

Việt Nam đáp ứng nhu cầu, mong mỏi của khán giả HTV cần có định hướng

rõ về mặt đề tài hay kế hoạch phân bổ kế hoạch sản xuất phim sao cho hợp lý

và khoa học, cung-cầu cân bằng giữa số lượng với chất lượng. Có như vậy,

những bộ phim truyền hình mới được đầu tư đúng mức, mang đầy đủ thông

điêp cuộc sống chân-thiện-mỹ như chức năng của văn hóa nghệ thuật.

+HTV cần có sự lựa chọn kỹ lưỡng các chương trình của các công ty

truyền thông

Tăng thời lượng, thêm nhiều chương trình mới phù hợp với sự phát

triển của xã hội, đáp ứng nhu cầu của khán giả luôn là điều mà HTV hướng

tới. Sự hợp tác với các công ty truyền thông đã mang lại những hiệu quả nhất

định khi đài có nhiều chương trình mới phong phú, đa dạng. Những chương

trình mới ra đời theo hướng XHH sẽ đem lại sức sống mới, mang lại nhiều sự85lựa chọn cho công chúng thưởng thức truyền hình. Trong mối liên hệ liên kết

sản xuất với công ty truyền thông, HTV với vai trò là đối tượng quản lý trực

tiếp cũng cần có sự lựa chọn các chương trình hợp tác phù hợp. Quá trình đặt

hàng, giám sát, lựa chọn các chương trình hợp tác luôn phải cân nhắc, tính

toán, đảm bảo tính khoa học và thực tiễn. Đó là khả năng thu hút công chúng,

nội dung có ý nghĩa thiết thực với đời sống xã hội. Mọi sự hợp tác, phát huy

nguồn lực sáng tạo, khả năng tài chính từ các tổ chức, đơn vị ngoài xã hội đối

với việc XHH luôn được đài xem xét lựa chọn sao cho phù hợp với định

hướng thông tin của đài. Hiện nay, HTV có nhiều chương trình có thời lượng

5,10 phút, đây là thời lượng quá ít để công ty truyền thông có thể đầu tư cho

chương trình. Thiết nghĩ, để nâng cao chất lượng chương trình truyền hình do

công ty truyền thông sản xuất, HTV cần nâng thời lượng của những chương

trình này tối thiểu là 15 phút/chương trình để nội dung có thể được chuyển tải

trọn vẹn và nhà sản xuất cũng đầu tư kỹ lưỡng hơn cho chương trình. Những

chương trình có đề tài sức khỏe, từ thiện đang phát sóng hiện nay trên HTV

quá nhiều, HTV cần thẩm định lại, gạt bỏ những chương trình chưa đạt chất

lượng.

Đối với phim truyện Việt Nam, HTV cần thẩm định kỹ năng lực sản

xuất chương trình của đối tác, khâu kịch bản- yếu tố đầu tiên phải được chọn

lựa kỹ. Phim truyện Việt Nam hiện nay đang rơi vào tình cảnh: không có kịch

bản hay, thiếu đạo diễn chuyên nghiệp, thiếu diễn viên giỏi, tốc độ quay được

đẩy nhanh và hậu kỳ không được chăm chút kỹ lưỡng. HTV là đài có tỉ lệ

chiếu phim Việt cao nhất trong các đài truyền hình của cả nước, để phim Việt

thực sự có chất lượng hơn đòi hỏi HTV phải tăng cường các khâu thẩm định

từ lúc duyệt đề cương kịch bản đến nghiệm thu sản phẩm. Hợp tác sản xuất

chương trình truyền hình với các công ty truyền thông tư nhân đã mang lại86nhiều chương trình hay, hấp dẫn. Lựa chọn con đường XHH phù hợp với tiêu

chí của đài, tạo hiệu quả lâu dài là yêu cầu cấp thiết đối đài hiện nay.

