1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. GDCD-GDNGLL >

II.Nội dung bài học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (554.6 KB, 108 trang )


Trờng THCS Yên Thành

dục công dân 9GiáoNhóm 2: ý nghĩa của tình hữu nghị hợpcác dân tộc cùng hợp tác cùng pháttác? VD minh hoạ ?triển

- Hữu nghị hợp tác giúp nhau cùng

phát triển kinh tế văn hoá, giáo

dục, y tế, khoa học kỹ thuật

- Tạo sự hiểu biết lẫn nhau tránh

gây mâu thuẫn, căng thăng dẫn đến

nguy cơ chiến tranhNhóm 3:3. Chính sách của Đảng ta về hoàC1: Chính sách của Đảng ta đối với hoàbình:bình hữu nghị ?- đúng đắn có hiệu quả

- chủ động tạo ra các mối quan hệC2: Chúng ta phải làm gì để góp phần xâyquốc tế thuận lợidựng tình hữu nghị?- đảm bảo thúc đẩy quá trình phát

triển của đất nớc

- Hoà nhập với các nớc trong quá- H các nhóm thảo luậntrình tiến lên của nhân loại- G yêu cầu nhóm trởng trình bày4. Học sinh phải làm gì- H cử các nhóm cử đại diện trình bày- Thể hiện tình đoàn kết với bạn bè- H nhận xétnớc ngoài- G gợi ý, góp ý kiến, kết luận nội dung- Thái độ, cử chỉ, việc làm và s tôncủa bài họctrọng thân thuộc trong c/s hàng- H ghi vào vởngày- H nhắc laị nội dung bài học

- G kết luận chuyển ý

- G tổ chức học sinh thảo luận và làm bàiIII. Luyện tậptập trong sgkBài1/19 Những việc làm thể hiện- H đọc câu hỏi sgk và H làm bài, trả lời,tình hữu nghịGV: Đoàn Thị Thu Hiền16Trờng THCS Yên Thành

dục công dân 9Giáonhận xétBài 2/19 Em sẽ làm gì trong các- G nhận xét bổ sungtình huống sau đây? Vì sao?4. Củng cố

- G khái quát nội dung bài học

5. HDVN :

- H về nhà học bài cũ, đọc tiếp bài tiếp theo

D. Rút kinh nghiệmGV: Đoàn Thị Thu Hiền17Trờng THCS Yên Thành

dục công dân 9GiáoTiết 13

Tuần 13: Lý tởng sống của thanh niên

A. Mục tiêu:

- Hiểu đợc lý tởng sống của thanh niên là gì

- Mục đích sống của mỗi ngời ntn

- Lẽ sống của em?

- Có kế hoạch cho việc thực hiện lý tởng sống

B. Chuẩn bị:

- GV đọc tài liệu soạn giáo án, sách tham khảo có những tấm gơng về lý tởng

sống đẹp đẽ, tranh ảnh minh hoạ

- HS đọc bài mới, học bài cũ

C. Tiến trình lên lớp

1. ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ:

- Làm thế nào để nâng cao năng suất, chất lợng và hiệu quả vận dụng?

3. Bài mới

GV giới thiệu bàiI. Đặt vấn đề- H thảo luận nhóm

- Gợi ý trao đổi các nội dung sau:- Thảo luận về lý tởng sống của thanh+ Nhóm 1: Trong cuộc CM giải phóngniêndân tộc, thế hệ trẻ chúng ta đã làm gì?

Lý tởng của thanh niên trong giai đoạn

lịch sử đó là gì?

GV: Đoàn Thị Thu Hiền18Trờng THCS Yên Thành

dục công dân 9Giáo- Giải phóng dân tộc

Nhóm 2: Trong thời kỳ đổi mới hiện

nay, TN chúng ta đã có đóng góp gì?

? Lý tởng sống của thanh niên hiện nay

là gì?

- Làm cho dân giàu, nớc mạnh tiến lên

CNXH

Nhóm 3: Suy nghĩ của bản thân em về

lý tởng sống của thanh niên qua 2 giai

đoạn trên? Em học tập đợc gì?

- H các nhóm thảo luận cử đại diện

trình bày kết quả thảo luân của mình,

nhận xét, bổ sung.

-> G gợi ý HS nêu VD thực tiễn về các

lĩnh vực khác

? Đọc những câu nói, lời dạy của BH- Một năm khởi đầu là mùa xuân,....với thanh niên Việt Nam- Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền? Lý tởng của em là gì? Tại sao em- Học giỏi, thành đạt để làm giàu choxác định lý tởng nh vậy?mình, gia đình và XH? Em sẽ là gì để thực hiện lý tởng ấy?

