1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >

PHỤ LỤC 2:QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.86 MB, 119 trang )


DÀN BÀI THẢO LUẬN VỚI CÁC CHUYÊN GIAGiới thiệu:

Xin chào anh/chị,

Chúng tôi là nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Chúng

tôi hiện đang tiến hành nghiên cứu về thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại PNJ.

Chúng tôi rất hân hạnh được thảo luận với các anh chị về vấn đề này nhằm giúp

PNJ nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực. Xin các anh/chị lưu ý rằng không

có quan điểm nào là đúng hay sai cả, tất cả những gì các anh/chị nêu ra đều rất có

ích cho nghiên cứu của chúng tôi.

1. Theo anh/chị, những nhóm yếu tố nào ảnh hưởng đến chất lượng quản trị

nguồn nhân lực tại PNJ?

2. Trong các chức năng chính của quản trị nguồn nhân lực, anh/chị quan tâm

chủ yếu đến chức năng nào?

(gợi ý: 3 chức năng chính của quản trị nguồn nhân lực gồm chức năng thu

hút, bố trí nhân lực; chức năng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; chức năng

duy trì nguồn nhân lực)

3. Anh/chị đánh giá các yếu tố trong chức năng nào sẽ ảnh hưởng đến sự hài

lòng của nhân viên?

4. Trong các yếu tố đó, các anh/chị thấy yếu tố nào là quan trọng nhất, nhì, ba,

không quan trọng? vì sao?

5. Theo các anh/chị, có yếu tố nào khác quan trọng nữa không?DANH SÁCH CHUYÊN GIA

1. Phạm Anh Tuấn - Phó GĐ nhân sự

2. Lê Vĩnh Thái - Giám đốc Marketing

3. Võ Thanh Uy - Trưởng phòng tin học

4. Trần Thị Thu Hà - Giám đốc kinh doanh

5. Nguyễn Văn Tỉnh - Phó GD Xí nghiệp nữ trang

6. Nguyễn Văn Hưng - Phó phòng HCNS Xi nghiệp nữ trang

7. Nguyễn Lê Hồng Hạnh - Nhân viên Phòng Nhân sự

8. Phạm Thị Thủy Tiên - Nhân viên Phòng Nhân sự

9. Nguyễn Hoàng Vân - Trưởng phòng quản trị chất lượng

10. Lê Nguyễn Thiên Trúc - Trưởng phòng kiểm soát nội bộPHỤ LỤC 3:

PHIẾU KHẢO SÁT VỀ MỨC ĐỘ THỎA MÃN CỦA NHÂN VIÊN

Để giúp cho lãnh đạo đề ra các chính sách nhân sự phù hợp, nâng cao mức độ

hài lòng của nhân viên đối với công ty, mong quý anh/chị vui lòng dành ít phút để

điền vào phiếu khảo sát ngắn này. Tất cả các câu trả lời đều có giá trị, không có câu

trả lời nào của anh/chị bị cho là sai hay đúng vì đó thực sự là cảm nhận riêng của

anh/chị. Ý kiến của anh/chị sẽ được giữ bí mật tuyệt đối.

PHẦN I. Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của mình về các phát biểu dưới

đây. Đối với mỗi phát biểu, anh chị hãy cách đánh dấu X vào một trong các các con

số từ 1 đến 7; theo quy ước là:

1: hoàn toàn không đồng ý, 2: Rất không đồng ý, 3: Không đồng ý , 4: phân vân,

5: Đồng ý; 6: Rất đồng ý, 7: hoàn toàn đồng ý

Nhận xét về tình hình đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên

Các phát biểuMức độ đồng ýsố

eva1Việc đánh giá nhân viên là công bằng, chính xác1 2 3 4 5 6 7eva2Bạn tin vào cấp trên đủ năng lực để đánh giá kết quả1 2 3 4 5 6 7thực hiện công việc của bạn

eva3Quá trình đánh giá giúp cho bạn có kế hoạch rõ ràng1 2 3 4 5 6 7về việc đào tạo, phát triển nghề nghiệp cá nhân

eva4Việc đánh giá đã thực sự giúp ích để bạn nâng cao1 2 3 4 5 6 7chất lượng thực hiện công việc

eva5Bạn có thấy phương pháp đánh giá hiện nay hợp lý1 2 3 4 5 6 7không?

Nhận xét về vấn đề lương – thưởng

Mã số

pay 1Các phát biểu

Anh/ chị được trả lương caoMức độ đồng ý

1 2 3 4 5 6 7pay 2Anh/ chị thường được tăng lương1 2 3 4 5 6 7pay 3Anh/ chị có thể sống hoàn toàn dựa vào thu nhập từ 1 2 3 4 5 6 7

công typay 4Tiền lương tương xứng với kết quả làm việc1 2 3 4 5 6 7pay 5Tiền lương, thu nhập được trả công bằng1 2 3 4 5 6 7Nhận xét về môi trường làm việc

Mã sốCác phát biểuMức độ đồng ýenv 1Công việc không bị áp lực cao1 2 3 4 5 6 7env 2Công việc không đòi hỏi thường xuyên phải làm1 2 3 4 5 6 7ngoài giờ

env 3Trang thiết bị nơi làm việc an toàn, sạch sẽ1 2 3 4 5 6 7env 4Công việc ổn định, không phải lo lắng về mất việc1 2 3 4 5 6 7làm

Nhận xét về vấn đề đào tạo

Mã số

tra1Các phát biểu

Anh/ chị được cung cấp kiến thức/ kỹ năng cầnMức độ đồng ý

1 2 3 4 5 6 7thiết cho công việc

tra2Bạn được tham gia những chương trình đào tạo1 2 3 4 5 6 7theo yêu cầu của công việc

tra3Công ty có thực hiện việc xác định nhu cầu đào tạo1 2 3 4 5 6 7hàng năm

tra4Công ty có chính sách hỗ trợ đào tạo cho nhân viên1 2 3 4 5 6 7tra5Công ty thực hiện việc đánh giá sau đào tạo1 2 3 4 5 6 7tra6Nhìn chung công tác đào tạo trong Công ty là có1 2 3 4 5 6 7hiệu quả tốtXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (119 trang)

×