Tải bản đầy đủ - 14 (trang)
4 Các chính sách hỗ trợ cho phân phối

4 Các chính sách hỗ trợ cho phân phối

Tải bản đầy đủ - 14trang

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà NộiKhoa Quản Trị Kinh Doanh1.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến phân phối

1.5.1 Xử lý đơn đặt hàng

Đây là công việc đầu tiên. Bộ phận xử lý đơn đặt hàng phải nhanh chóng kiểm

tra lại khách hàng, đặc biệt là khả năng thanh toán của họ. Sau đó lập các hóa đơn

và chứng từ cần thiết để giao cho các bộ phận khác thực hiện các khâu tiếp theo.

1.5.2 Lưu kho

Mọi Công ty đều phải bảo quản hàng hóa cho đến lúc bán. Tổ chức bảo quản là

cần thiết vì chu trình sản xuất và tiêu dùng ít khi trùng khớp với nhau. Công ty cần

quyết định số lượng những địa điểm kho bãi vì nó sẽ giúp đưa hàng hóa đến người

mua một cách nhanh chóng. Số lượng địa điểm kho bãi phải được tính toán để đạt

tới sự cân bằng giữa dịch vụ cho khách và chi phí phân phối.

1.5.3 Xác định lượng hàng tồn

Xác định lượng hàng tồn kho cũng là một quyết định ảnh hưởng đến việc thỏa

mãn khách hàng vì khi đó các đơn hàng được xử lý ngay lập tức. Nhưng đối với

Công ty việc duy trì một khối lượng hàng dự trữ lớn như vậy là điều không có lợi.

Do đó các doanh nghiệp phải tính toán hết sức tỉ mỉ cho vấn đề này vì nó ảnh

hưởng đến doanh số và lợi nhuận của họ.

1.5.4 Chọn phương tiện vận chuyển

Đây là quá trình lựa chọn phương tiện vận tải thích hợp trên cơ sở tính toán số

lượng hàng hóa, khoảng cách giữa điểm nhận, điểm giao, thời gian giao nhận. để

đưa hàng hóa đến nơi mua hàng một cách đầy đủ, kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn một hay nhiều các phương tiện vận chuyển sau :

+ Vận chuyển đường sắt.

+ Vận chuyển đường thủy.

+ Vận chuyển đường bộ.

+ Vận chuyển đường ống.

+ Vận chuyển đường hàng không.Hoàng Thị Hồng Thu-ĐH QTKD2-K512Báo Cáo Thực Tập Tốt NghiệpTrường Đại Học Công Nghiệp Hà NộiKhoa Quản Trị Kinh Doanh1.5.5 Đặc điểm của doanh nghiệp

Đặc điểm công ty giữ sản phẩm quan trọng hơn việc lựa chọn kênh.

+ Về qui mô: việc lựa chọn cấu trúc kênh phụ thuộc vào qui mô của doanh

nghiệp.

+ Về khả năng tài chính: Nếu khả năng tài chính của công ty lớn sẽ ít phụ

thuộc vào các trung gian, nếu tình hình của công ty mạnh công ty có thể bán hàng

trực tiếp cho người tiêu dùng. Vì khi tiến hành bán hàng công ty chỉ bỏ ra một

lượng vốn ít để thực hiện công việc này.

+ Kinh nghiệm quản lý của công ty: khi công ty chưa có kinh nghiệm quản

lý thì kênh phân phối của công ty cần đưa vào các dịch vụ của trung gian có đầy

đủ các chức năng của nhà đại diện của sản xuất.

+ Các mục tiêu và chiến lược: mục tiêu và chiến lược chung cũng như mục

tiêu và chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty có thể hạn chế sử dụng các

trung gian.Các chiến lược phân phối mạnh có thể xúc tiến tích cực và phản ánh

nhanh chóng sự thay đổi của thị trường sẽ xác lập các cấu trúc kênh có thể cho

công ty sử dụng chiến lược này.

1.5.6 Đặc điểm của thị trường

- Đặc điểm thị trường là nền tảng cơ bản xác định khi xây dựng hệ thống

phân phối.

- Địa lý thị trường: đưa ra qui mô địa lý của thị trường và khoảng cách từ

người sản xuất đến thị trường.

- Qui mô thị trường: số lượng khách hàng của thị trường, qui mô thị trường

cần xác định, số lượng khách hàng càng lớn thì qui mô thị trường càng lớn.

- Mật độ thị trường: số lượng khách hàng trên một đơn vị diện tích, nhìn

chung mật độ thị trường càng thấp thì càng khó phân phối và chi phí cao. Chỉ dẫn

chung là thị trường càng phân tán rộng rãi thì càng sử dụng các trung gian nhiều,

ngược lại thị trường càng tập trung, càng nên tránh sử dụng các trung gian.

- Hành vi thị trường:Hoàng Thị Hồng Thu-ĐH QTKD2-K513Báo Cáo Thực Tập Tốt NghiệpTrường Đại Học Công Nghiệp Hà NộiKhoa Quản Trị Kinh Doanh+ Người tiêu dùng mua như thế nào?

+ Mua khi nào?

+ Mua ở đâu?

+ Ai mua?

Mỗi hành vi của khách hàng có thể có những ảnh hưởng khác nhau đến cấu

trúc hệ thống phân phối.Hoàng Thị Hồng Thu-ĐH QTKD2-K514Báo Cáo Thực Tập Tốt NghiệpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Các chính sách hỗ trợ cho phân phối

Tải bản đầy đủ ngay(14 tr)

×