? Vậy ngời có lý tởng sống cao đẹp là-> Suy nghĩ và hành động không mệtngời ntn?mỏi để thực hiện lý tởng sống của DT ,

nhân loại, vì sự tiến bộ của bản thân và

XHGV: Đoàn Thị Thu Hiền19Trờng THCS Yên Thành

dục công dân 9Giáo

luôn vơn tới sự hoàn thiện bản thân về

mọi mặt4. Củng cố

- G khái quát nội dung bài học

5. HD :

- H về nhà học bài cũ, đọc tiếp bài tiếp theo

D. Rút kinh nghiệm

NgàythángnămTuần 14 Tiết 14

Lý tởng sống của thanh niên

A. Mục tiêu:

- Nh tiết 13

B. Chuẩn bị:

- GV đọc tài liệu soạn giáo án, sách tham khảo có những tấm gơng về lý tởng

sống đẹp đẽ, tranh ảnh minh hoạ

- HS đọc bài mới, học bài cũ

C. Tiến trình lên lớp

1. ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ:

- Học tập ở nhà trờng có đợc co là 1 nội dung của lý tởng thanh niên không? vì

sao?

- H trả lời, G nhận xét, cho điểm

3. Bài mới

G cho học sinh thảo luận theo nhómII. Nội dung bài học- Chia lớp thành 4 nhóm:1. Khái niệm lý tởng sốngGV: Đoàn Thị Thu Hiền20Trờng THCS Yên Thành

dục công dân 9GiáoNhóm 1: Lý tởng sống là gì? Biểu hiện- Cái đích của cuộc sống mà mỗi ngừicủa lý tởng sống ?khát khao muốn đạt đợc

2. ý nghĩa của lý tởng sốngNhóm 2: ý nghĩa của việc xác định lý- Khi lý tởng mỗi ngời phù hợp với lýtởng sống ?tởng chung thì hành động của họ góp

phần thực hiện tốt nhiệm vụ chung

- XH sẽ tạo điêù kiện để họ thực hiện

lý tởng

- Ngời sống có lý tởng cao đẹp luôn đợc mọi ngời tôn trọngNhóm 3:3. Lý tởng sống của thanh niên ngày? Lý tởng sống của thanh niên ngàynay:nay?- XD đất nứơcVN độc lập, dân giàu nớc mạnh, XH công bằng dân chủ, văn

minhNhóm 4:

HS phải rèn luyện ntn để trở thành ngời - Học tập, rèn luyện để có đủ tri thức,

sống có lý tởng sống ?phẩm chất và năng lực để thực hiện lý

tởng

- Mỗi cá nhân học tập tốt, rèn luyện

đạo đức lối sống, tham gia các hoạt

động xã hội- Các nhóm cử đại diện trình bày

- Cả lớp theo dõi nhận xét

- G bổ sung, kết luận nhận xét

G kết luận:

GV: Đoàn Thị Thu Hiền21Trờng THCS Yên Thành

dục công dân 9Giáo- Trung thành với lý tởng XHCN là đòi

hỏi đặt ra nghiêm túc đối với thanh

niên. Đó không chỉ là đạo đức, tình

cảm mà thực sự là một quá trình rèn

luyện để trởng thành. Chúng ta phải

kính trọng, biết ơn và học tập thế hệ

cha anh, chủ động XD cho mình lý tởng sống, cống hiến cao nhất cho sự

phát triển của XH

- Thảo luận: Thực trạng thanh niên

hiện nay sống thiếu lý tởng hoặc không

có lý tởng

+ G tổ chức cho HS trao đổi, thảo luận

+ HS bày tổ ý kiến

+ Giáo viên liệt kê lại những ý đúng

Sống có lý tởngThiếu Lý tởng- Vợt khó trong học tập- Sống ỷ lại, thực dụng- Vận dụng kiến thức-> thực tiễn- Không có hoài bão, ớc mơ, mờ nhạt

lý tởng- Năng động sáng tạo trong công việc- Sống vì tiền tài, danh vọng- Phấn đấu làm giàu chính đáng cho- Ăn chơi, nghiện ngập, cờ bạc, đua xemình, gđ

- Đấu tranh trớc mọi tiêu cực- Sống thờ ơ với mọi ngời- Tham gia hoạt động chính trị- xã hội,- Lãng quên quá khứ, chỉ biết hiện tạibảo vệ, xây dựng Tổ quốcGV: Đoàn Thị Thu Hiền22Trờng THCS Yên Thành

dục công dân 9GiáoGV kết luận: Lý tởng dân giàu nớc mạnh theo con đờng XHCN không phải là cái

gì trừu tợng đối với thế hệ trẻ đang lớn lên. Nó đợc biểu hiện cụ thể và sinh động

trong đời sống hành ngày. Với h/s nó đựoc biểu hiện trong học tập, lao động, xây

dựng tập thể, rèn luyện đạo đức, lối sống.