+ Nâng cao năng lực kiểm duyệt chương trình phát sóng

Đối với các chương trình đang phát sóng, đài cần tổ chức tốt hơn nữa

các khâu kiểm duyệt nội dung, tăng cường sự quản lý đối với các chương

trình do công ty truyền thông thực hiện. Đài cần tổ chức, củng cố và xây dựng

đội ngũ những người làm công tác quản lý, đánh giá chương trình để kiểm

soát những chương trình được sản xuất dựa theo phương thức XHH. Các

chương trình phát sóng phải được kiểm duyệt kỹ càng qua từng số phát sóng,

tránh tình trạng các chương trình có chất lượng không đồng đều hoặc thực

hiện không đúng yêu cầu ban đầu của đài. Hoặc các chương trình trong quá

trình thực hiện bị chi phối bởi lợi nhuận, nội dung mang màu sắc thương mại

gây ảnh hưởng không tốt đến chương trình và nhà đài cũng cần được giám sát

chặt chẽ. Khi kinh doanh, vấn đề lợi nhuận luôn được đặt lên hàng đầu. Nhiều

công ty đã đưa các chương trình có chất lượng “làng nhàng” nhưng có khả

năng đảm bảo được quảng cáo là có thể phát sóng. Đối với kịch bản chương

trình, Ban chương trình-Ban có chức năng thẩm định nội dung chương trình

cần kiên quyết loại bỏ những kịch bản dở hoặc có thể tư vấn, góp ý cho đối

tác chỉnh sửa kịch bản nếu kịch bản còn có thể phát triển được. Trong quá

trình chương trình phát sóng, Ban chương trình cần yêu cầu đối tác đăng ký

đề tài trước cho các chương trình tiếp theo, tránh tình trạng đối tác “chạy” đề

tài cho từng số phát sóng, không có thời gian đầu tư cho chương trình. Tuy

nhiên, việc quản lý đề tài phát sóng cũng tùy thuộc tùy chương trình mà Ban

chương trình có yêu cầu phù hợp. Với những chương trình không chịu áp lực

về tính thời sự cần yêu cầu đối tác cung cấp đề tài, đề cương kịch bản cũng

như kế hoạch sản xuất. Ban chương trình sẽ góp ý, chỉnh sửa để chương trình

hoàn thiện trước khi chương trình đi quay. Trong quá trình phát sóng, Ban87chương trình cần theo dõi chặt chẽ từng chương trình, nếu có sơ sót gì cần

yêu cầu đối tác chỉnh sửa ngay. Ban chương trình cũng nên góp ý cho công ty

về cách thức thực hiện chương trình, để chương trình XHH đạt được chất

lượng theo yêu cầu. Để tạo chất lượng tương đối ở các chương trình XHH,

HTV tăng cường các khâu kiểm duyệt để chọn chương trình hay, phù hợp với

nội dung thông tin của đài.

3.2.2 Nâng cao năng lực sản xuất chương trình của các công ty

truyền thông

Hàng năm HTV có hàng trăm chương trình truyền hình do hàng trăm

công ty truyền thông sản xuất. Các công ty truyền thông có thực lực về vốn,

nhanh nhạy, năng động họ sẽ phát huy được khả năng sản xuất chương trình

tốt nhất nếu có sự phối hợp chặt chẽ với nhà đài. Để nâng cao chất lượng

chương trình do công ty truyền thông sản xuất đòi hỏi phải có sự quản lý chặt

chẽ, hỗ trợ từ HTV và nỗ lực của các công ty truyền thông. Các yêu cầu về

nhân lực, kỹ thuật, quyền lợi mỗi bên cần phải được đảm bảo và theo dõi chặt

chẽ.

+Nhân lực làm truyền hình

Con người là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển của truyền hình.

