Tải bản đầy đủ - 80 (trang)
Thiết kế, tính toán cơ cấu phanh.

Thiết kế, tính toán cơ cấu phanh.

Tải bản đầy đủ - 80trang

ỏn tt nghip

BỡnhMGVHD: TS. Hong Thng= 1+p1

-cu sau lMjmax h g G .b

ữ 1 j.r

g.b ữ 2L bx

:

= 1-p2

jmax h g G .a

ữ 2 j.r

g.a ữ 2L bx

Trong ú:

jmax - Gia tc chm dn cc i ca ụ tụ khi phanh.

jmax = .g = 0,7.9,81 = 6,86 m/s 2 .()hg - Chiu cao trng tõm ca ụ tụ, ly hg = 0,9(m).

g - Gia tc trng trng

: g = 9, 81(m/s2).

G - Trng lng t khi y ti

: G = 35000(N).

G1 -Trng lng tnh trờn cu trc : G1 = 15000(N).

G2 - Trng lng tnh trờn cu sau

:G2 = 20000(N).

L - Chiu di c s ụ tụ

: L = 3750(mm) = 3,75(m).

G .L

a= 2

G

hong cỏch t trng tõm xe ti cu trc:

a-K

15000.3,75

a=

= 2,14 (m)

35000

b - Khong cỏch t trng tõm xe ti cu sau:

b = L - a = 3,75 - 2,14 = 1,61 (m)

- H s bỏm ca bỏnh xe vi mt ng. Chn = 0,7.

rbx - Bỏn kớnh ln ca bỏnh xe.

Vi c lp bỏnh trc v bỏnh sau 215/75R16C.

d

16

rbx = (B.0,75+ .25,4). = (215.0,75+ .25,4).0,935 = 340,76 (mm) = 0,34 (m)

2

2

Trong ú:- H s k n bin dng ca lp: = 0, 935.

Thay cỏc giỏ tr vo hai phng trỡnh tnh mmen phanh trờn ta c:

3535

SVTH: Nguyn Ngc ThcLp ễtụ A-K52ỏn tt nghip

BỡnhGVHD: TS. Hong Thng-Mmen phanh cn sinh ra mi c cu phanh trc l:

6,867.0,9 15000.1,61

M = 1+

.

.0,7.0,34 =1066,24 (Nm)

p1 9,81.1,61 ữ 2.3,75

-Mmen phanh cn sinh ra mi c cu phanh sau l:

6,867.0,9 20000.2,14

M = 1 .

.0,7.0,24 = 958,35 (Nm)

p2 9,81.2,14 ữ 2.3,75

2.2.Thit k, tớnh toỏn c cu phanh.

2.2.1.Thit k, tớnh toỏn c cu phanh trc.

2.2.1.1. Xỏc nh kớch thc ca a phanh.Vi lp cú bỏn kớnh lp vnh l r = 203,2 mm ta chn bỏn kớnh ngoi ca a

phanh l Rng = 155 mm; bỏn kớnh trong ca a phanh l Rtr = 85 mm.

2.2.1.2.Xỏc nh ng kớnh mỏ phanh.Mỏ phanh cú dng nh hỡnh v:Hỡnh 3.2: Mỏ phanh.Ta chn bỏn kớnh ngoi ca mỏ phanh R 2 = 150 mm, bỏn kớnh trong R1 = 90

mm.

Trong quỏ trỡnh xe chy a phanh quay cũn mỏ phanh ng yờn, khi thc hin

quỏ trỡnh phanh thỡ mỏ phanh ộp vo a phanh gim vn tc a phanh, khi

ỳ cỳ s trt gia mỏ phanh v a phanh. Do a phanh cú hỡnh trn nn vn

tc trt mộp trong ca mỏ phanh nh hn vn tc trt mộp ngoi ca mỏ

phanh, do vy phớa trong mỏ phanh s mũn ớt hn phớa ngoi mỏ phanh. S

chờnh lch v tc mi mũn cng ln nu cỏc bỏn kớnh ngoi v trong ca mỏ

phanh chờnh lch nhau cng ln. Do vy ta chn mỏ phanh cú gúc ụm x0 = 700.

2.2.1.3.Xỏc nh ng kớnh xilanh cụng tỏc.Mụ men phanh sinh ra trờn mt c cu phanh a quay c xỏc nh nh sau:

3636

SVTH: Nguyn Ngc ThcLp ễtụ A-K52ỏn tt nghip

BỡnhGVHD: TS. Hong ThngM p = m..Q 1.R tbQTrong ú:Qrtbm - S ụi b mt ma sỏt. Chn m = 2.

Q - Lc ộp mỏ phanh vo a phanh.

- H s ma sỏt. Chn = 0,3.

Rtb - Bỏn kớnh trung bỡnh tm ma sỏt.

phanh.R tb =Hỡnh 3.3: Lc p ln mỏR 2 +R 1

150+90

=

= 120 (mm) = 0,12 (m)

2

2R1, R2 l bỏn kớnh bờn trong v bờn ngoi ca tm ma sỏt.