- G hớng dẫn học sinh làm BT1III. Bài tập- Lớp thảo luận theo nhómBT1: - Việc làm đúng: a, c, d, đ, e, i, k- G đánh giá, nhận xét, cho điểm

4. Củng cố- việc làm sai: b, g, h- Thiếu lý tởng sống hoặc xác định mục đích không đúng xẽ có hại gì?

5. HD :

- Làm BT 2,3,4/36

- Xem trớc bài 11

- Su tầm gơng thanh niên Việt Nam thực hiện lý tởng sống

- H về nhà học bài cũ, đọc tiếp bài tiếp theo

D. Rút kinh nghiệm

- H tự rút ra kinh nghiệm sau khi so sánh, đối chiếu giữa ngời có lý tởng va ngời

không có lý tởng

NgàythángnămTuần 15

Thực hành ngoại khoá các vấn đề địa phơng và các nội dung đã học

A. Mục tiêu cần đạt:

- Giúp học sinh củng cố những kiến thức đã học ở lớp 9

- Vận dụng vào thực tế để rút ra bài học cho bản thân trong cuộc sống; ý thức với

học tập, ý thức đạo đức

- Cùng với mọi ngừơi xây dựng, tạo lập cuộc sống hàng ngày tốt đẹp

B. Chuẩn bị:

GV: Đoàn Thị Thu Hiền23Trờng THCS Yên Thành

dục công dân 9Giáo- GV : soạn giáo án, hệ thống câu hỏi

- HS : ôn tập

C. Tiến trình lên lớp

1. ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ: - kết hợp trong giờ

3. Bài mới

HS làm BT theo nhómBài 1: Những việc làm nào sau đây thể- Các phơng án đúng : A,B,Dhiện đức tính chí công vô t?

A. Làm việc vì lợi ích chung

B. Giải quyết công việc công bằng

C. Chỉ chăm lo cho lợi ích của mình

D. Không thiên vị

Đ. Dùng tiền bạc, của cải của nha nớc

cho việc cá nhân

Câu 2. Kể tên những tấm gơng tiêu- Có thể là đảng viên, bán bộ, hoặc là 1 biểu về chí công vô t mà em biết ở địa

ngời nào đó em đợc nghe kể hoặc emphơngbiếtCâu 3: Trong các biểu hiện sau, biểu

hiện nào em đã gặp ở địa phơng?

a) Làm giaù = sức lao động chính- HS phát biểu, nhận xét, giáo viên hớng dẫn, HS phát hiệnđáng

b) Hiến đất để xây trờng học

c) Lấy đất công bán thu lợi riệng

d) Bố trí viêc làm cho con, cháu họ

hàng

đ) Bỏ tiền xây cầu cho nhân dân đi lại

e) Trù dập những ngời tốt

Câu 4: Chiến tranh đã gây nên hiệu quảGV: Đoàn Thị Thu Hiền24Trờng THCS Yên Thành

dục công dân 9Giáo? Trong chiến tranh, trẻ em chịugì cho con ngời ?những hậu quả gì?- Chiến tranh TG thứ I:10 triệu ngời

chết

- Chiến tranh TG thứ II: 60 triệu ngời

chết

* Trẻ em trong chiến tranh:

- 2 triệu trẻ em chết

- 6 triệu trẻ em thơngtích tàn phế

- 20 triệu trẻ em sống bơ vơ

- 300 nghìn trẻ em tuổi thiếu niên buộc

phải đi lính cầm súng giết ngời- H thảo luận, rút ra bài học cho bảnCâu 5: Vì sao chúng ta phải ngăn chặnthân cho mọi ngờichiến tranh, bảo vệ hoà bình?

Câu 6. Học sinh phải làm gì để bảo vệ

hoà bình?

Câu 8: Kể những truyền thống tốt đẹp

của dân tộc ta?

- Yêu nớc- Thi giữa các tổ trong 5 phút tìm ra tổ- Đoàn kếtnào kể đợc nhiều truyền thống nhất- Cần cù trong lao động

- Hiếu học

- Tôn s trọng đạo

- Yêu thích nghệ thuật, ca hát...

Câu 9:

ở địa phơng em có những truyền thống

nào tốt đêp nhất?? Bên cạnh đó còn những tồn tại, tục lệ- Yêu nớc, đoàn kết.....cổ hủ nào? - Bói toán, ma chay, cới xin

GV: Đoàn Thị Thu Hiền25Trờng THCS Yên Thành

dục công dân 9Giáolinh đình. Tập quán lạc hậu, suy nghĩ

và nói năng tuỳ tiện, coi thờng phát

luật t tởng địa phơng hẹp hòi

4. Củng cố

- Em đã làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của DT

5. HD :

- Chuẩn bị ôn tập kiểm tra học kỳ 1

D. Rút kinh nghiệm

- HS thực hành = thảo luận nhóm, hái hoa dân chủ

NgàythángnămTiết 16: Ôn tập học kỳ 1

A. Mục tiêu cần đạt:

- Giúp học sinh củng cố, hệ thống những kiến thức đã học từ đầu năm

- Vận dụng những kiến thức đã học để có ý thức đậo đức tốt, học tập cần cù chăm

chỉ vì ngày mai lập nghiệp.

B. Chuẩn bị:

- GV : soạn giáo án, hệ thống câu hỏi

- HS : ôn tập

C. Tiến trình lên lớp

1. ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ: - trong quá trình ôn tập

3. Bài mới

G nêu y/c của giờ ôn tập

GV: Đoàn Thị Thu HiềnCâu 1: Thế nào là chí công vô t ?

26Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (108 trang)

×