1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Vật lý >

I. Träng lùc lµ g×?

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (435.79 KB, 67 trang )


Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6

Thu

-Y/c HS tìm từ thích hiợp

điền vào C5 để rút ra kết

luận

Hoạt động 4: Tìm hiểu đơn

vị lực:

-GV thông báo nh ở SGK

-Y/c Hs trả lời trọng lợng

của vật có khối lợng 1Kg,

10Kg là bao nhiêu?

Hoạt động 5:Vận dụng:

-HD HS làm TN C6

-GV nêu các câu hỏi để HS

trả lời các kiến thức trọng

tâm của bài học.GV:Trn Th Hoitìm từ thích hợp điền phơng của dây dọi, tức là phvào C5

ơng thẳng đứng.

b) Chiều của trọng lực hớng

-HS theo dõi và ghi vở về phía trái đất

2)Kết luận:

-Trả lời câu hỏi của GV Trọng lực có phơng thẳng

đứng và có chiều hớng về

phía trái đất

-Làm TN C6

-Trả lời theo câu hỏi III. Đơn vị lực:

-Độ lớn của lực gọi là cờng

của GV

độ lực.

-Đơn vị của lực là Niutơn.(Kí

hiệu là N)

-Trọng lợng của quả cân có

khối lợng 100g là 1N

IV.Vận dụng:

TN C64) Dặn dò:

- Trả lời các câu hỏi từ C1 đến C5

- Đọc thêm phần Có thể em cha biết

- Học bài theo vở ghi + Ghi nhớ

- Làm các bài tập từ 8.1 đến 8.4 SBT

- Ôn tập lại các kiến thức đã học để tiết sau kiểm traTrng THCS Qung HũaNm hc:2012-2013 13Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6

ThuGV:Trn Th HoiNgày soạn:...................Ngày dạy: .......................

Tiết 9 Bài kiểm tra 1 tiết

Trng THCS Qung HũaNm hc:2012-2013 14Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6

ThuGV:Trn Th HoiNgày soạn:...................Ngày dạy: .......................Tiết 10Lực đàn hồiI.Mục tiêu:

*KT: Nhận biết đợc vật đàn hồi

Nắm đợc các đặc điểm của lực đàn hồi

Rút ra đợc nhận xét về sự phụ thuộc của lực đàn hồi vào độ biến dạng của

vật đàn hồi

*KN: lắp ráp đợc TN theo hình

II.Chuẩn bị:

*Mỗi nhóm: 1 lò xo

1 giá treo

1 thớc đo

4 quả nặng 50g

* Cả lớp: bảng kết quả

III.Hoạt động dạy và học:

1) ổn định:

2) Kiểm tra bài cũ:

? Trọng lực là gì? Trọng lực có phơng và chiều nh thế nào? Nêu kết quả tác dụng

của trọng lực lên các vật

3) Nội dung bài mới:

Hoạt động của thầy Và trò

Hoạt động 1: Tổ chức tình

huống học tập:

GV giới thiệu lò xo và sợi -HS theo dõi và trả lời

cao su rồi đặt câu hỏi nh ở câu hỏi của GV

SGK

Hoạt động 2: Nghiên cứu

biến dạng đàn hồi, độ biến

dạng

-Y/c Hs đọc SGK phần TN -Đọc SGK

-Giới thiệu dụng cụ và y/c -HS thực hiện TN theo

HS thực hiện TN theo nhóm nhóm

-Y/c HS dựa vào kết quả -Thảo luận trả lời C1Trng THCS Qung HũaNội dung ghi bảng

Tiết 10: lực đàn hồiI-Biến dạng đàn hồi.

Độ biến dạng

1) Biến dạng đàn hồi:

Khi bị trọng lợng của quảNm hc:2012-2013 15Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6

ThuTN, thảo luận trả lời C1

-Rút ra kết luận

-Tổ chức lớp thảo luận rút

ra kết luận-Đọc SGK

-Y/c HS đọc thông tin ở -Trả lời câu hỏi

SGK

?Độ biến dạng của lò xo đợc tính nh thế nào

-Y/c HS thực hiện C2

Hoạt động 3: Lực đàn hồi.

-Đọc SGK, trả lời

Đặc điểm của nó

-Y/c HS đọc SGK, trả lời

-Trả lời C3

Lực đàn hồi là gì

-y/c HS thực hiện C3

-Trả lời C4

-Y/c HS dựa vào bảng kết

quả trả lời C4

Hoạt động 4: Củng cố

-Trả lời C5, C6

Vận dụng:

-Trả lời kiến thức của

-Y/c HS trả lời C5, C6

? Qụa bài học em rút ra đợc bài học

kiến thức gì về lực đàn hồiGV:Trn Th Hoi

nặng tác dụng thì lò xo bị dãn

ra, chiều dài của nó tăng lên,

khi bỏ quả nặng đi chiều dài

của lò xo trở lại bằng chiều

dài tự nhiên của nó. Lò xo có

hình dạng ban đầu.

