1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >

CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC Ở VIỆT NAM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (404.55 KB, 42 trang )


Phía Nam là các tuyến đường bộ cao tốc từ Tp.HCM đi các vùng, đường sắt cao tốc

Tp.HCM - Nha Trang, nâng cấp các tuyến đường thủy khu vực ĐBSCL và xây dựng cảng

hàng không quốc tế Long Thành để trở thành cảng trung chuyển có sức cạnh tranh trong

khu vực.

Bên cạnh đó, các chiến lược phát triển giao thông vận tải đô thị, nông thôn, đảm bảo

an toàn giao thông, phát triển bền vững và môi trường cũng được điều chỉnh, xây dựng,

ban hành cho phù hợp với mục tiêu và tình hình mới.

Định hướng phát triển phương tiện vận tải cũng nêu rõ: Về đường bộ, phát triển

phương tiện phải phù hợp với kết cấu cầu đường, từng bước hạn chế tăng lượng xe máy

và kiểm soát tăng lượng ôtô con cá nhân ở các thành phố lớn, mục tiêu đến 2020 cả nước

có khoảng 2,8-3 triệu xe ôtô, trong đó xe con 1,5 triệu chiếc.

Đường sắt hướng vào chuyên dụng cao, hiện đại hóa sức kéo và sức chở, tăng tốc

độ chay tàu, mục tiêu đến 2020 có 1.200 đầu máy, 5-53.000 toa xe, trong đó toa xe khách

chỉ chiếm 10%.

Đường biển cũng chú trọng phát triển các loại tàu chuyên dùng như tàu container,

tàu hàng rời cỡ lớn, tàu dầu, tàu khí hóa lỏng, đồng thời trẻ hóa đội tàu biển đạt độ tuổi

bình quân 12 năm vào năm 2020.

Hàng không phát triển đồng đều các loại máy bay vận tải khách tầm ngắn, tầm

trung, tầm xa để đến 2020 đội tàu bay quốc gia có khoảng 140-150 chiếc các loại.II. Một số biện pháp nhằm phát triển vận tải đa phương thức ở Việt

Nam

1. Những biện pháp Nhà nước

1.1Ưu tiên về vốnĐể phát triển Vận tải đa phương thức cần phải tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ

tầng, cảng biển, các đội tàu và cả các công nghệ máy móc, phương tiện tiên tiến của thế

giới. Điều này đòi hỏi phải có chi phí đầu tư rất lớn. Trong điều kiện hiện nay, Nhà nước

cũng đã đưa ra những giải pháp nhằm huy động nguồn vốn để phát triển cơ sở hạ tầng

giao thông đường bộ như:Nguồn vốn trong nước: tăng cường đầu tư từ ngân sách, tối thiểu phải đạt 3– 3.3% GDP; tiếp tục cho thu phí sử dụng trực tiếp, nghiên cứu các biện pháp thu phí sử

dụng gián tiếp cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ; dành 100% nguồn thu phí giao thông

qua xăng dầu cho phát triển và bảo trì mạng lưới giao thông đường bộ; huy động các

ngồn vốn từ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân bằng các hình thức phát hành trái

phiếu, cổ phiếu; huy động tiền tiết kiệm và tích luỹ nội bộ trong nước; cho phép thành lập

“Quy hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông”; khuyến khích hình thức đầu tư BOT trong

nước.

Ngồn vốn nước ngoài ( ODA và BOT): có cơ chế, chính sách giải quyết cácvấn đề trong nước như bố trí vốn đối ứng, giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư… để

thực hiện được dự án đầu tư vốn ODA, BOT; xác định rõ các danh mục, các công trình

cho phép đầu tư trực tiếp của nước ngoài; có chính sách nhất quán, hấp dẫn, lâu dài để

khuyến khích và đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư; mở rộng các dạng đầu tư khác như

BT, BOO, BOS.

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp vận tải có

nguồn vốn trong quá trình đầu tư công nghệ cao: ngân hàng Nhà nước cho phép doanh

nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn đầu tư thiết bị; mở rộng hình thức

cho vay tín chấp; thuê mua tài chính; ngân hàng chấp nhận cho doanh nhân dùng quyền

sử dụng đất để tín chấp vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất; sáp nhập những doanh nghiệp

nhỏ; mở rộng hình thức liên doanh với các công ty nước ngoài, nhằm mục đích tăng

cường chuyển giao công nghệ tiên tiến và cải tạo tình hình vốn cho sản xuất kinh doanh.