R1 = 90 mm; R2 = 150 mm.

Vy suy ra:Q1 =M p1

1066,24

=

= 14808,89 (N)

2..R tb

2.0,3.0,12Mt khỏc:d12

Q1 = p 0 .

.n

4

Trong ú:

n - S lng ng xilanh lm vic. Chn n = 1.

p0 - p sut cht lng trong h thng. Vi p0 = 5 8 MPa.

7.106

Chn p0 = 7MPa =

N/m2

d2 - ng kớnh xilanh bỏnh xe.

Vy suy ra:3737

SVTH: Nguyn Ngc ThcLp ễtụ A-K52ỏn tt nghip

Bỡnhd2 =GVHD: TS. Hong Thng4.Q 2

4.14808,89

=

= 0,0519 (m) = 51,9 (mm)

.p0 .n

3,14.7.106 .1Chn d1= 52 mm.

2.2.2.Thit k, tớnh toỏn c cu phanh sau:

2.2.2.1. Xỏc nh kớch thc ca a phanh.a phanh phi cú kớch thc m bo khi lng nh, kt cu n gin nhng

vn phi m bo t hiu qu phanh nh mong mun, ngoi ra kt cu phanh

cng phi m bo cho vic thỏo lp d dng khi cú sa cha, phi cú khụng

gian thoỏng giỳp vic tn nhit ca a phanh nhanh chúng.

Vi lp cú bỏn kớnh lp vnh l r = 203,2 mm ta chn bỏn kớnh ngoi ca a

phanh l Rng = 155mm; bỏn kớnh trong ca a phanh l Rtr = 80 mm.

2.2.2.2.Xỏc nh ng kớnh mỏ phanhTng t nh vi c cu phanh trc ta chn bỏn kớnh ngoi ca mỏ phanh

R2= 150 mm, bỏn kớnh trong R1= 90 mm.

2.2.2.3.Xỏc nh ng kớnh xilanh cụng tỏc.Mụ men phanh sinh ra trờn mt c cu phanh a quay c xỏc nh nh sau:M p = m..Q.R tb

Trong ú:

m - S ụi b mt ma sỏt. Chn m = 2.

Q - Lc ộp mỏ phanh vo a phanh.

- H s ma sỏt. Chn = 0,3.

Rtd - Bỏn kớnh trung bỡnh tm ma sỏt.R td =R 2 +R 1

= 0,12 (m)

2Vi: R1, R2 l bỏn kớnh bờn trong v bờn ngoi ca tm ma sỏt.

R1 = 90 mm; R2 = 150 mm.

3838

SVTH: Nguyn Ngc ThcLp ễtụ A-K52ỏn tt nghip

BỡnhGVHD: TS. Hong ThngSuy ra:

Q2 =M p2

2..R tb=958,35

= 13310,42 (N)

2.0,3.0,12Mt khỏc:

d 2 2

Q2 = p0 .

.n

4

Trong ú:

n - S lng ng xilanh lm vic. Chn n = 1.p0 - p sut cht lng trong h thng. Vi p0 = 5 8 MPa.

7.106

Chn p0 = 7 MPa =

N/m2

d2 - ng kớnh xilanh bỏnh xe.

Vy suy ra:d2 =4.Q 2

4.13310,42

=

= 0,0492 (m) = 49,2 (mm)

.p0 .n

3,14.7.106 .1Chn d2 = 49 mm.

3.Tớnh toỏn thit k dn ng phanhPhng ỏn dn ng c chn l dn ng thy lc vi s dn ng phanh:3939

SVTH: Nguyn Ngc ThcLp ễtụ A-K52ỏn tt nghip

BỡnhGVHD: TS. Hong Thng1. Bánh xe

2. Đĩa phanh

3. Xi lanh bánh xe

4. Xi lanh chính

5. Trợ lực phanh

6. Bàn đạp

7. Bộ điều hoà lực phanhHỡnh 3.4: S dn ng thy lc.

3.1.Xỏc nh ng kớnh lm vic ca xilanh bỏnh xe.Nh trờn ta ó xỏc nh c: d1 = 52 mm v d2 = 49 mm.

3.2.Chn ng kớnh xilanh chớnh D, kớch thc ũn bn p l, l0.to ỏp sut p = 7 MPa =

lc Q:

Qd =7.106N/m2 thỡ cn phi tỏc dng lờn bn p mt.D2

l' 1

.pi . . .

4

l tlTrong ú:

D - ng kớnh xilanh tng phanh. Chn D = 30 mm = 3 cm.

l, l - Cỏc kớch thc ca cn bn p phanh. Chn l/l = 88/240.

tl

tl

- hiu sut dn ng thy lc. Chn = 0,92.

Vy:

4040

SVTH: Nguyn Ngc ThcLp ễtụ A-K52Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thiết kế, tính toán cơ cấu phanh.

Tải bản đầy đủ ngay(80 tr)

×