Biến dạng của lò xo có đặc

điểm nh trên gọi là biến dạng

đàn hồi.

Lò xo là vật có tính chất

đàn hồi

2) Độ biến dạng:

Độ biến dạng của lò xo đợc

tính:

l l0

II-Lực đnà hồi và đặc

điểm của nó:

1)Lực đàn hồi:

Lực mà lò xo hay một vật đàn

hồi khi biến dạng sinh ra gọi

là lực đàn hồi

2) Đặc điểm của lực đàn

hồi:

Độ biến dạng tăng thì lực đàn

hồi tăng

III-Vận dụng4) Dặn dò:

- Đọc phần Có thể em cha biết

- Học bài theo vở ghi + SGK phần Ghi nhớ

- Xem trớc bài 10

- Làm bài tập ở SBTTrng THCS Qung HũaNm hc:2012-2013 16Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6

ThuGV:Trn Th HoiN

gày soạn:...................Ngày dạy: .......................

Tiết 11 lực kế - phép đo lực

Khối lợng - trọng lợngI.Mục tiêu:

*KT: Nhận biết đợc cấu tạo của lực kế,xác định đợc giới hạn đo của một lực kế và

độ chia nhỏ nhất của nó.

Biết cách đo lực bằng lực kế

Biết mối quan hệ giữa trọng lợng và khối lợng để tính trọng lợng của vật khi

biết khối lợng và ngợc lại

*KN: Biếta tìm tòi cấu tạo của dụng cụ đo

Biết cách sử dụng lực kế trong mọi trợng hợp

*TĐ: Sáng tạo, cẩn thận.

II.Chuẩn bị:

Mỗi nhóm: 1lực kế lò xo. 1 sợi dây mảnh, để buộc SGK

Cả lớp:

1 cung tên, 1 xe lăn, 1 vài quả nặng

III.Hoạt động dạy và học:

1) ổn định:

2) Kiểm tra bài cũ: ? Lò xo bị kéo dãn thì tác dụng lực đàn hồi lên đâu? Lực đàn

hồi có phơng chiều nh thế nào?

? Lực đàn hồi phụ thuộc vào yếu tố nào? Chứng minh

3) Nội dung bài mới:

Hoạt động của thầy Và trò

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: Tổ chức tình

Tiết 11: Lực kế huống học tập:

Phép đo lực.

-HS suy nghĩ

GV đặt vấn đề nh ở SGK

Trọng lực -Khối

Hoạt động 2: Tìm hiểu lực

kế:

lợng

1)Lực kế là gì?

I)Tìm hiểu lực kế:

-Yêu cầu HS đọc SGK, nắm -HS đọc SGK năm

1)Lực kế là gì?

thông tin

phần thông tin

Lực kế là dụng cụ đo lực

GV giới thiệu tiếp: Có -HS theo dõi

nhiều loại lực kế

2)Mô tả một lực kế lò xo

đơn giãn

-GV phát lực kế lò xo cho -HS hoạt động theoTrng THCS Qung HũaNm hc:2012-2013 17Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6

Thu

các nhóm yêu cầu HS

nghiên cứu cấu tạo

-Yêu cầu HS thảo luận tìm

từ điền vào chỗ trống ở câu

C1

-GV kiểm tra, thống nhất cả

lớp

-Yêu cầu HS trả lời câu 2

Hoạt động 3: Đo một lực

bằng lực kế:

1)Cách đo lực:

-Yêu cầu HS thảo luận theo

nhóm tìm từ điền vào chỗ

trống ở câu 3

-Hớng dẫn HS thực hiện

trên lực kế

2)Thực hành đo lực:

-Cho HS dùng lực kế để đo

trọng lợng sách VL: Hớng

dẫn HS cầm lực kế, đọc số

chỉ

Còn nhiều thời gian thì cho

HS đo thêm các lực kéo

ngang, kéo xuống

Hoạt động 4: Công thức

liên hệ giữa trọng lợng và

khối lợng:

-Yêu cầu HS trả lời câu 6

-Cho HS thảo luận, GV chốt

lại

-Sau khi trả lời, GV yêu cầu

HS tìm mối liên hệ giữa P

và m

Hoạt động 5: Củng cố và

vận dụng:

-Yêu cầu HS trả lời câu C7

đến câu C9GV:Trn Th Hoinhóm nghiện cứu cấu 2) Mô tả một lực kế lò xo

tạo của lực.

đơn giản:

-HS tìm từ điền vào chỗ

trống.