1.2Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng và phương tiện vận tải, xếp dỡphục vụ cho Vận tải đa phương thức

Một trong những rào cản lớn nhất trong việc phát triển vận chuyển Container nói

chung và Vận tải đa phương thức nói riêng là sự thiếu và không đồng bộ về kết cấu hạ

tầng giao thông vận tải, kết cấu hạ tầng phục vụ cho Vận tải đa phương thức bao gồm hệ

thống đường bộ, đường sông, đường hàng không và đường biển. Để khắc phục tình trạng

này, Bộ giao thông vận tải đã xây dựng định hướng phát triển ngành tới năm 2020 ( đã

được trình bày ở phần I chương III). Đây có thể được coi là một tín hiệu đáng mừng cho

sự phát triển của Vận tải đa phưưong thức ở Việt Nam.1.3Hoàn thiện chính sách và luật pháp nhằm phát triển có hiệu quả Vận tảiđa phương thức

Xây dựng khung chính sách phát triển vận tải đa phương thứcTrong giai đoạn trước mắt Chính phủ cần có các chính sách khuyến khích phát triển

Vận tải đa phương thức như sau:

Đầu tư vốn phát triển kết cấu hạ tầng GTVT và phương tiện vận tải tạo cơ sở vật

chất cho Vận tải đa phương thức, có chính sách khuyến khích về thuế đối với dịch vụ vận

tải đa phương thức và người kinh doanh vận tải đa phương thức.

Cho phép các nhà kinh doanh Vận tải đa phương thức của Việt Nam liên doanh với

các nhà kinh doanh Vận tải đa phương thức có tiềm năng của nước ngoài đề tìm thị

trường cho dịch vụ Vận tải đa phương thức của ta. Các Liên doanh này được thực hiện ở

Việt Nam và ở nước ngoài.

Cần có chính sách bảo hộ ngành vận tải trong nướcTrong lĩnh vực vận tải quốc tế, nhiều nước đã có những quy định rất cụ thể nhằm

khuyến khích việc chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đội tàu của quốc gia đó. Sự

khuyến khích đó được thể hiệ qua chính sách kinh tế, tài chính như: ưu đãi về thuế, tài trợ

đầu tư tàu, quản lý chặt sự tham gia thị trường vận tải của các hãng tàu nước ngoài.

Để hướng tới mục tiêu tăng thị phần hàng hoá xuất nhập khẩu cho đội tàu biển quốc

gia, nhà nước cần có những chính sách và biện pháp thiết thực để điều tiết thị trường vận

tải, bảo hộ đội tàu nước ngoài mở thêm tuyến, đưa thêm tàu về khai thác thị trường Việt

Nam khi các đội tàu Việt Nam có đủ năng lực đảm nhận. Đặc biệt là vận tải Container và

Vận tải nội địa. Ngoài ra để đảm bảo mội trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, có sự

quản lý ucả nước ta đối với những trường hợp các hãng tàu nước ngoài vi phạm các quy

định về mở tuyến vận tải, đăng ký mức cước hoặc có những hành động cạnh tranh không

lành mạnh khác để tranh giảm thuế, áp dụng một số biện pháp khuyến khích các chủ hàng

Việt Nam sử dụng đội tàu nước mình là điều cần thiết giúp cho đọi tàu quốc gia giành lại

thị phần ngay trên sân nhà.

Đổi mới toàn diện cơ chế chính sách, tạo động lực cho sự phát triển ngànhvận tải hàng hoá đường bộĐối với ngành vận tải hàng hóa đường bộ trong giai đoạn hiện nay có những đặc

trưng rất cơ bản đó là hạt nhân chính của ngành là khối kinh tế tư nhân. Điều này mang

lại những hiệu quả rất thiết thực và nó cũng chứng minh cho chiến lược nâng cao, mở

rộng của khối kinh tế này.

Tuy nhiên, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm vì mục tiêu trở thành nước công

nghiệp phát triển trong năm 2020. Chúng ta nhanh chóng hoàn thiện hệ thống chính sách

bảo đảm cho sự đầu tư, giữ vững ổn định chính trị, hoàn thiện hệ thống Luật giao thông

đường bộ mà theo đó có thể là “bà đỡ” cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi chính đáng

của doanh nghiệp. Tuyệt đối tôn trọng quyền tự do kinh doanh theo các nguyên tắc thị

trường, tôn trọng các điều ước quốc tế. Trong thời gian qua cùng với quá trình hội nhập

kinh tế quốc tế, Đảng và Nhà nước đã luôn chỉ đạo các cấp các ngành liên quan vào cuộc

đề giải quyết những bất cập về cơ chế chính sách đối với ngành.

