1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Y dược - Sinh học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những răng bị viêm tuỷ nếu không được điều trị kịp thời hoặc điều trị không tốt sẽ gây biến chứng VQC. Vì vậy phải tuyên truyền giáo dục cho mọi người ý thức phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý tuỷ răng để phục hồi chức năng nhai của răng cho bệnh nhân.

Những răng bị viêm tuỷ nếu không được điều trị kịp thời hoặc điều trị không tốt sẽ gây biến chứng VQC. Vì vậy phải tuyên truyền giáo dục cho mọi người ý thức phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý tuỷ răng để phục hồi chức năng nhai của răng cho bệnh nhân.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những răng bị viêm tuỷ nếu không được điều trị kịp thời hoặc điều trị không tốt sẽ gây biến chứng VQC. Vì vậy phải tuyên truyền giáo dục cho mọi người ý thức phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý tuỷ răng để phục hồi chức năng nhai của răng cho bệnh nhân.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×