-HS trả lời vào vởLực kế có một chiếc lò xo

một đầu gắn với võ lực kế

-HS trả lời

đầu kia có gắn một móc và

một cái kim chỉ thị. Kim chỉ

thị chạy trên mặt một bảng

chia độ

-HS thảo luận và tìm từ II)Đo lực bằng lực

điền vào chỗ trống

kế:

1) Cách đo lực:

Thoạt tiên phải điều chỉnh số

0, nghĩa là phải điều chỉnh

sao cho khi cha đo lực, kim

chỉ thị nằm đúng vạch 0. Cho

lực tác dụng vào lò xo của lực

-HS hoạt động theo

kế, phải cầm vỏ lực kế theo

nhóm để trả lời câu 4

hớng sao cho lò xo của lực kế

nằm dọc theo phơng của lực

cần đo

2)Thực hành:-HS trả lời

-HS kết hợp đọc SGK, III)Công thức liên

hệ giữa trọng lợng

tìm mối liên hệ

và khối lợng:

P = 10m

Trong đó:

-P là trọng lợng của vật, có

-HS trả lời C7, C8, C9 đơn vị là NTrng THCS Qung HũaNm hc:2012-2013 18Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6

Thu-Kiểm tra câu trả lời của HSGV:Trn Th Hoi

-m là khối lợng, đơn vị là kg

IV- Vận dụng4) Dặn dò:

- Trả lời lại các cấu từ câu 1 đến câu 4

- Đọc thêm phần Có thể em cha biết

- Học bài theo vở ghi và ghi nhớ

- Làm hết các bài tập ở SBT, bài 10Trng THCS Qung HũaNm hc:2012-2013 19Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6

ThuGV:Trn Th HoiN

gày soạn:...................Ngày dạy: .......................

Tiết 12 khối lợng riêng trọng lợng riêng

I.Mục tiêu:

*KT: -Hiểu khối lợng riêng (KLR) và trọng lợng riêng (TLR) là gì?

-Xây dựng đợc công thức m = D.V và P = d.V

-Sử dụng bảng khối lợng riêng của một số chất để xác định: Chất đó là chất

gì? Khi biết khối lợng riêng của chất đó hoặc tính đợc khối lợng hoặc trọng lợng của một số chất khi biết khối lợng riêng

*KN: + Sử dụng phơng pháp đo khối lợng

+ Sử dụng phơng pháp đo thể tích

để đo trọng lợng của vật

*TĐ: Nghiêm túc, cẩn thận

II.Chuẩn bị:

Mỗi nhóm: 1 lực kế 5N

1 quả nặng bằng sắt

1 bình chia độ

III.Hoạt động dạy và học:

1) ổn định:

2) Kiểm tra bài cũ: ? Lực kế là dụng cụ dùng để đo đại lợng vật lý nào? Hãy nêu

nguyên tắc cấu tạo của lực kế? Trả lời bài tập 10.1

3) Nội dung bài mới:

Hoạt động của thầy Và trò

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: Tổ chức tình

Tiết 12: khối lợng

huống học tập(5/)

GV cho HS đọc mẫu chuyện ở -HS đọc SGK phần riêng - trọng

lợng riêng

SGK và yêu cầu HS chốt lại mẫu mở bài, trả lời câu

hỏi

của

GV

chuyện đó cho ta thấy cần

nghiên cứu vấn đề gì?

Hoạt động 2: Tìm hiểu khối lợng riêng dựng công thức tính

khối lợng theo khối lợng riêng

(10/):

I- Khối lợng riêng.

1)Khối lợng riêng

Tính khối lợng của

-Yêu cầu HS đọc phần câu 1,Trng THCS Qung HũaNm hc:2012-2013 20Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6

Thu

chọn phơng án giải quyết

(GV cho gợi ý HS phơng án 2)

-Cho HS thảo luận và cùng nhau

tính khối lợng của cột trụ (3/)

Gọi đại diện nhóm trình bày

cách làm

-Sau đó GV nhận xét và hớng

dẫn cách làm

(V =1dm3m=7,8Kg

V=1m3=1000dm3m=7.8.1000

V=0,9m3=900dm3m=7.8.900=

7020Kg

-Sau cách tính đó yêu cầu HS

đọc khái niệm khối lợng

riêngghi bảng

?Đơn vị khối lợng riêng là gì?-Đọc SKG C1, hoạt các vật theo khối

động theo nhóm thảo lợng riêng:

luận phơng án giải

1) Khối lợng riêng:

quyết

-Cho HS htảo luận

theo nhóm, tính KL

và trình bày hteo YC

của GV.