Vẫn biết rằng cạnh tranh xây dựng trên nền tảng nỗ lực của doanh nghiệp. Tuy

nhiên cũng phải khẳng định rằng những chính sách vĩ mô của Nhà nước đóng vai trò đầu

tàu đối với sự phát triển đi lên của doanh nghiệp. Nhà nước, chính phủ phải tạo ra sân

chơi bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế trên cơ sở tôn trọng quy luật thị trường.2. Những biện pháp ngoài Nhà nước

2.1Nâng cao chất lượng dịch vụ Vận tải đa phương thứcĐể nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đa phương thức ngoài các biện pháp nâng

cao năng lực cạnh tranh nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ với chất

lượng tốt nhất, giá thành dịch vụ thấp nhất, hoàn thành dịch vụ đúng thời hạn và độ tin

cậy của dịch vụ được đảm bảo thì người kinh doanh vận tải đa phương thức còn cần có sự

nhận thức đầy đủ về Vận tải đa phương thức, phải phát triển kết cấu hạ tầng đầy đủ, đồng

bộ và phải phát triển được EDI. Bên cạnh đó cũng phải xem xét các yếu tố sau:

Đơn giản hoá các thủ tục có liên quan tới vận tải và giao nhận hàng hoá.Xây dựng hệ thống pháp lý hoàn chỉnh, rõ ràng, minh bạch và nhất quán.Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng vận tải đa phương thức.Phối hợp chặt chẽ giữa các phương thức vận tải.Có chính sách khuyến khích đối với Vận tải đa phương thức.

2.2Tăng cường liên hiệp các Vân tải đa phương thứcKinh nghiệm nhiều nước trên thế giới cho thấy, không cần phải tất cả các phương

thức vận tải tham gia phục vụ chuyên chở hàng hoá trong buôn bán quốc tế phải mạnh

mới thực hiện quyền vận tải hàng hoá, mà trong quá trình mở rộng và phát triển kinh tế

đối ngoại, phải coi trọng việc tăng cường liên kết các công ty vận tải giữa trong nước và

quốc tế để cho thị trường vận tải được thông suốt. Việc liên kết các công ty vận tải lại

giúp cho việc khai thác phương tiện vận tải đi về nhiều chiều trên các đại dương theo

những tuyến đường phù hợp và ổn định thông qua các công ty vận tải hoặc trung tâm giao

nhận - vận chuyển đặt ở một số nước. Việc liên kết Vận tải đa phương thức giúp cho

người kinh doanh Vận tải đa phương thức thâu tóm được tất cả mọi khâu của quá trình

đưa hàng xuất nhập khẩu từ nơi sản xuất đến cơ sở của người mua.

2.3Đẩy mạnh đào tạo cán bộ công nhân viên ngành vận tải quốc tếGiáo dục và rèn luyện con người luôn là biện pháp quan trọng hàng đầu trong mọi

lĩnh vực. Nó xuất phát từ nguyên tắc coi trọng con người. Người làm Vận tải đa phương

thức vừa là Nhà giao nhận vừa là Nhà tổ chức, Nhà kiến trúc sư vận tải. Họ phải lựa chọn

phương tiện, người vận tải thích hợp… để có hiệu quả kinh tế nhất. Điều đó đòi hỏi người

làm vận tải phải có kiến thức sâu rộng về địa lý, thông hiểu luật lệ trong nước và quốc tế,

nắm vững nghiệp vụ ngoại thương và phải biết sử dụng thành thạo các phương tiện thông

tin điện tử. Bên cạnh đó, sự hiểu biết các lĩnh vực liên quan cũng là một vấn đề cần thiết

như: hàng hải, ngân hàng, bảo hiểm… Do đó, một giải pháp cần hết sức quan tâm, chú

trọng đó là bồi dưỡng, đào tạo cán bộ công nhân viên. Để nâng cao nghiệp vụ cho nhân

viên, các công ty vận tải cần áp dụng các biện pháp sau:

Tổ chức các khoá học theo hướng chuyên sau kết hợp với khả năng kinhnghiệm nhiều phần việc liên quan.

Thường xuyên tổ chức các lớp học tiếng Anh và vi tính để đảm bảo cập nhậtkiến thức mới, công nghệ mới.