XHH sản xuất các chương trình truyền hình chính là huy động các tổ chức, cá

nhân ngoài đài tham gia làm truyền hình nhằm tạo ra những sản phẩm truyền

hình tốt đối với công chúng. Khi các công ty sản xuất những chương trình

truyền hình, họ sẽ thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao tham

gia vào quá trình XHH. Thực tế là các công ty thường thuê những đạo diễn,

quay phim, kỹ thuật viên..trong êkip thực hiện chương trình là những người

có năng lực tốt để thực hiện trong suốt quá trình sản xuất dự án XHH đó. Như

vậy, sản phẩm truyền hình họ làm ra sẽ là những sản phẩm đáng tin cậy, mang

lại những chương trình hay, bổ ích để phục vụ khán giả.88Tuy nhiên, cái khó nhất của quản lý các chương trình do công ty truyền

thông sản xuất chính là ở chất lượng chương trình vì nhà đài không biết được

nhân lực của các công ty truyền thông như thế nào và không thể nào quản lý

được họ. Hậu trường ngành truyền hình cho thấy: đội ngũ sản xuất chương

trình hiện nay vừa thiếu, vừa ít kinh nghiệm. Dù các nhà đài đẩy mạnh XHH

liên kết sản xuất với tư nhân, song thực tế rằng các công ty truyền thông chỉ

mạnh về tài trợ, chi phí sản xuất hay mua bản quyền còn nguồn nhân lực vẫn

theo kiểu vừa làm vừa đào tạo. Chính vì thế, chất lượng chương trình chưa

được đầu tư đúng mức, có sự chênh lệch với các chương trình do nhà đài sản

xuất. Để cải thiện vấn đề này, nhà đài cần đưa ra các yêu cầu cụ thể cho mỗi

chương trình: yêu cầu về nội dung, yêu cầu về kỹ thuật để thông qua đó các

công ty truyền thông đầu tư đúng mức cho chương trình. HTV phải xây dựng

đội ngũ sản xuất chương trình chuyên nghiệp, vững mạnh để các đối tác dựa

trên cơ sở đó định hướng sản xuất chương trình truyền hình đúng với tiêu chí

của nhà đài. Để đáp ứng đòi hỏi của HTV, các công ty phải có nguồn nhân lực

vừa thạo việc, vừa giỏi chuyên môn. Muốn như vậy, họ phải tự có trách

nhiệm trong khâu tuyển dụng và giữ người tài. Trong thực tế, nhiều công ty ý

thức rất rõ điều này nhưng không đưa vào thực hiện, đặc biệt là đối với các

công ty có quy mô vừa và nhỏ. Trong quá trình khảo sát hiệu quả các chương

trình được thực hiện theo phương thức XHH ở khâu sản xuất của các công ty:

Cát Tiên Sa, Lasta, Hoa Hồng Vàng người viết đã thấy được mô hình quản lý

hiệu quả của Cát Tiên Sa và Lasta. Mô hình lớp học mà Cát Tiên Sa và Lasta

thực hiện đã mang lại hiệu quả rõ rệt, chứng tỏ mong muốn làm truyền hình

chuyên nghiệp của các công ty. Làm truyền hình là cả một quá trình lâu dài,

chứng minh năng lực sản xuất chương trình bằng chính sản phẩm của mình,

trong đó nhân lực làm truyền hình luôn là vấn đề bức thiết. Các công ty cần

đảm bảo được nhân lực truyền hình có tay nghề. Để làm được điều này có thể89xem xét đến một số giải pháp sau: khắt khe trong tuyển dụng, chỉ tuyển những

người được đào tạo chuyên môn, có kinh nghiệm, nhiệt huyết với nghề; đối

với những người được việc cần có chính sách đãi ngộ tốt, tránh để tình trạng

nhân sự bỏ đi sau thời gian làm việc; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao tay

nghề cho nhân viên; nghiêm túc cho nhân viên thực hiện đúng các yêu cầu về

nội dung của HTV. Nhân sự chuyên nghiệp và ổn định, nhà sản xuất mới có

khả năng mở rộng sản xuất các chương trình truyền hình khác. Nhờ đó, uy tín

của nhà sản xuất được khẳng định, công ty có khả năng kinh doanh hiệu quả

từ chính năng lực sản xuất chương trình của mình.