-Theo dõi-HS đọc SGK và ghi

vở

-Trả lời2)Bảng khối lợng riêng một số

chất:

-Cho HS đọc bảng khối lợng

riêng một số chất

-Qua số liệu em có nhận xét gì

về khối lợng các chất khác khi

có V=1m3

-GV giới thiệu ý nghĩa của bảng

Chính vì mỗi chất có khối lợng riêng khác nhaugiải quyết

câu hỏi đầu bài

3)Tính khối lợng một vật theo

khối lợng riêng

-Yêu cầu HS tả lời câu 2

GV gợi ý: 1m3 đám?

0,5m3 đám?

? Ta làm thế nào để biết khối lợng của vật

-Dựa vào phép toán ở C2 để trả

lời C3.GV:Trn Th HoiHS đọc bảng

Nhận xétKhối lợng của 1m3 một

chất gọi là khối lợng riêng

của chất đó

Đơn vị khối lợng riêng là

kilôgam trên mét khối, kí

hiệu là Kg/m3

2)Bảng khối lợng riêng

của một số chất

-Theo dõi-HS làm việc theo

nhóm tính C2

3)Tính khối lợng một vật

theo khối lợng riêng

HS trả lờiTrng THCS Qung HũaNm hc:2012-2013 21Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6

ThuGV:Trn Th HoiM=D.V

D là khối lợng riêng

Hoạt động 3: Tìm hiểu trọng l/

(Kg/M3)

ợng riêng(15 )

M là khối lợng (Kg)

Yêu cầu HS đọc SGK phần

HS đọc SGK +ghi vở V là thể tích (m3)

thông tin và ghi vở

II)Trọng lợng riêng:

1)Trọng lợng của một mét

khối một chất gọi là trọng

Yêu cầu HS trả lời câu C4

lợng riêng của chất đó

HS chọn từ điền vào 2)Đơn vị trọng lợng riêng

GV giới thiệu công thức: d=10D chỗ trống

là Niutơn trên mét khối. Kí

nh ở SGK

hiệu là N/m3

d=

Hoạt động 4: Xác định trọng lợng riêng của một chất:

GV giới thiệu dụng cụ cần sử

dụng. Sau đó yêu cầu HS thảo

luận tìm P.á để xác định trọng lợng riêng bằng các dụng cụ đó

GV phát dụng cụ và cho HS làm

trong 7/P

VTrong đó: d lag trọng lợng

riêng

P là trọng lợng (N)

V là thể tich (m3)

HS theo dõi, thảo Dựa vào công thức: P=10m

luận tìm P.á, trả lời

ta có: d=10D

III)Xác định trọng lợng riêng của một

HS tiến hành theo

chất:

nhóm

Dựa trên công thức: d=Hoạt động 5: Vận dụng:

Yêu cầu HS trả lời câu C6. (C7

HS trả lời

làm ở nhà)

Tổ chức hớng dẫn HS và hợp

HS đọc phần ghi nhớ

thức hoá kết quảD

V-Đo trọng lợng P của vật:

Lực kế

-Đo thể tích vật: Bình chia

độ

Thay kết quả và d=DVtínhTrng THCS Qung HũaNm hc:2012-2013 22Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6

ThuGV:Trn Th Hoi4) Dặn dò:

- Học thuộc bài theo vở ghi + SGK

- Đọc phần: Có thể em cha biết

- Làm các bài tập từ 11.1 đến 11.5 SBT

- Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành ở bài 12 và các vật dụng cần thiết.Ngày soạn:...................Ngày dạy: .......................

Tiết 13: thực hành : xác định khối lợng riêng

của sỏiI. Mục tiêu:

-Biết xác định khối lợng riêng của vật rắn

-Biết cách tiến hành một bài thí nghiệm vật lí

II. Chuẩn bị:

Mỗi nhóm:- 1 cân có ĐCNN là 10g

- 1 bình chioa độ có GHĐ 100 cm3, ĐCNN là 1 cm3

- 1 cốc nớc

Học sinh: -Phiếu BCHT, bảng ghi kết quả

- 15 viên sỏi, khăn lau khô

- Giấy lau khô

III. Hoạt động dạy- học:

1/ ổn định: Nêu đợc mục đích thực hành, phổ biến nội quy

2/ Kiểm tra bài cũ:

? Khối lợng riêng là gì? Công thức tính? Đơn vị

3/ Nội dung bài mới

Hoạt động của Thầy Và trò

Hoạt động 1: Hớng dẫn nội

dung thực hành

-GV hớng dẫn các bớc thực -HS theo dõi

hành nh ở SGK, giới thiệu

dụng cụTrng THCS Qung HũaNội dung ghi bảng

Tiết13: Thực hành:

Xác định khối

lợng riêng củaNm hc:2012-2013 23Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (67 trang)

×