Tổ chức các khoá học về nghiệp vụ ngoại thương, pháp luật… theo hìnhthức ngắn hạn và dài hạn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh trước mắt và lâu dài.Cử cán bộ nghiệp vụ đi học ở nước ngoài qua các liên doanh, các Hiệp hộimà các công ty vận tải tham gia để nâng cao trình độ, thu nhập thêm kinh nghiệm. Đây

cũng là cơ hội để các cán bộ của Công ty có điều kiện cọ sát với thị trường quốc tế, tìm

nguồn dịch vụ, tìm mối chắp nối giao dịch, ký kết các hợp đồng mới. Qua kinh nghiệm

thực tế, chắc chắn các cán bộ trong các Công ty vận tải, đưa ra được biện pháp khắc phục

kịp thời.

Bên cạnh đó, giáo dục đạo đức, giáo dục nâng cao trình độ văn hoá luôn là mối

quan tâm của ban lãnh đạo công ty. Bởi không có gì bảo vệ vững chắc công ty bằng ý

thức trách nhiệm của cán bộ công nhân viên. Họ chính là tài sản quý giá nhất của công ty.KẾT LUẬN

Sau một năm trở thành thành viên của Tổ chức thương mại quốc tế (WTO), vận tải

đa phương thức Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ: Các doanh nghiệp

vận tải trong nước bắt đầu cảm thấy sự “nguy hiểm” của cạnh tranh toàn cầu nên đã tích

cực đổi mới phương thức hoạt động kinh doanh, mua sắm đóng mới phương tiện vận tải,

đa dạng hóa các dịch vụ và loại hình vận tải hàng hóa…

Tuy nhiên, những cố gắng trên cũng chưa thể bù đắp được hết khoảng cách lạc hậu

về công nghệ, kỹ thuật, vốn cũng như khả năng cung ứng dịch vụ của vận tải đa phương

thức Việt Nam. Một trong những vấn đề Việt Nam đang gặp phải là cơ sở hạ tầng yếu

kém, thiếu sự liên kết giữa các đơn vị vận tải trong nước. Điều này đã ảnh hưởng không

nhỏ đến quá trình xuất, nhập khẩu hàng hoá cũng như sự phát triển kinh tế Việt Nam nói

chung cùng ngành vận tải trong nước nói riêng. Thiết nghĩ, để đẩy mạnh quá trình giao

thương với các quốc gia trên thế giới, chính phủ cũng như các bộ ngành có liên quan

trong thời gian tới nên quan tâm nhiều hơn tới vận tải đa phương thức, một loại hình vận

tải với rất nhiều ưu điểm.

Chúng ta cần đầu tư mạnh cho cơ sở hạ tầng cũng như các vân tải cấu thành: xây

dựng, chấn chỉnh nhà kho, hệ thống vận tải trên bờ, hệ thống thông tin liên lạc; từng bước

nâng cấp đội tàu biển, cải tạo và xây mới các tuyến đường bộ, đường sắt giữa các vùng

kinh tế trọng điểm. Bên cạnh đó, vấn đề đội ngũ cán bộ làm vận tải đa phương thức cũng

như hệ thống pháp luật cũng cần được quan tâm.

Hi vọng với sự nỗ lực của chính phủ cũng như các doanh nghiệp, vận tải đa phương

thức ở Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, đáp ứng tốt cho nhu cầu hội nhập của đất nước.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình: Vận tải và giao nhận trong ngoại thương - trường Đại học Ngoại

thương – PGS.TS Nguyễn Hồng Đàm ( Chủ biên) – Nhà xuất bản lý luận quốc gia.

2. http://vietnamnet.vn/bandocviet/2007/05/696393/

3. http://vietnamnet.vn/baylenvietnam/2007/05/695078/

4. http://vietnamnet.vn/baylenvietnam/2007/05/695078/

5. http://www.tchdkh.org.vn/tchitiet.asp?code=2225

6. http://www.dddn.com.vn/Desktop.aspx/Tin-DN/Tieudiem/He_thong_cang_bien_Viet_Nam_Tiem_nang_kinh_te_lon/

7. http://www.vneconomy.vn/?

home=detail&page=category&cat_name=08&id=fd4dd1889642bc

8. http://www.60s.com.vn/index.aspx?id=232532&t=15082007

9. http://www.vr.com.vn/hientaihoatdong.html

10. http://gtvt.org/diendan/index.php?showtopic=1272

11. http://www.nciec.gov.vn/index.nciec?1198

12. http://www.vinamarine.gov.vn/MT/PrintContent.aspx?id=35ea701c-20d84858-8bfb-f4f572ae66ddXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

×