Tải bản đầy đủ - 28 (trang)
Nội dung chương trình

Nội dung chương trình

Tải bản đầy đủ - 28trang

Thực hànhLý thuyếtTự chọnMÔN HỌCSỐ TIẾTBắt buộcSố

TTTín chỉLoại học

phầnKhối kiến thức giáo dục đại cương

123

4

5

6

71

2

3

4

7

8Những nguyên lý cơ bản 3

3

32

của chủ nghĩa Mac –

Lênin

Tư tưởng Hồ Chí Minh, 3

3

32

đường lối CM của ĐCS

Việt Nam

Tiếng Anh chuyên ngành

4

4

60

Toán rời rạc

2

2

30

Kỹ năng truyền thông

2

2

30

Giáo dục thể chất (*)

3*

Giáo dục An ninh – Quốc 7*

123

phòng (*)

Cộng

14 12

2

184

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Quy hoạch tuyến tính

2

2

30

Kỹ năng giao tiếp ngành 2

2

30

nghề

Kỹ thuật lập trình

3

3

30

Cấu trúc dữ liệu và GT

3

3

30

Hợp ngữ và lập trình điều 2

2

15

khiển thiết bị

Nhập môn công nghệ 2

2

20

phần mềm262690

42

5230

30

30

20

219

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

231

21

2

3

4

5

6Phương pháp nghiên cứu 2

2

khoa học

Phương pháp lập trình 3

3

hướng đối tượng

Lập trình trên Windows

3

3

Trí tuệ nhân tạo

2

2

Lý thuyết đồ thị

3

3

Thương mại điện tử

2

2

Trình biên dịch

3

3

Thiết kế đồ họa

3

3

Khai khoáng dữ liệu

3

3

Lập trình quản lý

3

3

Lập trình web

3

3

Phân tích thiết kế phần 3

3

mềm hướng đối tượng

Quản lý đề án phần mềm

2

2

Hệ thống thông tin địa lý 3

3

(GIS)

Phát triển hệ thống thông 3

3

tin quản lý

Cộng

55 34 21

Thi (khóa luận) tốt nghiệp

Thực tập cuối khóa

5

5

Khóa luận tốt nghiệp

10

10

Cộng

15

5

1030

303030

25

30

15

30

30

30

30

25

3030

10

30

30

30

30

30

30

40

3020

3020

303030570510Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

Lập trình truyền thông

2

20 20

Cơ sở dữ liệu nâng cao

2

30

Phát triển phần mềm mã 2

20 20

nguồn mở

10

Hệ quản trị CSDL Oracle 3

30 30

Hệ quản trị CSDL DB2

3

30 30

Lập trình cho các thiết bị 3

30 30

227di động

Công nghệ XML và UD330308. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)

9. Mô tả vắn tắt nội dung các môn học CTĐT liên thông

IV. Đánh giá của chuyên gia về khả năng ứng dụng của

chương trình

Sản phẩm của đề tài “Đề xuất xây dựng chương trình đào

tạo liên thông từ bậc CĐN ngành quản trị mạng lên bậc đại học

ngành công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang” chính là

chương trình đào tạo. Do thời gian nghiên cứu hạn chế chỉ có 06

tháng nên chưa thể thực nghiệm chương trình, để thực hiện

chương trình này trong thực tế và để đánh giá một cách chính xác

thì cần thời gian ít nhất 02 năm. Do đó người nghiên cứu sử dụng

phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia, những người có kinh

nghiệm quản lý, giảng dạy, chuyên gia xây dựng chương trình để

đánh giá khả năng áp dụng của chương trình. Những tiêu chí

người nghiên cứu đưa ra để tham khảo ý kiến chuyên gia: Tên

chương trình, mục tiêu đào tạo, thời gian đào tạo, cấu trúc chương

trình, thời lượng các môn học, khả năng áp dụng của chương trình.

Kết quả tham khảo ý kiến của 12 chuyên gia:

Ý kiến đánh giáSố

TTTiêu chí đánh giáPhù

hợp1

2

3

4

5

6Tên chương trình

Mục tiêu đào tạo

Thời gian đào tạo

Nội dung đào tạo

Cấu trúc CT

Thời lượng của các

môn học100 %

83.33 %

83.33 %

91.67 %

83.33 %

91.67 %Không

phù

hợpÁp dụng đượcÝ kiến

khácKhông

có ý kiến16.67%

16.67%

8.33%

16.67%

8.33%

Không áp dụng

được237Đánh giá khả năng

áp

dụng

của

chương trình100%* Các ý kiến khác:

- Về thời gian đào tạo: Rút ngắn thời gian học cho phù hợp

nội dung đào tạo.

- Về nội dung đào tạo: Có một số môn không phù hợp.

- Về thời lượng các môn học: Tăng thêm số giờ ở một số

môn học.

Từ kết quả tham khảo ý kiến trên, có thể kết luận: Chương

trình đào tạo liên thông từ bậc cao đẳng nghề ngành quản trị mạng

lên bậc đại học ngành công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An

Giang có thể áp dụng vào thực tế.24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung chương trình

Tải bản đầy đủ ngay(28 tr)

×