1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >

PHỤ LỤC 3:PHIẾU KHẢO SÁT VỀ MỨC ĐỘ THỎA MÃN CỦA NHÂN VIÊN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.86 MB, 119 trang )


pay 2Anh/ chị thường được tăng lương1 2 3 4 5 6 7pay 3Anh/ chị có thể sống hoàn toàn dựa vào thu nhập từ 1 2 3 4 5 6 7

công typay 4Tiền lương tương xứng với kết quả làm việc1 2 3 4 5 6 7pay 5Tiền lương, thu nhập được trả công bằng1 2 3 4 5 6 7Nhận xét về môi trường làm việc

Mã sốCác phát biểuMức độ đồng ýenv 1Công việc không bị áp lực cao1 2 3 4 5 6 7env 2Công việc không đòi hỏi thường xuyên phải làm1 2 3 4 5 6 7ngoài giờ

env 3Trang thiết bị nơi làm việc an toàn, sạch sẽ1 2 3 4 5 6 7env 4Công việc ổn định, không phải lo lắng về mất việc1 2 3 4 5 6 7làm

Nhận xét về vấn đề đào tạo

Mã số

tra1Các phát biểu

Anh/ chị được cung cấp kiến thức/ kỹ năng cầnMức độ đồng ý

1 2 3 4 5 6 7thiết cho công việc

tra2Bạn được tham gia những chương trình đào tạo1 2 3 4 5 6 7theo yêu cầu của công việc

tra3Công ty có thực hiện việc xác định nhu cầu đào tạo1 2 3 4 5 6 7hàng năm

tra4Công ty có chính sách hỗ trợ đào tạo cho nhân viên1 2 3 4 5 6 7tra5Công ty thực hiện việc đánh giá sau đào tạo1 2 3 4 5 6 7tra6Nhìn chung công tác đào tạo trong Công ty là có1 2 3 4 5 6 7hiệu quả tốtPHẦN II. Xin vui lòng cho biết đôi nét về công việc và bản thân anh/chị

1. Bộ phận công tác của anh chị trong công ty:

…………………………………………………………………………

2. Vị trí công tác của anh chị thuộc nhóm:

CôngNhânChuyênCán bộ quản lýGiám đốc/BanNhânnhânviênviên ởở các bộ phậnTrưởng/phógiámviênvăncác bộ(tổ trưởng,phòng banđốcbánphòngphậnquản đốc,hoặc tươngcông tyhàngtrưởng nhóm)đương Nam3. Giới tính:

4. Trình độ học vấn: Cấp 1 Nữ

 Cấp 2 Cấp 35. Trình độ chuyên môn:

 Chưa qua đào tạo Sơ cấp, ngắn hạn  Công nhân kỹ thuật Trung cấp Cao đẳng Đại học Sau đại học6. Tuổi đời của anh/chị:………tuổi

7. Thời gian làm việc tại công ty:

 Dưới 3 năm Từ 3 đến < 6 năm Từ 6 đến < 10 năm Trên 10 năm

8. Thu nhập trung bình/tháng của anh chị (tính cả các khoản ngoài lương) thuộc

nhóm:

 <3,5 tr đ Từ 3,5 trđ - 6 tr đ Từ 6 – <10 tr đChân thành cám ơn Anh/Chị đã trả lời phiếu này Trên 10 tr đPHỤ LỤC 4:

KẾT QUẢ THU THẬP TỪ 350 CBCNV CỦA PNJ

Nhận xét về tình hình đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên:

Số người đánh giá theo các mức độCâu hỏi1Việc đánh giá nhân viên là công

bằng, chính xác8việc của bạn15phát triển nghề nghiệp cá nhân11hiện công việc122577.14% 2.00%Bạn có thấy phương pháp đánh giá

hiện nay hợp lý không?163.14% 3.43%Việc đánh giá đã thực sự giúp ích

để bạn nâng cao chất lượng thực124.29% 4.57%Quá trình đánh giá giúp cho bạn có

kế hoạch rõ ràng về việc đào tạo,34

395

546

827

77782.29% 3.43% 11.14% 15.43% 23.43% 22.00% 22.29%Bạn tin vào cấp trên đủ năng lực để

đánh giá kết quả thực hiện công233189.43% 5.14%26629871627.43% 17.71% 28.00% 20.29% 17.71%

22557184956.29% 15.71% 20.29% 24.00% 27.14%

30679172588.57% 19.14% 26.00% 20.57% 16.57%

30788152588.57% 22.29% 23.14% 14.86% 16.57%Nhận xét về tiền lương, thưởng

Câu hỏi

Anh/ chị được trả lương cao

Anh/ chị thường được tăng lương

Anh/ chị có thể sống hoàn toàn

dựa vào thu nhập từ công ty

Tiền lương tương xứng với kết

quả làm việc

Tiền lương, thu nhập được trả

công bằngSố người đánh giá theo các mức độ

121053

424

605

706

5030.00% 12.00% 17.14% 20.00% 14.29%

1225554673634.86% 15.71% 15.43% 19.14% 10.29%

1035653553729.43% 16.00% 15.14% 15.71% 10.57%

673865875919.14% 10.86% 18.57% 24.86% 16.86%

58

16.57%275683647

1494.00% 2.57%

882.29% 2.29%

23236.57% 6.57%

21136.00% 3.71%

35277.71% 16.00% 23.71% 18.29% 10.00% 7.71%Nhận xét về môi trường làm việc

Số người đánh giá theo các mức độCâu hỏi1Công việc không bị áp lực cao

Côngviệckhông đòi2

523

384

475

676

687

413714.86% 10.86% 13.43% 19.14% 19.43% 11.71% 10.57%hỏi28194038727380thường xuyên phải làm ngoài

giờ8.00%Trang thiết bị nơi làm việc an5.43% 11.43% 10.86% 20.57% 20.86% 22.86%

9172.00%toàn, sạch sẽ72.57%4.86%127133.43%2.00%Công việc ổn định, không phải

lo lắng về mất việc làm2771841357.71% 20.29% 24.00% 38.57%

4759851273.71% 13.43% 16.86% 24.29% 36.29%Nhận xét về đào tạo

Câu hỏi

Anh/ chị được cung cấp kiến thức/

kỹ năng cần thiết cho công việc

Bạn được tham gia những chươngSố người đánh giá theo các mức độ

12

13

44

155

426

727

911250.29% 1.14% 4.29% 12.00% 20.57% 26.00% 35.71%

246358896119trình đào tạo theo yêu cầu của công

việc

Công ty có thực hiện việc xác định

nhu cầu đào tạo hàng năm

Công ty có chính sách hỗ trợ đào

tạo cho nhân viên

Công ty thực hiện việc đánh giá sau

đào tạo

Nhìn chung công tác đào tạo trong

Công ty là có hiệu quả tốt0.57% 1.14% 1.71% 10.00% 25.14% 27.43% 34.00%

04104479941190.00% 1.14% 2.86% 12.57% 22.57% 26.86% 34.00%

12113979861320.29% 0.57% 3.14% 11.14% 22.57% 24.57% 37.71%

45224690701131.14% 1.43% 6.29% 13.14% 25.71% 20.00% 32.29%

37234886811020.86% 2.00% 6.57% 13.71% 24.57% 23.14% 29.14%Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (119 trang)

×