1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.32 MB, 109 trang )


hứng thú học tập môn hóa học cho HS lớp 8 đó là khai thác nội dung kiến thức hóa

học và tổ chức cho HS tự lực, tích cực tham gia vào các hoạt động học tập. Hai nhóm

biện pháp này tổ chức đan xen trong mối quan hệ của nội dung và phương pháp.

Chúng tôi giới thiệu một số trang web hỗ trợ việc tìm kiếm thông tin, cách tìm

kiếm và lưu trữ các tài liệu có thể sử dụng khi dạy học, làm cho các bài học thêm

phong phú.

Chúng tôi tăng cường sử dụng các PPDH tích cực như đàm thoại kết hơp sử

dụng các phương tiện trực quan, làm việc nhóm, tổ chức trò chơi hóa học, thuyết

trình, đóng kịch, tổ chức cho các em tự sưu tầm và trao đổi với lớp và GV một số

bài thơ về hóa học, thông tin mới lạ phù hợp với nội dung bài học, khai thác 3 thí

nghiệm vui (Đường hóa thành than, khăn không cháy, ống nghiệm phun lửa) làm

cho tiết học sống động và tạo ra bầu không khí thân thiện, chuẩn mực. Bên cạnh đó

chúng tôi tổ chức cho các em tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau, thường xuyên khen

ngợi, cho điểm cộng, tặng quà để tạo niềm vui và kích thích HS hoạt động.

1.3. Chúng tôi tiến hành TNSP tại 3 trường THCS ở thành phố Hồ Chí Minh

là :Võ Thành Trang – Quận Tân Phú, Lê Quý Đôn – Quận 11, Đinh Thiện Lý – Quận

8.

Chúng tôi thiết kế và tiến hành dạy TNSP 5 giáo án đó là:

+ Tiết 5: Nguyên tử

+ Tiết 11: Bài luyện tập 1

+ Tiết 38: Tính chất của oxi

+ Tiết 39 + 42: Thuyết trình Oxi – không khí

+ Tiết 44: Bài luyện tập 5

Từ những phân tích kết quả thực nghiệm chúng tôi thấy rằng các biện pháp

thực nghiệm là có hiệu quả, mang tính khả thi và có thể áp dụng vào thực tiễn giảng

dạy ở lớp 8 để gây hứng thú học môn hóa của HS.

Trong quá trình TNSP chúng tôi đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của các GV

dạy TN, các trường dạy TN được trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất, HS các lớp TN

tham gia nhiệt tình và hoàn thành các nhiệm vụ GV yêu cầu.Tuy nhiên, HS còn phải dành nhiều thời gian cho việc học thêm nên các em

không có nhiều thời gian trong việc sưu tầm tài liệu. Mặt khác do sĩ số lớp quá đông

và GV dạy thực nghiệm lần đầu tiên được đề nghị sử dụng các biện pháp gây hứng

thú nên việc tổ chức hoạt động nhóm và trò chơi hóa học còn khó khăn.2. Đề xuất

- GV cần áp dụng phương pháp dạy học theo hướng tích cực trong quá trình dạy

học môn hóa. GV cần quan tâm, tổ chức, hướng dẫn để tự các em phát hiện, chiếm

lĩnh các tri thức hóa học, qua đó các em nắm được phương pháp tìm ra tri thức.

- GV thường xuyên quan tâm, khuyến khích, kiểm tra, đánh giá đúng, công

bằng...đối với tất cả HS, tạo điều kiện cho HS tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau, tạo

môi trường học tập thân thiện, cùng chia sẻ, kích thích nhau tích cực học tập.

Chúng tôi hy vọng rằng những đề nghị và thành công của luận văn sẽ góp

phần vào việc nâng cao hiệu quả quá trình dạy học hóa học ở trường THCS. Luận

văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho GV trong việc tạo hứng thú học môn

hóa cho HS lớp 8 nói riêng và cấp THCS nói chung.3. Hướng phát triển của đề tài

- Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp này vào các chương còn lại của chương trình

HH lớp 8 cũng như chương trình lớp 9.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hoàng Thị Minh An (1995), Sử dụng thí nghiệm vui và ảo thuật hóa học nhằm:

Nâng cao hứng thú học tập hóa học cho học sinh phổ thông, Luận văn thạc sĩ,

Đại học Sư Phạm Hà Nội.