+ Kỹ thuật làm truyền hình phải luôn được chú trọng

Truyền hình hấp dẫn khán giả không chỉ ở nội dung hay mà còn ở

chính hình ảnh, màu sắc, âm thanh. Đây cũng chính là ưu thế của truyền hình

so với các phương tiện truyền thông khác. Hiện nay, các kênh truyền hình nở

rộ, khán giả có nhiều lựa chọn hơn điều này đồng nghĩa với việc nhà đài phải

không ngừng cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng chương trình mới thu hút

được khán giả. Các công ty truyền thông trong cuộc hợp tác với nhà đài cần

phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của nhà đài, tránh để tình trạng chênh nhau

về kỹ thuật dựng hình, cách thể hiện với các chương trình của đài thực hiện.

Quy trình sản xuất các chương trình truyền hình cần được đảm bảo các điều

kiện: các chương trình được sản xuất tiền kỳ phải đạt hiệu quả tốt; khâu hậu

kỳ cần phải được dựng hình trên máy móc, kỹ thuật hiện đại, đạt chất lượng

cao; HTV phải thực hiện khâu nghiệm thu khâu kỹ thuật trước khi phát sóng.

Trước đây, các công ty truyền thông giao sản phẩm cho nhà đài bằng băng

betacam, năm 2010 HTV đã thay đổi hình thức này bằng cách giao file trực

tiếp. Như vậy, cách làm này vừa tiết kiệm được thời gian, vừa tiết kiệm được

chi phí cho các công ty truyền thông, nhà đài cũng dễ dàng quản lý hơn.

Trong phương thức giao sản phẩm, tùy từng thời điểm, tùy vào kỹ thuật phát90sóng đài cần có những thay đổi linh hoạt cho phù hợp với nhà đài và tạo điều

kiện thuận lợi cho công ty truyền thông.

Để công ty truyền thông thực hiện đúng những những quy chuẩn của

yếu tố kỹ thuật, HTV cần hướng dẫn về phần kỹ thuật cụ thể cho từng chương

trình của các công ty truyền thông. Để các chương trình thống nhất với nhau

về kỹ thuật dựng, kiểu chữ, màu sắc.. đài cần mở các lớp tập huấn, công ty

truyền thông sẽ cử nhân viên kỹ thuật tới học. Ngoài ra, đài cũng có thể phối

hợp với các đơn vị có nhu cầu hợp tác kỹ thuật như: máy móc, thiết bị, trường

quay, sân khấu…để sản xuất các chương trình XHH. Việc quản lý có hiệu quả

chất lượng kỹ thuật của các chương trình này sẽ làm cho các chương trình có

sự đồng đều về chất lượng, phù hợp với yêu cầu của nhà đài.

Về phía các công ty truyền thông, cần nâng cao chất lượng bằng cách

đổi mới cách dựng chương trình, đưa ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong

công đoạn sản xuất chương trình. Bản thân công ty truyền thông cần có trách

nhiệm hơn với sản phẩm của mình. Những chi tiết sai sót nhỏ nhất sẽ khiến

cho khán giả có có cái nhìn thiếu thiện cảm về chương trình. Ngoài đảm bảo

yêu cầu kỹ thuật, các công ty truyền thông cần chú trọng đổi mới cách dựng,

cách thể hiện nội dung chương trình, tránh đi vào lối mòn. Khi chương trình

được khán giả quan tâm, nhà sản xuất vừa tạo được uy tín cho bản thân vừa

được xã hội công nhận để sau đó nhận lại được quyền lợi từ chính khả năng

của mình.

+Tăng cường hợp tác, hai bên cùng có lợi

Ngày nay, với việc mở rộng và tăng kênh không ngừng phủ sóng rộng

và tăng thời lượng, đài truyền hình không thể một mình sản xuất đủ chương

trình phát sóng do không đủ ý tưởng, khả năng tổ chức, nguồn lực tài chính.

