Tải bản đầy đủ - 80 (trang)
Tính nhiệt trong SolidWork

Tính nhiệt trong SolidWork

Tải bản đầy đủ - 80trang

Đồ án tốt nghiệp

BìnhGVHD: TS. Hoàng ThăngCosmos là một phần mềm có tác dụng phân tích, tính toán, kiểm tra độ bền cho

các chi tiết (độ bền cơ học, bền nhiệt…). Phần mềm này được hãng Dassault

System mua lại để tích hợp và chạy ngay trong môi trường của SolidWorks làm

cho khả năng phân tích, kiểm tra của SolidWorks vượt trội hơn so với những

phần mềm khác. Với khả năng của Cosmos Chúng ta có thể giải quyết được

những bài toán vô cùng phức tạp trong quá trình nhưng không thể thiếu đựợc

trong quá trình thiết kế sản phẩm, ví dụ như:

2.2.Phân tích tĩnh học.

Phân tích động học.

Phân tích tính ổn định.

Phân tích dao động.

Phân tích sự va chạm của các chi tiết.

Phân tích nhiệt học.

Tối ưu húa…

Quy trình tính nhiệt bằng phương pháp phần tử hữu hạn trong Cosmos.Quy trình tính nhiệt bằng phương pháp phần tử hữu hạn trong Cosmos được

chia thành các bước cơ bản:

-Bước 1: đưa vật thể cần tính nhiệt vào Cosmos.

Bước 2: chọn vật liệu cho chi tiết.

Bước 3: nhập thông số đầu vào cần thiết để tính nhiệt.

Bước 4: chia lưới cho chi tiết.

Bước 5: chạy chương trình tính toán.

Bước 6: lấy kết quả.2.3.

-Tính toán nhiệt đĩa phanh

2.3.1.Đưa đĩa ép vào Cosmos.

Trước tiên ta vào Tools, chọn Add-Ins để cài đặt thanh công cụ

SolidWorks Simulation.

Mở bản vẽ đĩa phanh đã vẽ ở dạng Part bằng Assembly bằng cách vào

New chọn Assembly rồi Browse bản vẽ đã vẽ ở dạng Part.

Chọn thanh công cụ Simulation, vào mục Study Advisor rồi chọn một

New Study, để tính toán về nhiệt ta chọn tiếp Thermal.4848

SVTH: Nguyễn Ngọc ThứcLớp Ôtô A-K52Đồ án tốt nghiệp

BìnhGVHD: TS. Hoàng ThăngHình 4.1: Hình ảnh đĩa phanh trong không gian ba chiều.

2.3.2.Chọnvật liệu cho đĩa phanh.

Trong Study vừa chọn ta click chuột phải vào Parts, chọn Apply Material

to All...trong bảng vật liệu hiện ra ta chọn vật liệu cho đĩa phanh là thép

hợp kim: click chuột trái chọn Alloy Steel, chọn Apply và chọn Close.4949

SVTH: Nguyễn Ngọc ThứcLớp Ôtô A-K52Đồ án tốt nghiệp

BìnhGVHD: TS. Hoàng ThăngHình 4.2: Chọn vật liệu cho dĩa phanh2.3.3.Nhập

-thông số đầu vào.

Trước hết ta click chuột phải vào Study 1 (New Study vừa chọn) chọn

Properties, chọn chế độ tính nhiệt Transient, ở hai ô phía dưới ta nhập vào

thời gian quá trình phanh t = 1,2 giây và thời gian mỗi bước trong quá

trình phanh. ChọnΔt = 0,1giây, rồi chọn OK.5050

SVTH: Nguyễn Ngọc ThứcLớp Ôtô A-K52Đồ án tốt nghiệp

BìnhGVHD: TS. Hoàng ThăngHình 4.3: Chọn trạng thái tình nhiệt.-Click chuột phải vào Thermal Loads chọn Temperature, chọn nhiệt độ

ban đầu cho đĩa phanh bằng cách chọn Initial Temperature và nhập nhiệt

ođộ môi trường tại thời điểm tính t = 25

phanh.Csau đó chọn toàn bộ đĩa5151

SVTH: Nguyễn Ngọc ThứcLớp Ôtô A-K52Đồ án tốt nghiệp

BìnhGVHD: TS. Hoàng ThăngHình 4.4: Nhập nhiệt độ ban đầu của đĩa phanh.-Click chuột phải vào Thermal Loads chọn Heat Flux (hệ số tản nhiệt) rồi

ta chọn Select all exposed faces và nhập vào hệ số tản nhiệt của thép K =

15 W/m2.

5252

SVTH: Nguyễn Ngọc ThứcLớp Ôtô A-K52Đồ án tốt nghiệp

BìnhGVHD: TS. Hoàng ThăngHình 4.5: Nhập hệ số tản nhiệt của đĩa phanh.-Click chuột phải vào Thermal Loads chọn Heat Power sau đó click chọn

hai bề mặt hai bên đĩa phanh mà khi phanh nó tiếp xúc với má phanh và ta

5353

SVTH: Nguyễn Ngọc ThứcLớp Ôtô A-K52Đồ án tốt nghiệp

BìnhGVHD: TS. Hoàng Thăngnhập vào công suất tỏa nhiệt của đĩa phanh đó tớnh đượcPd = 11059,962 W.Hình 4.6: Nhập công suất tản nhiệt của đĩa phanh.5454

SVTH: Nguyễn Ngọc ThứcLớp Ôtô A-K52Đồ án tốt nghiệp

BìnhGVHD: TS. Hoàng Thăng2.3.4.Chialưới cho đĩa phanh

Click chuột phải vào Mesh chọn Create Mesh, ta nên chia lưới nhỏ (chọn

Fine) để việc tính toán đem lại kết quả gần đúng với quá trình thực tế.Hình 4.7: Cách chia lưới cho đĩa phanh.5555

SVTH: Nguyễn Ngọc ThứcLớp Ôtô A-K52Đồ án tốt nghiệp

BìnhGVHD: TS. Hoàng ThăngHình 4.8: Hình ảnh đĩa phanh sau khi chia lưới.5656

SVTH: Nguyễn Ngọc ThứcLớp Ôtô A-K52Đồ án tốt nghiệp

BìnhGVHD: TS. Hoàng Thăng2.3.5.Chạy

-chương trình tính toán nhiệt

Click chuột phải vào Study 1, chọn Run. Sau đó ta chờ một khoảng thời

gian để máy tính đăng xuất kết quả.Hình 4.9: Hình ảnh hiển thị kết quả tính nhiệt đĩa phanh.5757

SVTH: Nguyễn Ngọc ThứcLớp Ôtô A-K52Đồ án tốt nghiệp

Bình-GVHD: TS. Hoàng ThăngĐể so sánh được nhiệt độ của các điểm trên bề mặt má phanh trong quá

trình phanh ta click chuột phải vào Thermal 1 chọn Probe, sau đó click

chuột vào các điểm cần so sánh rồi click Plot và Response ta thu được hai

đồ thị:Hình 4.10: Đồ thị so sánh nhiệt độ của các điểm trên bề mặt đĩa phanh.5858

SVTH: Nguyễn Ngọc ThứcLớp Ôtô A-K52Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính nhiệt trong SolidWork

Tải bản đầy đủ ngay(80 tr)

×