2. Tô Quốc Anh (2007), Thiết kế một số hoạt động dạy học gây hứng thú nhận

thức trong môn hóa học lớp 10, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Sư Phạm TP

HCM.

3. Nguyễn Duy Bảo (2007), Phương pháp nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài

nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Bưu điện.

4. Phạm Thị Ngọc Bích (2003), Tạo hứng thú học tập môn hóa ở trường THPT,

Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Sư Phạm TP HCM.

5. PGS.TS. Trịnh Văn Biều, TS. Trang Thị Lân, Vũ Thị Thơ, Trần Thị Vân

(2005), Thực hành thí nghiệm phương pháp dạy học hóa học, Đại học sư phạm

TP HCM.

6. PGS.TS. Trịnh Văn Biều (2005), Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu

khoa học, Đại học sư phạm TP HCM.

7. PGS.TS. Trịnh Văn Biều (2005), Các phương pháp dạy học hiệu quả, Đại học

sư phạm TP HCM.

8. PGS.TS. Trịnh Văn Biều (2006), Giảng dạy giáo trình hóa học ở trường trung

học phổ thông, Đại học sư phạm TP HCM.

9. PGS.TS. Trịnh Văn Biều (2005), Lí luận dạy học hóa học, Đại học sư phạm TP

HCM.

10. Bộ giáo dục và đào tạo (2004), Hóa học 8, Nhà xuất bản Giáo dục.

11. Bộ giáo dục và đào tạo (2004), Hóa học 8 – Sách giáo viên, Nhà xuất bản Giáo

dục.

12. Bộ giáo dục và đào tạo, Vụ giáo dục trung học (2005), Tài liệu bồi dưỡng

thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì III (2004-2007) môn hóa học,

Quyển 1, Nhà xuất bản Giáo dục.13. Bộ giáo dục và đào tạo, Vụ giáo dục trung học (2007), Tài liệu bồi dưỡng

thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì III (2004-2007) môn hóa học,

Quyển 2, Nhà xuất bản Giáo dục.

14. Bộ giáo dục và đào tạo, Vụ giáo dục trung học (2008), Những vấn đề chung về

đổi mới giáo dục trung học cơ sở, Nhà xuất bản Giáo dục.

15. Bộ giáo dục và đào tạo, Vụ giáo dục trung học, Tổ chức cứu trợ trẻ em Thụy

Điển (2009), Đổi mới phương pháp quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo

dục kỉ luật tích cực, Hà Nội.

16. Bộ giáo dục và đào tạo (2009), Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng

môn hóa học trung học cơ sở, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

17. Côvaliôp. A.G (1971), Tâm lý học cá nhân. Tập I, III, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

18. Nguyễn Thị Thu Cúc (2008), “Nghiên cứu đặc điểm hứng thú học môn Toán của

học sinh tiểu học và biện pháp tâm lý sư phạm nâng cao hứng thú học môn

Toán ở các em”, Luận án tiến sĩ, Đại học sư phạm Hà Nội.

19. Nguyễn Cương (2007), Phương pháp dạy học hóa học ở trường phổ thông và

đại học – Một số vấn đề cơ bản, Nhà xuất bản Giáo dục.

20. Daparogiet. A.V (1974), Tâm lý học, Nhà xuất bản Giáo dục.

21. Vũ Cao Đàm (2005), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản

Khoa học và kỹ thuật.

22. Trần Nữ Anh Đào (2010), “Một số biện pháp gây hứng thú học tập hóa học cho

HS lớp 10 trung học phổ thông”, khóa luận tốt nghiệp, Đại học Sư phạm

Tp.HCM.

23. G.G. Điôghênôp, Lịch sử tìm ra các nguyên tố hóa học, Nhà xuất bản Thanh

Niên.

24. TS. Phạm Thị Ngọc Hoa (1996), Lí luận dạy học hóa học trung học cơ sở, Cao

đẳng sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

25. TS. Phạm Thị Ngọc Hoa (2004), “Về chương trình sách giáo khoa hóa học 8 và

một số cần quan tâm”, Tạp chí giáo dục số 88 tháng 6/2004 trang 32.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (109 trang)

×