Chính vì vậy, hợp tác sản xuất với công ty truyền thông là giải pháp hiệu quả

cho sự phát triển của nhà đài. XHH truyền hình sẽ phát huy được tiềm năng91và chất xám ngoài xã hội. Công ty truyền thông đến với nhà đài với mong

muốn tạo ra những chương trình truyền hình tốt đáp ứng yêu cầu khán giả.

Điều này vừa khai thác được tiềm năng lợi thế của nhau, vừa tiết kiệm được

nguồn kinh phí không nhỏ cho nhà đài, đài có thêm kinh phí để đầu tư vào cơ

sở vật chất kỹ thuật, đầu tư cho các chương trình lớn phục vụ mục tiêu tuyên

truyền. Hiện nay phương thức trao đổi quyền lợi được HTV là phương thức

trao đổi quyền lợi bằng quảng cáo. Nhà đài sẽ trả toàn bộ chi phí sản xuất cho

đối tác bằng quảng cáo. Ngược lại đối tác phải cam kết đủ số lượng quảng cáo

phát trong chương trình thì mới được đài trả đủ, nếu thiếu số lượng quảng

cáo, nhà sản xuất sẽ bị trừ tiền. Trong cách chi trả quyền lợi này các công ty

truyền thông tư nhân có phần thiệt thòi khi phải luôn đảm bảo đạt được 125%

quảng cáo thì mới được nhà đài trả 100% tiền chi phí sản xuất. Nếu có được

nhiều quảng cáo hơn họ cũng không được hưởng. Các công ty truyền thông

sản xuất được chương trình hay, thu hút được nhiều quảng cáo vượt định mức

nhà đài đặt ra cũng nên có phần lợi nhuận cho họ để khuyến khích. Đây cũng

là điều mong muốn của các công ty truyền thông trong cuộc hợp tác với nhà

đài. Thiết nghĩ, HTV nên có sự thay đổi trong phương thức chi trả bằng quảng

cáo này để tạo điều kiện cho các công ty truyền thông đầu tư sản xuất những

chương trình hay.

Tuy nhiên, việc phát quảng cáo trong chương trình cũng nên có sự điều

tiết, chương trình dù thu hút được nhiều quảng cáo cũng nên có sự hạn chế về

số lượng, tránh tình trạng quảng cáo dày đặc như hiện nay. Nhà đài cũng nên

lựa chọn các quảng cáo, tránh những mẩu quảng cáo không phù hợp với

chương trình.

3.3 Mô hình xã hội hóa sản xuất chƣơng trình truyền hình

Qua tìm hiểu thực tế quy trình sản xuất chương trình tại các công ty

truyền thông, người viết xin đưa ra 2 mô hình nâng cao chất lượng chương92trình này. Với kinh nghiệm, vốn kiến thức không nhiều, mô hình chỉ mang

tính chất tham khảo.

3.3.1 Mô hình về phương thức phối hợp giữa đài truyền hình và công

ty truyền thông

Đài Truyền hìnhLiên kết sản xuất

chương trình

truyền hìnhCác Ban chức năngBan

Chịu

trách

nhiệm

nội

dung,

kỹ

thuậtBan

Tài

chínhCông ty truyền

thôngCác Ban phụ tráchTrung

tâm Dịch

vụ

Quảng

cáoBộ phận

sản xuất

chương

trìnhBộ

phận

Kinh

doanhPhân tích mô hình:

Hiện trạng XHH sản xuất chương trình hiện nay đang gặp một số hạn

chế: chất lượng nội dung không đồng đều, các chương trình còn mắc nhiều

lỗi, phương thức chi trả quảng cáo giữa đài và công ty truyền thông chưa phù

hợp; độ nhận biết chương trình không cao. Phân tích những điểm còn hạn chế93Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

×