Tải bản đầy đủ - 30 (trang)
Cách thức lập trình cho STM32F103C8T6

Cách thức lập trình cho STM32F103C8T6

Tải bản đầy đủ - 30trang

Đồ án THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG

C++, java, Python, ... Nhưng được sử dụng rộng rãi nhất vẫn là phần mềm lập trình Keil

C với ngôn ngữ lập trình truyền thống là C. Đồng thời, cũng có bộ thư viện mở cho dòng

STM32F1xx có thể tải miễn phí trên các mạng rất tiện lợi cho người mới học lập trình

dòng STM32.

Cách thức nạp chương trình có STM32 cũng có nhiều cách. Có thể nạp thông qua

chuẩn JTAG với mạch nạp chuyên dụng hoặc nạp qua bootloader thông qua UART với

mạch nạp sử dụng FT232.

Trong quá trình thực hiện đồ án thì việc kiểm tra, quan sát các giá trị của tham số,

cảm biến là rất quan trọng có một chương trình hỗ trợ việc này qua UART truyền từ vi

điều khiển kết nối với máy tính thông qua cổng COM cho hiển thì trên màn hình giao

diện của chương trình. Đó là chương trình Hercules.Nhóm 13 : Ngọc Sơn – Duy Mạnh – Tuấn – HưngĐồ án THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNGCHƯƠNG III: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ TỪ XA BẰNG

SÓNG RF

1. Sơ đồ khốiKhối phátNhóm 13 : Ngọc Sơn – Duy Mạnh – Tuấn – HưngĐồ án THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNGKhối ThuNhóm 13 : Ngọc Sơn – Duy Mạnh – Tuấn – HưngĐồ án THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG2. Lưu đồ thuật toánNhóm 13 : Ngọc Sơn – Duy Mạnh – Tuấn – HưngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cách thức lập trình cho STM32F103C8T6

Tải bản đầy đủ ngay(30 tr)

×